Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Zgłaszanie działań niepożądanych produktów leczniczych i incydentów medycznych dotyczących wyrobów medycznych

Identyfikacja i zgłaszanie działań niepożądanych produktu leczniczego oraz incydenty medyczne z udziałem wyrobów medycznych. Podejrzenia wady jakościowej produktu. Omówimy system monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w praktyce. Szkolenie dla pracowników służby zdrowia.

 

Jak postępować przy zgłaszaniu działań niepożądanych produktów leczniczych, co to jest  incydent medyczny w odniesieniu do wyrobu medycznego, a jak rozumieć podejrzenie wady jakościowej?


✔️ Szczegółowo omówimy zasady zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.

✔️ Nabędziesz wiedzę i umiejętność identyfikacji oraz zgłaszania incydentu medycznego.

✔️ Dowiesz się, jak postępować w przypadku podejrzenie wady jakościowej produktu leczniczego.

✔️ Poznasz różnice procedur dotyczących produktu leczniczego i wyrobu medycznego.


Szkolenie: Zgłaszanie działań niepożądanych produktów leczniczych i wyrobów oraz incydentów medycznych. Polbi - Warszawa.


Zgłaszanie wad, działań niepożądanych i incydentów – Program szkolenia (PDF)

Szkolenie online na żywo: 1 dzień, w godz. 10:00 – 16:00

 

 

Cel szkolenia – Umiejętność identyfikacji i zgłaszania działań niepożądanych


Szkolenie dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych ma na celu  nabycie praktycznych umiejętności identyfikacji i zgłaszania:

 1.  działań niepożądanych produktów leczniczych oraz incydentów medycznych z udziałem wyrobów medycznych.
 2.  podejrzenia wady jakościowej produktu leczniczego lub wyrobu medycznego – podobieństwa i różnice, różne drogi postępowania.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia – Adresaci szkolenia


Szkolenie dotyczące praktycznych aspektów związanych z obowiązkami i zakresem odpowiedzialności wynikającym z systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych jest adresowane w szczególności do pracowników służby zdrowia na różnych szczeblach. Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • farmaceutów pracujących w aptekach szpitalnych,
 • lekarzy i lekarzy dentystów,
 • pielęgniarki i położne,
 • ratowników medycznych,
 • diagnostów laboratoryjnych,
 • techników farmaceutycznych.

 

Praktyczna forma szkolenia


Podczas zajęć przybliżone zostaną podstawy prawnych oraz wytyczne Unii Europejskiej obejmujące problematykę zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych i incydentów medycznych dotyczących wyrobów medycznych. Wspólnie z uczestnikami zajęć prowadząca szkolenie przeanalizuje podobieństwa i różnice dotyczące produktów leczniczych i wyrobów medycznych w systemie monitorowania bezpieczeństwa.

 

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć


Szkolenia prowadzone jest m.in. w formie warsztatów obejmujących wypełnianie zgłoszenia działań niepożądanych i podejrzenia wady jakościowej produktów leczniczych oraz incydentu medycznego. Wykładowca podczas szkolenia zaprezentuje na przykładach różnice pomiędzy działaniem niepożądanym a wadą jakościową oraz omówi prawidłowości ich zgłaszania jak również wskaże przykłady nieprawidłowych zgłoszeń.

 

Szkolenie: Działania niepożądanych produktów leczniczych. Incydenty medyczne dotyczące wyrobów medycznych. Zasady zgłasaznia.

 

 

Działania niepożądane produktów leczniczych – Omawiane przepisy


Podczas szkolenia dokonamy prezentacji, omówienia i przeanalizowania odpowiednich regulacji prawnych. W zakresie działań niepożądanych produktów leczniczych będą to ustawy: prawo farmaceutyczne, o izbach aptekarskich, o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, o zawodzie pielęgniarki i położnej, o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawa o wyrobach medycznych oraz guedline of good pharmacovigilance practices VI i rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania.

