Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Excel w pracy biurowej (2 dni). Kurs od podstaw.

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Excel w pracy biurowej (2 dni). Kurs od podstaw.

Excel w biurze. Arkusz kalkulacyjny MS Excel. Ćwiczenia i warsztaty komputerowe.

Szkolenie – Excel w biurze dla początkujących. Kurs od podstaw przygotowujący do samodzielnego korzystania z programu Excel w codziennej pracy biurowej. Program szkolenia przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń naszych wykładowców i obserwacji kandydatów do pracy.

 

Korzystaj z Excela – Zostań ekspertem w pracy z danymi!


✔ Poznasz możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w pracy biurowej

✔ Postaramy się wpoić prawidłowe nawyki i „excelowe myślenie”

✔ Pokażemy, jak wiele zadań można uprościć korzystając z Excela

 

Zapraszam na warsztaty

Maciej Derwisz

 


Excel w biurze. Szkolenie dla początkujących. Polbi - Warszawa.

 

Stacjonarne warsztaty z Excela w Warszawie


✔ Samodzielne stanowiska komputerowe dla uczestniczek szkolenia

✔ Centrum Warszawy, blisko dworców Warszawa Centralna i Warszawa Główna

✔ Doskonały lunch w pobliskiej restauracji

✔ Optymalny czas i koszt szkolenia potwierdzonego imiennym certyfikatem

 

Pracownik ze znajomością Excela. W pracy biurowej zastosowanie Excela i wykorzystanie możliwości arkusza kalkulacyjnego w praktyce dnia codziennego jest jednym z podstawowych oczekiwań stawianych na pierwszym miejscu przed pracownikami, czy to potencjalnymi, czy to już po nawiązaniu z nimi stosunku pracy. Umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel dotyczy wszystkich obszarów pracy, w której korzysta się z pomocy programów komputerowych. Można tu wymienić działy księgowości, kadrowe, płacowe, obsługę kancelaryjną i obsługę sekretariatu oraz pozostałe formy pracy urzędniczej.

 

Szczegółowy program


EXCEL W BIURZE

 

Zapoznanie z możliwościami wykorzystania Excela w pracy biurowej. Krótki pokaz możliwości wykorzystania Excela oparty na prezentacji „życiowych” zastosowań arkusza kalkulacyjnego w praktyce.

W czasie ogólnego zapoznania z arkuszem kalkulacyjnym Excel nacisk kładziemy na bezstresowe zapoznanie z możliwościami programu, jego budową i składnią oraz staramy się wdrożyć od razu prawidłowe nawyki związane z jego obsługą.

 

 1. Praca ze wstążką. Rodzaje zakładek na wstążce.
 2. Arkusze i skoroszyty. Wywołanie nowego arkusza. Zmiana kolejności arkuszy.
 3. Poruszanie się po arkuszu przy pomocy myszki i klawiatury. Skróty klawiaturowe.

 

 1. Rodzaje danych, których można użyć – niespójności w zakresie wprowadzonych danych i błędy z tym związane.
 2. Dane w postaci: liczby w różnych formatach, dane tekstowe, dane dla dat i czasu, dane procentowe – prawidłowe ich wprowadzanie i korygowanie.
 3. Poprawianie danych o błędnie zastosowanych formatach.
 4. Formatowanie komórki – wszystko o zmianie graficznej i merytorycznej zawartości komórki (ramki, wyrównania, podkreślenia, kolory, czcionki, itd.).
 5. Zmiany szerokości i wysokości komórek w wierszach i kolumnach. Scalanie komórek i zawijanie tekstów. Metody alternatywne scalania.
 6. Kopiowanie, przesuwanie i wklejanie danych.
 7. Kopiowanie automatyczne – praca w arkuszu przy wprowadzaniu danych.
 8. Porządkowanie i obróbka graficzna danych (wyrównania, tła, kolory czcionek,

Prawdziwe abecadło związane z nauką wprowadzania danych do Excela. Niezmiernie ważna część zajęć, rzutująca w przyszłości na mechanizmy stosowane przez pracowników w trakcie konstrukcji tabel, raportów i zestawień. Prawidłowe wdrożenie tego tematu gwarantuje późniejszą możliwość wzbogacania wiedzy i umiejętności obsługi programu.

