Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Działania niepożądane produktów leczniczych. Zgłaszanie incydentów medycznych dotyczących wyrobów medycznych.

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Działania niepożądane produktów leczniczych. Zgłaszanie incydentów medycznych dotyczących wyrobów medycznych.

Obowiązki i zakres odpowiedzialności dotyczącej systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Identyfikacja i zgłaszanie działań niepożądanych produktu leczniczego oraz incydenty medyczne z udziałem wyrobów medycznych. Poznasz prawidłowe przygotowanie zgłoszenia działania niepożądanego krok po kroku. Omówimy system monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w praktyce. Szkolenie dla pracowników służby zdrowia.

 

Szkolenie: Zgłaszanie działań niepożądanych produktów leczniczych i wyrobów oraz incydentów medycznych. Polbi - Warszawa.

 

Jak prawidłowo zgłaszać działania niepożądane produktów leczniczych?


✔️ Szczegółowo omówimy zasady zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

✔️ Nabędziesz wiedzę i umiejętność identyfikacji oraz zgłaszania incydentu medycznego

✔️ Poznasz różnice procedur dotyczących produktu leczniczego i wyrobu medycznego

 

Cel szkolenia – Umiejętność identyfikacji i zgłaszania działań niepożądanych


Szkolenie dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych ma na celu  nabycie praktycznych umiejętności identyfikacji i zgłaszania  działań niepożądanych produktów leczniczych oraz incydentów medycznych z udziałem wyrobów medycznych.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia – Adresaci szkolenia


Szkolenie dotyczące praktycznych aspektów związanych z obowiązkami i zakresem odpowiedzialności wynikającym z systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych jest adresowane w szczególności do pracowników służby zdrowia na różnych szczeblach. Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

  • farmaceutów pracujących w aptekach szpitalnych,
  • lekarzy i lekarzy dentystów,
  • pielęgniarki i położne,
  • ratowników medycznych,
  • diagnostów laboratoryjnych,
  • techników farmaceutycznych.

 

Praktyczna forma szkolenia


Podczas zajęć przybliżone zostaną podstawy prawnych oraz wytyczne Unii Europejskiej obejmujące problematykę zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych i incydentów medycznych dotyczących wyrobów medycznych. Wspólnie z uczestnikami zajęć prowadząca szkolenie przeanalizuje podobieństwa i różnice dotyczące produktów leczniczych i wyrobów medycznych w systemie monitorowania bezpieczeństwa.

 

Wykładowca – Maja Nizio


Maja Nizio prowadzi szkolenia z zakresu monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych dla pracowników podmiotów odpowiedzialnych i hurtowni farmaceutycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji związanej z farmacją m.in. jako kierownik Delegatury w Koszalinie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, następnie p.o. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Maja Nizio będąc zatrudniona w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym uzyskała bogate doświadczenie zawodowe pełniąc funkcję inspektora ds. obrotu hurtowego. Aktualnie Maja Nizio jest Naczelnikiem Wydziału Pojedynczych Przypadków Działań Niepożądanych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

PROGRAM


1. Podstawy prawne zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

Podstawy prawne, rola personelu medycznego, cel zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

2. Sposób zgłoszenia działań niepożądanych

Różne drogi zgłoszenia działań niepożądanych, wady i zalety każdej z nich

3. Formularz zgłoszenia działania niepożądanego

Elementy zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego: niezbędne i potrzebne

4. Najczęstsze błędy przy zgłaszaniu działań niepożądanych

Omówienie na przykładach najczęstszych błędów występujących przy zgłaszaniu działań niepożądanych produktów leczniczych

5. Szczepionki – podejrzenia działań niepożądanych

Niepożądany odczyn poszczepienny, a działanie niepożądane – różnice, sposób postępowania

6. Działania niepożądane innych grup produktów

Produkt leczniczy a suplement diety, wyrób medyczny. Definicje, różnice w sposobie postępowania

 

 

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć – Szkolenia prowadzone jest m.in. w formie warsztatów obejmujących wypełnianie zgłoszenia działań niepożądanych produktów leczniczych oraz incydentu medycznego. Wykładowca podczas szkolenia zaprezentuje na przykładach różnice pomiędzy działaniem niepożądanym a wadą jakościową oraz omówi prawidłowości ich zgłaszania jak również wskaże przykłady nieprawidłowych zgłoszeń.

