Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Polski Ład 2.0 w podatkach PIT i CIT po zmianach od lipca 2022

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Polski Ład 2.0 w podatkach PIT i CIT po zmianach od lipca 2022

Szkolenie przedstawiające najnowsze zmiany wprowadzane w podatkach dochodowych PIT i CIT i składkach zdrowotnych. Nowelizacja Polskiego Ładu - Aktualny stan prawny.

Szkolenie ma na celu przedstawienie uczestnikom najnowszych zmian, wprowadzonych w prawie podatkowym z zakresu podatku dochodowego CIT oraz PIT. Omówione zostaną nowe regulacje wynikające z tzw. „Nowego Polskiego Ładu”.

 


Szkolenie - Zmiany w podatkach dochodowych CIT i PIT

 

Cel szkolenia


Szkolenie obejmujące swoim zakresem tematykę podatków PIT i CIT prezentuje najnowsze zmiany, które wynikają z nowelizacji Polskiego Ładu. Omówione zostaną zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i w ryczałcie. Ponadto podczas szkolenia omówimy najważniejsze zmiany dotyczące podatku CIT a także składek zdrowotnych.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach księgowych i finansowych, księgowych i głównych księgowych, dyrektorów działów finansowych, doradców podatkowych czy pracowników komórek zajmujących się ewidencją podatkową.

 

POLSKI ŁAD W PODATKACH PIT I CIT PO ZMIANACH OD LIPCA 2022


Nowelizacja Polskiego Ładu w zakresie podatków dochodowych i składek zdrowotnych

 

I. Nowelizacja Polskiego Ładu (01.07.2022)

Zmiany w regulacjach Polskiego Ładu od 1 lipca 2022 roku.

 1. Obniżenie stawki podatkowej i kwoty zmniejszającej podatek (nowa skala podatkowa).
 2. Likwidacja ulgi dla klasy średniej.
 3. Likwidacja podwójnego wyliczania zaliczek na podatek PIT.
 4. Istotniejsza rola płatnika przy PIT-2.
 5. Korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach.
 6. Przepisy przejściowe. Jakie przepisy trzeba będzie zastosować?
 7. Jak będzie wyglądało rozliczenie PIT za 2022 rok?

 

II. Podwójne obliczanie zaliczek PIT

Zasady podwójnego obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w 2022 roku z uwzględnieniem nowelizacji przepisów Nowego Ładu wprowadzonych w marcu 2022 roku:

 1. Przeniesienie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).
 2. Różnice wynikające z rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 roku  i ustawy PIT.
 3. Podwójne wyliczanie zaliczek na PIT dla pracowników i zleceniobiorców.
 4. Rezygnacja z ulgi dla pracowników a nowe zasady poboru zaliczek na PIT.
 5. Możliwość rezygnacji z podwójnego wyliczania zaliczek na podatek dochodowy.
 6. Zmiany w zasadach składania deklaracji PIT-2.

 

III. Ulga dla klasy średniej w praktyce

 1. Stosowanie ulgi przy kilku różnych wypłatach w ciągu miesiąca.
 2. Ulga dla klasy średniej a wspólne rozliczenie małżonków.
 3. Ulga dla klasy średniej a uwzględnianie dodatkowych świadczeń dla pracowników, wpłat na PPK, ryczałtów samochodowych itp.

 

IV. Polski Ład – Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów przy zagadnieniach związanych z Polskim Ładem.

 

V. Planowane zmiany

Pozostałe planowane zmiany dla podatników – rozliczenia prywatne.

 1. Zmiana w rozliczeniach podatnika z małoletnimi dziećmi.
 2. Zmiana wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, od którego zależy prawo rodzica lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych.
 3. Zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica.
 4. Przywrócenie z modyfikacjami preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci.
 5. Uchylenie przepisów o abolicji podatkowej.
 6. Uchylenie ulgi podatkowej na zabytki.

