Polbi

Farmacja – opinie i oceny szkoleń

Raporty z oceny szkoleń dla firm z branży farmaceutycznej i hurtowni leków obejmujące swoim zakresem wymagania obrotu hurtowego, zasady nadzoru nad systemem jakości, techniki audytu wewnętrznego, analizy ryzyka procesów, zasady prowadzenia i dokumentowania niezbędnych operacji magazynowych, wymagania dla transportu produktów, kontrolę nad działaniami zlecanymi, kwalifikacje dostawców i odbiorców, wymagania dla pośredników w obrocie oraz Dobrej Praktyki Dystrybucji czy Dobrej Praktyki Wytwarzania. Ocena szkoleń dokonywana jest na podstawie udostępnionych uczestnikom zajęć anonimowych zajęć ankiet.

 

 

Raporty z oceny szkoleń dla farmacji – Polbi (2021)


Ankieta oceny szkolenia - Przygotowanie hurtowni do audytu - Krawczak, Polbi

Audyt i inspekcja w hurtowni farmaceutycznej, A. Krawczak.

Szkolenie online, Audyt i inspekcja w hurtowni 26-02-2021

Audyt i inspekcja w hurtowni farmaceutycznej, A. Krawczak.

Ocena szkolenia online - DPD. Ocena efektywności systemu jakości. Webinar – Polbi.

DPD – Ocena efektywności systemu jakości, A. Lignar.

Szkolenie online – Oceny uczestników , DPD dla pracowników magazynowych, Ankieta - Anna Krawczak.

DPD dla pracowników magazynowych, A. Krawczak.

 

 

Raporty z oceny szkoleń dla farmacji – Polbi (czerwiec – grudzień 2019)


Opinie i oceny szkolenia: Przygotowanie Hurtowni Farmaceutycznej do inspekcji lub audytu, Warszawa – Anna Krawczak. Raport ISO (2019-12-06).

Przygotowanie do inspekcji, A. Krawczak – Warszawa (ISO 2019-12-06)

Ocena szkolenia: Serializacja leków w Hurtowni Farmaceutycznej.Wykładowca – Anna Lignar i Zbigniew Niewójt. Polbi - Warszawa.

Serializacja leków – A. Lignar, Z. Niewójt, Warszawa (ISO 2019-11-20)

Ocena szkolenia: DPD/GDP w hurtowni farmaceutycznej dla początkujących. Raport z 2019-10-31. Warszawa – Anna Lignar.

DPD w hurtowni farmaceutycznej – A. Lignar, Warszawa (ISO 2019-10-31)

Opinie i oceny szkolenia: Dobra Praktyka Dystrybucyjna – DPD/GDP dla audytorów. Warszawa – Anna Krawczak. Raport ISO (2019-10-22).

DPD dla audytorów, A. Krawczak – Warszawa (ISO 2019-10-22)

Opinie i oceny szkolenia: Audyt wewnętrzny w hurtowni farmaceutycznej. Warszawa – Anna Lignar. Raport ISO (2019-06-11).

Audyt w hurtowni farmaceutycznej, A. Lignar – Warszawa (ISO 2019-06-11)

 

Raporty z oceny szkoleń dla farmacji – Polbi (styczeń – maj 2019)


Opinie i oceny szkolenia: Akademia DPD część druga – wymagane procedury operacyjne. Warszawa – Anna Lignar. Raport ISO (2019-05-31).

Akademia DPD cz. 2, A. Lignar – Warszawa (ISO 2019-05-31)

Opinie i oceny szkolenia: Akademia DPD część pierwsza. Warszawa – Anna Lignar. Raport ISO (2019-04-12).

Akademia DPD cz. 1, A. Lignar – Warszawa (ISO 2019-04-12)

Opinie i oceny szkolenia: Zarządzanie dokumentacją w dystrybucji hurtowej. Warszawa – Anna Lignar. Raport ISO (2019-03-25).

Dokumentacja w hurtowni farmaceutycznej, A. Lignar – Warszawa (ISO 2019-03-25)

Opinie i oceny szkolenia: Aktualne zmiany prawne w hurtowym obrocie lekami. Warszawa, prowadzący - Zbigniew Niewójt. Raport ISO (2019-03-05).

Obrót lekami (zmiany w prawie), Z. Niewójt – Warszawa (ISO 2019-03-05)

Ocena szkolenia: Nowe wymagania DPD – Zarządzanie ryzykiem w jakości. Raport z 2019-01-29. Warszawa – Anna Lignar.

