Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Jakub Rzymowski

Jakub Rzymowski – Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy, wykładowca akademicki, szkoleniowiec i doświadczony trener. Ekspert i praktyk w zakresie ochrony danych osobowych (specjalizacja – ochrona danych medycznych), podpisu elektronicznego oraz informatyzacji w administracji. Prelegent ogólnopolskich konferencjach naukowych, prowadzący liczne szkolenia i webinaria oraz wieloletni współpracownik firmy Polbi.

 

dr JAKUB RZYMOWSKI


Jakub Rzymowski – Wykładowca, szkoleniowiec, pracownik naukowy, trener. Ekspert – Polbi.

dr Jakub Rzymowski

Polbi - Warszawa. Logo firmowe.Jakub Rzymowski

 

Doktor nauk prawnych, adiunkt i pracownik naukowy. Wykładowca akademicki, szkoleniowiec i  ekspert. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i współautor książek. Ceniony wykładowca oraz prowadzący szkolenia i webinaria.

Wieloletni, stały współpracownik firmy Polbi.

 

Zobacz aktualnie prowadzone szkolenia …

 

 

Jakub Rzymowski – Wykształcenie


Doktor nauk prawnych. Stopień doktora nauk prawnych zdobył na podstawie rozprawy dotyczącej ochrony osobowych danych medycznych w prawie polskim i w Dyrektywie 95/46/WE. Ukończył także studia podyplomowe w dziedzinie informatyki na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Praca naukowa, nauczyciel akademicki


Jakub Rzymowski to pracownik naukowy i wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach. Adiunkt Zakładu Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji oraz pracownik Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

Działalność szkoleniowa


Jakub Rzymowski to doświadczony trener prowadzący szkolenia i webinaria dotyczące ochrony danych osobowych, ochrony informacji i ich udostępnienia, prawa autorskiego, podpisu elektronicznego, informatyzacji administracji.  Wykłada także wybrane aspekty informatyzacji prawa administracyjnego i prawa ochrony zdrowia.  Jakub Rzymowski to wybitny specjalista, osoba znana i ceniona na rynku szkoleń w Polsce. Współpracuje z firmą POLBI od wielu lat.

 

Uczestnik ogólnopolskich konferencji naukowych


Jakub Rzymowski bierze udział jako prelegent w licznych ogólnopolskich konferencjach naukowych poświęconych ochronie danych osobowych (RODO i reforma ochrony danych osobowych), zastosowaniu technologii informacyjnej w obrocie prawnym, nowym technologiom i bezpieczeństwie IT, uprawnieniom uczestników postępowania administracyjnego, prawnej ochronie danych medycznych pacjentów, właściwej dokumentacji ochrony danych (obowiązek rozliczalności w RODO) jako mechanizmu obrony przed odpowiedzialnością administracyjną i cywilną Administratorów Danych Osobowych.

 

Zapraszamy na seminaria i warsztaty, które prowadzi Jakub Rzymowski!


Jakub Rzymowski. Szkolenia, warsztaty, seminaria, webinaria i konferencje. Współpracownik Polbi.

Jakub Rzymowski to specjalista znany i ceniony na rynku szkoleń w Polsce. Współpracuje z firmą POLBI od wielu lat.

 

Praktyk, ekspert  i współpracownik Eurokancelarii


Jakub Rzymowski jest współpracownikiem kancelarii adwokackiej „Eurokancelaria prof. Marii Królikowskiej-Olczak” mającej siedzibę się w Łodzi. „Eurokancelaria” opracowuje ekspertyzy i opinie oraz prowadzi sprawy z zakresu polskiego i europejskiego prawa gospodarczego specjalizując się m.in. w ochronie danych osobowych, informatyzacji administracji, prawie administracyjnym (e-administracja) i postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Działalność w stowarzyszeniach


Jakub Rzymowski zasiada w Komisji Rewizyjnej pełniąc funkcje zastępcy w „Stowarzyszeniu Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa”. Stowarzyszenie zrzesza ludzi świata nauki i praktyki stosowania prawa, którzy stawiają sobie za cel poszerzenie tradycyjnego podejścia do badań nad prawem o nowe elementy, umożliwiające empiryczne poznanie przyczyn tworzenia norm prawnych (materialnych źródeł prawa) oraz społeczno – gospodarczych skutków ich funkcjonowania.

