logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Wdrażanie dyrektywy antyfałszywkowej w hurtowni farmaceutycznej

Szkolenie - Serializacja i „Dyrektywa fałszywkowa” (FMD) w praktytce.

Serializacja i wdrożenie  dyrektywy antyfałszywkowej w Hurtowni Farmaceutycznej zgodnie z najnowszymi wytycznymi.

 

Temat: Wdrażanie dyrektywy antyfałszywkowej w hurtowni farmaceutycznej.


Prowadząca: Anna Krawczak


Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin wykładowych, zajęcia: 10:00-16:00.

 

Szkolenie: Dyrektywa fałszywkowa (FMD) - podejście praktyczne. Polbi-Warszawa.

Jak „Dyrektywa fałszywkowa” ma zapobiec fałszowaniu leków? To kody zabezpieczające na opakowaniach z lekami.

Wprowadzenie


Ogromne zagrożenie wprowadzania do legalnego obrotu leków sfałszowanych wymogło konieczność wprowadzenia do polskich regulacji prawnych zasad zgodnych z przepisami unijnymi (tzw. „Dyrektywa fałszywkowa” – FMD). Zmiany wiążą się m.in z koniecznością kodowania opakowań leków. Szkolenie dotyczące zasad stosowania zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych. Środki zapobiegające wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego systemu dystrybucji zarówno na poziomie hurtowni farmaceutycznych, podmiotów odpowiedzialnych jak i odbiorców końcowych.

 

Zakres szkolenia


Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia związane z serializacją i wdrożeniem  „Dyrektywy Antyfałszywkowej” w Hurtowni Farmaceutycznej zgodnie z najnowszymi wytycznymi. Integralną częścią warsztatów jest przegląd ustawodawstwa dotyczącego obrotu hurtowego produktami leczniczymi. Podczas zajęć zostaną przedstawione informacje na temat systemów, jakie powinny być zastosowane w celu skutecznego przeprowadzenia procesu weryfikacji autentyczności produktów leczniczych.

 

Cel szkolenia


Szkolenie ma na celu szczegółowe omówienie najważniejszych wymagań dotyczących procesu serializacji i weryfikacji autentyczności produktów leczniczych.

 

UE wypowiedziała „wojnę” fałszerzom leków


Przepisy nowej „Dyrektywy fałszywkowej” nakazują oznaczać każde opakowanie leków wprowadzonych do obrotu na terenie Unii Europejskiej unikalnym kodem zabezpieczającym, co ma pozwolić na sprawdzanie autentyczność dystrybuowanych farmaceutyków. Nowe regulacje prawne przewidują również wysokie kary za wydanie sfałszowanego opakowania leków.

 

PROGRAM SZKOLENIA


 

I. Wymagania prawne

 1. Dyrektywa 2001/83/WE zasady umieszczania zabezpieczeń na opakowaniach produktów leczniczych.
 2. Dyrektywa 2011/62/UE (antyfałszywkowa) – wymagania z zakresu zapobiegania wprowadzania sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji.
 3. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/161 z 2 października 2015 roku.
 4. Ustawa Prawo Farmaceutyczne – nowelizacja w zakresie zabezpieczania opakowań produktów leczniczych.

 

II. Zabezpieczenia

 1. Niepowtarzalny identyfikator (UI – unique identifier).
 2. Element zabezpieczający uniemożliwiający naruszenie opakowania – ATD – anti-tampering devices.

 

III. Grupy produktów, których dotyczy wymagania

Kryteria tworzenia tzw. „białej listy” i „czarnej listy”.

 

IV. Wymagania w zakresie znakowania – wybrane obowiązki wytwórcy

 1. Zmiany w procesie pakowania oraz w materiałach opakowaniowych po wprowadzeniu wytycznych.
 2. Wyzwania w systemie jakości firmy farmaceutycznej związane z zabezpieczeniami na opakowaniach produktów leczniczych.
 3. Zapewnienie możliwości identyfikacji zabezpieczeń na opakowaniach produktów leczniczych w całym łańcuchu dystrybucji.

 

V. Systemy weryfikacji autentyczności

 1. System EMVO, NMVO, PLMVS.
 2. Fundacja KOWAL.

 

Prowadząca szkolenie – Anna Krawczak

Anna Krawczak – Wykładowca, audytor, ekspert GMP i GDP.

 

Adresaci szkolenia


Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim:

☑️ Osoby Odpowiedzialne w Hurtowniach Farmaceutycznych,

☑️ Kierowników Hurtowni Farmaceutycznych,

☑️ Pracowników Działów Logistyki, Transportu i Dystrybucji,

☑️ Pracowników Działów Zarządzania Jakością,

☑️ Pracowników Służb Technicznych,

☑️ Pracowników Działów Magazynowania.

 

Opinie uczestników szkolenia

Nasze szkolenia są stale oceniane przez uczestników zajęć, którzy anonimowo wyrażają swoje opinie dotyczące jakości oferowanych usług. Zobacz, jak postrzegane są poszczególne edycje szkoleń dla firm z branży farmaceutycznej i hurtowni leków – Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Organizacja szkolenia


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia. Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. O godzinie 13:00 zapraszamy na lunch. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego praktycznemu omówieniu zagadnień związanych z serializacją i wdrożeniem  „Dyrektywy Antyfałszywkowej” w Hurtowni Farmaceutycznej otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Szybsze zgłoszenie na szkolenie – Lepsza cena!

 • Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 • Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.
 • Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.
 • Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.
 • Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

| ➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt w sprawie szkolenia


Kontakt z sprawie szkolenia: Dyrektywa fałszywkowa (FMD) - podejście praktyczne. Polbi - Warszawa.

Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Anna Krawczak

Anna Krawczak – Współpracuje z firmą POLBI w zakresie szkoleń  z zakresu GMP i GDP.

Anna Krawczak – Wykładowca, trener, audytor, ekspert.


Anna Krawczak - wykładowca, ekspert, audytor. Szkolenia i kursy GMP, GDP.

Związana z przemysłem farmaceutycznym od 1993 roku. Praktyka w wiodących firmach farmaceutycznych zajmujących się wytwarzaniem i importem oraz obrotem hurtowym produktów leczniczych. Zajmowała stanowiska związane z zarządzeniem i nadzorowaniem systemów jakości. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Wykształcenie


Anna Krawczak jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium podyplomowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Doświadczenie w zakresie szkoleń


Prowadzi szkolenia z zakresu DPP – Dobra Praktyka Produkcyjna (Wytwarzania) / GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i  DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna) / GDP (ang. Good Distribution Practice) z obszaru produkcji, magazynowania i dystrybucji produktów leczniczych.

Prowadząc szkolenia wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Anna Krawczak - Szkolenia, Polbi, Warszawa.


 

Anna Krawczak | ➡️ Więcej o wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Wdrażanie dyrektywy antyfałszywkowej w hurtowni farmaceutycznej. Polbi – Warszawa.

✅  Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenie bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy.| ➡️ Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – „Dyrektywa antyfałszywkowa”


Organizacja szkolenia: Dyrektywa fałszywkowa (FMD) - podejście praktyczne. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:0 – Rozpoczęcie szkolenia.

13:00 – Przerwa obiadowa.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Przerwy podczas zajęć


Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2020


KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2020…

 

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 

 


Kontakt z działem szkoleń

Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Dyrektywa fałszywkowa (FMD) - podejście praktyczne.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content