 

 1. Proste odwołania do pojedynczych komórek.
 2. Nazywanie komórek i odwołania do nazw.
 3. Odwołania względne i bezwzględne. Zastosowanie odwołań względnych przy kopiowaniu danych w poziomie i pionie.
 4. Tworzenie prostych formuł jednofunkcyjnych. Budowa formuł. Znaczenie nawiasów i kolejność wykonywania zadań.

 

 1. Grupowanie danych i tworzenie prostych tabel.
 2. Spójność i konstrukcja logiczna danych w tabelach.
 3. Tworzenie nagłówków i komórek podsumowujących.
 4. Dodawanie dodatkowych opisów i komentarzy.
 5. Krawędziowanie tabel w celu usprawnienie ich graficznej prezentacji.
 6. Wykorzystanie automatycznych stylów tabeli i ich edycja związana z dostosowaniem do danych w tabeli.
 7. Formatowanie ręczne całego obszaru tabeli.
 8. Sumowanie danych (automatyczne i z wykorzystaniem funkcji).
 9. Proste inne wyliczenia związane a danymi (mnożenie, dzielenie i odejmowanie, liczenie średniej).

 

 1. Zaokrąglenie danych liczbowych z wykorzystaniem funkcji ZAOKR()
 2. Zaokrąglanie liczb „po przecinku”.
 3. Zaokrąglanie liczb „przed przecinkiem do pełnych”.
 4. Zaokrąglanie „do zadanej istotności”.

 

 1. Sortowanie danych (jedno i wielokolumnowe).
 2. Filtrowanie danych (jedno i wielokolumnowe).
 3. Sortowanie i filtrowanie danych z wieloma kryteriami.
 4. Zawansowane sortowanie i filtrowanie danych z użyciem formuł.

Czym by było wprowadzanie danych bez możliwości ich późniejszej analizy. Excel posiada całe mnóstwo narzędzi, które pozwalają w sposób mniej lub bardziej zaawansowany analizować tabele baz danych. W tej części zajęć wprowadzimy podstawowe techniki z tym związane, które jednak już pozwalają w znacznym stopniu zautomatyzować obróbkę danych.

 

 1. Powiązanie danych w wielu arkuszach (odwołania do innych arkuszy).
 2. Odwołania do kilku komórek w wielu arkuszach w trakcie sumowania i innych operacji.
 3. Omówienie i wykorzystanie narzędzia Excela „Konsolidacja danych”.

 

 1. Zakreślanie zadanych zawartości komórek.
 2. Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem kilku kryteriów.
 3. Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem formuł.
 4. Szukanie duplikatów i unikatów.
 5. Zmiana hierarchii kryteriów w formatowaniu warunkowym.
 6. Usuwanie formatowania warunkowego.

 

 1. Funkcje związane z obróbką tekstów.
 2. Usuwanie zbędnych spacji i innych znaków.
 3. Porządkowanie danych tekstowych.
 4. Pobieranie fragmentów tekstów do dalszej obróbki.
 5. Zastosowanie narzędzia „wklej specjalnie”.

 

 1. Wykorzystanie narzędzia poprawności danych do kontroli wprowadzania danych.
 2. Tworzenie list wyborów.
 3. Kontrola liczb i dat.
 4. Zastosowanie poprawności danych przy zaawansowanych analizach danych.

 

 1. Omówienie i użycie funkcji =SUMUJ(), WYSZUKAJ.PIONOWO(), JEŻELI(), LUB(), ORAZ().
 2. Zagnieżdżanie funkcji.
 3. Budowa zaawansowanych formuł.
 4. Techniki ułatwiające wprowadzanie formuł.

 

 1. Tworzenie bazy danych kontrahentów – w tym tworzenie „korespondencji seryjnej”.
 2. Tworzenie książki kancelaryjnej.
 3. Tabele zestawień kosztów wraz z podsumowaniem.
 4. Tworzenie prostych zestawień prognostycznych.
 5. Proste tabele zliczające wystąpienia.
 6. Tworzenie dokumentów biurowych z wykorzystaniem Excela – pisma, dokumenty księgowe.
 7. Tabele porównawcze.
 8. Drukowanie danych tabelarycznych – ustawienia programowe i korekty ustawień.

