Polbi

Piotr Wąż

Piotr Wąż – wykładowca, specjalista i ekspert z zakresu prawa pracy i problematyki BHP. Szkoleniowiec, współpracownik firmy Polbi. Doktor nauk prawnych, biegły sądowy z zakresu stosunków pracy.

 

Piotr Wąż – doktor nauk prawnych, wykładowca, szkoleniowiec


  • Ekspert i specjalista w dziedzinie prawa pracy
  • Biegły sądowy z zakresu stosunku pracy
  • Były specjalista Państwowej Inspekcji Pracy

 

Piotr Wąż – Wykształcenie i tytuły naukowe


Dr Piotr Wąż ukończył studia magisterskie na wydziale prawa i administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz podyplomowe studia menedżerskie. Pracę doktorską obronił w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na UŚ.

 

Doświadczenie zawodowe, pełnione funkcje


Piotr Wąż był zatrudniony jako starszy specjalista (wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – OIP Katowice) oraz pełnił funkcje  członka Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy.

 

Biegły sądowy z zakresu stosunku pracy


Piotr Wąż to również biegły sądowy (przy Sądzie Okręgowym w Katowicach) z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

 

Działalność szkoleniowa, wykłady i kursy


Piotr Wąż bierze udział w licznych szkoleniach i kursach tematycznych i jako doświadczony wykładowca dzieli się swoją bogatą wiedzą. Podczas prowadzonych zajęć przybliża uczestnikom  warsztatów organizowanych w wielu miastach Polski  problematykę prawa pracy oraz  zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).  Uczestniczy także jako prelegent w ogólnopolskich, branżowych kongresach i konferencjach (m.in. w dniu eksperta podczas Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy –„Delegowanie pracowników”). Piotr Wąż posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem.

 

Specjalista z zakresu delegowania pracowników za granicę


Piotr Wąż specjalizuje się również w problematyce  międzynarodowego prawo pracy związanej z delegowaniem pracowników do innego państwa UE i państw trzecich celem świadczenia usług. Podczas swoich wykładów uwzględnia najnowsze zmiany prawne (np.  wysokość wynagrodzeń, delegowanie krótko i długoterminowe, ustalania prawa właściwego dla stosunku pracy, czas trwania delegowania).

 

Tematyka prowadzonych szkoleń


Szkolenia prowadzone przez wykładowcę dotyczą przede wszystkim najnowszych i planowanych zmian w prawie pracy, kontrowersji i kazusów z zakresu prawa pracy i BHP, delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług (wymogi formalne, warunków zatrudnienia, ustalania prawa właściwego dla stosunku pracy), delegowania pracowników do pracy za granicę (zatrudnianie transgraniczne), urlopów i zwolnień od pracy oraz czas pracy (warsztaty).

Przykładowe tematy realizowanych szkoleń, zarówno w formie otwartej i zamkniętej jak i również zdalnej (webinaria, e-learning), to:

  • Akademia Prawa Pracy i BHP.
  • Ważne zmiany w delegowaniu pracowników do innego państwa.
  • Prawo pracy w erze koronawirusa.
  • Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Piotr Wąż. Szkolenia i wykłady. BHP, Delegowanie pracowników.

 

Autor licznych publikacji i książek


Piotr Wąż – autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek.  Jego publikacje ukazują na łamach wielu czasopism np: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita” i inne.

Piotr Wąż jest autorem książek, m.in. „Zatrudnianie młodocianych”, „Delegowanie pracowników do innego państwa celem świadczenia usług”, „Komentarz do Kodeksu pracy pod red. K. Walczaka”.

 

Piotr Wąż – Laureat prestiżowych nagród


Piotr Wąż współpracując z miesięcznikiem ATEST, za artykuły przybliżające wielu skomplikowanych kwestii prawnych i odpowiedzi na pytania czytelników otrzymał wyróżnienie „Złote szelki”. Omawiając zagadnienia uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, jak np. mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, zyskał sobie uznanie czytelników, co doceniła Kapituła przyznając mu to wyróżnienie.

 


Zobacz szkolenia z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ZUS