Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Excel - Proste i zagnieżdżone funkcje stosowane w konstrukcji formuł. Warsztaty komputerowe.

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Excel – Proste i zagnieżdżone funkcje stosowane w konstrukcji formuł. Warsztaty komputerowe.

Funkcje w Excelu. Pojedyncze i zagnieżdżone funkcje stosowane w konstrukcji formuł w Excelu.

Naucz się użycia funkcji prostych i funkcji zagnieżdżonych w formułach programu MS Excel. Na kurs budowy tabel, tworzenia raportów i zestawień zaprasza Maciej Derwisz.

 

Excel - Kurs. Proste i zagnieżdżone funkcje stosowane w konstrukcji formuł. Warsztaty komputerowe.

 

Wykorzystaj moc analityczną Excela w swojej pracy!


✔️ Przygotowuj arkusze z użyciem funkcji Excel’a

✔️ Zagnieżdżaj kilka funkcji tworząc zaawansowane formuły

✔️ Wykorzystuj funkcje arkusza do tworzenia raportów

✔️ Używaj zaawansowanych funkcji programu MS Excel

 

Funkcje w Excelu – Idea szkolenia


Chcąc efektywnie wykorzystywać potencjał analityczny Excela należy korzystać w trakcie budowy tabel, raportów czy zestawień z odpowiednio dobranych funkcji wbudowanych w program Excel.

 

Cel szkolenia


Nasze szkolenie z praktycznego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel ma na celu naukę efektywnego doboru funkcji do wykonywanych zadań, prawidłowego ich zastosowania,  prezentacji ich budowy oraz zwiększenia czytelności raportów poprzez ich zagnieżdżanie. W trakcie warsztatów omówione zostaną również najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu formuł obliczeniowych w Excelu.

Excel – Funkcje. Program warsztatów komputerowych (PDF)

 

Dla kogo?


Kurs z użycia funkcji i funkcji zagnieżdżonych w formułach arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel powstał z myślą o osobach:

 • przygotowujących raporty w Excelu,
 • zajmujących się przygotowywaniem danych,
 • tworzących zestawienia i tabele w Excelu,
 • kontrolujących poprawność danych.

 

Jak wyglądają stacjonarne warsztaty z Excela?


✔ Bierzesz udział w praktycznych ćwiczeniach komputerowych z Excela

✔ Korzystając z rzutnika trener wyświetla przykłady i rozwiązania zadań na ekranie

✔ Samodzielna praca z arkuszem kalkulacyjnym przyczynia się do utrwalenia wiedzy

✔ W każdej chwili możesz liczyć na pomoc prowadzącego warsztaty

✔ Pracujesz na samodzielnym stanowisku komputerowym – nie musisz mieć własnego laptopa

 

Maciej Derwisz. Wykładowca - Polbi: Szkolenia i kursy


Praktyczne warsztaty komputerowe dla zainteresowanych wykorzystaniem prostych i zagnieżdżonych funkcji Excela w konstrukcji zaawansowanych formuł prowadzi doświadczony i ceniony wykładowca – Maciej Derwisz.

 

Program

 1. Krótka przegląd funkcji dostępnych w Excelu
 2. Zasady tworzenia formuł w Excelu
 3. Opis budowy funkcji w Excelu (konstrukcja funkcji)
 4. Wywoływanie i przeszukiwanie funkcji

 

 1. Zastosowanie funkcji JEŻELI()i wyjaśnienie jej działania
 2. Konstrukcja funkcji JEŻELI()
 3. Przykłady prostego użycia funkcji JEŻELI()
 4. Zagnieżdżanie kilku funkcji JEŻELI() w jednej formule oparte na wizualizacji na przykładach
 5. Omówienie funkcji LUB(), ORAZ() i XOR()
 6. Połączenie poprzez zagnieżdżenie funkcji LUB() i ORAZ() z funkcją JEŻELI() na przykładach liczbowych

 

 1. Funkcje *.JEŻELI() i funkcje *.WARUNKÓW() – omówienie
 2. Prezentacja i zastosowanie funkcji licząco-logicznych
 3. Specyfika budowy funkcji licząco-logicznych i problemy z ich konstrukcją
 4. Przykłady praktyczne z wykorzystaniem funkcji licząco-logicznych

 

 1. Obliczanie upływu czasu między zadanymi datami
 2. Określenie ilości dni, miesięcy i lat w obszarze czasu
 3. Wyliczanie daty przypadającej „od dnia”
 4. Przesunięcia w czasie o zadaną ilość jednostek czasu (np. miesięcy, lat, …)
 5. Pozyskiwanie składowych części daty (np. miesiąca czy dnia)
 6. Obliczanie dni roboczych między datami z uwzględnieniem świąt i dni wolnych od pracy
 7. Obliczanie karty czasu pracy wraz z przypadającym wynagrodzeniem
 8. Konwersja danych przy funkcjach daty i czasu

 

 

 1. Funkcja ADRES() i ADRES.POŚR() – omówienie różnicy i zastosowania
 2. Funkcja INDEKS() i jej powiązanie z funkcjami adresu odwołania do komórki
 3. Zmiana odwołania do komórki z wykorzystaniem funkcji PRZESUNIĘCIE()
 4. Zaawansowane zastosowanie funkcji NR.KOLUMNY() i WIERSZ() w budowie zagnieżdżonych funkcji adresowych
 5. Budowanie zaawansowanych formuł z wykorzystaniem funkcji adresowych na przykładach liczbowych