 

Proste tworzenia zestawień przy wykorzystaniu narzędzia „Tabele przestawne”.

 1. Krótka prezentacja wykorzystania tabel przestawnych oparta na przykładach praktycznych.
 2. Tworzenie tabeli przestawnej.
 3. Omówienie podstawowych operacji na „tabelach przestawnych”.
 4. Ćwiczenia praktyczne z wyszukiwaniem danych w oparciu o wykorzystanie tabel przestawnych.

Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na opracowywanie tabelarycznych zestawień i podsumowań danych poprzez łączenie ich zawartości pochodzących z różnych pól. Dane umieszczone w tabeli przestawnej można rozmieszczać na różne sposoby, a także stosować różne funkcje do ich analizy. Zbudowaną tabelę można dowolnie modyfikować, zmieniając jej układ tak, aby prezentowała dane w oczekiwanym aspekcie. Pomimo, iż nasz kurs jest zapoznaniem z podstawami obsługi programu Excel to jednak w ramach szkolenia zapoznajemy z elementarzem tworzenia tabel przestawnych z uwagi na częstą konieczność ich stosowania w pracy.

 

Jak wyglądają stacjonarne warsztaty z Excela?


✔ Bierzesz udział w praktycznych ćwiczeniach komputerowych z Excela

✔ Korzystając z rzutnika trener wyświetla przykłady i rozwiązania zadań na ekranie

✔ Samodzielna praca z arkuszem kalkulacyjnym przyczynia się do utrwalenia wiedzy

✔ W każdej chwili możesz liczyć na pomoc prowadzącego warsztaty

✔ Pracujesz na samodzielnym stanowisku komputerowym – nie musisz mieć własnego laptopa

 

Maciej Derwisz. Wykładowca - Polbi: Excel, szkolenia i kursy


Warsztaty dla pracowników działów księgowości i finansów z obsługi programu Excel prowadzi doświadczony i ceniony wykładowca – Maciej Derwisz.

 

Cel szkolenia. Nasz kurs to przede wszystkim cierpliwa praca „od podstaw”. Ukazanie możliwości Excela, wpojenie prawidłowych nawyków i nauka „excelowego myślenia” – to podstawowe cele stawiane podczas realizacji naszego kursu. Podczas ćwiczeń udowodnimy, że wiele powierzonych do wykonania przez pracodawców zadań można uprościć, wykorzystując w tym celu arkusz MS Excel.  Zwrócimy tez uwagę i przekonamy, że błędne zastosowanie Excela jest czasami gorsze w skutkach niż ręczne wypełnianie tabel.

 

Zostań specjalistą MS Excel – Wyróżnij się na rynku pracy. Poszerz swoje kompetencje i wzbogać swoje CV o umiejętność korzystania z arkusza kalkulacyjnego w codziennej pracy.

 

2 dni zajęć w godz. 10:00-16:00 – Pierwszego dnia od godziny 9:30 rozpoczynamy rejestracja uczestników kursu. Pierwszego i drugiego dnia zajęcia rozpoczynają się o 10-tej. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie warsztatów.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy

 

 

Kontakt z organizatorem - Excel w pracy biurowej

Excel w biurze

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 

Program

 

EXCEL W BIURZE (2 DNI) – SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Zapoznanie z możliwościami wykorzystania Excela w pracy biurowej. Krótki pokaz możliwości wykorzystania Excela oparty na prezentacji „życiowych” zastosowań arkusza kalkulacyjnego w praktyce.

W czasie ogólnego zapoznania z arkuszem kalkulacyjnym Excel nacisk kładziemy na bezstresowe zapoznanie z możliwościami programu, jego budową i składnią oraz staramy się wdrożyć od razu prawidłowe nawyki związane z jego obsługą.

 

 1. Praca ze wstążką. Rodzaje zakładek na wstążce.
 2. Arkusze i skoroszyty. Wywołanie nowego arkusza. Zmiana kolejności arkuszy.
 3. Poruszanie się po arkuszu przy pomocy myszki i klawiatury. Skróty klawiaturowe.

