Polbi

Bezpieczeństwo przetwarzania informacji w chmurze

Bezpieczna chmura – Bezpieczeństwo przetwarzania informacji w rozwiązaniach chmurowych

Zapewnienie bezpieczeństwa danych i przechowywanych informacji w chmurze oraz ochrona danych osobowych. Wytyczne dotyczące stosowania zabezpieczeń i bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni.

 

Czy przetwarzanie w chmurze może być w pełni bezpieczne?


 • Będziesz wiedział, jak wygląda specyfika przetwarzania informacji w chmurze
 • Poznasz zagrożenia bezpieczeństwa informacji w rozwiązaniach chmurowych
 • Będziesz znał sposoby wdrażania zabezpieczeń z perspektywy ISO
 • Zrozumiesz podział odpowiedzialności między dostawcą chmury a klientem
 • Zapoznasz się ze aspektami ochrony danych osobowych w chmurze

 

Szkolenie - Bezpieczeństwo przetwarzania informacji w chmurze

 

Cel szkolenia o bezpieczeństwie przetwarzania informacji w chmurze


Szkolenie ma dostarczyć wiedzę, jak w prawidłowy sposób wybierać zabezpieczenia przetwarzania informacji w rozwiązaniach chmurowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych i przechowywanych w chmurze informacji oraz ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów ochrony danych osobowych.

 

Program szkolenia – Przetwarzanie informacji w chmurze


 1. System bezpieczeństwa informacji w oparciu o normy ISO, omówienie powiązania pomiędzy normami ISO 27001, ISO 27002, ISO 27017, ISO 27018.
 2. Podział odpowiedzialności w rozwiązanych chmurowych między klientem a dostawca.
 3. Struktura, cel i zakres normy ISO 27017:2015.
 4. Szacowanie ryzyka w bezpieczeństwie informacji na podstawie ISO27005.
 5. Wybrane zagrożenia w chmurze obliczeniowej.
 6. Kontrola dostępu.
 7. Polityki, role i odpowiedzialności.
 8. Zarządzanie aktywami i relacje z dostawcami.
 9. Rejestrowanie zdarzeń a incydenty bezpieczeństwa informacji w chmurze.
 10. Kryptografia w rozwiązaniach chmurowych.
 11. Zgodność, świadomość i szkolenia.
 12. Aspekty ochrony danych osobowych w chmurze publicznej z perspektywy norm ISO 27018.

 

Wykładowca – Jaromir Dylewski


Jaromir Dylewski - Wykładowca i ekspert bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Polbi – Warszawa. Jaromir Dylewski

JAROMIR DYLEWSKI

Ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, audytor wiodący i trener systemów ISO.

Wykładowca i praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie wdrożenia, utrzymania oraz audytów w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

 

Adresaci szkolenia – Bezpieczna chmura


Udział w zajęciach dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w rozwiązaniach chmurowych rekomendujemy:

 • Inspektorom Ochrony Danych Osobowych,
 • Osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo informacji,
 • Zespołom zgodności,
 • Pracownikom Działów IT,
 • Pracownikom Działów Prawnych.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia o rozwiązaniach chmurowych


Na warsztaty poświęcone bezpieczeństwu przetwarzania informacji w chmurze zapraszamy podmioty migrujące lub wykorzystujące rozwiązania chmurowe, podmiotu publiczne, instytucje finansowe, instytucje przetwarzające dane osobowe w rozwiązanych chmurowych (np. Microsoft Office365, Google Cloud itd.) oraz podmioty wykorzystujące usługi chmurowe w celu dostarczenia swoich usług.

 

Warsztaty: Bezpieczna chmura – przetwarzania informacji


Kontakt z organizatorem: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.