Bezpłatne Kalkulatory Polbi – Archiwum

Wersje archiwalne kalkulatorów

Archiwum Bezpłatnych Kalkulatorów Polbi. Wersje archiwalne kalkulatorów wynagrodzeń i kalkulatorów dla księgowych. Przeliczanie zarobków, wynagrodzenia i zasiłki chorobowe, zasiłki opiekuńcze, potrącenia chorobowe i niechorobowe, ubezpieczenia samochodów, amortyzacja bilansowa i podatkowa, umorzenia środków trwałych.

 

I. WYNAGRODZENIA, PŁACE, UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO

 

Kalkulatory Polbi - Kalkulator wynagrodzeń - Polski Ład 2.0Kalkulator wynagrodzeń 2022 – Polski Ład 2.0 (od lipca 2022)


Umowa o pracę (etat), przeliczanie płac i zarobków brutto/netto, rozliczanie umów zlecenia i o dzieło

 

Kalkulatory Polbi - Kalkulator wynagrodzeń - Polski Ład 1.0Kalkulator wynagrodzeń 2022 – Polski Ład 1.0 (01.2022 – 06.2022)


Umowa o pracę (etat), przeliczanie płac i zarobków brutto/netto, rozliczanie umów zlecenia i o dzieło

 

Kalkulatory Polbi - Wynagrodzenia 2020-2021Kalkulator wynagrodzeń/płac  (2020-2021)


Umowa o pracę, przeliczanie płac i zarobków brutto/netto, rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło.

 

Kalkulatory Polbi - Wynagrodzenia 2012-2019Kalkulator wynagrodzeń brutto-netto (2012-2019)


Umowa o pracę, przeliczanie płac i zarobków brutto/netto.

 

Kalkulatory Polbi - Umowa zlecenia i o dzieło 2012-2019Kalkulator płac – umowa zlecenia i o dzieło (2012-2019)


Zaawansowany, dwustronny kalkulator rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło.

 

Kalkulatory Polbi - Wynagrodzeńnia chorobowych i zasiłki 2012-2018Kalkulator wynagrodzeń chorobowych i zasiłków (2012-2018)


Wynagrodzenia chorobowe, zasiłki chorobowe i zasiłki opiekuńcze, potrącenia chorobowe i niechorobowe.

 

II. KALKULATORY DLA KSIĘGOWYCH

 

Kalkulatory Polbi - Ubezpieczenia samochodu osobowego 2014-2021Kalkulator ubezpieczenia samochodu osobowego (2014-2021)


Koszty rozliczeń międzyokresowych (limit 20 000 euro).

 

Kalkulatory Polbi - Kalkulator amortyzacji 2000-2017Kalkulator amortyzacji (2000-2017)


Amortyzacja bilansowa i podatkowa, umorzenia środków trwałych