Polbi

Bezpieczny podatnik VAT i CIT – zwiększ bezpieczeństwo podatkowe

Bezpieczny podatnik czyli jak zwiększyć i zadbać o bezpieczeństwo rozliczeń na gruncie podatków VAT i CIT


 • Szkolenie prezentujące unikalną wiedzę o właściwej realizacji obowiązków podatkowych.
 • Omawiamy zasady prawidłowego dokumentowania transakcji pozwalające minimalizować ryzyko podważenia transakcji przez organy podatkowe.
 • Uczymy weryfikacji kontrahentów i rozpoznawania okoliczności podejrzanych transakcji, co pozwoli zminimalizować ryzyko uczestnictwa w oszustwie podatkowym.

 

Bezpieczny podatnik - bezpieczeństwo podatkowe, szkolenie

 

Idea szkolenia o najczęstszych problemach podatkowych


Program szkolenia powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych z zakresu podatków dochodowych oraz podatku VAT. Pozwoliło to na wyselekcjonowanie najbardziej nurtujących podatników problemów podatkowych, z jakimi zmagają się oni, chcąc prowadzić działalność zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi wymogami prawa podatkowego.

 

Bezpieczeństwo podatkowe – cel szkolenia


Szkolenia to unikalna, kompleksowa i rzetelna wiedza, która pozwala na prawidłową realizację obowiązków podatkowych, jakie są nakładane na podatników podatku CIT i VAT przez ustawodawcę. Świadomość mogących się pojawić niebezpieczeństw daje szansę na ich unikanie lub wczesną reakcję na powstałe zagrożenie.

 

Główne punkty szkolenia o zapewnieniu bezpieczeństwa podatkowego


Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych w trakcie kursu znajduje się w zakładce – Program.

 

VAT – PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

 • Należyta staranność – jak dochować, (kryteria formalne i transakcyjne, weryfikacja kontrahenta, podejrzane okoliczności transakcji, sporządzenie dokumentacji.
 • Minimalizacja ryzyka odpowiedzialności podatkowej w VAT, właściwe procedury podatkowe, oświadczenia od kontrahentów, mechanizm podzielonej płatności i białej listy.
 • VAT – Karuzele podatkowe, jak działa karuzela podatkowa, przykłady karuzel i mechanizm funkcjonowania, wykazanie braku świadomości udziału w oszustwie.
 • Właściwe dokumentowanie transakcji towarowych na gruncie podatku VAT, oryginały, kopie i skany, dokumenty przewozowe, pochodzenie towaru.
 • Dokumentowanie nabywania i świadczenia usług, prawidłowe dokumentowanie nabywania i świadczenia usług, umowy o świadczenie usług i protokoły wykonania usług.
 • Prawidłowy dobór stawki podatku VAT, prawidłowa klasyfikacja towarów i usług, wiążąca informacja stawkowa, świadczenia kompleksowe, stawka podatkowa 0%.
 • Problematyczne przypadki odliczeń VAT, refakturowanie, usługi noclegowe, gastronomiczne i cateringowe, zła stawka na fakturze zakupowej, wydatki na samochody, kilometrówka.
 • Puste faktury VAT, jak ich nie wystawiać i jak ich unikać, odpowiedzialność i sankcje za puste faktury, postępowanie w przypadku otrzymaniu pustej faktury.
 • Błędy w wystawianiu faktur, paragonów, błędne dane, zły okres wystawienia, faktury korygujące, noty korygujące i anulowanie faktur, wystawianie paragonów, nabycie sprawdzające.

