Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Akademia DPD - Kwalifikacja i nadzór nad odbiorcami, dostawcami i zleceniobiorcami

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Akademia DPD – Kwalifikacja i nadzór nad odbiorcami, dostawcami i zleceniobiorcami

DPD –Dobra Praktyka Dystrybucyjna. Szkolenie on-line dla hurtowni farmaceutycznych. Kwalifikacja i nadzór nad odbiorcami, dostawcami i zleceniobiorcami. Zarządzanie jakością w praktyce. Webinarium prowadzi Anna Lignar.

 

DPD- kwalifikacja i nadzór nad odbiorcami, dostawcami i zleceniobiorcami. Zarządzanie jakością w praktyce. Szkolenie online.


Szkolenie on-line na żywo w godz. 10:00 – 15:00

Zajęcia prowadzi Anna Lignar

 

Cel szkolenia


Szkolenie ma na celu zapoznanie z zasadami nadzoru i dobrymi praktykami w zakresie kwalifikacji odbiorców, dostawców i zleceniobiorców oraz dostarczenie niezbędnych danych pozwalających na nadzorowanie skuteczności systemu jakości DPD.

 

PROGRAM SZKOLENIA


DPD (DOBRA PRAKTYKA DYSTRYBUCYJNA). KWALIFIKACJA I NADZÓR NAD ODBIORCAMI, DOSTAWCAMI I ZLECENIOBIORCAMI W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ.

 

1. Analiza wymagań prawnych

Wymagania prawne dla systemu jakości hurtowni farmaceutycznej oraz kwalifikacji odbiorców i dostawców, w tym dostawców usług w oparciu o ustawę Prawo Farmaceutyczne i rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD).

2. Kwalifikacja dostawców i odbiorców

Zasady realizacji wymagań, dobre praktyki w zakresie nadzoru i weryfikacji uprawnień dostawców i odbiorców.

3. Działania zlecane podmiotom zewnętrznym

Obowiązki zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Dokumentowanie działań zlecanych. Najczęstsze metody kontroli działań zlecanych.

4. Zarządzanie personelem hurtowni farmaceutycznej

Wymagania dla Osoby Odpowiedzialnej i personelu hurtowni. Szkolenia pracowników – cel i zakres procedury szkoleń, program szkoleń, dokumentowanie i ocena efektywności szkoleń.

5. Księga Jakości

Omówienie zakresu danych Księgi Jakości, elementów niezbędnych oraz zasad opracowania, nadzoru i aktualizacji na podstawie wytycznych GIF z uwzględnieniem praktycznych aspektów sporządzania Księgi Jakości w hurtowni farmaceutycznej.

6. Nadzór nad dokumentacją DPD

Omówienie dobrych praktyk zarządzania dokumentacją systemu jakości w hurtowni farmaceutycznej oraz przykładowej procedury.

7. Zarządzanie ryzykiem jakości

Zakres obszarów tematycznych, niezbędne elementy procedury postępowania z ryzykiem w hurtowni farmaceutycznej, metodologia i najczęściej stosowane narzędzia z obszaru zarządzania ryzykiem jakości.

8. Postępowanie z odchyleniami procesów DPD

Cel i zakres procedury postępowania z odchyleniami dotyczącymi procesów DPD, zasady dokumentowania.

9. Kontrola zmian w procesach dystrybucji

Cel i zakres wymaganej procedury oraz zasad postępowania i dokumentowania zmian w procesach dystrybucji.

10. Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny hurtowni farmaceutycznej. Działania korygujące i zapobiegawcze – omówienie niezbędnych wymagań dla procesu audytu oraz rodzaju stosowanych dokumentów.

11. Działania naprawcze

Cel i zakres działań naprawczych oraz zasad ich realizacji oraz raportowanie.

12. Przegląd zarządzania systemu jakości

Praktyczne narzędzie do oceny systemu DPD, zasady realizacji przeglądu zarządzania systemu jakości oraz dokumentowania.

13. Podsumowanie i wnioski praktyczne.

 

 

Anna Lignar – Wykładowca i szkoleniowiec


Anna Lignar - Wykładowca i trener, ekspert Polbi.

