Polbi

Blog

Ze składaniem sprawozdań finansowych za 2022 rok nie należy zwlekać

Czasu na sporządzanie sprawozdania finansowego zostało już niewiele Co prawda lata pandemiczne pokazały, że Ministerstwo Finansów bierze pod uwagę szczególne okoliczności jaki stają na przeszkodzie w tworzeniu sprawozdań finansowych i idąc na rękę podatnikom przedłuża terminy sporządzania, zatwierdzania i składania sprawozdania finansowego. W przypadku sprawozdań za ubiegły roku te terminy są już ściśle określone. A więc należy do: 31 marca 

Praca zdalna – Start 7 kwietnia 2023 roku

Nowe przepisy o pracy zdalnej wprowadzone do Kodeksy Pracy zaczynają obowiązywać od 7 kwietnia 2023 roku. Nowela to dostosowanie rzeczywistości rynku pracy do funkcjonujących regulacji prawnych. Praca zdalna już dawno zagościła na liście form świadczenia pracy. Teraz praca zdalna doczekała się stosownych regulacji, które zastępują obowiązujące dotychczas przepisy o tzw. telepracy. Taka forma pracy będzie dopuszczona w różnych trybach i 

ZUS – Ogólnodostępny kalkulator ubezpieczenia zdrowotnego

Kalkulator obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej udostępnił wszystkim zainteresowanym kalkulator do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Narzędzie to służy do wyliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne w zależności od wybranej formy opodatkowania. Wystarczy ustalić i wprowadzić do kalkulatora okres rozliczeniowy i właściwą 

Nowość w kalkulatorze wynagrodzeń – wersja marzec 2023

Kalkulator wynagrodzeń 2023, umów zlecenia i o dzieło doczekał się nowej wersji Oddajemy do użytkowania najnowszą odsłonę kalkulatora wynagrodzeń, umów zlecenia i o dzieło. Kalkulator doczekał się nowej wersji – wydanie: marzec 2023. Nasze bezpłatne narzędzie rozwija się. Kalkulator w formacie Excela ma teraz nowe przydatne funkcje.   Jakie zaszły zmiany? W kalkulatorze pojawiła się możliwość rozliczania umów zleceń w 

Kalkulator kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych

Bezpłatny kalkulator kosztów mogących być zwrócone pracownikowi za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych Udostępniamy Państwu prosty kalkulator ryczałtu samochodowego, który jest programem w formacie obsługiwanym przez arkusz kalkulacyjny Excel. Kalkulator wysokości kosztów ryczałtu używania samochodów osobowych do celów służbowych w jazdach lokalnych wylicza wysokość kosztów, jakie mogą zostać zwrócone pracownikowi za używanie prywatnego samochodu (pojazdu niebędącego własnością pracodawcy) do 

Nowy ryczałt i kilometrówka za używanie pojazdu w 2023 roku

Wyższe kwoty ryczałtu i kilometrówki za używanie pojazdu niebędącego własnością pracodawcy przez pracownika do celów służbowych w jazdach lokalnych Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy od 17 stycznia 2023 r. uległy podwyższeniu