 

 1. Rodzaje danych, których można użyć – niespójności w zakresie wprowadzonych danych i błędy z tym związane.
 2. Dane w postaci: liczby w różnych formatach, dane tekstowe, dane dla dat i czasu, dane procentowe – prawidłowe ich wprowadzanie i korygowanie.
 3. Poprawianie danych o błędnie zastosowanych formatach.
 4. Formatowanie komórki – wszystko o zmianie graficznej i merytorycznej zawartości komórki (ramki, wyrównania, podkreślenia, kolory, czcionki, itd.).
 5. Zmiany szerokości i wysokości komórek w wierszach i kolumnach. Scalanie komórek i zawijanie tekstów. Metody alternatywne scalania.
 6. Kopiowanie, przesuwanie i wklejanie danych.
 7. Kopiowanie automatyczne – praca w arkuszu przy wprowadzaniu danych.
 8. Porządkowanie i obróbka graficzna danych (wyrównania, tła, kolory czcionek,

Prawdziwe abecadło związane z nauką wprowadzania danych do Excela. Niezmiernie ważna część zajęć, rzutująca w przyszłości na mechanizmy stosowane przez pracowników w trakcie konstrukcji tabel, raportów i zestawień. Prawidłowe wdrożenie tego tematu gwarantuje późniejszą możliwość wzbogacania wiedzy i umiejętności obsługi programu.

 

 1. Proste odwołania do pojedynczych komórek.
 2. Nazywanie komórek i odwołania do nazw.
 3. Odwołania względne i bezwzględne. Zastosowanie odwołań względnych przy kopiowaniu danych w poziomie i pionie.
 4. Tworzenie prostych formuł jednofunkcyjnych. Budowa formuł. Znaczenie nawiasów i kolejność wykonywania zadań.

 

 1. Grupowanie danych i tworzenie prostych tabel.
 2. Spójność i konstrukcja logiczna danych w tabelach.
 3. Tworzenie nagłówków i komórek podsumowujących.
 4. Dodawanie dodatkowych opisów i komentarzy.
 5. Krawędziowanie tabel w celu usprawnienie ich graficznej prezentacji.
 6. Wykorzystanie automatycznych stylów tabeli i ich edycja związana z dostosowaniem do danych w tabeli.
 7. Formatowanie ręczne całego obszaru tabeli.
 8. Sumowanie danych (automatyczne i z wykorzystaniem funkcji).
 9. Proste inne wyliczenia związane a danymi (mnożenie, dzielenie i odejmowanie, liczenie średniej).

 

 1. Zaokrąglenie danych liczbowych z wykorzystaniem funkcji ZAOKR()
 2. Zaokrąglanie liczb „po przecinku”.
 3. Zaokrąglanie liczb „przed przecinkiem do pełnych”.
 4. Zaokrąglanie „do zadanej istotności”.

 

 1. Sortowanie danych (jedno i wielokolumnowe).
 2. Filtrowanie danych (jedno i wielokolumnowe).
 3. Sortowanie i filtrowanie danych z wieloma kryteriami.
 4. Zawansowane sortowanie i filtrowanie danych z użyciem formuł.

 

Czym by było wprowadzanie danych bez możliwości ich późniejszej analizy. Excel posiada całe mnóstwo narzędzi, które pozwalają w sposób mniej lub bardziej zaawansowany analizować tabele baz danych. W tej części zajęć wprowadzimy podstawowe techniki z tym związane, które jednak już pozwalają w znacznym stopniu zautomatyzować obróbkę danych.

 

 1. Powiązanie danych w wielu arkuszach (odwołania do innych arkuszy).
 2. Odwołania do kilku komórek w wielu arkuszach w trakcie sumowania i innych operacji.
 3. Omówienie i wykorzystanie narzędzia Excela „Konsolidacja danych”.

 

 1. Zakreślanie zadanych zawartości komórek.
 2. Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem kilku kryteriów.
 3. Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem formuł.
 4. Szukanie duplikatów i unikatów.
 5. Zmiana hierarchii kryteriów w formatowaniu warunkowym.
 6. Usuwanie formatowania warunkowego.

 

 1. Funkcje związane z obróbką tekstów.
 2. Usuwanie zbędnych spacji i innych znaków.
 3. Porządkowanie danych tekstowych.
 4. Pobieranie fragmentów tekstów do dalszej obróbki.
 5. Zastosowanie narzędzia „wklej specjalnie”.

