Polbi

Podatki dochodowe CIT i PIT – Najnowsze i planowane zmiany, bieżące problemy

CIT i PIT 2022/2023 – Nowości i zmiany w podatkach dochodowych osób fizycznych i prawnych

Co ostatnio zmieniło się ostatnio w podatkach PIT i CIT? Dowiesz się o najnowszych zmianach wprowadzonych w prawie podatkowym w zakresie podatku dochodowego CIT oraz podatku PIT. Dzięki zajęciom będziesz przygotowany na planowane zmiany i nowe regulacje wynikające z tzw. „Nowego Polskiego Ładu”.

 

Szkolenie - Zmiany w podatkach dochodowych CIT i PIT

 

Cel szkolenia dotyczącego zmian podatkowych w PIT i CIT


Szkolenie obejmujące swoim zakresem tematykę podatków PIT i CIT prezentuje najnowsze zmiany, które wynikają z nowelizacji Polskiego Ładu. Omówione zostaną zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i w ryczałcie. Ponadto podczas szkolenia omówimy najważniejsze zmiany dotyczące podatku CIT.

 

Adresaci szkolenia – PIT i CIT po zmianach


Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach księgowych i finansowych, księgowych i głównych księgowych, dyrektorów działów finansowych, doradców podatkowych czy pracowników komórek zajmujących się ewidencją podatkową i rozliczeniami PIT i CIT.

 

Główne punktu agendy szkolenia o zmianach w podatkach CIT i PIT


 • Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w pierwszym przedziale skali, likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej, nowe zasady rozliczania osób samotnie wychowujących dzieci.
 • Możliwość opodatkowania dochodów według skali podatkowej, doprecyzowanie przepisów o ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą, zaliczanie do kosztów uzyskania przychodu składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Nowe regulacje w CIT w zakresie kosztów stanowiących ukrytą dywidendę.
 • Nowe zasady pomniejszania zaliczek na PIT o kwotę zmniejszającą podatek i nie pobierania zaliczek przez płatników.
 • Wydłużenie terminu do złożenia zeznania rocznego przez podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i zmiana terminu do wpłacania podatku za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego.
 • Opodatkowanie tzw. „najmu prywatnego” wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 • Definitywne zniesienie możliwości amortyzowania budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
 • Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych oraz sprzedaż premiową.
 • Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady – warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.
 • Świadczenia na rzecz pracowników – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 • Straty w środkach trwałych i obrotowych – warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, dokumentowanie itp.

 

Tomasz Wojewoda – Osoba prowadząca zajęcia o zmianach podatkowych


Zajęcia przybliżające wpływ nowych i planowanych regulacji prawnych na rozliczenia podatkowe w zakresie CIT i PIT prowadzi Tomasz Wojewoda – ceniony ekspert i konsultant podatkowy z obszaru podatków CIT, PIT i VAT oraz doświadczony wykładowca.

 

Szkolenie –  Najnowsze zmiany w podatkach CIT i PIT 2022/2023


 • Podatki CIT i PIT 2022/2023, nowości, zmiany i aktualne problemy
 • Kurs dla rozliczających podatki dochodowe (CIT/PDOP i PIT/PDOP)
 • Wykładowca – Tomasz Wojewoda, specjalista z zakresu podatków
 • Czas trwania: 5 godzin (z przerwami), zajęcia na żywo online
 • W cenie materiały szkoleniowe w formacie PDF
 • Cena katalogowa: 598 PLN (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie  – Certyfikaty
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.