Polbi

Działania niepożądane produktów leczniczych. Zgłaszanie incydentów medycznych dotyczących wyrobów medycznych.

Jak zgłaszać działania niepożądane produktów leczniczych i incydenty medyczne dotyczące wyrobów medycznych?


  • Szczegółowo omówimy zasady zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
  • Nabędziesz wiedzę i umiejętność identyfikacji oraz zgłaszania incydentu medycznego
  • Poznasz różnice procedur dotyczących produktu leczniczego i wyrobu medycznego

 

Szkolenie: Zgłaszanie działań niepożądanych produktów leczniczych i wyrobów oraz incydentów medycznych.

 

Cel szkolenia – Umiejętność identyfikacji i zgłaszania działań niepożądanych


Szkolenie dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych ma na celu  nabycie praktycznych umiejętności identyfikacji i zgłaszania  działań niepożądanych produktów leczniczych oraz incydentów medycznych z udziałem wyrobów medycznych.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie dotyczące praktycznych aspektów związanych z obowiązkami i zakresem odpowiedzialności wynikającym z systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych jest adresowane w szczególności do pracowników służby zdrowia na różnych szczeblach.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia?


Do udziału w szkoleniu poświęconemu działaniom niepożądanym leków i zgłaszaniu incydentów medycznych zapraszamy:

  • farmaceutów pracujących w aptekach szpitalnych,
  • lekarzy i lekarzy dentystów,
  • pielęgniarki i położne,
  • ratowników medycznych,
  • diagnostów laboratoryjnych,
  • techników farmaceutycznych.

 

Praktyczna forma szkolenia


Podczas zajęć przybliżone zostaną podstawy prawnych oraz wytyczne Unii Europejskiej obejmujące problematykę zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych i incydentów medycznych dotyczących wyrobów medycznych. Wspólnie z uczestnikami zajęć prowadząca szkolenie przeanalizuje podobieństwa i różnice dotyczące produktów leczniczych i wyrobów medycznych w systemie monitorowania bezpieczeństwa.

 

Program szkolenia


1. Podstawy prawne zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

Podstawy prawne, rola personelu medycznego, cel zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

2. Sposób zgłoszenia działań niepożądanych

Różne drogi zgłoszenia działań niepożądanych, wady i zalety każdej z nich

3. Formularz zgłoszenia działania niepożądanego

Elementy zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego: niezbędne i potrzebne

4. Najczęstsze błędy przy zgłaszaniu działań niepożądanych

Omówienie na przykładach najczęstszych błędów występujących przy zgłaszaniu działań niepożądanych produktów leczniczych

5. Szczepionki – podejrzenia działań niepożądanych

Niepożądany odczyn poszczepienny, a działanie niepożądane – różnice, sposób postępowania

6. Działania niepożądane innych grup produktów

Produkt leczniczy a suplement diety, wyrób medyczny. Definicje, różnice w sposobie postępowania

 

Wykładowca – Maja Nizio


Maja Nizio prowadzi szkolenia z zakresu monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych dla pracowników podmiotów odpowiedzialnych i hurtowni farmaceutycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji związanej z farmacją m.in. jako kierownik Delegatury w Koszalinie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, następnie p.o. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Maja Nizio będąc zatrudniona w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym uzyskała bogate doświadczenie zawodowe pełniąc funkcję inspektora ds. obrotu hurtowego. Aktualnie Maja Nizio jest Naczelnikiem Wydziału Pojedynczych Przypadków Działań Niepożądanych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć


Szkolenia prowadzone jest m.in. w formie warsztatów obejmujących wypełnianie zgłoszenia działań niepożądanych produktów leczniczych oraz incydentu medycznego. Wykładowca podczas szkolenia zaprezentuje na przykładach różnice pomiędzy działaniem niepożądanym a wadą jakościową oraz omówi prawidłowości ich zgłaszania jak również wskaże przykłady nieprawidłowych zgłoszeń.

 

Szkolenie – Zgłaszanie działań niepożądanych i incydentów


Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.