Polbi

Marta Łanoch – Ekspert branży farmaceutycznej i kosmetycznej

Marta Łanoch – Prawniczka oraz doświadczona trenerka i wykładowca. Praktyk i ekspert prowadzący szkolenia dla podmiotów z branży farmaceutycznej, kosmetycznej i żywnościowej. Prawnik doradzający w zakresie aspektów prawnych produktów kosmetycznych, suplementów diety, a także wyrobów medycznych.

 

Marta Łanoch – Prawnik i doradca, ekspert i wykładowca


Marta Łanoch – Prawnik, wykładowca, ekspert Polbi

Marta Łanoch. Szkolenia i warsztaty. Polbi - Warszawa

 

MARTA ŁANOCH

Marta Łanoch jest ekspertem i praktykiem w obszarze prawa kosmetycznego, żywnościowego (spożywczego) i farmaceutycznego.

Prowadzi praktykę prawniczą doradzając w zakresie aspektów prawnych produktów kosmetycznych, suplementów diety, a także wyrobów medycznych.

Marta Łanoch prowadzi liczne szkolenia dla podmiotów z branży farmaceutycznej, kosmetycznej i żywnościowej.

 

 


Ekspert i praktyk. Marta Łanoch to ekspert i praktyk w obszarze prawa kosmetycznego, żywnościowego (spożywczego) i farmaceutycznego.

 


Bezpieczne umowy. Marta Łanoch zajmuje się opracowaniem, analizą i weryfikacją umów zawieranych w obrocie gospodarczym w szczególności w zakresie branży farmaceutycznej, kosmetycznej i spożywczej. Szczególną uwagę poświęca kwestii produktów z pogranicza, wprowadzaniu do obrotu, oznakowaniu (etykietowanie) i reklamie. Posiada bogate doświadczenie w przygotowaniu i opiniowaniu umów na wytwarzanie kontraktowe, dystrybucyjnych, licencyjnych, na dostawy, umów marketingowych i franczyzy.

 


Prawnik i doradca – FoodMedLaw. Marta Łanoch jest założycielką wyspecjalizowanej praktyki prawnej FoodMedLaw, która doradza w zakresie aspektów prawnych produktów kosmetycznych, suplementów diety, a także wyrobów medycznych na gruncie regulacji krajowych jak i przepisów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

 


Marta Łanoch - FoodMedLaw - Ekspert Polbi

Produkty kosmetyczne – FoodMedLaw monitoruje zmiany w prawie i informuje o zmianach Dobrych Praktyk Produkcji dla kosmetyków.

Rejestracja produktów kosmetycznych – Notyfikacja produktów kosmetycznych w systemie CPNP i sprawy związane z produkcją i sprzedażą produktów kosmetycznych.

Wprowadzenie produktów kosmetycznych do obrotu – Odpowiedzialność za zgodność kosmetyku z przepisami prawa.

Oznakowanie kosmetyków – Weryfikacja etykiet, opakowań oraz reklam czy aktywności marketingowych to skuteczne zabezpieczenie przed karami pieniężnymi ze strony inspekcji.

Produkty kosmetyczne – Współpraca z safety assessorami i laboratoriami branży kosmetycznej. Wytyczne i interpretacje, zagraniczne trendy.

 


Szkolenia – najczęściej realizowane tematy. Marta Łanoch prowadzi liczne szkolenia dla podmiotów z branży kosmetycznej, żywnościowej i z branży farmaceutycznej. Wśród tematów najczęściej prowadzonych zajęć można znaleźć:

 


Novel food – Nowa żywność. Marta Łanoch zapewnia pomoc podczas rejestracja nowej żywności, wprowadzeniu novel food na rynek oraz wsparcie w trakcie kontroli sanitarnej oraz reprezentuje Klientów w procedurach przed Komisją Europejską i EFSA m.in. w procedurze novel food.

 


Wyroby medyczne. Marta Łanoch posiadając szerokie doświadczenie w zakresie zagadnień prawnych dotyczących wyrobów medycznych doradza producentom, dystrybutorom, importerom i upoważnionym przedstawicielom w zakresie wyrobów medycznych. Wspomagamy Klientów w procesie wdrożenia wymagań prawnych nowego rozporządzenia unijnego w sprawie wyrobów medycznych. Rozwiązujemy problemy związane z oznakowaniem, reklamą, oceną zgodności i klasyfikacją, a także rejestracją wyrobów medycznych i wypełnieniem obowiązków związanych z nadzorem produktów medycznych obecnych na rynku.

 


Suplementy diety. W ramach FoodMedLaw Marta Łanoch oferuje klientom kompleksową pomoc dotycząca suplementów diety zarówno na etapie zarejestrowania oraz wprowadzania do obrotu, jak i przy samej sprzedaży oraz w przypadkach prowadzonych postępowań wyjaśniających.

 


Produkty lecznicze. Do obrotu dopuszczone są produkty lecznicze, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Pomimo szczegółowego uregulowania produktów leczniczych, często odróżnienie leków od wyrobów medycznych i suplementów diety sprawia trudności. Produkty lecznicze to także wiedza i doświadczenie w zakresie reklamy, działalności marketingowej i promocyjnej zarówno dedykowanej pacjentom jak i specjalistom z zakresu ochrony zdrowia.

 


Marta Łanoch – Korzystaj z wiedzy i doświadczenia eksperta

Zapraszamy do udziału w warsztatach, szkoleniach i kursach, które prowadzi w Polbi Marta Łanoch.

Aktualne propozycje znajdziesz w kategorii szkoleń – Kosmetyki lub Farmacja