 

🖥️ | Webinaria | Szkolenia on-line | Zajęcia na żywo


Zajęcia prowadzone przez dr Jakuba Rzymowskiego odnoszące się do kwestii ochrony danych osobowych (w tym danych medycznych pacjentów), oceny ryzyka zgodnie z RODO czy prowadzenia elektronicznej i papierowej dokumentacji medycznej w szpitalu, poradni, przychodni lub gabinecie są dostępne również w zdalnej formie internetowych szkolenie on-line (webinaria prowadzone na na żywo).  | 🌐 💻 Webinaria, szkolenia on-line.

 

dr Jakub Rzymowski - Szkolenia online (webinar na żywo) - Polbi, Warszawa.

 

Jak wyglądają zajęcia prowadzone zdalnie?


Obejrzyj materiał wideo zarejestrowany podczas webinarium przedstawiający przebieg realnych zajęć. Zobacz fragment wykładu. | 🎞 Przykład (nr 1), | 🎞 Przykład (nr 2), | 🎞 Przykład (nr 3), | 🎞 Przykład (nr 4).

 

Opinie uczestników szkoleń


Jakub Rzymowski jest wysoko oceniany przez uczestników szkoleń z zakresu ochrony zdrowia kierowanych do placówek leczniczych, szpitali, przychodni i ambulatoriów organizowanych przez firmę Polbi. Zobacz | 🥇🏆 Ankiety oceny satysfakcji uczestników zajęć z zakresu ochrony zdrowia.

 

Publikacje – Autor i współautor


Jakub Rzymowski jest autorem licznych publikacji oraz współautorem książek na temat informatyzacji administracji i ochrony zdrowia oraz danych osobowych.

📕 „Skutki prawne podpisu elektronicznego w prawie Unii Europejskiej”. Autorzy: M. Kamiński, J. Rzymowski. Studia z gospodarczego prawa Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy (red. M. Królikowska-Olczak), Zakamycze 2004.
📗 „Ochrona osobowych danych medycznych w gabinecie lekarskim”. Autorzy: Rzymowski Jakub, Kamiński Mateusz. Wydawca SERIA – 2008.
📘 „Stosowanie podpisu elektronicznego a obowiązek przechowywania dokumentacji w urzędzie wobec dwudziestoletniego okresu przechowywania danych związanych bezpośrednio z usługami certyfikacyjnymi przez podmioty świadczące te usługi”. Autorzy: J. Rzymowski, Z. Romiński.  Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej (red. J. Gołaczyński), Warszawa 2010.
📙 „Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej”. Jakub Rzymowski – Współautor. Wydawnictwo C.H. Beck – 2010.
📕 „ePUAP w praktyce”. Autorzy: R. Adamczyk, I Adamska, I Bednarski, A. Janikowski, M. Kamiński, M. Kossakowski, W. Ozga, T. Rakoczy, J. Rzymowski, G. Sibiga, R. Sternicki, E. Walczyk. Wrocław 2011.
📗 „Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej”.  Jakub Rzymowski – współautor. Wydawnictwo C.H. Beck. Monografie Prawnicze – 2014.
📘 „Powierzenie przetwarzania osobowych danych medycznych”. (J. Rzymowski) [w pr. zbior.:] Powierzenie przetwarzania osobowych danych medycznych i inne problemy współczesnego prawa medycznego Red. M. Królikowska-Olczak. Wydawnictwo Seria, Łódź – 2014.
📙 „Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych”. Jakub Rzymowski – współautor. Wydawnictwo C.H. Beck. Seria: Monografie Prawnicze – 2016.
📕 „RODO – GDPR. Obowiązkowa dokumentacja przetwarzania danych osobowych z punktu widzenia administratora”. Jakub Rzymowski – autor.  Wydawnictwo Impuls – Oficyna Wydawnicza 2019.
📘 „RODO – GDPR. Przedmiot i cele, zakresy, prawa i wolności, definicje”. Dr Jakub Rzymowski – autor. Wydawca:  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydanie I, Łódź 2020 | PDF do pobrania