Anna Lignar

Odpowiedzialna za organizację, projektowanie i wdrażanie  systemu jakości, zarządzanie ryzykiem w jakości i procedury DPD procesów dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zarówno jako kierownik hurtowni jak i osoba odpowiedzialna za zgodność z DPD, a także z doświadczeniem nabytym w inspekcji farmaceutycznej.

Certyfikowany Audytor Wiodący ISO 9001:2015, rej. w IRCA oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.


WIĘCEJ O WYKŁADOWCY …

 

 

Zakres szkolenia, omawiana tematyka


Szkolenie obejmuje swoim zakresem omówienie zasad kwalifikacji i weryfikacji uprawnień podmiotów uczestniczących w dystrybucji hurtowej oraz zasady zarządzania systemem jakości zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej DPD.

 

Dla kogo? Adresaci szkolenia


Szkolenie dotyczące kwalifikacja i nadzoru nad odbiorcami, dostawcami i zleceniobiorcami uczestniczącymi w dystrybucji hurtowej oraz zasad zarządzania systemem jakości zgodnie z DPD kierowane jest do:

 • Kierowników hurtowni farmaceutycznych,
 • Osób Odpowiedzialnych w hurtowniach farmaceutycznych,
 • Kierowników Działu Jakości w hurtowni farmaceutycznej,
 • Kierowników Działu Zapewnienia jakości,
 • Specjalistów ds. Jakości w hurtowni farmaceutycznej,
 • Specjalistów ds. Farmacji w hurtowniach farmaceutycznych,
 • Pracowników działu zakupu / dostawców,
 • Pracowników uczestniczących w procesie kwalifikacji odbiorców / zleceniobiorców,
 • Pracowników nadzorujących działania zlecane.

 

Organizacja szkolenia on-line


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt z organizatorem kursu. Szkolenie: DPD - Kwalifikacja i nadzór nad odbiorcami, dostawcami, zleceniobiorcami.DPD – Kwalifikacja i nadzór (odbiorcy, dostawcy)

Koordynator szkolenia – Małgorzata Steczek

Polbi Contact Center – telefon: 607 083 246

e-mail: malgorzata@polbi.com.pl

 


Polbi - Warszawa. Kontakt w sprawie kursu: DPD - Kwalifikacja i nadzór nad odbiorcami, dostawcami, zleceniobiorcami.   Polbi  |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

DPD (DOBRA PRAKTYKA DYSTRYBUCYJNA). KWALIFIKACJA I NADZÓR NAD ODBIORCAMI, DOSTAWCAMI I ZLECENIOBIORCAMI W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ.

 

DPD- kwalifikacja i nadzór nad odbiorcami, dostawcami i zleceniobiorcami. Zarządzanie jakością w praktyce. Szkolenie online.

 

PROGRAM SZKOLENIA


Szkolenie on-line | Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo

 

1. Analiza wymagań prawnych

Wymagania prawne dla systemu jakości hurtowni farmaceutycznej oraz kwalifikacji odbiorców i dostawców, w tym dostawców usług w oparciu o ustawę Prawo Farmaceutyczne i rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD).

2. Kwalifikacja dostawców i odbiorców

Zasady realizacji wymagań, dobre praktyki w zakresie nadzoru i weryfikacji uprawnień dostawców i odbiorców.

3. Działania zlecane podmiotom zewnętrznym

Obowiązki zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Dokumentowanie działań zlecanych. Najczęstsze metody kontroli działań zlecanych.

4. Zarządzanie personelem hurtowni farmaceutycznej

Wymagania dla Osoby Odpowiedzialnej i personelu hurtowni. Szkolenia pracowników – cel i zakres procedury szkoleń, program szkoleń, dokumentowanie i ocena efektywności szkoleń.

5. Księga Jakości

Omówienie zakresu danych Księgi Jakości, elementów niezbędnych oraz zasad opracowania, nadzoru i aktualizacji na podstawie wytycznych GIF z uwzględnieniem praktycznych aspektów sporządzania Księgi Jakości w hurtowni farmaceutycznej.

