Polbi

Jakub Rzymowski

Jakub Rzymowski – Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy, wykładowca akademicki, szkoleniowiec i doświadczony trener. Ekspert i praktyk w zakresie ochrony danych osobowych (specjalizacja – ochrona danych medycznych), podpisu elektronicznego oraz informatyzacji w administracji. Prelegent ogólnopolskich konferencjach naukowych, prowadzący liczne szkolenia i webinaria oraz wieloletni współpracownik firmy Polbi.

 

dr JAKUB RZYMOWSKI


Jakub Rzymowski – Wykładowca, ekspert – Polbi.

Polbi – Warszawa. Jakub Rzymowski.

 

Jakub Rzymowski

Doktor nauk prawnych, adiunkt i pracownik naukowy.

Wykładowca akademicki, szkoleniowiec i  ekspert.

Autor i współautor licznych publikacji naukowych i współautor książek.

Ceniony wykładowca oraz prowadzący szkolenia i webinaria.

Wieloletni, stały współpracownik firmy Polbi.

 

Jakub Rzymowski – Wykształcenie


Doktor nauk prawnych. Stopień doktora nauk prawnych zdobył na podstawie rozprawy dotyczącej ochrony osobowych danych medycznych w prawie polskim i w Dyrektywie 95/46/WE. Ukończył także studia podyplomowe w dziedzinie informatyki na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Praca naukowa, nauczyciel akademicki


Jakub Rzymowski to pracownik naukowy i wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach. Adiunkt Zakładu Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji oraz pracownik Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

Działalność szkoleniowa


Jakub Rzymowski to doświadczony trener prowadzący szkolenia i webinaria dotyczące ochrony danych osobowych, ochrony informacji i ich udostępnienia, prawa autorskiego, podpisu elektronicznego, informatyzacji administracji.  Wykłada także wybrane aspekty informatyzacji prawa administracyjnego i prawa ochrony zdrowia.  Jakub Rzymowski to wybitny specjalista, osoba znana i ceniona na rynku szkoleń w Polsce. Współpracuje z firmą POLBI od wielu lat.

 

Uczestnik ogólnopolskich konferencji naukowych


Jakub Rzymowski bierze udział jako prelegent w licznych ogólnopolskich konferencjach naukowych poświęconych ochronie danych osobowych (RODO i reforma ochrony danych osobowych), zastosowaniu technologii informacyjnej w obrocie prawnym, nowym technologiom i bezpieczeństwie IT, uprawnieniom uczestników postępowania administracyjnego, prawnej ochronie danych medycznych pacjentów, właściwej dokumentacji ochrony danych (obowiązek rozliczalności w RODO) jako mechanizmu obrony przed odpowiedzialnością administracyjną i cywilną Administratorów Danych Osobowych.

 

Zapraszamy na seminaria i warsztaty, które prowadzi Jakub Rzymowski!


Jakub Rzymowski. Szkolenia, warsztaty, seminaria, webinaria i konferencje. Współpracownik Polbi.

Jakub Rzymowski to specjalista znany i ceniony na rynku szkoleń w Polsce.

 

Praktyk, ekspert  i współpracownik Eurokancelarii


Jakub Rzymowski jest współpracownikiem kancelarii adwokackiej „Eurokancelaria prof. Marii Królikowskiej-Olczak” mającej siedzibę się w Łodzi. „Eurokancelaria” opracowuje ekspertyzy i opinie oraz prowadzi sprawy z zakresu polskiego i europejskiego prawa gospodarczego specjalizując się m.in. w ochronie danych osobowych, informatyzacji administracji, prawie administracyjnym (e-administracja) i postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Działalność w stowarzyszeniach


Jakub Rzymowski zasiada w Komisji Rewizyjnej pełniąc funkcje zastępcy w „Stowarzyszeniu Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa”. Stowarzyszenie zrzesza ludzi świata nauki i praktyki stosowania prawa, którzy stawiają sobie za cel poszerzenie tradycyjnego podejścia do badań nad prawem o nowe elementy, umożliwiające empiryczne poznanie przyczyn tworzenia norm prawnych (materialnych źródeł prawa) oraz społeczno – gospodarczych skutków ich funkcjonowania.