 

 1. Omówienie budowy i zastosowania funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO()
 2. Przykłady zastosowania funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO()
 3. Zastosowanie funkcji PODAJ.POZYCJE() przy konstrukcji formuł zbierających dane
 4. Funkcje X.DOPASUJ() i X.WYSZUKAJ() i ich zastosowanie
 5. Błąd N/D i jak go zastąpić dla czytelności danych w wynikowych – zastosowanie funkcji JEŻELI.BŁĄD(), JEŻELI.ND()
 6. Zaawansowane zagnieżdżanie funkcji wyszukujących

 

 1. Funkcja FRAGMENT.TEKSTU() i jej zastosowanie
 2. Funkcje LEWY(), PRAWY() zagnieżdżone w połączeniu z funkcją ZNAJDŹ()
 3. Funkcje konwersji danych
 4. Zagnieżdżone funkcje PODSTAW(), PORÓWNAJ() w formułach logicznych
 5. Funkcja SZUKAJ.TEKST() przy dzieleniu tekstu

 

 1. Funkcje z rodziny CZY.*() i ich zastosowanie
 2. Funkcja KOMÓRKA() w modelowaniu danych
 3. Zagnieżdżanie funkcji informacyjnych w formułach zawierających inne funkcje na przykładach liczbowych

 

 1. Użycie narzędzi systemowych w sprawdzaniu poprawności fragmentu formuły
 2. Kolejność użycia funkcji z punktu widzenia efektywności i logiki
 3. Tworzenie formuł etapami
 4. Omówienie rodzajów błędów wyświetlanych przez program Excel (#/#)
 5. Ustawianie czujek w komórkach
 6. Szacowanie formuł zagnieżdżonych
 7. Wykorzystanie wbudowanej pomocy Excela przy budowie formuł

 

 


Polbi - Uczymy tego na czym się znamy - Szkolenia stacjonarne - Excel, Funkcje.


Kurs Excel – Zaawansowane funkcje i formuły. Proste i zagnieżdżone funkcje stosowane w konstrukcji formuł.

Stacjonarne warsztaty komputerowe w godzinach 10:00 – 16:00

Organizator: Polbi – Warszawa, autorski program opracował Maciej Derwisz

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Maciej Derwisz - Excel

Maciej Derwisz to ekspert i wykładowca z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel i obsługi programów finansowo-księgowych.

 

Doświadczony wykładowca, praktyk i ekspert


Maciej Derwisz - Warsztaty komputerowe z Excela.

Maciej Derwisz. Excel – Kursy i szkolenia

 

Polbi - Warszawa. Logo firmowe.   MACIEJ DERWISZ

 

Wykładowca, trener, szkoleniowiec. Ekspert do spraw wykorzystania programu Excel z bogatym doświadczeniem dydaktycznym.

Maciej Derwisz specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów komputerowych dla księgowych i pracowników działów kadrowo-płacowych.

Wyłącznie praktyka – bez zbędnej teorii.

 

Warsztaty z Excela – Uczymy tego, na czym się znamy


Maciej Derwisz zdobył bogate doświadczenie prowadząc nieprzerwanie od wielu lat zajęcia z obsługi i wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Jego rzetelność i umiejętność przekazywania wiedzy jest podstawą popularności naszych warsztatów komputerowych zastosowania Excela w księgowości oraz kadrach i płacach.

ZASADY I TERMINY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, FAKTURY ZA SZKOLENIA.

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktura za szkolenie online


Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Do kiedy należy zapłacić za szkolenie?


Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje wnoszą opłaty do 7 dni po szkoleniu. W przypadku podmiotów z sektora finansów publicznych termin płatności może być ustalony indywidualnie. Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

 

Możesz zapłacić po szkoleniu!


Polbi - Szkolenia. Excel - Funkcje.   Polbi  |  ✔ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek  ✔ Oferujemy odroczony termin płatności

Warsztaty w godz. 10:00-16:00


Zajęcia rozpoczynamy o 10-tej. Poszczególne części oddzielone są przerwami. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Metoda realizacji kursu


Szkolenie „Funkcje w Excelu” realizowane jest w formie praktycznych, samodzielnie wykonywanych ćwiczeń na częściowo przygotowanych wcześniej arkuszach pod kierownictwem i z pomocą trenera. W trakcie pracy trener wyświetla na ekranie rzutnika rozwiązania ćwiczeń wspomagając tym samym pracę samodzielną.

 

Praktyczny charakter warsztatów komputerowych


Ćwiczenia dotyczące prostych i zagnieżdżonych funkcji stosowanych w konstrukcji formuł w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy i nierzadko zmusza do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji o zastosowanych rozwiązaniach.

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi – Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00, telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


Excel – Proste i zagnieżdżone funkcje stosowane w konstrukcji formuł | Doświadczony i renomowany wykładowca – Maciej Derwisz  | Zajęcia stacjonarne lub online | Warszawa – warsztaty komputerowe | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: 1 dzień, w godz. 10:00 – 16:00 | Cena katalogowa: 448 PLN (VAT zw.)

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content