Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Excel w pracy biurowej. Kurs od podstaw.

Excel w biurze. Szkolenie dla początkujących. Arkusz kalkulacyjny MS Excel - 24 godziny zajęć. Ćwiczenia i warsztaty komputerowe - poziom podstawowy.

Excel w pracy biurowej. Kurs od podstaw. Polbi, Warszawa.Szkolenie – Excel w biurze dla początkujących. Kurs od podstaw przygotowujący do samodzielnego korzystania z programu Excel w codziennej pracy biurowej. Program szkolenia przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń naszych wykładowców i obserwacji kandydatów do pracy.

Temat: Excel w pracy biurowej. Kurs od podstaw.

Prowadzący warsztaty: Maciej Derwisz.


Kurs komputerowy: 24 godziny praktycznych zajęć.

Excel w biurze. Szkolenie dla początkujących. Polbi - Warszawa.

Poznaj najważniejsze funkcje arkusza Excel, które można z łatwością wykorzystać w pracy biurowej.


Pracownik biurowy ze znajomością Excela

W pracy biurowej zastosowanie Excela i wykorzystanie jego możliwości w praktyce dnia codziennego jest jednym z podstawowych oczekiwań stawianych na pierwszym miejscu przed pracownikami, czy to potencjalnymi, czy to już po nawiązaniu z nimi stosunku pracy.

Umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego dotyczy wszystkich obszarów pracy, w której korzysta się z pomocy programów komputerowych. Można tu wymienić działy księgowości, kadrowe, płacowe, obsługę kancelaryjną i obsługę sekretariatu oraz pozostałe formy pracy urzędniczej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane do wszystkich, którzy zamierzają rozpocząć wykorzystywanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel w codziennej pracy zawodowej na poziomie podstawowym. Od uczestników szkolenia wymagamy jedynie chęci do nauki i poznania narzędzi oraz funkcji Excela.

Cel szkolenia 

Kurs „Excel w pracy biurowej” został przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń w obserwacji umiejętności osób, które starają się o pracę lub już ją wykonują.

Wnioski wyciągnięte z analizy wiedzy pracowników są niezadowalające. Teoretycznie zatrudniane osoby powinny wykazywać się podstawowymi umiejętnościami obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel ale prawda jest naprawdę daleka od oczekiwań pracodawców. Kwalifikacje pracowników i kandydatów do pracy są generalnie marne, czy to na skutek braku edukacji, czy też błędnego i niedostatecznego przygotowania na etapie nauki w szkole.

Postarajmy się wspólnie zmienić ten stan rzeczy – zapraszamy do udziału w szkoleniu: „Excel w pracy biurowej. Kurs od podstaw.”.

Opinie uczestników szkolenia

Prowadzimy stałą ocenę jakości oferowanych szkoleń. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje kursów i warsztatów z obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel”. Raporty Oceny Szkolenia.

Metoda prowadzenia szkolenia

Zostań ekspertem w pracy z danymi! Nasz kurs to przede wszystkim cierpliwa praca „od podstaw”. Ukazanie możliwości Excela, wpojenie prawidłowych nawyków i nauka „excelowego myślenia” – to podstawowe cele stawiane podczas realizacji naszego kursu. Podczas ćwiczeń udowodnimy, że wiele powierzonych do wykonania przez pracodawców zadań można uprościć, wykorzystując w tym celu arkusz MS Excel.  Zwrócimy tez uwagę i przekonamy, że błędne zastosowanie Excela jest czasami gorsze w skutkach niż ręczne wypełnianie tabel.

Poziom zaawansowania

Szkolenie: Excel – poziom podstawowy. 


Jak prowadzimy zajęcia

Zasady, które są priorytetem w czasie realizacji zajęć na kursie obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel to:

Nie śpieszymy się. Wszystko co związane jest z Excelem omawiane solidnie i dostosowujemy tempo szkolenia do możliwości uczestników.

Nie przedkładamy formy nad treścią. Nie musisz się wstydzić, że czegoś nie zrozumiałeś! Atmosfera pracy jest przyjazna, kameralna, miła i zawsze możesz zapytać i poprosić o pomoc czy ponowne wyjaśnienie niezrozumiałego zagadnienia.

Liczy się jakość a nie ilość. Materiał kursu z obsługi Excela ograniczyliśmy do niezbędnego minimum wykorzystywanego w pracy biurowej. Nie przedstawiamy setek funkcji arkusza kalkulacyjnego, których i tak nie zrozumiesz, ba nawet jeżeli je zrozumiesz to nigdy nie będziesz miał okazji ich zastosować. Excel jest przepełniony możliwościami, ale wykorzystuje się nikły ich procent w pracy dnia codziennego. Lepiej dobrze nauczyć się „solidnych podstaw” Excela niż mgliście dumać o „pełnym zakresie”.

