logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Czas pracy (2 dni). Szkolenie on-line.

Czas pracy bez tajemnic. Webinarium – dwa dni. Zasady rozliczania czasu pracy w różnych systemach. Internetowy kurs o charakterze wykładowo-warsztatowy.

Czas pracy. Praktyczne aspekty planowania i rozliczania czasu pracy – szkolenie on-line. Zdalny kurs z rozliczania czasu pracy w różnych systemach czasu pracy i godzin nadliczbowych w różnych przypadkach z uwzględnieniem najnowszych zmian związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy. Zasady tworzenia harmonogramów pracy w równoważnym systemie czasu pracy. Dwa dni internetowych zajęć na żywo. Webinarium prowadzi Elżbieta Młynarska-Wełpa.

 

🖥️ SZKOLENIE ON-LINE


Temat: Czas pracy od A do Z.

Prowadząca: Elżbieta Młynarska-Wełpa.


🌐 Webinarium: Interaktywne szkolenie on-line na żywo.

🕘 Czas trwania: 2 dni, 12 godzin zajęć (9:00 – 15:00).


Cena: 690 zł netto / 690 zł brutto za osobę (VAT zw.).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Czas pracy - Webinarium (szkolenie online). Polbi.

 

Czas pracy – Wprowadzenie


Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo ważne są prawidłowo wypełnione i uporządkowane dokumenty pracownicze, szczególnie w obszarze rozliczeń czasu pracy. Często nie pamiętamy jak istotne jest przestrzeganie przepisów prawa pracy o odpoczynku dobowym, tygodniowym czy też związanym z limitem rocznych godzin nadliczbowych.

Zdalne zajęcia internetowe z zakresu czasu pracy są dla wszystkich, którzy nie tylko układają  rozkłady czasu pracy dla pracowników, ale także sprawdzają ich poprawność czy też dokonują końcowych rozliczeń związanych z pracą ponad normy lub przedłużony dobowy wymiar czasu pracy.

Podczas webinarium prowadzonego na żywo omówione zostaną wybrane, istotne aspekty prawne związane z czasem pracy w praktyce kadrowo-płacowej.

 

Czas pracy – Cel szkolenia on-line


Celem dwudniowego internetowego szkolenia „Czas pracy od A do Z” prowadzonego w formie zdalnej jest przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących czasu pracy, sposobu prowadzenia rozliczeń i ewidencji czasu pracy, z uwzględnieniem wskazówek jak unikać najczęściej popełnianych błędów. Webinarium to okazja na ugruntowanie i aktualizację posiadanej wiedzy prawnej związanej z czasem pracy wynikającej z dotychczasowej praktyki.

 

Adresaci szkolenia on-line


👤👥 Internetowy kurs  „Czas pracy od A do Z” adresowane jest do kierowników, zastępców i specjalistów działów kadr i działów personalnych. Szkolenie on-line przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozliczania czasu pracy, zatrudnionych w działach kadr i płac, działach księgowości, jak również do osób planujących i tworzących harmonogramy pracy w równoważnym systemie czasu pracy.

👥👤 Webinarium przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy pracowników zatrudnionych w różnych systemach czasu pracy. Osoby, które zajmują się na co dzień obowiązkami kadrowo-płacowymi będą mogły ugruntować swoją wiedzę, zweryfikować poprawność własnej interpretacji przepisów i ich praktycznego zastosowania.

👥👤 Odbiorcami zdalnych zajęć pt. „Czas pracy” mogą być zarówno specjaliści kadrowo-płacowi bardziej jak i mniej doświadczeni, pracujący zarówno w korporacjach jak również w małych i średnich firmach oraz osoby ponoszące odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów w zakresie czasu pracy.

 

Czas pracy – Szkolenie online: Teoria i praktyka. Webinarium - Polbi.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA


🖥️ Szkolenie on-line | E-learning | Webinarium

 

CZAS PRACY OD A DO Z. TWORZENIE ROZKŁADÓW CZASU PRACY, EWIDENCJA I ROZLICZANIE, GODZINY NADLICZBOWE W RÓŻNYCH SYSTEMACH.

 

Przypomnienie podstawowych pojęć i definicji.