6. Nadzór nad dokumentacją DPD

Omówienie dobrych praktyk zarządzania dokumentacją systemu jakości w hurtowni farmaceutycznej oraz przykładowej procedury.

7. Zarządzanie ryzykiem jakości

Zakres obszarów tematycznych, niezbędne elementy procedury postępowania z ryzykiem w hurtowni farmaceutycznej, metodologia i najczęściej stosowane narzędzia z obszaru zarządzania ryzykiem jakości.

8. Postępowanie z odchyleniami procesów DPD

Cel i zakres procedury postępowania z odchyleniami dotyczącymi procesów DPD, zasady dokumentowania.

9. Kontrola zmian w procesach dystrybucji

Cel i zakres wymaganej procedury oraz zasad postępowania i dokumentowania zmian w procesach dystrybucji.

10. Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny hurtowni farmaceutycznej. Działania korygujące i zapobiegawcze – omówienie niezbędnych wymagań dla procesu audytu oraz rodzaju stosowanych dokumentów.

11. Działania naprawcze

Cel i zakres działań naprawczych oraz zasad ich realizacji oraz raportowanie.

12. Przegląd zarządzania systemu jakości

Praktyczne narzędzie do oceny systemu DPD, zasady realizacji przeglądu zarządzania systemu jakości oraz dokumentowania.

13. Podsumowanie i wnioski praktyczne.

 

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Anna Lignar

Anna Lignar – Wykładowca, doświadczony trener, ekspert DPD, praktyk, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Farmaceutka. W zakresie szkoleń współpracuje z POLBI od wielu lat.

 

Wykładowca, trener, audytor, ekspert DPD, audytor wiodący


Anna Lignar - Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.

POLBI – Anna Lignar

Anna Lignar. Wykładowca i trener. Polbi - Warszawa.ANNA LIGNAR

 

Ekspert DPD, praktyk w dziedzinie dystrybucji hurtowej, pełniła funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej, odpowiedzialna za organizację, projektowanie i wdrażanie  systemu jakości, zarządzanie ryzykiem w jakości. Certyfikowany Audytor Wiodący ISO oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.

Anna Lignar | Więcej o wykładowcy …

Doświadczenie w zakresie szkoleń. Anna Lignar przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD/GDP) w hurtowni farmaceutycznej, audytu, projektowania i wdrażanie systemów jakości oraz zarządzania ryzykiem w jakości w dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 

Wykładowca i trener. Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Wysokie oceny uczestników szkoleń. Anna Lignar jest wysoko oceniana przez uczestników naszych szkoleń za umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego,  interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy.

Numer rachunku bankowego


Polbi – mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Numer konta - rachunek bankowy, Polbi - Warszawa.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie on-line?


Cena zawiera: udział w zajęciach (webinarium), materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi.

Szkolenie: DPD w hurtowni farmaceutycznej. Zasady kwalifikacji uprawnień podmiotów uczestniczących w dystrybucji hurtowej. Weryfikacja i nadzór nad odbiorcami, dostawcami i zleceniobiorcami.

 

Organizacja szkolenia on-line.


Organizacja szkolenia DPD online: Kwalifikacja i nadzór nad odbiorcami i dostawcami.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Metoda prowadzenia szkolenia on-line


Internetowe zajęcia omawiające problematykę DPD dotycząca kwalifikacji oraz nadzoru nad odbiorcami, dostawcami i zleceniobiorcami w dystrybucji hurtowej prowadzone są w formie wykładu, prezentacji przykładów oraz dyskusji i odpowiedzi na pytania na czacie.

 

Efekty, rezultaty szkolenia


W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom szkolenia informacje o wymaganiach, zasadach realizacji wymagań, stosowanych narzędziach oraz praktyczna wiedza na temat nadzorowania działań w zakresie zasad kwalifikacji i weryfikacji uprawnień podmiotów uczestniczących w dystrybucji hurtowej.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.

Zaświadczenie – Wzór.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Więcej: Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Wewnętrzne/zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt. | Zapytanie ofertowe

 

Kontakt z organizatorem – dział szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content