Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Analiza ryzyka w cyberbezpieczeństwie w oparciu o ISO 27005

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Analiza ryzyka w cyberbezpieczeństwie w oparciu o ISO 27005

W jaki sposób budować cyberbezpieczeństwo zgodnie z krajowym systemem cyberbezpieczeństwa (KSC) w oparciu o ISO/IEC 27005:2018 w powiązaniu z normą 27001?

Cyberbezpieczeństwo. Analiza ryzyka w cyberbezpieczeństwie w oparciu o ISO/IEC 27005:2018, szacowanie i postępowanie z ryzykiem cyberzagrożeń oraz wybór zabezpieczeń w obszarze bezpieczeństwa informacji.

 

Przeprowadzenia analizy ryzyka cyberbezpieczeństwa to w praktyce wymóg


Jak zidentyfikować ryzyka w obszarze cyberbezpieczeństwa?

Jak przeprowadzić szacowanie ryzyka w oparciu o normę ISO 27005?

Jak opracować plan postępowania z ryzykiem bezpieczeństwa informacji?

 

Poznaj proces szacowania i postępowania z ryzykiem,

Zapraszam na warsztaty – Jaromir Dylewski

 


Szkolenie: Analiza ryzyka w cyberbezpieczeństwie w oparciu o ISO27005


Warsztaty prowadzi ekspert cyberbezpieczeństwa – Jaromir Dylewski

 

Cyberzagrożenia – wprowadzenie. Obecnie stwierdza się coraz więcej raportowanych incydentów dotyczących wycieku lub utraty danych w wyniku cyberataków. W wyniku tego organizacje nie tylko tracą na wizerunku, ale także płaca kary za nie wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń na podstawie prawidłowo przeprowadzonej analizy ryzyka. Obowiązujące regulacje prawa także bezpośrednio nakładają na podmioty wymóg przeprowadzenia analizy ryzyka.

 

Program szkolenia


CYBERBEZPIECZEŃSTWO

ANALIZA RYZYKA ZGODNIE Z NORMĄ ISO 27005

 1. Wymogi prawne a analiza ryzyka w cyberbezpieczeństwie
 2. Podstawowe terminy i definicje w obszarze bezpieczeństwa informacji
 3. Powiązanie między ISO 27005 a normą ISO 27001
 4. Opis struktury normy ISO 27005
 5. Podstawowe ryzyka w zakresie cyberbezpieczeństwa
 6. Proces szacowania ryzyka
 7. Proces postępowania z ryzykiem
 8. Określanie priorytetów postępowania z ryzykiem i wybór zabezpieczeń

 

Wykładowca – Jaromir Dylewski


Jaromir Dylewski - Wykładowca i ekspert bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Jaromir Dylewski – Wykładowca – Polbi

JAROMIR DYLEWSKI

Ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, audytor wiodący i trener systemów ISO.

Wykładowca i praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie wdrożenia, utrzymania oraz audytów w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

 

 

Cel szkolenia. Zajęcia ma na celu przedstawienie słuchaczom w jaki sposób możne przeprowadzać analiza ryzyka w celu minimalizacji zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz pokazać w jaki sposób być zgodnym z KSC, RODO, UKNF.

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące analizy ryzyka cyberzagrożeń?


 • Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo
 • Korzystasz z eksperckiej wiedzy wykładowcy – Jaromira Dylewskiego
 • Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie
 • Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

Kogo zapraszamy na szkolenie? Udział w warsztatach cyberbezpieczeństwa rekomendujemy:

 • Inspektorom ochrony danych
 • Pracownikom działów IT
 • Osobom odpowiedzialnym za cybebezpieczeństwo w organizacji

 

Umiejętności wyniesione ze szkolenia? Podczas zajęć zapoznasz się i będziesz wiedział jak:

 • zidentyfikować ryzyka w obszarze cyberbezpieczeństwa
 • przeprowadzić szacowanie ryzyka w cyberbezpieczeństwie w oparciu o ISO27005
 • opracować plan postępowania z ryzykiem bezpieczeństwa informacji

 

Warsztaty: Cyberbezpieczeństwo – Analiza ryzyka


Kontakt z organizatorem: Polbi Contact Center: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

 1. Wymogi prawne a analiza ryzyka w cyberbezpieczeństwie
 2. Podstawowe terminy i definicje w obszarze bezpieczeństwa informacji
 3. Powiązanie między ISO 27005 a normą ISO 27001
 4. Opis struktury normy ISO27005
 5. Podstawowe ryzyka w zakresie cyberbezpieczeństwa
 6. Proces szacowania ryzyka
 7. Proces postępowania z ryzykiem
 8. Określanie priorytetów postępowania z ryzykiem i wybór zabezpieczeń

 

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Jaromir Dylewski

 

Jaromir Ziemowit Dylewski – Ekspert z zakresu bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, ciągłość działania i cyberbezpieczeństwa, audytor wiodący. Praktyk i wykładowca.