 1. Pojęcia związane z czasem pracy.
 • Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy.
 • Praca zmianowa.
 • Pojęcie doby.
 • Pojęcie tygodnia.
 • Norma a wymiar czasu pracy.
 • Norma dobowa.
 • Norma tygodniowa.
 1. Rozliczanie czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy oraz w pracy w ruchu ciągłym.
 2. Obliczanie wymiaru czasu pracy we wszystkich systemach czasu pracy.
 3. Okresy odpoczynku.
 • Dobowy okres odpoczynku.
 • Tygodniowy okres odpoczynku.
 1. System podstawowy.
 2. System zadaniowy czasu pracy.
 3. Systemy równoważnego czasu pracy.
 4. Praca w ruchu ciągłym.
 5. System pracy weekendowej.
 6. System skróconego tygodnia pracy.
 1. Godziny nadliczbowe – kiedy dodatek 50% a kiedy 100%.
 2. Godziny nadliczbowe a ryczałt.
 3. Praca w dniu wolnym.
 4. Praca w niedzielę i święta.
 5. Praca w nocy.
 6. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
 1. Jak analizować ograniczenia kodeksu pracy w zakresie pracy w godzinach nadliczbowych?
 2. W jaki sposób obliczać ilość nadgodzin – porównanie metody MPiPS oraz Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).
 3. Godziny nadliczbowe w różnych systemach czasu pracy.
 4. Kiedy czas wolny, a kiedy wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych?
 5. Dni wolne a praca, praca w nocy a dobowy odpoczynek.
 6. Gdzie najczęściej popełniamy błędy przy rozliczaniu czasu pracy?

Tworzenie harmonogramów czasu pracy i zasady wprowadzania w nich zmian – a rozliczenie pracy pracowników.

 1. Okres rozliczeniowy i jego wpływ na harmonogram pracy.
 2. Zasada pięciodniowego tygodnia pracy w harmonogramie.
 3. Harmonogramy w różnych systemach czasu pracy.
 4. Zmiany w harmonogramie z uwagi na potrzeby pracodawcy.
 5. Zmiany w harmonogramie spowodowane absencją pracownika.
 6. Plan pracy wg harmonogramu a faktyczne godziny pracy – jak to analizować i co rozliczać?
 1. Obowiązki pracodawcy i ich problemy z prowadzeniem ewidencji czasu pracy.
 2. Jak pokazać godziny nadliczbowe, a jak nieobecność?
 3. Co w przypadku naruszenie doby pracowniczej?
 4. Ustanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego – jak to ewidencjonować i analizować?
 5. Godziny nadliczbowe i praca ponad wymiar czasu pracy pracowników niepełnoetatowych.
 6. Czy musimy prowadzić ewidencję dla wszystkich pracowników czy tylko dla wybranych grup?

Czas pracy w orzecznictwie sądu najwyższego oraz interpretacjach Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS).

 1. Odpowiedzialność za rozliczanie godzin nadliczbowych.
 2. Udzielanie czasu wolnego.
 3. Zapewnianie przerw dobowego i tygodniowego odpoczynku.
 4. Udzielanie urlopów i zwolnień od pracy.
 5. Godziny nadliczbowe pracownika i kierownika.
 6. Dyżury pracownicze a czas pracy.

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu czasu pracy, zasad planowanie czasu pracy i rozliczanie czasu pracy oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 

Webinarium prowadzi Elżbieta Młynarska-Wełpa

Elżbieta Młynarska-Wełpa, wykładowca, ekspert

 

Praktyczna forma prowadzenia zajęć


W trakcie zdalnych zajęć internetowych prowadzonych na żywo zostaną wskazane sposoby rozwiązywania najczęściej zgłaszanych przez praktyków problemów. Cel webinarium to kompleksowe omówienie oraz przećwiczenie na przykładach zasad rozliczania, planowania i ewidencjonowania czasu pracy w zależności od systemu czasu pracy i długości okresu rozliczeniowego. Prowadząca zajęcia uwzględnienia najciekawsze stanowiska urzędowe i orzecznictwa sądowego.

 

Zakres szkolenia on-line


Czas pracy bez tajemnic czyli zasady rozliczania czasu pracy w różnych systemach czasu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia harmonogramów pracy w równoważnym systemie czasu pracy to szkolenie zdalne (kurs on-line). Internetowe zajęcia łączą w sobie teorię i praktykę.Podczas webinarium w praktycznej  formie zaprezentowane zostaną schematy postępowania, najnowsze interpretacje i najważniejsze orzeczenia oraz omówione przykłady.

 

W każdą środę DODATKOWY RABAT  40 ZŁ.

Zapłać za SZKOLENIE TYLKO  650 ZŁ!


Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.   

Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Zajęcia o charakterze wykładowo-warsztatowym


Na szkolenie on-line składają się: wykład trenera, studia przykładów, analiza orzecznictwa, ćwiczenia, dyskusja i wymiana doświadczeń oraz sesje pytań i odpowiedzi. Uczestników zajęć prosimy o zaopatrzenie się w kalkulatory.

 

Korzyści, rezultaty szkolenia – Czas pracy


Praktyczny charakter szkolenia on-line pozwala uczestnikom uporządkować posiądą wiedzę z zakresu ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy. Zagadnienia wyjaśnione zostaną w przystępny sposób.

Uczestnicy posiądą wiedzę dotyczącą obowiązków pracodawcy i pracownika oraz sankcji, jakie zostały nałożone za ich nieprzestrzeganie.

Przykłady z życia wzięte oraz rady dotyczące sposobów uniknięcia błędów to tylko część korzyści, jakie towarzyszą udziałowi w tym szkoleniu.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia on-line poświęconego praktycznemu omówieniu zagadnień dotyczących zasad rozliczania czasu pracy w różnych systemach otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu –  Szczegółowe informacje.

 

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (e-learning). Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. | ➡️ Zobacz: Webinaria, szkolenia on-line.

 

Szkolenie on-line (webinarium). Czas pracy.

 

Udział w webinarium – logowanie na szkolenie on-line


Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium udostępniamy dostęp do internetowej platformy szkoleniowej. Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego. Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

 

Organizacja szkolenia – Czas pracy


Pierwszego i drugiego dnia szkolenia internetowego zajęcia rozpoczynają się o godz. 9:00. Poszczególne bloki zajęć oddzielone są przerwami. Planowane zakończenie warsztatów dla specjalistów do spraw rozliczania czasu pracy w różnych systemach czasu pracy i godzin nadliczbowych w różnych przypadkach powinno nastąpić o godz. 15:00.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z sprawie szkolenia on-line. Czas pracy.

Koordynator, opiekun szkolenia

Karol Nowicki

telefon: 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.com.pl

Program

Czas pracy. Szkolenie od A do Z - ujęcie praktyczne. Polbi - Warszawa.

Program szkolenia „CZAS PRACY OD A DO Z” opracowała Elżbieta Młynarska-Wełpa. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania, dystrybuowania programu bez zgody autora.

Przypomnienie podstawowych pojęć i definicji.

 1. Pojęcia związane z czasem pracy.
 • Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy.
 • Praca zmianowa.
 • Pojęcie doby.
 • Pojęcie tygodnia.
 • Norma a wymiar czasu pracy.
 • Norma dobowa.
 • Norma tygodniowa.
 1. Rozliczanie czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy oraz w pracy w ruchu ciągłym.
 2. Obliczanie wymiaru czasu pracy we wszystkich systemach czasu pracy.
 3. Okresy odpoczynku.
 • Dobowy okres odpoczynku.
 • Tygodniowy okres odpoczynku.
 1. System podstawowy.
 2. System zadaniowy czasu pracy.
 3. Systemy równoważnego czasu pracy.
 4. Praca w ruchu ciągłym.
 5. System pracy weekendowej.
 6. System skróconego tygodnia pracy.
 1. Godziny nadliczbowe – kiedy dodatek 50% a kiedy 100%.
 2. Godziny nadliczbowe a ryczałt.
 3. Praca w dniu wolnym.
 4. Praca w niedzielę i święta.
 5. Praca w nocy.
 6. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
 1. Jak analizować ograniczenia kodeksu pracy w zakresie pracy w godzinach nadliczbowych?
 2. W jaki sposób obliczać ilość nadgodzin – porównanie metody MPiPS oraz Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).
 3. Godziny nadliczbowe w różnych systemach czasu pracy.
 4. Kiedy czas wolny, a kiedy wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych?
 5. Dni wolne a praca, praca w nocy a dobowy odpoczynek.
 6. Gdzie najczęściej popełniamy błędy przy rozliczaniu czasu pracy?

Tworzenie harmonogramów czasu pracy i zasady wprowadzania w nich zmian – a rozliczenie pracy pracowników.

 1. Okres rozliczeniowy i jego wpływ na harmonogram pracy.
 2. Zasada pięciodniowego tygodnia pracy w harmonogramie.
 3. Harmonogramy w różnych systemach czasu pracy.
 4. Zmiany w harmonogramie z uwagi na potrzeby pracodawcy.
 5. Zmiany w harmonogramie spowodowane absencją pracownika.
 6. Plan pracy wg harmonogramu a faktyczne godziny pracy – jak to analizować i co rozliczać?
 1. Obowiązki pracodawcy i ich problemy z prowadzeniem ewidencji czasu pracy.
 2. Jak pokazać godziny nadliczbowe, a jak nieobecność?
 3. Co w przypadku naruszenie doby pracowniczej?
 4. Ustanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego – jak to ewidencjonować i analizować?
 5. Godziny nadliczbowe i praca ponad wymiar czasu pracy pracowników niepełnoetatowych.
 6. Czy musimy prowadzić ewidencję dla wszystkich pracowników czy tylko dla wybranych grup?