 

Tematyka prowadzonych szkoleń, warsztatów i webinariów


Jakub Rzymowski w swojej pracy jako wykładowca koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących przepisów RODO, ochrony danych osobowych pacjentów i prowadzenia dokumentacji medycznej. Wśród zrealizowanych szkoleń znalazły się m.in. następujące tematy:

📌 EDM – Elektroniczna dokumentacja medyczna w praktyce.
📌 Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów.
📌 Dokumentacja medyczna – przygotowanie do kontroli.
📌 Warsztaty podnoszące kompetencje personelu przetwarzającego dane osobowe pacjentów w jednostkach medycznych.
📌 Wymogi formalne dokumentacji medycznej w postaci papierowej i elektronicznej.
📌 Petycje jako obowiązek podmiotu publicznego.
📌 Decyzja administracyjna w praktyce.
📌 RODO – obowiązki związane z dostosowaniem do przepisów o ochronie danych osobowych.
📌 RODO – Ochrona danych w sektorze medycznym.
📌 RODO – Ocena ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych.
📌 Obowiązkowa dokumentacja przetwarzania danych w świetle RODO.
📌 Ochrona danych osobowych w MŚP – jak prawidłowo wdrożyć RODO.

 

Jakub Rzymowski – Oceny satysfakcji uczestników szkoleń


Badamy satysfakcję uczestników organizowanych prze nas szkoleń. Opinie poznajemy na podstawie ankiet dotyczących kompetencji wykładowców, oceny poziomu ich wiedzy i przygotowania merytorycznego, oceny sposobu prowadzenia zajęć i przekazywania wiedzy oraz poziomu zadowolenia z udzielanych odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Opinie i oceny szkolenia: Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów. (Warszawa – wykładowca Jakub Rzymowski). Raport ISO (2019-10-02).

Dane pacjentów (ochrona), RODO – J. Rzymowski

Opinie i oceny szkolenia: Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów. (Warszawa – wykładowca Jakub Rzymowski). Raport ISO (2019-07-08).

Dane pacjentów (ochrona), RODO – J. Rzymowski

Opinie i oceny szkolenia: Elektroniczna i papierowa dokumentacja medyczna. RODO – Dane osobowe pacjenta. (Warszawa – wykładowca Jakub Rzymowski). Raport ISO (2019-05-21).

Dokumentacja medyczna, RODO – J. Rzymowski

Opinie i oceny szkolenia: Elektroniczna i papierowa dokumentacja medyczna. RODO – Dane osobowe pacjenta. (Warszawa – wykładowca Jakub Rzymowski). Raport ISO (2019-02-26).

Dokumentacja medyczna, RODO – J. Rzymowski

Opinie i oceny szkolenia: Elektroniczna i papierowa dokumentacja medyczna. RODO – Dane osobowe pacjenta. (Warszawa – wykładowca Jakub Rzymowski). Raport ISO (2018-12-05).

Dokumentacja medyczna, RODO – J. Rzymowski

Opinie i oceny uczestników szkoleń - Raport (2018-09-21) z oceny szkolenia: Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów (Warszawa - Jakub Rzymowski)

RODO, placówka medyczna – Jakub Rzymowski

 

Opinie i oceny uczestników szkoleń - Raport (2018-07-03) z oceny szkolenia: Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów – RODO. (Warszawa - Jakub Rzymowski).

RODO, placówka medyczna – Jakub Rzymowski

 

Opinie i oceny uczestników szkoleń - Raport (2018-06-08) z oceny szkolenia: Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów – RODO. (Warszawa - Jakub Rzymowski)

RODO, placówka medyczna – Jakub Rzymowski

 

Opinie i oceny uczestników szkoleń - Raport (2018-04-18) z oceny szkolenia: Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów (Warszawa - Jakub Rzymowski)

RODO, placówka medyczna – Jakub Rzymowski

 

Opinie i oceny uczestników szkoleń - Raport (2018-04-16) z oceny szkolenia: Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów (Warszawa - Jakub Rzymowski)

RODO, placówka medyczna – Jakub Rzymowski

 

 

 

 

Skip to content