 

VI. Planowane zmiany dla przedsiębiorców – PIT, CIT, ryczałt

 1. Wprowadzenie dla przedsiębiorców możliwości odliczania części zapłaconych składek zdrowotnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. Przesunięcie terminów na przesyłanie JPK w CIT, PIT.
 3. Planowane zmiany w przesunięciu terminów integracji kas fiskalnych z terminalami.

 

VII. Planowane zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców

 1. Wprowadzenie oskładkowania (w tym składkami społecznymi) komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych.
 2. Doprecyzowanie przepisów o objęciu oskładkowaniem prokurentów.
 3. Zmiany precyzujące: rozliczenie roczne, minimalna podstawa, terminy rozliczeń.
 4. Zmiany dla osób współpracujących.
 5. Zmiany dla twórców i artystów.
 6. Zmiana w zakresie uwzględnienia zwolnień w miesięcznej składce zdrowotnej do ustalania rocznej składki zdrowotnej.
 7. Zmiana w zakresie terminu składania korekty dokumentów rozliczeniowych.
 8. Zmiana doprecyzowująca w zakresie zwolnienia ze składki zdrowotnej minimalnych przychodów z działalności opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 9. Zmiana w zakresie katalogu rodzajów działalności gospodarczej, które podlegają składce zdrowotnej.

 

Szkolenie prowadzi Mirela Chomont


Mirela Chomont - Wykładowca, doradca podatkowy, szkolenia podatkowe.Mirela Chomont

Radca prawny, doradca podatkowy, wykładowca akademicki, doświadczona trenerka prowadzące liczne szkolenia.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako pracownik organów administracji skarbowej, współpracując z największymi kancelariami prawniczymi Pomorza Zachodniego oraz firmami audytorsko-księgowymi, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych.

 

 

Jak wyglądają zajęcia dotyczące zmian w  podatkach od lipca 2022?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online prowadzonym na żywo

✔ Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Mireli Chomont

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

Szkolenie: Zmiany od lipca 2022 w podatkach CIT i PIT – Polskiego Ładu 2.0


Polbi – Kontakt z organizatorem. Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

Zmiany w regulacjach Polskiego Ładu od 1 lipca 2022 roku.

 1. Obniżenie stawki podatkowej i kwoty zmniejszającej podatek (nowa skala podatkowa).
 2. Likwidacja ulgi dla klasy średniej.
 3. Likwidacja podwójnego wyliczania zaliczek na podatek PIT.
 4. Istotniejsza rola płatnika przy PIT-2.
 5. Korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach.
 6. Przepisy przejściowe. Jakie przepisy trzeba będzie zastosować?
 7. Jak będzie wyglądało rozliczenie PIT za 2022 rok?

 

Zasady podwójnego obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w 2022 roku z uwzględnieniem nowelizacji przepisów Nowego Ładu wprowadzonych w marcu 2022 roku:

 1. Przeniesienie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).
 2. Różnice wynikające z rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 roku  i ustawy PIT.
 3. Podwójne wyliczanie zaliczek na PIT dla pracowników i zleceniobiorców.
 4. Rezygnacja z ulgi dla pracowników a nowe zasady poboru zaliczek na PIT.
 5. Możliwość rezygnacji z podwójnego wyliczania zaliczek na podatek dochodowy.
 6. Zmiany w zasadach składania deklaracji PIT-2.

 

 1. Stosowanie ulgi przy kilku różnych wypłatach w ciągu miesiąca.
 2. Ulga dla klasy średniej a wspólne rozliczenie małżonków.
 3. Ulga dla klasy średniej a uwzględnianie dodatkowych świadczeń dla pracowników, wpłat na PPK, ryczałtów samochodowych itp.

 

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów przy zagadnieniach związanych z Polskim Ładem.

 

Pozostałe planowane zmiany dla podatników – rozliczenia prywatne.

 1. Zmiana w rozliczeniach podatnika z małoletnimi dziećmi.
 2. Zmiana wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, od którego zależy prawo rodzica lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych.
 3. Zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica.
 4. Przywrócenie z modyfikacjami preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci.
 5. Uchylenie przepisów o abolicji podatkowej.
 6. Uchylenie ulgi podatkowej na zabytki.