CIT – PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

 • CIT – Stawka podatkowa 9%, warunki zastosowania niższej stawki podatku dochodowego.
 • Problematyczne koszty uzyskania przychodów, kary umowne i grzywny, koszty procesów sądowych, zaliczki w wysokości 100%, dokumentowanie wydatków paragonem bez NIP.
 • Korekty kosztów, korekty przychodów na bieżąco i korekta wstecz.
 • Podatek u źródła, problematyczne usługi, pośrednictwo w sprzedaży, przedstawicielstwo handlowe za granicą a zakład zagraniczny, należyta staranność przy weryfikacji warunków zastosowania niższej stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, kopie certyfikatów rezydencji, świadczenie beneficial owner, mechanizm WHT refund, opinia o stosowaniu preferencji (WH-WOZ).
 • Użytkowanie samochodów osobowych, ubezpieczenie pojazdu, ograniczenie w kosztach opłat z tytułu najmu, leasingu itp., koszty eksploatacyjne, naprawa powypadkowa, samochody prywatne wykorzystywane na cele służbowe i samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne pracownika.
 • Ulga na złe długi, przesłanki zastosowania, obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela, zasady obliczania terminów płatności.
 • Nieuregulowane wierzytelności, postępowanie i pozostałe alternatywne drogi w przypadku posiadania nieuregulowanych wierzytelności. odpisy aktualizujące jako koszty uzyskania przychodów, udokumentowanie nieściągalności.
 • Akcje promocyjne, reklama a reprezentacja, upominki dla kontrahentów, rabaty, sponsoring, ulga sponsoringowa.
 • Darowizny zmniejszające podstawę opodatkowania, przesłanki przedmiotowe i podmiotowe, darowizny na rzec pomocy Ukrainie.
 • Podatek minimalny, weryfikacja obowiązku zapłaty podatku i obliczanie i zapłata podatku.
 • Informacja o strategii podatkowej, obowiązek publikacji informacji oraz informowanie naczelnika urzędu skarbowego.

 

Zajęcia o bezpieczeństwie podatkowym poprowadzi Paweł Terpiłowski


Paweł Terpiłowski – Ekspert podatkowy, wykładowca, radca prawnyPolbi – Warszawa. Wykładowca: Paweł Terpiłowski

 

PAWEŁ TERPIŁOWSKI

Ekspert podatkowy i doświadczony wykładowca z zakresu prawa gospodarczego i podatku VAT. Radca prawny, Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w TAXEO Komorniczak i Wspólnicy. Doradza przedsiębiorstwom od strony prawnej i podatkowej w zakresie szeroko rozumianego obrotu gospodarczego.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia


Szkolenie powstało z myślą o wszystkich podatnikach. Adresatami szkolenia są wszelkie branże, zwłaszcza branże wrażliwe (motoryzacyjna, odpady, elektronika, paliwa, surowce, usługi niematerialne, budowlana). Zapraszamy pracowników działów księgowości, samodzielnie księgowe i samodzielnych księgowych, kadrę zarządcza podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i właścicieli firm.

 

Zwiększ swoje bezpieczeństwo podatkowe i unikaj błędów


Niewątpliwą korzyścią uczestnika będzie poznanie mechanizmów i zasad, które pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo podatkowe i minimalizować ryzyka związane z własnymi błędami oraz oszustwami podatkowymi, w których może wziąć udział nawet nieświadomie.

 

Minimalizuj ryzyko uczestnictwa w oszustwie podatkowym


Podczas szkolenia uczestnik pozna m.in. zasady weryfikacji kontrahentów i okoliczności podejrzanych transakcji, zasady prawidłowego ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku podatku CIT oraz kwoty podatku do zapłaty, problematykę z ustalania stawek podatku VAT, fakturowania transakcji, odliczania VAT-u a także sposoby prawidłowego dokumentowania transakcji, co pozwoli mu minimalizować ryzyko podważenia transakcji przez organy podatkowe.

 

Szkolenie – Bezpieczeństwo podatkowe w praktyce


 • Bezpieczny podatnik VAT i CIT – bezpieczeństwo podatkowe
 • Kurs dla osób odpowiedzialnych za obrót gospodarczy i rozliczenia podatkowe
 • Wykładowca – Paweł Terpiłowski, radca prawny, ekspert podatkowy
 • Czas trwania – około 8 godzin z przerwami, zajęcia online na żywo
 • W cenie szkolenia materiały dydaktyczne w formacie PDF
 • Cena katalogowa za osobę: 880 zł netto/brutto (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie – Certyfikaty
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Szkolenia i kursy o podobnej tematyce znajdziesz w kategorii: Podatki – CIT, PIT, VAT
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl
780 zł880 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 4/24/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się
Termin
27 kwietnia 2023
Czwartek, w godz. 9:00-17:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Paweł Terpiłowski
Uczymy tego, na czym się znamy.