Nowe wymagania DPD (zarządzanie ryzykiem) A. Lignar, Warszawa (ISO 2019-01-29)

 

Raporty z oceny szkoleń dla farmacji – Polbi 2018


Ocena szkolenia: Kierownik Hurtowni Farmaceutycznej (Osoba Odpowiedzialna) – rola, obowiązki i aktualności. Raport z 2018-12-14. Warszawa – Anna Lignar.

Kierownik hurtowni farmaceutycznej – A. Lignar, Warszawa (ISO 2018-12-14)

Ocena szkolenia: DPD/GDP w hurtowni farmaceutycznej dla początkujących. Raport z 2018-12-06. Warszawa – Anna Lignar.

DPD w hurtowni farmaceutycznej – A. Lignar, Warszawa (ISO 2018-12-06)

Ocena szkolenia: Aktualne zmiany prawne w hurtowym obrocie lekami. Raport z 2018-11-07. Warszawa – Zbigniew Niewójt.

Aktualne zmiany w hurtowym obrocie lekami – Z. Niewójt, Warszawa (ISO 2018-11-07)

Ocena szkolenia: Zarządzanie ryzykiem w jakości. Raport z 2018-10-30. Warszawa – Anna Lignar.

Zarządzanie ryzykiem w jakości – A. Lignar, Warszawa (ISO 2018-10-30)

Ocena szkolenia: Najnowsze zmiany prawne w hurtowym obrocie lekami. Raport z 2018-09-29. Warszawa – Zbigniew Niewójt.

Zmiany w hurtowym obrocie lekami – Z. Niewójt, Warszawa (ISO 2018-09-28)

Ocena szkolenia: Audyt wewnętrzny w hurtowni farmaceutycznej. Raport z 2018-06-15. Warszawa – Anna Lignar.

Audyt w hurtowni farmaceutycznej – A. Lignar, Warszawa (ISO 2018-06-15

 

 

 

 

Skala ocen satysfakcji uczestników szkoleń

Oceny szkoleń kursów i warsztatów dokonywane są w skali od 0 (niska) do 6 (bardzo wysoka).

 


Ocena wykładowcy, prowadzącego szkolenie lub kurs

Oceniając kompetencje wykładowcy prowadzącego specjalistyczne szkolenia adresowane dla firm branży farmaceutycznej oraz właścicieli i personelu hurtowni leków pytamy słuchaczy o:

 • Czy zajęcia były prowadzone w sposób interesujący?
 • Czy treści zajęć były przekazywane jasno i przystępnie?
 • Czy prowadzący umiejętnie wiązał teorię z praktyką?
 • Jaka jest ocena poziomu przygotowania merytorycznego trenera?
 • Jak oceniono zastosowanych przez trenera ćwiczeń i środków pomocy dydaktycznej?
 • Czy trener wykazywał właściwą postawę wobec słuchaczy (punktualność, rzetelność, kultura osobista)?
 • Czy trener odnosił się do słuchaczy w sposób życzliwy i taktowny?
 • Jak oceniana jest przydatności wiedzy przekazanej przez trenera?
 • Jak można ocenić poziom udzielonych odpowiedzi na zgłaszane pytania?

 

Szkolenia – Polbi, Warszawa. Oceny szkoleń

 Farmacja – opinie i oceny szkoleń. Organizator: Polbi, Warszawa.

Opinie i oceny szkoleń dla branży farmaceutycznej i hurtowni leków. Polbi – Warszawa.

 

Ocena kursu, warsztatu komputerowego lub szkolenia


Zbierając opinie o przeprowadzonych kursach, szkoleniach lub warsztatach komputerowych pytamy uczestników zajęć m.in. o:

 • ocenę możliwość kontaktu przed rozpoczęciem kursu lub szkolenia, łatwość zapisu i ewentualne odpowiedzi na pytania dotyczące organizacji zajęć oraz pomoc w kwestiach organizacyjnych,
 • ocenę sali dydaktycznej i jej wygodę (stoliki i krzesełka), klimatyzację/ogrzewanie,
 • satysfakcję z zastosowanych środków i pomocy dydaktycznych (np. komputery, rzutniki),
 • w jakim stopniu można uznać kurs lub szkolenie za interesujące (poziom zadowolenia),
 • materiały dydaktyczne,
 • przerwy kawowe, lunch (przerwa obiadowa),
 • w jakim stopniu kurs lub szkolenie spełniło oczekiwania,
 • ocenę lokalizacji miejsca szkolenia,
 • przydatność szkolenia (tematyka, zakres szkolenia).

 

Opinie o kursie, oceny szkoleń, referencje


Raporty z oceny szkoleń, kursów i warsztatów komputerowych organizowanych przez Polbi – Zobacz wszystkie raporty …