Polbi

CIT i PIT 2023 – Najnowsze zmiany w podatkach dochodowych

CIT i PIT 2023 – Nowości i zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych


 • Co ostatnio zmieniło się ostatnio w podatkach PIT i CIT?
 • Dzięki zajęciom będziesz przygotowany na nowe regulacje i planowane zmiany.
 • Dowiesz się o najnowszych zmianach wprowadzonych w prawie podatkowym w zakresie podatku dochodowego CIT oraz podatku PIT.

 

Szkolenie - Zmiany w podatkach CIT i PIT

 

Cel szkolenia dotyczącego zmian podatkowych w PIT i CIT


Szkolenie obejmujące swoim zakresem tematykę podatków PIT i CIT prezentując najnowsze zmiany przepisów, nowe rozwiązania w zakresie opodatkowania przychodów, zmienione sposoby liczenia dochodu, zmniejszania zaliczek czy korzystania z kwot wolnych lub ulg mające zastosowanie w rozliczeniach na gruncie podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

 

Główne punktu agendy szkolenia o zmianach w podatkach CIT i PIT 2023


Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych w trakcie kursu znajduje się w zakładce – Program.

 • Najważniejsze zmiany w podatku CIT, doprecyzowanie przepisów o kosztach finansowania dłużnego, uchylenie regulacji o ukrytej dywidendzie, odroczenie oraz zmiany w zakresie podatku minimalnego, podatku od przerzucania dochodów, w zakresie podatku u źródła , w zakresie trybu pay and refund, w cenach transferowych, Polska Spółka Holdingowa.
 • Nowe zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę, rewolucyjne zmiany w PIT-2. Zmiany w korzystaniu z kwoty wolnej od podatku, możliwość dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę, zmniejszanie zaliczki w przypadku osiągania przychodów u kilku płatników, stosowanie kwoty zmniejszającej podatek przez pracownika prowadzącego działalność gospodarczą, przez emeryta/rencistę zatrudnionego na umowę o pracę lub umowę zlecenia, stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę w przypadku pracownika osiągającego przychody z kilku umów zawartych z tym samym pracodawcą ( np. umowy o pracę i umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą, kilku umów zlecenia zawartych z tym samym „pracodawcą”).
 • Nowy wzór PIT-2 – omówienie zasad wypełniania, od kiedy osoby zatrudnione będą mogły składać nowe oświadczenia PIT-2, nowa formy składania PIT-2 od 2023 roku i termin obowiązywania oświadczenia. Stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę na liście płac, po zmianach od 2023 roku  – przykłady.
 • Składanie wniosków i oświadczeń podatkowych w zakładach pracy i organach rentowych, formy składania wniosków i oświadczeń, termin obowiązywania poszczególnych oświadczeń i wniosków a obowiązek ich aktualizacji lub wycofania.
 • Możliwość niepobierania zaliczki na podatek z wynagrodzenia podatnika, warunki umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia, zwolnienie z pobierania zaliczki a stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę.
 • Nowy PIT- zasady wypełniania, wykazywanie zasiłków macierzyńskich w PIT-11, przychodów ze stosunku pracy objętych tzw. ulgą dla klasy średniej, przychody korzystające ze zwolnienia w ramach tzw. ulg PIT „0” – m.in. ulga dla seniora, ulga 4+ i ulga dla młodych, składki członkowskie do związków zawodowych w PIT-11.
 • Zmiany w podatku PIT dla przedsiębiorców, opodatkowanie a możliwość odliczenia/zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia zdrowotne, zmiana formy opodatkowania i jej skutki podatkowe.

 

Zajęcia o zmianach w PIT i CIT poprowadzi Mirela Chomont


Mirela Chomont - Wykładowca, doradca podatkowy, szkolenia podatkowe.POLBI – WARSZAWA, Mirela Chomont

 

MIRELA CHOMONT – DORADCA PODATKOWY

Wykładowca, doświadczona trenerka i autorka licznych szkoleń, podczas których dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozumienia i praktycznego stosowania przepisów podatkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako pracownik organów administracji skarbowej, współpracowniczka kancelarii prawniczych oraz firm audytorsko-księgowych.

 

Adresaci szkolenia – PIT i CIT 2023 po zmianach


Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach księgowych i finansowych, księgowych i głównych księgowych, dyrektorów działów finansowych, doradców podatkowych czy pracowników komórek zajmujących się ewidencją podatkową i rozliczeniami PIT i CIT.

 

Szkolenie –  Najnowsze zmiany w podatkach CIT i PIT 2023


 • Podatki CIT i PIT 2023, nowości, zmiany i aktualne problemy
 • Kurs dla rozliczających podatki dochodowe (CIT/PDOP i PIT/PDOP)
 • Wykładowca: Doświadczona trenerka i ekspert podatkowy – Mirela Chomont
 • Czas trwania: 5 godzin z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online
 • Cena regularna za osobę: 498 zł netto/brutto (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • W cenie materiały szkoleniowe w formacie elektronicznym
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie – Certyfikaty
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Polecamy pozostałe propozycje kursów i szkoleń z kategorii: Podatki – CIT, PIT, VAT
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.