 

Podejrzenie wad jakościowych – Omawiane regulacje prawne


Podczas szkolenia dokonamy prezentacji, omówienia i przeanalizowania odpowiednich regulacji prawnych. W zakresie podejrzenia wad jakościowych produktów leczniczych będą to ustawy: prawo farmaceutyczne, o wyrobach medycznych oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 

Materiały dydaktyczne


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego omówieniu obowiązków zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych i incydentów medycznych dotyczących wyrobów medycznych otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat ze szkolenia, zaświadczenie


Osobom biorącym udział w szkoleniu wydajemy zgodne z przepisami MEN imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach. | Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Konto bankowe i faktury


Konto: mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336. Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie. Organizowane przez nas szkolenia są zwolnione z podatku VAT. | Płatności

 

Zapraszamy na warsztaty w godz. 10-16


Rozpoczęcie zajęć następuje o 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenia szkolenia.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt z koordynatorem szkolenia: Obowiązek zgłaszania działań niepożądanych i incydentów.Zgłaszanie działań niepożądanych i incydentów

Koordynator szkolenia – Małgorzata Steczek

Polbi Contact Center – telefon: 607 083 246

e-mail: malgorzata@polbi.com.pl

 


Polbi, Warszawa. Kontakt w sprawie szkolenia: Zgłaszanie działań niepożądanych i incydentów.   Polbi  |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

 

Podstawy prawne, rola personelu medycznego, cel zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.

 

Praktyczne aspekty dokonywania zgłoszenia niepożądanych produktów leczniczych – warsztaty.

 

Przebieg procesu zgłaszania przypadków niepożądanego odczynu poszczepiennego.

 

Podstawy prawne, rola personelu medycznego, cel zgłaszania, praktyczne aspekty dokonywania zgłoszenia podejrzenia wady jakościowej produktu leczniczego.

 

Podobieństwa i różnice działania niepożądanego, podejrzenie wady jakościowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 

Szczegółowe zasady zgłaszania incydentu medycznego i podejrzenia wady jakościowej wyrobu medycznego.

 

Podobieństwa i różnice w procedurach dotyczących produktu leczniczego i wyrobu medycznego – praktyczne aspekty postępowania.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Maja Nizio

Maja Nizio prowadzi szkolenia z zakresu monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych dla pracowników podmiotów odpowiedzialnych i hurtowni farmaceutycznych.

Maja Nizio jest absolwentką studiów farmaceutycznych w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji związanej z farmacją m.in. jako kierownik Delegatury w Koszalinie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, następnie p.o. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Maja Nizio będąc zatrudniona w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym uzyskała bogate doświadczenie zawodowe pełniąc funkcję inspektora ds. obrotu hurtowego.

Aktualnie Maja Nizio jest Naczelnikiem Wydziału Pojedynczych Przypadków Działań Niepożądanych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zasady i formy dokonywania płatności, numer rachunku bankowego oraz faktury za szkolenia. Oferujemy odroczone terminy płatności! Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem.

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Do kiedy należy zapłacić za szkolenie?


Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Faktura za szkolenie online


Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Poznasz obowiązki i zakres odpowiedzialności dotyczącej systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Szkolenie prezentujące profesjonalne rozwiązania dla pracowników służby zdrowia.

 

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: Zgłaszanie działań niepożądanych produktów leczniczych i incydentów medycznych dotyczących wyrobów medycznych. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


Kluczowe informacje: Tematyka – Zgłaszanie działań niepożądanych produktów leczniczych i incydentów medycznych dotyczących wyrobów medycznych | Renomowany wykładowca – Maja Nizio| Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Szkolenie stacjonarne – Warszawa | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: 1 dzień, w godz. 10:00 – 16:00 | Cena katalogowa: 449 PLN (VAT zw.).

 

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
449 zł

Termin: 22-09-2021

Czwartek, zajęcia w godz. 10:00 - 16:00.

Szkolenie online na żywo

Online - Wrzesień 2021

Skip to content