Blog

Jak realizować obowiązki związane z rejestracją kodów UDI?

UDI czyli system niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych wyrobów Zgodnie z nowymi wymogami prawnymi placówki medyczne mają obowiązek przechowywania kodów UDI wybranych wyrobów medycznych w postaci elektronicznej. Sprawdź, w jakiej sytuacji należy to robić i jakich wyrobów to dotyczy. UDI to uzgodniony w skali świata system identyfikacji, który powinien wyeliminować różnice, wynikające z krajowych uwarunkowań prawnych i stworzyć fundamenty rozwiązania, które przyniesie 

Baza danych Eudamed

Europejska Baza Danych o Wyrobach Medycznych – EUDAMED Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (dalej: rozporządzenie MDR) została utworzona europejska baza danych o wyrobach medycznych (baza danych Eudamed), tak 

Użytkowanie samochodów do celów służbowych w 2024 roku

Użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych w jazdach lokalnych – ryczałt i kilometrówka 2024 Pracownik, który użytkuje samochód nie będący własnością pracodawcy (prywatny) do celów służbowych, może otrzymać zwrot kosztów jego eksploatacji w formie: ryczałtu z tego tytułu, rozliczenia w formie tzw. „kilometrówki”   Stawki przebiegu w 2024 roku Stawki rozliczeniowe zarówno do rozliczeń ryczałtowych, jak i kilometrówki  w roku 

Jak hurtownie farmaceutyczne zapobiegają fałszerstwom leków i suplementów?

W erze globalnej produkcji leków oraz suplementów diety zagrożenia fałszerstwami są coraz poważniejsze. Fałszywe produkty lecznicze mogą nie przynieść pożądanego efektu leczniczego, a nawet zaszkodzić zdrowiu pacjentów. Dlatego ważne jest, by trafiały do nich tylko sprawdzone leki. Dowiedz się, jakie są metody prewencji fałszerstwom w hurtowniach farmaceutycznych?   Jak fałszuje się produkty lecznicze i suplementy? Sfałszowane leki mogą posiadać nieodpowiednią 

Kurs Księgowości

Online, stacjonarnie czy nagranie lub e-learning? Jaki kurs wybrać?   Kurs księgowości, czy warto? Odpowiedź krótka – tak, warto. Coś więcej? Jeżeli chcesz pracować w księgowości, prowadzić księgowość we własnej firmie lub otworzyć biuro rachunkowe, podejmujesz się ambitnego i interesującego wyzwania. W tym celu musisz posiąść wiedzę oraz niezbędne w pracy księgowej praktyczne umiejętności. Optymalnym sposobem jest połączenie wiedzy nabytej 

Sygnalista – kto to taki?

Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa. Kto to taki – Sygnalista? Implementacja Dyrektywy: opóźnienia i konsekwencje Aktualnie w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pod nr UC101 znajduje się projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających 

Umowa zlecenia z własnym pracodawcą

Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą a wymiar świadczeń chorobowych Zmiany w Świadczeniach Chorobowych? W dniu 24 sierpnia 2023 roku uległy zmianie zasady zaliczania wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawieranych przez pracodawcę z własnym pracownikiem do podstawy świadczeń chorobowych obliczanych na rzecz tego pracownika. Wpływ Przepisów na Umowy Zlecenia Dotychczas w zgodzie z art. 41 ust. 2 ustawy zasiłkowej przy 

Nota korygująca – kto, jak i kiedy wystawia?

Kto, jak i kiedy może wystawić notę korygującą? Co to jest nota korygująca? Nota korygująca często jest traktowana na równi z fakturą korygującą lub czymś bardzo podobnym. Takie podejście powoduje jednak problemy, które mogą mieć negatywne konsekwencje. Notę korygującą należy odróżniać od faktury korygującej, zwłaszcza, że notę i fakturę korygującą regulują odrębne przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. 

Dokumentacja medyczna – błędy w udostępnianiu

Każdy z nas jest pacjentem, każdy z nas zna kogoś kto korzysta z placówki medycznej i w mniejszym lub większym stopniu jest zadowolony z obsługi oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych. Poniżej kilka słów o nieprawidłowym stosowani zasad udostępniania dokumentacji medycznej. Prawa pacjenta do informacji Czy znamy swoje prawa pacjenta? Czy każdy z nas wie, że ma prawo do swojej dokumentacji medycznej, 

SLIM VAT 3 – Zmiany w VAT od 1 lipca 2023 r.

Zmiany w podatku od towarów i usług od lipca 2023 (SLIM VAT 3). Od 1 lipca 2023 r. mają obowiązywać przepisy wprowadzające kolejne uproszczenia w podatku VAT w ramach pakietu Slim VAT 3. Poniżej wybrane najważniejsze zagadnienia w tym zakresie: Likwidacja wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT dla podatku naliczonego Po zmianie przepisów zgodnie z SLIM VAT 3 faktura w ramach 

Strona: