Polbi

Kwalifikacja i nadzór nad odbiorcami, dostawcami i zleceniobiorcami hurtowni farmaceutycznej

SZKOLENIE O KWALIFIKACJI KONTRAHENTÓW HF


Kwalifikacja i nadzór nad odbiorcami, dostawcami i zleceniobiorcami. DPD – Zarządzanie jakością w praktyce.

 

 DPD- kwalifikacja i nadzór nad odbiorcami, dostawcami i zleceniobiorcami. Zarządzanie jakością w praktyce. Szkolenie online.

 

Cel szkolenia


Szkolenie ma na celu zapoznanie z zasadami nadzoru i dobrymi praktykami w zakresie kwalifikacji odbiorców, dostawców i zleceniobiorców oraz dostarczenie niezbędnych danych pozwalających na nadzorowanie skuteczności systemu jakości DPD.

 

PROGRAM SZKOLENIA


DPD (DOBRA PRAKTYKA DYSTRYBUCYJNA). KWALIFIKACJA I NADZÓR NAD ODBIORCAMI, DOSTAWCAMI I ZLECENIOBIORCAMI W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ.

Analiza wymagań prawnych. Wymagania prawne dla systemu jakości hurtowni farmaceutycznej oraz kwalifikacji odbiorców i dostawców, w tym dostawców usług.

Kwalifikacja dostawców i odbiorców. Zasady realizacji wymagań, dobre praktyki w zakresie nadzoru i weryfikacji uprawnień.

Działania zlecane podmiotom zewnętrznym. Obowiązki zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Dokumentowanie działań zlecanych. Najczęstsze metody kontroli.

Zarządzanie personelem hurtowni farmaceutycznej. Wymagania dla Osoby Odpowiedzialnej i personelu hurtowni. Szkolenia pracowników.

Księga Jakości. Omówienie zakresu danych Księgi Jakości, elementów niezbędnych oraz zasad opracowania, nadzoru i aktualizacji na podstawie wytycznych GIF.

Nadzór nad dokumentacją DPD. Omówienie dobrych praktyk zarządzania dokumentacją systemu jakości w hurtowni farmaceutycznej.

Zarządzanie ryzykiem jakości. Zakres obszarów tematycznych, niezbędne elementy procedury postępowania z ryzykiem w hurtowni farmaceutycznej, metodologia i stosowane narzędzia.

Postępowanie z odchyleniami procesów DPD.  Cel i zakres procedury postępowania z odchyleniami dotyczącymi procesów DPD, zasady dokumentowania.

Kontrola zmian w procesach dystrybucji. Cel i zakres wymaganej procedury oraz zasad postępowania i dokumentowania zmian w procesach dystrybucji.

Audyt wewnętrzny. Działania korygujące i zapobiegawcze, wymagania dla procesu audytu oraz rodzaju stosowanych dokumentów, działania naprawcze oraz zasad ich realizacji oraz raportowanie.

Przegląd zarządzania systemu jakości jako praktyczne narzędzie do oceny systemu DPD.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program

 

Dla kogo? Adresaci szkolenia


Szkolenie dotyczące kwalifikacja i nadzoru nad odbiorcami, dostawcami i zleceniobiorcami uczestniczącymi w dystrybucji hurtowej oraz zasad zarządzania systemem jakości zgodnie z DPD kierowane jest do:

  • Kierowników hurtowni farmaceutycznych,
  • Osób Odpowiedzialnych w hurtowniach farmaceutycznych,
  • Kierowników Działu Jakości w hurtowni farmaceutycznej,
  • Kierowników Działu Zapewnienia jakości,
  • Specjalistów ds. Jakości w hurtowni farmaceutycznej,
  • Specjalistów ds. Farmacji w hurtowniach farmaceutycznych,
  • Pracowników działu zakupu / dostawców,
  • Pracowników uczestniczących w procesie kwalifikacji odbiorców / zleceniobiorców,
  • Pracowników nadzorujących działania zlecane.

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


➤ Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie – Certyfikaty

➤ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury

➤ W cenie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej

➤ Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy w rejestrach

➤ Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

 

Akademia DPD – Kwalifikacja i nadzór (odbiorcy, dostawcy)


➤ Warsztaty prowadzi ekspert DPD

➤ Czas trwania: 5 godzin z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online

➤ Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.