Ćwiczenia, ćwiczenia i jeszcze raz ćwiczenia. Podczas warsztatów realizujemy dziesiątki zadań i przykładów. Naprawdę to jedyny sposób by opanować swobodne poruszanie się w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Samodzielna praca daje najlepsze efekty. Zajęcia z Excela nastawienie na samodzielną pracę uczestników szkolenia. Zadania wykonujesz sam, ale zawsze możesz spojrzeć na ekran, na którym trener równolegle prezentuje wykonywane ćwiczenia.

Znajdź czas na pracę w domu. Jeżeli masz możliwości (sprzętowe czy też czasowe) to „praca domowa” z Excela wbrew obecnemu, nowoczesnemu podejściu w edukacji jest równie ważna co praca pod kierunkiem trenera. Jeżeli nasze sale są akurat wolne, to również możesz przyjść godzinę przed rozpoczęciem kursu, by samodzielnie poćwiczyć i przy okazji sprawdzić, co sprawia ci jeszcze kłopot podczas pracy w Excelu.


Kontakt w sprawie szkolenia

Excel w ptracy biurowej. Kontakt z sprawie szkolenia (kurs komputerowy).Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Zapoznanie z możliwościami wykorzystania Excela w pracy biurowej. Krótki pokaz możliwości wykorzystania Excela oparty na prezentacji „życiowych” zastosowań arkusza kalkulacyjnego w praktyce.

W czasie ogólnego zapoznania z arkuszem kalkulacyjnym Excel nacisk kładziemy na bezstresowe zapoznanie z możliwościami programu, jego budową i składnią oraz staramy się wdrożyć od razu prawidłowe nawyki związane z jego obsługą.

 1. Praca ze wstążką.
 2. Arkusze i skoroszyty.
 3. Poruszanie się po arkuszu.

Jak najlepiej wprowadzić dane do arkusza kalkulacyjnego Excel?

 1. Rodzaje danych, których można użyć – niespójności w zakresie wprowadzonych danych i błędy z tym związane.
 2. Dane w postaci: liczby w różnych formatach, dane tekstowe, dane dla dat i czasu, dane procentowe – prawidłowe ich wprowadzanie i korygowanie.
 3. Poprawianie danych o błędnie zastosowanych formatach.
 4. Formatowanie komórki – wszystko o zmianie graficznej i merytorycznej zawartości komórki (ramki, wyrównania, podkreślenia, kolory, czcionki, itd.).
 5. Kopiowanie, przesuwanie i wklejanie danych.
 6. Kopiowanie automatyczne – praca w arkuszu przy wprowadzaniu danych.
 7. Poruszanie się po arkuszu kalkulacyjnym z wykorzystaniem myszki i klawiatury.

Prawdziwe abecadło związane z nauką wprowadzania danych do Excela. Niezmiernie ważna część zajęć, rzutująca w przyszłości na mechanizmy stosowane przez pracowników w trakcie konstrukcji tabel, raportów i zestawień. Prawidłowe wdrożenie tego tematu gwarantuje późniejszą możliwość wzbogacania wiedzy i umiejętności obsługi programu.

 1. Proste odwołania do pojedynczych komórek.
 2. Nazywanie komórek i odwołania do nazw.
 3. Odwołania względne i bezwzględne.
 1. Grupowanie danych i tworzenie spójnych tabel.
 2. Tworzenie nagłówków.
 3. Wykorzystanie automatycznych stylów.
 4. Formatowanie ręczne całego obszaru tabeli.
 5. Sumowanie danych (automatyczne i z wykorzystaniem funkcji).
 6. Proste inne wyliczenia związane a danymi (mnożenie, dzielenie i odejmowanie, liczenie średniej).
 1. Zaokrąglanie „po przecinku”.
 2. Zaokrąglanie „przed przecinkiem”.
 3. Zaokrąglanie „do istotności”.
 1. Sortowanie danych (jedno i wielokolumnowe).
 2. Filtrowanie danych (jedno i wielokolumnowe).

Czym by było wprowadzanie danych bez możliwości ich późniejszej analizy. Excel posiada całe mnóstwo narzędzi, które pozwalają w sposób mniej lub bardziej zaawansowany analizować tabele baz danych. W tej części zajęć wprowadzimy podstawowe techniki z tym związane, które jednak już pozwalają w znacznym stopniu zautomatyzować obróbkę danych.