 

 1. Wykorzystanie narzędzia poprawności danych do kontroli wprowadzania danych.
 2. Tworzenie list wyborów.
 3. Kontrola liczb i dat.
 4. Zastosowanie poprawności danych przy zaawansowanych analizach danych.

 

 1. Omówienie i użycie funkcji =SUMUJ(), WYSZUKAJ.PIONOWO(), JEŻELI(), LUB(), ORAZ().
 2. Zagnieżdżanie funkcji.
 3. Budowa zaawansowanych formuł.
 4. Techniki ułatwiające wprowadzanie formuł.

 

 1. Tworzenie bazy danych kontrahentów – w tym tworzenie „korespondencji seryjnej”.
 2. Tworzenie książki kancelaryjnej.
 3. Tabele zestawień kosztów wraz z podsumowaniem.
 4. Tworzenie prostych zestawień prognostycznych.
 5. Proste tabele zliczające wystąpienia.
 6. Tworzenie dokumentów biurowych z wykorzystaniem Excela – pisma, dokumenty księgowe.
 7. Tabele porównawcze.
 8. Drukowanie danych tabelarycznych – ustawienia programowe i korekty ustawień.

 

Proste tworzenia zestawień przy wykorzystaniu narzędzia „Tabele przestawne”.

 1. Krótka prezentacja wykorzystania tabel przestawnych oparta na przykładach praktycznych.
 2. Tworzenie tabeli przestawnej.
 3. Omówienie podstawowych operacji na „tabelach przestawnych”.
 4. Ćwiczenia praktyczne z wyszukiwaniem danych w oparciu o wykorzystanie tabel przestawnych.

 

Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na opracowywanie tabelarycznych zestawień i podsumowań danych poprzez łączenie ich zawartości pochodzących z różnych pól. Dane umieszczone w tabeli przestawnej można rozmieszczać na różne sposoby, a także stosować różne funkcje do ich analizy. Zbudowaną tabelę można dowolnie modyfikować, zmieniając jej układ tak, aby prezentowała dane w oczekiwanym aspekcie. Pomimo, iż nasz kurs jest zapoznaniem z podstawami obsługi programu Excel to jednak w ramach szkolenia zapoznajemy z elementarzem tworzenia tabel przestawnych z uwagi na częstą konieczność ich stosowania w pracy.

Warszawa - Central Tower

Central Tower, Centrum Konferencyjnym – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Warszawa - Centrum. Polbi - Szkolenia i kursy.


Maciej Derwisz - Excel

Maciej Derwisz to ekspert i wykładowca z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel i obsługi programów finansowo-księgowych.

 

Doświadczony wykładowca, praktyk i ekspert


Maciej Derwisz - Warsztaty komputerowe z Excela.

Maciej Derwisz. Excel – Kursy i szkolenia

 

Polbi - Warszawa. Logo firmowe.   MACIEJ DERWISZ

 

Wykładowca, trener, szkoleniowiec. Ekspert do spraw wykorzystania programu Excel z bogatym doświadczeniem dydaktycznym.

Maciej Derwisz specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów komputerowych dla księgowych i pracowników działów kadrowo-płacowych.

Wyłącznie praktyka – bez zbędnej teorii.

 

Warsztaty z Excela – Uczymy tego, na czym się znamy


Maciej Derwisz zdobył bogate doświadczenie prowadząc nieprzerwanie od wielu lat zajęcia z obsługi i wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Jego rzetelność i umiejętność przekazywania wiedzy jest podstawą popularności naszych warsztatów komputerowych zastosowania Excela w księgowości oraz kadrach i płacach.

EXCEL W PRACY BIUROWEJ – KURS OD PODSTAW


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT. Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Cena netto jest równa cenie brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Excel w biurze. Szkolenie dla początkujących. Arkusz kalkulacyjny MS Excel – 16 godziny zajęć. Ćwiczenia i warsztaty komputerowe – poziom podstawowy.

Excel w pracy biurowej – 2 dni. Organizacja szkolenia


10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Czas trwania (ilość godzin wykładowych)Szkolenie przygotowujący do efektywnego korzystania z arkusza kalkulacyjnego MS Excel w codziennej pracy biurowej obejmuje 16 godziny lekcyjne, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym warsztaty komputerowe.