 

Materiały dydaktyczne – Każdy uczestnik szkolenia poświęconego obowiązków zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych i incydentów medycznych dotyczących wyrobów medycznych otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Szkolenie Zgłaszanie działań niepożądanych i incydentów

Polbi Contact Center – telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

 

Podstawy prawne, rola personelu medycznego, cel zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.

 

Różne drogi zgłoszenia działań niepożądanych, wady i zalety każdej z nich.

 

Elementy zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego: niezbędne i potrzebne.

 

Omówienie na przykładach najczęstszych błędów występujących przy zgłaszaniu działań niepożądanych produktów leczniczych.

 

Niepożądany odczyn poszczepienny, a działanie niepożądane – różnice, sposób postępowania.

 

Produkt leczniczy a suplement diety, wyrób medyczny. Definicje, różnice w sposobie postępowania.

 

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Maja Nizio

Maja Nizio prowadzi szkolenia z zakresu monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych dla pracowników podmiotów odpowiedzialnych i hurtowni farmaceutycznych.

Maja Nizio jest absolwentką studiów farmaceutycznych w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji związanej z farmacją m.in. jako kierownik Delegatury w Koszalinie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, następnie p.o. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Maja Nizio będąc zatrudniona w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym uzyskała bogate doświadczenie zawodowe pełniąc funkcję inspektora ds. obrotu hurtowego.

Aktualnie Maja Nizio jest Naczelnikiem Wydziału Pojedynczych Przypadków Działań Niepożądanych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

PŁATNOŚCI, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO I FAKTURY

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona wcześniej. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Do kiedy należy dokonać płatności?


Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje wnoszą opłaty do 7 dni po szkoleniu. W przypadku podmiotów z sektora finansów publicznych termin płatności może być ustalony indywidualnie. Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Co obejmuje opłata?


Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena netto jest równa cenie brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

  1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
  2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
  3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

Możesz zapłacić po szkoleniu!


Polbi - Szkolenia. Zgłaszanie działań niepożądanych i incydentów medycznych.   Polbi  |  ✔ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek  ✔ Oferujemy odroczony termin płatności

Szkolenie prezentujące profesjonalne rozwiązania dla pracowników służby zdrowia.

 

Zgłaszanie działań niepożądanych produktów leczniczych


Organizacja szkolenia: Zgłaszanie działań niepożądanych produktów leczniczych i incydentów medycznych dotyczących wyrobów medycznych. Polbi - Warszawa.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

13:00 – Planowane zakończenie.

Poszczególne bloki zajęć mogą być oddzielone przerwami.

 

Zgłaszanie działań niepożądanych przez pracowników medycznych


Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych i prezentacja oraz szczegółowe omówienie obowiązków pracowników medycznych w tym zakresie. Poznasz prawidłowe przygotowanie zgłoszenia działania niepożądanego krok po kroku.

 

Działania niepożądane produktów leczniczych – Omawiane przepisy


Podczas szkolenia dokonamy prezentacji, omówienia i przeanalizowania odpowiednich regulacji prawnych. W zakresie działań niepożądanych produktów leczniczych będą to ustawy: prawo farmaceutyczne, o izbach aptekarskich, o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, o zawodzie pielęgniarki i położnej, o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawa o wyrobach medycznych oraz guedline of good pharmacovigilance practices VI i rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania.

 

Możesz także zamówić szkolenie wewnętrzne (zamknięte)


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia dotyczącego zgłaszania działań niepożądanych przez pracowników medycznych to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | zapytania ofertowego.

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM

Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


KLUCZOWE INFORMACJE  | Tematyka:  Zgłaszanie działań niepożądanych produktów leczniczych i incydentów medycznych dotyczących wyrobów medycznych | Renomowany wykładowca – Maja Nizio | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Szkolenie stacjonarne – Warszawa | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: 1 dzień, w godz. 10:00 – 13:00 | Cena katalogowa: 380 PLN (VAT zw.).

 

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content