 

Publikacje – Autor i współautor


Jakub Rzymowski jest autorem licznych publikacji oraz współautorem książek na temat informatyzacji administracji i ochrony zdrowia oraz danych osobowych.

 •  „Skutki prawne podpisu elektronicznego w prawie Unii Europejskiej”. Autorzy: M. Kamiński, J. Rzymowski. Studia z gospodarczego prawa Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy (red. M. Królikowska-Olczak), Zakamycze 2004.
 • „Ochrona osobowych danych medycznych w gabinecie lekarskim”. Autorzy: Rzymowski Jakub, Kamiński Mateusz. Wydawca SERIA – 2008.
 • „Stosowanie podpisu elektronicznego a obowiązek przechowywania dokumentacji w urzędzie wobec dwudziestoletniego okresu przechowywania danych związanych bezpośrednio z usługami certyfikacyjnymi przez podmioty świadczące te usługi”. Autorzy: J. Rzymowski, Z. Romiński.  Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej (red. J. Gołaczyński), Warszawa 2010.
 • „Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej”. Jakub Rzymowski – Współautor. Wydawnictwo C.H. Beck – 2010.
 • „ePUAP w praktyce”. Autorzy: R. Adamczyk, I Adamska, I Bednarski, A. Janikowski, M. Kamiński, M. Kossakowski, W. Ozga, T. Rakoczy, J. Rzymowski, G. Sibiga, R. Sternicki, E. Walczyk. Wrocław 2011.
 • „Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej”.  Jakub Rzymowski – współautor. Wydawnictwo C.H. Beck. Monografie Prawnicze – 2014.
 • „Powierzenie przetwarzania osobowych danych medycznych”. (J. Rzymowski) [w pr. zbior.:] Powierzenie przetwarzania osobowych danych medycznych i inne problemy współczesnego prawa medycznego Red. M. Królikowska-Olczak. Wydawnictwo Seria, Łódź – 2014.
 • „Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych”. Jakub Rzymowski – współautor. Wydawnictwo C.H. Beck. Seria: Monografie Prawnicze – 2016.
 • „RODO – GDPR. Obowiązkowa dokumentacja przetwarzania danych osobowych z punktu widzenia administratora”. Jakub Rzymowski – autor.  Wydawnictwo Impuls – Oficyna Wydawnicza 2019.
 • „RODO – GDPR. Przedmiot i cele, zakresy, prawa i wolności, definicje”. Dr Jakub Rzymowski – autor. Wydawca:  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydanie I, Łódź 2020 | PDF do pobrania

 

Tematyka prowadzonych szkoleń, warsztatów i webinariów


Jakub Rzymowski w swojej pracy jako wykładowca koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących przepisów RODO, ochrony danych osobowych pacjentów i prowadzenia dokumentacji medycznej. Wśród zrealizowanych szkoleń znalazły się m.in. następujące tematy:

 • EDM – Elektroniczna dokumentacja medyczna w praktyce.
 • Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów.
 • Dokumentacja medyczna – przygotowanie do kontroli.
 • Warsztaty podnoszące kompetencje personelu przetwarzającego dane osobowe pacjentów w jednostkach medycznych.
 • Wymogi formalne dokumentacji medycznej w postaci papierowej i elektronicznej.
 • Petycje jako obowiązek podmiotu publicznego.
 • Decyzja administracyjna w praktyce.
 • RODO – obowiązki związane z dostosowaniem do przepisów o ochronie danych osobowych.
 • RODO – Ochrona danych w sektorze medycznym.
 • RODO – Ocena ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych.
 • Obowiązkowa dokumentacja przetwarzania danych w świetle RODO.
 • Ochrona danych osobowych w MŚP – jak prawidłowo wdrożyć RODO.

 

Opinie uczestników szkoleń


Jakub Rzymowski jest wysoko oceniany przez uczestników szkoleń z zakresu ochrony zdrowia kierowanych do placówek leczniczych, szpitali, przychodni i ambulatoriów organizowanych przez firmę Polbi.