logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Certyfikat ISO 9001:2015

System Zarządzania Jakością – Certyfikat Jakości ISO 9001:2015. Ciągła troska o zadowolenie uczestników szkoleń, kursów i warsztatów. Polityka Jakości – Polbi, Warszawa. Dzięki zasadom polityki jakości możemy spełniać oczekiwania naszych Klientów oraz zapewnić i stale podnosić jakość świadczonych usług szkoleniowych. Współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi wykładowcami. Dysponujemy odpowiednią bazą dydaktyczno-szkoleniową. Prowadzimy systematyczną weryfikację poziomu kształcenia.

 

Polbi – Certyfikat Jakości ISO 9001:2015


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

 

Certyfikaty ISO 9001:2015 - QS ZURICH. Polbi - Warszawa.Numer Certyfikatu Jakości: Nr 14556

Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Certyfikat spełnia wymagania normy: ISO 9001:2015

Data auditu: 2018-02-28, data wydania: 2018-03-16.

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.

 

POLITYKA JAKOŚCI

Polbi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

Misja


Polbi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest liczącym się ośrodkiem szkoleniowym na rynku warszawskim przywiązującym ogromną wagę do jakości świadczonych usług.

Naszą misją jest oferowanie usług szkoleniowych i doradczych dostosowanych do zmieniających się potrzeb naszych Klientów. Podstawą naszych działań jest badanie potrzeb rynku i troska o zapewnienie praktycznych i przydatnych rozwiązań z zakresu kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Znajdujące się w naszej ofercie edukacyjnej kursy, warsztaty, szkolenia i seminaria  są traktowane jako użyteczne, wiarygodne i cenne źródło praktycznej wiedzy zawodowej. Cieszymy się dobrą opinią wśród naszych dotychczasowych uczestników szkoleń i kursów, klientów szkoleń zamkniętych oraz uczestników projektów finansowane ze środków Unii Europejskiej. Potwierdza to fakt, że chętnie powracają na nasze zajęcia bez względu na formułę.

Współpracujemy ze sprawdzoną i kompetentną kadrą dydaktyczną dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować najwyższej jakości szkolenia i usługi doradcze, które podnoszą kwalifikacje, przyczyniają się do rozwoju kariery zawodowej czy pomagają w uzyskaniu zatrudnienia.

Powyższą misję pragniemy wypełniać poprzez zaspokajanie wymagań i oczekiwań odbiorców usług szkoleniowych w sposób sprawny, rzetelny i zgodny z obowiązującymi normami prawnymi oraz ciągłe podnoszenie poziomu realizacji usługi szkoleniowej i obsługi klienta.

 

Polityka Jakości – realizacja celu


Informujemy, że cele określone w Polityce Jakości zamierzamy osiągnąć dzięki:

☑️ wprowadzeniu, stosowaniu i utrzymaniu oraz stałym doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z norma ISO 9001:2015;

☑️ przestrzeganiu wdrożonych procedur i instrukcji przez wszystkich pracowników i osoby współpracujące;

☑️ zatrudnianiu kadry dydaktycznej posiadającej niezbędną wiedzę teoretyczną, doświadczenie zawodowe i wysokie umiejętności praktyczne;

☑️ określeniu odpowiedzialności i uprawnień dla kierownictwa oraz bezpośrednich wykonawców za jakość realizowanych usług;

☑️ prowadzeniu usług szkoleniowych oraz kursów w sposób sprawny, kompetentny z uwzględnieniem oczekiwań odbiorcy usługi;

☑️ podnoszeniu jakości usług szkoleniowych i bezpośredniej obsługi uczestnika szkoleń oraz kursów;

☑️ nieustannemu unowocześnianiu metod nauczania i modernizacji bazy szkoleniowej;

☑️ planowaniu, realizowaniu, nadzorze, mierzeniu i doskonaleniu funkcjonowania procesów związanych z prowadzoną działalnością edukacyjną,

☑️ zapewnieniu kompleksowej informacji dotyczącej oferty edukacyjnej i usług szkoleniowych oraz realizowanych kursów;

☑️ zapewnieniu dla każdej informacji będącej w posiadaniu Spółki należytego poziomu bezpieczeństwa i ochrony;

☑️ ciągłemu analizowaniu uwag i sugestii uczestników naszych szkoleń,

☑️ uwzględnianiu i skutecznemu reagowaniu na zgłaszane reklamacje,

☑️ stałemu i rzetelnemu badaniu satysfakcji klienta na podstawie udostępnianych anonimowych ankiet.

 

Certyfikat Jakości ISO 9001 : 2015. Polbi – Warszawa. Dokument w języku polskim.

Certyfikat ISO 9001 : 2015, Polbi – wersja polska.

 

Certyfikat Jakości ISO 9001 : 2015. Polbi – Warszawa. Dokument w języku angielskim.

Certyfikat ISO POLBI – wersja angielska.

 

System Zarządzania Jakością – Certyfikat Jakości ISO 9001:2015


Potwierdzeniem naszych starań jest wdrożenie Certyfikatu Jakości ISO 9001:2015 w zakresie organizacji i prowadzenia działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń  i doradztwa. Niniejsza Polityka Jakości została zakomunikowana wszystkim naszym pracownikom i osobom współpracującym.

Deklarujemy pełne zaangażowanie oraz zapewnienie niezbędnych środków dla realizacji powyższych celów, a także podejmowanie stosownych działań w celu dostosowania i doskonalenia działalności Polbi Sp. z o.o. i wprowadzonego Systemu Zarządzania Jakością.

Warszawa, 20 lutego 2018 roku.

Zarząd Polbi Sp. z o.o.

 

NORMA ISO 9001:2015 – SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, CERTYFIKAT JAKOŚCI


Certyfikat Jakości ISO 9001:2015. Polbi - Warszawa.

 

Norma EN ISO 9001 to międzynarodowy standard z rodziny serii norm ISO 9000, określający wymagania dla Systemów Zarządzania Jakością. Standard ISO 9001 może być stosowany w każdej firmie, niezależnie od jej rodzaju czy wielkości. Standard ISO 9001 jest jednym z najpopularniejszym spośród wszystkich systemów jakości. Wydawany certyfikat jakości potwierdza stosowanie przez jednostkę standardu jakości i zgodność postępowania z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Sama jakość świadczonych przez nas usług szkoleniowych powinna wystarczyć! Ale jak się o niej przekonać przed udziałem w zajęciach? Potwierdzeniem jakości naszych szkoleń jest m.in. Certyfikat Jakości ISO 9001:2015 wystawiony przez niezależną instytucję zewnętrzną. Realizując Politykę Jakości zgodnie z zasadami wprowadzonego Systemu Zarządzania Jakością prowadzimy systematyczną weryfikację poziomu kształcenia. Wynikami naszych badań dzielimy się z zainteresowanymi opiniami o nas.

 

Opinie o kursach, oceny szkoleń i referencje

Certyfikat ISO 9001:2015 – Polityka Jakości Polbi. Opinie o kursie, oceny szkoleń, referencje.Rezultatem stosowania Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) zgodnego z normą ISO 9001:2015 są raporty zawierające anonimowe oceny zebrane od uczestników naszych szkoleń, kursów i warsztatów komputerowych.

Zobacz:  ➡️ Opinie o kursie, oceny szkoleń, referencje.

 

Dokumenty do pobrania


Certyfikat Jakości wg ISO 9001:2015 – Polbi Sp. z o.o. | ➡️ Dokument w formacie PDF.

Skip to content