 

Adresaci szkolenia z Excela – Szkolenie kierowane do wszystkich, którzy zamierzają rozpocząć wykorzystywanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel w codziennej pracy zawodowej na poziomie podstawowym. Od uczestników szkolenia wymagamy jedynie chęci do nauki i poznania narzędzi oraz funkcji Excela.

 

Szkolenia zamknięte, wewnętrzne, na zamówienie – Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego pozwalające nabyć praktyczne umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel w formule zamkniętej prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 

Poziom zaawansowania i sposób prowadzenia zajęć – Szkolenie: Excel – poziom podstawowy.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Stacjonarne warsztaty komputerowe z Excel’a


 • Małe grupy, przestronna sala.
 • Jeden uczestnik – jedna ławka i jeden laptop.
 • Wymagane odległości i środki do dezynfekcji.

 

Warsztatowa forma zajęć z obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel


 • Nie śpieszymy się – Wszystko co związane jest z Excelem omawiane solidnie i dostosowujemy tempo szkolenia do możliwości uczestników. Poznasz najważniejsze funkcje arkusza Excel, które można z łatwością wykorzystać w pracy biurowej.

 

 • Nie przedkładamy formy nad treścią – Nie musisz się wstydzić, że czegoś nie zrozumiałeś! Atmosfera pracy jest przyjazna, kameralna, miła i zawsze możesz zapytać i poprosić o pomoc czy ponowne wyjaśnienie niezrozumiałego zagadnienia.

 

 • Liczy się jakość a nie ilość – Materiał kursu z obsługi Excela ograniczyliśmy do niezbędnego minimum wykorzystywanego w pracy biurowej. Nie przedstawiamy setek funkcji arkusza kalkulacyjnego, których i tak nie zrozumiesz, ba nawet jeżeli je zrozumiesz to nigdy nie będziesz miał okazji ich zastosować. Pokażemy, co naszym zdaniem trzeba umieć posługując się Excelem.

 

 • Excel (solidne podstawy) – Excel jest przepełniony możliwościami, ale wykorzystuje się nikły ich procent w pracy dnia codziennego. Lepiej dobrze nauczyć się konkretnych funkcji Excela niż mgliście rozmyślać o opanowaniu „pełnego zakresu” opcji oferowanych przez arkusz kalkulacyjny.

 

 • Ćwiczenia, ćwiczenia i jeszcze raz ćwiczenia – Podczas warsztatów realizujemy dziesiątki zadań i przykładów. Naprawdę to jedyny sposób by opanować swobodne poruszanie się w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

 

 • Samodzielna praca daje najlepsze efekty – Zajęcia z Excela nastawienie na samodzielną pracę uczestników szkolenia. Zadania wykonujesz sam, ale zawsze możesz spojrzeć na ekran, na którym trener równolegle prezentuje wykonywane ćwiczenia.

 

 • Znajdź czas na pracę w domu – Jeżeli masz możliwości (sprzętowe czy też czasowe) to „praca domowa” z Excela wbrew obecnemu, nowoczesnemu podejściu w edukacji jest równie ważna co praca pod kierunkiem trenera. Jeżeli nasze sale są akurat wolne, to również możesz przyjść godzinę przed rozpoczęciem kursu, by samodzielnie poćwiczyć i przy okazji sprawdzić, co sprawia ci jeszcze kłopot podczas pracy w Excelu.

 

 • Excel w pracy biurowej – Program warsztatów komputerowych w dostępny w zakładce „PROGRAM” lub formacie PDF – Program szkolenia.

 

Kontakt z organizatorem. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

 

Polbi - Warszawa. Kurs: Excel w biurze.   Polbi  |  Płatności i faktury  |  Regulamin szkoleńCertyfikaty i zaświadczenia  | Zwolnienie z VAT

 

 

Excel w pracy biurowej. Kurs od podstaw | Warsztaty komputerowe | Renomowany i doświadczony wykładowca – Maciej Derwisz | Warszawa – szkolenie stacjonarne (tradycyjne) | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: 2 dni, 16 godzin wykładowych | Cena katalogowa: 798 PLN (VAT zw.)

 

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content