 

Ekspert bezpieczeństwa informacji i ochrony danych, audytor


Jaromir Dylewski - Wykładowca i ekspert bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Jaromir Dylewski – Wykładowca Polbi

Polbi - Warszawa. Jaromir Dylewski - Wykładowca i ekspert.   JAROMIR DYLEWSKI

Ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, audytor wiodący i trener systemów ISO.

Wykładowca i praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie wdrożenia, utrzymania oraz audytów w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

 

Audytor, praktyk i ekspert – Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych oraz ciągłości działania. Audytor wiodący i trener systemów ISO 27001 oraz ISO 22301.

 

Wykształcenie – Absolwent Wydziału Fizyki Komputerowej na Uniwersytecie Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Entuzjasta nowych rozwiązań technologicznych w systemach bezpieczeństwa wykorzystujących sztuczną inteligencję.

 

Wdrożenia, utrzymania i audyt systemów bezpieczeństwa – Swoje wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrożenia, utrzymania oraz audytów systemów bezpieczeństwa informacji, ciągłość działania i cyberbezpieczeństwa zdobywał w Polsce i za granicą pracując w wielu firmach z różnych branż.

 

SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych – Jaromir Dylewski członkiem Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych czyli dobrowolnego zrzeszenia działającym na rzecz szeroko pojętego interesu i rozwoju grupy zawodowej Inspektorów Ochrony Danych.

 

Wykładowca i trener – Prowadzi szkolenia i webinary przybliżając uczestnikom szkoleń zagadnienia bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych czy szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO – ANALIZA RYZYKA ZGODNIE Z NORMĄ ISO/IEC 27005:2018


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT. Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Cena netto jest równa cenie brutto  | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Bezpieczeństwo informacji. Cybersecurity – Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji, identyfikacja, analiza i ocena ryzyka cyberzagrożeń, szacowanie i postępowanie z ryzykiem oraz wybór zabezpieczeń.

 

Organizacja szkolenia – Analiza ryzyka w cyberbezpieczeństwie


 • 9:00 – Rozpoczęcie szkolenia.
 • 14:00 – Planowane zakończenie zajęć.

 

Cyberbezpieczeństwo, analiza ryzyka w cyberbezpieczeństwie, wymagania prawne. KSC – ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, dyrektywa NIS, normy ISO 27005 i 27001, Dobre praktyki ograniczania ryzyka cybernetycznego.

 

Regulacje prawne. Podczas zajęć przywołamy, omówimy i przeanalizujemy regulacje prawne dotyczące analizy ryzyka w cyberbezpieczeństwie, na które składają się:

 • RODO – ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
 • KSC – ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
 • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • KRI – Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 • UKNF – Dyrektywa D oraz Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący przetwarzania informacji w chmurze przez podmioty nadzorowane.

 

Materiały szkoleniowe – Uczestnik warsztatów dotyczących tematyki analizy ryzyka w cyberbezpieczeństwie w oparciu o ISO27005, szacowania i postępowanie z ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu z zakresu cyberbezpieczeństwa wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Szkolenie zamknięte – Możesz zamówić szkolenie wewnętrzne. Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją zamkniętego szkolenia dotyczącego praktycznych aspektów analizy bezpieczeństwa informacji, zarządzania bezpieczeństwem informacji, ryzyka, szacowania i postępowania z ryzykiem to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | zapytania ofertowego

 

Warsztaty w godz. 9:00-14:00 – Zajęcia dotyczące analizy ryzyka w cyberbezpieczeństwie rozpoczynamy o 9-tej. Na godzinę 14:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Kontakt z organizatorem – Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

Kluczowe informacje. Warsztaty z Cyberbezpieczeństwa | Tematyka: Analiza ryzyka w cyberbezpieczeństwie w oparciu o normę ISO 27005 | Wykładowca – Jaromir  Dylewski | Zajęcia na żywo online – live webinar | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 5 godziny | Cena katalogowa: 998 PLN (VAT zw.)

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content