Polbi

Podatki CIT i PIT

CIT i PIT – Nowości i zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych

 

Szkolenie - Zmiany w podatkach CIT i PIT

 

Podatki CIT i PIT – Najnowsze zmiany w podatkach dochodowych


➤ Co ostatnio zmieniło się ostatnio w podatkach PIT i CIT?

➤ Dzięki zajęciom będziesz przygotowany na nowe regulacje i planowane zmiany.

➤ Dowiesz się o najnowszych zmianach wprowadzonych w prawie podatkowym w zakresie podatku dochodowego CIT oraz podatku PIT.

 

Cel szkolenia dotyczącego zmian podatkowych w PIT i CIT


Szkolenie obejmujące swoim zakresem tematykę podatków PIT i CIT prezentując najnowsze zmiany przepisów, nowe rozwiązania w zakresie opodatkowania przychodów, zmienione sposoby liczenia dochodu, zmniejszania zaliczek czy korzystania z kwot wolnych lub ulg mające zastosowanie w rozliczeniach na gruncie podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

 

Główne punktu szkolenia o zmianach w podatkach CIT i PIT


 1. Najważniejsze zmiany w podatku CIT, doprecyzowanie przepisów o kosztach finansowania dłużnego, uchylenie regulacji o ukrytej dywidendzie, odroczenie oraz zmiany w zakresie podatku minimalnego, podatku od przerzucania dochodów, w zakresie podatku u źródła , w zakresie trybu pay and refund, w cenach transferowych, Polska Spółka Holdingowa.
 2. Nowe zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę, rewolucyjne zmiany w PIT-2. Zmiany w korzystaniu z kwoty wolnej od podatku, możliwość dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę, zmniejszanie zaliczki w przypadku osiągania przychodów u kilku płatników, stosowanie kwoty zmniejszającej podatek przez pracownika prowadzącego działalność gospodarczą, przez emeryta/rencistę zatrudnionego na umowę o pracę lub umowę zlecenia, stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę w przypadku pracownika osiągającego przychody z kilku umów zawartych z tym samym pracodawcą ( np. umowy o pracę i umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą, kilku umów zlecenia zawartych z tym samym „pracodawcą”).
 3. Nowy wzór PIT-2 – omówienie zasad wypełniania, od kiedy osoby zatrudnione będą mogły składać nowe oświadczenia PIT-2, nowa formy składania PIT-2 od 2023 roku i termin obowiązywania oświadczenia. Stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę na liście płac, po zmianach od 2023 roku  – przykłady.
 4. Składanie wniosków i oświadczeń podatkowych w zakładach pracy i organach rentowych, formy składania wniosków i oświadczeń, termin obowiązywania poszczególnych oświadczeń i wniosków a obowiązek ich aktualizacji lub wycofania.
 5. Możliwość niepobierania zaliczki na podatek z wynagrodzenia podatnika, warunki umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia, zwolnienie z pobierania zaliczki a stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę.
 6. Nowy PIT- zasady wypełniania, wykazywanie zasiłków macierzyńskich w PIT-11, przychodów ze stosunku pracy objętych tzw. ulgą dla klasy średniej, przychody korzystające ze zwolnienia w ramach tzw. ulg PIT „0” – m.in. ulga dla seniora, ulga 4+ i ulga dla młodych, składki członkowskie do związków zawodowych w PIT-11.
 7. Zmiany w podatku PIT dla przedsiębiorców, opodatkowanie a możliwość odliczenia/zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia zdrowotne, zmiana formy opodatkowania i jej skutki podatkowe.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program.

 

Adresaci szkolenia – PIT i CIT


Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach księgowych i finansowych, księgowych i głównych księgowych, dyrektorów działów finansowych, doradców podatkowych czy pracowników komórek zajmujących się ewidencją podatkową i rozliczeniami PIT i CIT.

 

Jak wyglądają zajęcia o podatkach dochodowych?


Warto wiedzieć, że nasze szkolenie dotyczące podatków PIT i CIT to:

 • zajęcia online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Chcesz poznać wykładowców, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca

 

Potrzebujesz więcej informacji?


To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.