Polbi

Badania kliniczne leków. Zmiany „compassionate use”

Badanie kliniczne i co dalej? – zmiany „compassionate use” i inne możliwości.


 

  • Badania kliniczne, bieżąca sytuacja na rynku badań klinicznych leków w Polsce w kontekście zmian z ostatnich lat. Porównanie badań klinicznych leków w Polsce oraz w innych wybranych państwach UE.
  • Perspektywa unijna i międzynarodowa – „compassionate use” i inne możliwości wczesnego dostępu do leków, zasady na jakich one działają w innych krajach na świecie, co wyróżnia rozwiązanie „compassionate use” od innych możliwości wczesnego dostępu do leków i jak to rozwiązanie ujęte jest w przepisach prawa UE.
  • Jak Polska „zapatruje się” na indywidualne stosowanie leku? Sytuacja wczesnego dostępu do leków w Polsce, istniejące rozwiązania, takie jak np. tzw. import interwencyjny, działania jakie zostały podjęte w Polsce w ostatnich latach w celu ułatwienia dostępu do terapii pacjentom znajdującym się w szczególnie trudnym położeniu.
  • Co dalej z leczeniem? – trochę więcej o „compassionate use” w realiach polskich, postulaty uregulowania w prawie polskim „compassionate use” gdyż regulacja „compassionate use” jedynie na poziomie unijnej dyrektywy może nie być wystarczająca dla polskich pacjentów.

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.