 

 1. Wprowadzenie dla przedsiębiorców możliwości odliczania części zapłaconych składek zdrowotnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. Przesunięcie terminów na przesyłanie JPK w CIT, PIT.
 3. Planowane zmiany w przesunięciu terminów integracji kas fiskalnych z terminalami.

 

 1. Wprowadzenie oskładkowania (w tym składkami społecznymi) komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych.
 2. Doprecyzowanie przepisów o objęciu oskładkowaniem prokurentów.
 3. Zmiany precyzujące: rozliczenie roczne, minimalna podstawa, terminy rozliczeń.
 4. Zmiany dla osób współpracujących.
 5. Zmiany dla twórców i artystów.
 6. Zmiana w zakresie uwzględnienia zwolnień w miesięcznej składce zdrowotnej do ustalania rocznej składki zdrowotnej.
 7. Zmiana w zakresie terminu składania korekty dokumentów rozliczeniowych.
 8. Zmiana doprecyzowująca w zakresie zwolnienia ze składki zdrowotnej minimalnych przychodów z działalności opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 9. Zmiana w zakresie katalogu rodzajów działalności gospodarczej, które podlegają składce zdrowotnej.

 

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Mirela Chomont

Mirela Chomont – Radca prawny, doradca podatkowy, wykładowca akademicki, doświadczona trenerka prowadzące liczne szkolenia.

 

MIRELA CHOMONT – DORADCA PODATKOWY, WYKŁADOWCA I EKSPERT


Mirela Chomont - Wykładowca, doradca podatkowy, szkolenia podatkowe.Mirela Chomont

Doświadczenie zawodowe  zdobywała jako pracownik organów administracji skarbowej, współpracując  z największymi kancelariami prawniczymi Pomorza Zachodniego oraz firmami audytorsko-księgowymi, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych i były i członek Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.

 

Mirela Chomont – Wykładowca akademicki, doświadczona trenerka i autorka szkoleń. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Mirela Chomont jest także absolwentką kierunku „Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny.

PODATKI PIT I CIT – POLSKI ŁAD PO ZMIANACH


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem:

 • przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu,
 • jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu,
 • osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach – Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi | Więcej informacji …

 

Zwolnienie kursów z podatku VAT – Nasze kursy są zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług | Więcej informacji…

 

Co obejmuje opłata za szkolenie? Cena zawiera: udział w zajęciach, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie (certyfikat) o ukończenia szkolenia.

 

Organizacja zajęć


Rozpoczynamy spotkanie o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Efekty, rezultaty, korzyści


 1. Pozyskasz praktyczną oraz teoretyczną wiedzę z zakresu przepisów podatkowych.
 2. Poznasz skutki omawianych zmian.
 3. Skonfrontujesz wprowadzone zmiany w oparciu o praktykę życia gospodarczego.

Jasna i przystępna forma prowadzenia szkolenia pozwoli uczestnikom na przyswojenie wiedzy dotyczącej na przykład nowych obowiązków nałożonych na podatników i płatników podatku dochodowego.

 

Materiały dydaktyczne (szkoleniowe)


Każdy uczestnik szkolenie poruszającego aspekty nowych regulacji z zakresu podatków dochodowych CIT i PIT wprowadzanych w wyniku nowelizacji Polskiego Ładu otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat (zaświadczenie)


Uczestnikom warsztatów podatkowych omawiających Polski Ład w podatkach PIT i CIT po zmianach od lipca 2022 wydajemy zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

 

Kontakt z działem szkoleń


Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88

e-mail: biuro@polbi.com.pl

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
498 zł 398 zł *

* - promocja obowiązuje do 26-08-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Termin: 29-08-2022

Poniedziałek, zajęcia w godz. 10:00-15:00

Szkolenie online na żywo

29.08.2022 | Warsztaty online

Skip to content