Czas pracy w orzecznictwie sądu najwyższego oraz interpretacjach Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS).

 1. Odpowiedzialność za rozliczanie godzin nadliczbowych.
 2. Udzielanie czasu wolnego.
 3. Zapewnianie przerw dobowego i tygodniowego odpoczynku.
 4. Udzielanie urlopów i zwolnień od pracy.
 5. Godziny nadliczbowe pracownika i kierownika.
 6. Dyżury pracownicze a czas pracy.

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu czasu pracy, zasad planowanie czasu pracy i rozliczanie czasu pracy oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

SZKOLENIE ON-LINE

Szkolenia on-line. E-learning. Polbi - Warszawa.Webinaria (szkolenia online) to internetowy format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Nowoczesna, zdalna forma prowadzenia zajęć umożliwia przesyłanie uczestnikom szkolenia relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewnia dostęp do przygotowanych prezentacji. Interaktywny kontakt z prowadzącym webinarium możliwy jest za pośrednictwem czatu.

 

Zaproszenie na szkolenie internetowe


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Udział w zajęciach on-line


Klikając na link przesłany mailem uczestnik dostaję się bezpośrednio na stronę szkolenia on-line.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🔊 Głośniki lub słuchawki.

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – najnowsze oficjalne wersje:

 • Google Chrome,
 • Mozilla Firefox,
 • Safari,
 • Edge,
 • Opera.

 

Szkolenia on-line, webinaria

 

Co trzeba zrobić – krok po kroku


Dokonaj zgłoszenia na szkolenie on-line.

Otrzymujesz potwierdzenie dokonania zapisu na szkolenie.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium e-mailem udostępnimy link do szkolenia.

W dniu szkolenia przy użyciu linka wchodzisz na webinarium i uczestniczysz w zajęciach.

 

Logowanie na webinarium

 

Wirtualna poczekalnia

 

Webinarium – szkolenie on-line

 

Kontakt z prowadzącym – zadawanie pytań

 

 

Webinarowa platforma szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem Webinary GetResponse.

 

Webinarium – to takie łatwe


Korzystając z platformy webinarowej GetResponse nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania, zakładania konta w czy posiadania hasła do logowania.

 

Prostota obsługi komunikatora


Ciesz się łatwym kontaktem z prowadzącym zajęcia, możliwością korzystania z przygotowanych prezentacji, funkcjonalnością i intuicyjnością obsługi komunikatora.

 

WEBINARIUM – POLBI

Interaktywne, internetowe szkolenie na żywo


 • Webinarium to szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo.
 • Zajęcia realizowane są podobnie jak stacjonarne szkolenia otwarte.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

Elżbieta Młynarska-Wełpa

Menedżer, wykładowca, konsultant i trener biznesu.

Elżbieta Młynarska-Wełpa. Doświadczony szkoleniowiec i dydaktyk, ekspert prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.

Elżbieta Młynarska-Wełpa

Elżbieta Młynarska-Wełpa to doświadczony manager, ekspert prawa pracy i naliczania wynagrodzeń. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Wieloletni wykładowca-praktyk. Wykładowca znany i liczący się na rynku szkoleń. Autorka licznych publikacji. Stały współpracownik firmy Polbi.

Więcej o wykładowcy…

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Elżbieta Młynarska-Wełpa jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA dla HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Szkoli z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń i list płac oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego, egzekucji sądowej i administracyjnej jak również potrąceń i zajęć komorniczych a także z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Panią Elżbietę Młynarską-Wełpę!

Elżbieta Młynarska-Wełpa. Polbi - Warszawa. Kursy i szkolenia.

Szkolenia prowadzone przez Elżbietę Młynarską-Wełpę można znaleźć w ofercie szkoleń z zakresu prawa pracy i składek ZUS.


 

Elżbieta Młynarska-Wełpa. Więcej o wykładowcy …

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego – Konto Polbi, Warszawa.

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Dodatkowy rabat na kurs zdalny (on-line)


W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł. Zapłać za webinarium tylko 650 zł! Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY. Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12. | ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia (on-line) – Czas pracy od A do Z.


Organizacja szkolenia on-line: Czas pracy. Webinarium - Polbi.

Dzień pierwszy i drugi webinarium:

9:00 – Rozpoczęcie webinarium.

15:00 – Planowane zakończenie.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu –  Szczegółowe informacje.

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Wymagania sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

 

Czas pracy - Webinarium, internetowe szkolenie online.

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Wewnętrzne/zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

Szkolenia on-line, webinaria

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content