Polbi

Przemysław Jeżek – specjalista i wykładowca

Przemysław Jeżek – Praktyk i wybitny specjalista z zakresu prawa pracy, wykładowca akademicki, znany i ceniony na rynku szkoleń trener z wieloletnim doświadczeniem. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku”.

Przemysław Jeżek - wykładowca. Ekspert prawa pracy. Wspópracownik firmy Polbi - szkolenia i kursy.

Ekspert z zakresu prawa pracy i rozliczania wynagrodzeń.

Prowadzący szkolenia, znany i ceniony wykładowca i trener.

Autor publikacja książkowych i współpracownik wydawnictw branżowych.

Doświadczenie zawodowe

Przemysław Jeżek posiada wieloletnią i bogatą praktykę zawodową. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR oraz Starszy Specjalista ds. kosztów pracy w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w jednej z największych firm energetycznych w Polsce. W ramach współpracy z wydawnictwem Gofin odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy”. Przemysław Jeżek jest autorem licznych publikacji, trenerem prowadzącym szkolenia i wykładowcą na wyższych uczelniach.


Specjalizacja – realizowana tematyka szkoleń 

Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, korygowania błędów na listach płac, rozliczaniu wynagrodzeń w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, rozliczaniem wypłaconych świadczeń chorobowych i opiekuńczych oraz udzielanie i rozliczaniem urlopów związane z rodzicielstwem, rozliczaniem podróży służbowych osób będących i niebędących pracownikami oraz użytkujących samochody służbowe i prywatne, dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i umów cywilnoprawnych, ZFŚS – Zakładowa działalność socjalna.


Trener i wykładowca

Od 2008 roku Przemysław Jeżek jako trener prowadzi liczne szkolenia otwarte. Jest doradcą współpracującym z wieloma liczącymi się na rynku firmami szkoleniowymi w Polsce. Realizuje również szkolenia zamknięte dla firm i instytucji dostosowane do specyfiki indywidualnego odbiorcy. Doświadczony dydaktyk prowadzący szkolenia oparte na warsztatowej formie prowadzenia zajęć. Laureat nagrody – zdobył tytułu „Kadrowy Roku – 2008″.


Przemysław Jeżek zaprasza na swoje szkolenia do Polbi.


Autor publikacji książkowych

Autor książek będących kompendium wiedzy zawierające liczne, praktyczne przykłady.

 • Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło – problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej.
 • Praktyczne aspekty rozliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego w 2018 r.
 • Jaką formę zatrudnienia wybrać dla pracownika sezonowego?
 • Elastyczne formy zatrudnienia – korzyści i zagrożenia.
 • Jak najkorzystniej zatrudnić pracownika sezonowego po zmianach przepisów?

Przemysław Jeżek zaprasza na swoje szkolenia i warsztaty do Polbi - Warszawa.


Współpraca z wydawnictwami wyższymi uczelniami

Przemysław Jeżek współpracuje z:

 • Wydawnictwem INFOR jako autor licznych publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” oraz „Serwisu Prawno-Pracowniczego”
 • Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca na kierunku – Kadry i płace.
 • Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu jako wykładowca na kierunku – Ubezpieczenia społeczne.
 • Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu jako wykładowca na kierunku – Kadry i płace.

Tematyka szkoleń realizowanych przez wykładowcę

 • Podatek dochodowy i składki ZUS na bazie najnowszych wyjaśnień MF, KIS, ZUS oraz wyrokach sądów.
 • Rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych i cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium RP – aspekty składkowo-podatkowe.
 • Świadczenia chorobowe – zasady rozliczania wypłaconych świadczeń chorobowych i opiekuńczych
 • Zasady korygowania składek i podatku – korygowania błędów na liście płac.
 • Rozliczanie wynagrodzeń. na bazie wybranych wyjaśnień i interpretacji oraz wyroków sądów: – wybrane zagadnienia.
 • Rozliczanie podróży służbowej i kosztów użytkowania samochodów służbowych i prywatnych – aspekty składkowo-podatkowe.
 • Lista płac – rozliczanie różnych składników wynagrodzenia na liście płac w sytuacjach wątpliwych – warsztaty dla praktyków.
 • Egzekucje z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych – zasady dokonywania potrąceń.
 • Planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz prawidłowe ustalenie wynagrodzenia za pracę wraz z pracą w godzinach nadliczbowych.
 • Urlopy związane z rodzicielstwem – zasady udzielania rozliczania wynagrodzenia i zasiłków
 • ZFŚS –  zakładowa działalność socjalna, rodzaje świadczeń i ich rozliczanie oraz opodatkowanie.

Polbi – Szkolenia dla firm. Polecamy aktualne propozycje szkoleń z naszej oferty edukacyjnej.

Zobacz szkolenia z zakresu prawa pracy i ZUS.