Polbi

Analiza ryzyka w cyberbezpieczeństwie w oparciu o ISO 27005

Cyberzagrożenia, analiza ryzyka w cyberbezpieczeństwie


Cyberbezpieczeństwo. Analiza ryzyka w cyberbezpieczeństwie w oparciu o ISO/IEC 27005:2018, szacowanie i postępowanie z ryzykiem cyberzagrożeń oraz wybór zabezpieczeń w obszarze bezpieczeństwa informacji.

 

Szkolenie: Analiza ryzyka w cyberbezpieczeństwie w oparciu o ISO27005

 

Przeprowadzenia analizy ryzyka cyberbezpieczeństwa to w praktyce wymóg


 • Jak zidentyfikować ryzyka w obszarze cyberbezpieczeństwa?
 • Jak przeprowadzić szacowanie ryzyka w oparciu o normę ISO 27005?
 • Jak opracować plan postępowania z ryzykiem bezpieczeństwa informacji?

 

Cyberzagrożenia, wycieki lub utrata danych w wyniku cyberataków


Obecnie stwierdza się coraz więcej raportowanych incydentów dotyczących wycieku lub utraty danych w wyniku cyberataków. W wyniku tego organizacje nie tylko tracą na wizerunku, ale także płaca kary za nie wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń na podstawie prawidłowo przeprowadzonej analizy ryzyka. Obowiązujące regulacje prawa także bezpośrednio nakładają na podmioty wymóg przeprowadzenia analizy ryzyka.

 

Cel szkolenia o analizie ryzyka w cyberbezpieczeństwie


Zajęcia ma na celu przedstawienie słuchaczom w jaki sposób możne przeprowadzać analiza ryzyka w celu minimalizacji zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz pokazać w jaki sposób być zgodnym z KSC, RODO, UKNF.

 

Cyberbezpieczeństwo – Analiza ryzyka zgodnie z normą ISO 27005


Program szkolenia:

 1. Wymogi prawne a analiza ryzyka w cyberbezpieczeństwie
 2. Podstawowe terminy i definicje w obszarze bezpieczeństwa informacji
 3. Powiązanie między ISO 27005 a normą ISO 27001
 4. Opis struktury normy ISO 27005
 5. Podstawowe ryzyka w zakresie cyberbezpieczeństwa
 6. Proces szacowania ryzyka
 7. Proces postępowania z ryzykiem
 8. Określanie priorytetów postępowania z ryzykiem i wybór zabezpieczeń

 

Zajęcia dotyczące cyberbezpieczeństwa poprowadzi Jaromir Dylewski


Jaromir Dylewski - Wykładowca i ekspert

Polbi – Warszawa. Uczymy tego, na czym się znamy.

JAROMIR DYLEWSKI

Ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, audytor wiodący i trener systemów ISO. Wykładowca i praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie wdrożenia, utrzymania oraz audytów w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

 

Kogo zapraszamy na szkolenie? Udział w warsztatach cyberbezpieczeństwa rekomendujemy:

 • Inspektorom ochrony danych
 • Pracownikom działów IT
 • Osobom odpowiedzialnym za cybebezpieczeństwo w organizacji

 

Umiejętności wyniesione ze szkolenia? Podczas zajęć zapoznasz się i będziesz wiedział jak:

 • zidentyfikować ryzyka w obszarze cyberbezpieczeństwa
 • przeprowadzić szacowanie ryzyka w cyberbezpieczeństwie w oparciu o ISO27005
 • opracować plan postępowania z ryzykiem bezpieczeństwa informacji

 

Warsztaty: Cyberbezpieczeństwo – Analiza ryzyka


Kontakt z organizatorem: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.