 1. Powiązanie danych w wielu arkuszach (odwołania do innych arkuszy).
 2. Odwołania do kilku komórek w wielu arkuszach w trakcie sumowania i innych operacji.
 3. Omówienie i wykorzystanie narzędzia Excela „Konsolidacja danych”.
 1. Zakreślanie zadanych zawartości komórek.
 2. Szukanie duplikatów.

Tworzenie prostych i typowych zestawień wykorzystywanych w codziennej pracy biurowej

 1. Tworzenie bazy danych kontrahentów – w tym tworzenie „korespondencji seryjnej”.
 2. Tworzenie książki kancelaryjnej.
 3. Tabele zestawień kosztów wraz z podsumowaniem.
 4. Tworzenie prostych zestawień prognostycznych.
 5. Proste tabele zliczające wystąpienia.
 6. Tworzenie dokumentów biurowych z wykorzystaniem Excela – pisma, dokumenty księgowe.
 7. Tabele porównawcze.
 8. Drukowanie danych tabelarycznych – ustawienia programowe i korekty ustawień.

Proste tworzenia zestawień przy wykorzystaniu narzędzia „Tabele przestawne”.

 1. Krótka prezentacja wykorzystania tabel przestawnych oparta na przykładach praktycznych.
 2. Tworzenie tabeli przestawnej.
 3. Omówienie podstawowych operacji na „tabelach przestawnych”.
 4. Ćwiczenia praktyczne z wyszukiwaniem danych w oparciu o wykorzystanie tabel przestawnych.

Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na opracowywanie tabelarycznych zestawień i podsumowań danych poprzez łączenie ich zawartości pochodzących z różnych pól. Dane umieszczone w tabeli przestawnej można rozmieszczać na różne sposoby, a także stosować różne funkcje do ich analizy. Zbudowaną tabelę można dowolnie modyfikować, zmieniając jej układ tak, aby prezentowała dane w oczekiwanym aspekcie. Pomimo, iż nasz kurs jest zapoznaniem z podstawami obsługi programu Excel to jednak w ramach szkolenia zapoznajemy z elementarzem tworzenia tabel przestawnych z uwagi na częstą konieczność ich stosowania w pracy.

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Maciej Derwisz

Maciej Derwisz – Wykładowca, trener, szkoleniowiec, ekspert.


Maciej Derwisz. Szkolenie i kursy. Polbi - Warszawa.Wykładowca i trener z bogatym doświadczeniem dydaktycznym.

Ekspert w zakresie rachunkowości  rozliczania płac i obsługi programów finansowo-księgowych.

➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Praktyk z bardzo bogatym doświadczeniem dydaktycznym. Ponad 25 lat czynnej nieprzerwanej pracy.

Działalność szkoleniowa obejmuje cykliczne kursy z zakresu:

 • dla głównych księgowych, w aspekcie rachunkowości zarządczej, majątku trwałego i obrotowego, rachunku kosztów i innych,
 • zaawansowane rozliczenia płac (rozliczenia wynagrodzeń, składek i świadczeń ZUS w różnych systemach płacowych) w ramach kursów kadrowo-płacowych,
 • obsługę programów finansowo-księgowych i pokrewnych,
 • obsługę programu „Płatnik” na poziomie podstawowym i zaawansowanym, w tym m. in. w powiązanych układach centrum –  oddziały (setki przeprowadzonych kursów od podstaw oraz bieżące omawianie aktualnych zmian),
 • wykorzystanie programu Excel, głównie w działach finansowych i pokrewnych na poziomie podstawowym i zaawansowanym, ze szczególnym uwzględnieniem logiki i poprawności tworzenia formuł,
 • tworzenie prostych aplikacji usprawniających pracę z wykorzystaniem VBA i VB.NET.

 

Wysokie oceny uczestników szkoleń

 

Maciej Derwisz posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy i  jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń.

Jak wykładowca ceniony jest za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

Maciej Derwisz współpracuje z firma POLBI od wielu lat.

 

Specjalizacja, realizowane szkolenia


Rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów), sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat – sporządzanie  i wycena), krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja), prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

Maciej Derwisz specjalizuje się głównie w długoterminowych szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej (przeprowadzone setki kursów, w tym również w ramach projektów unijnych).

 

Tematyka prowadzonych szkoleń


Tematyka objęta zakresem realizowanych przez wykładowcę szkoleń:

 • Kurs księgowości – od podstaw.

 • Kurs na głównych księgowych.

 • Kurs kadrowo-płacowy.

 • Program Płatnik – Szkolenie od podstaw.

 • Nowy Płatnik – praktyczne warsztaty przy stanowiskach komputerowych.

 • Zastosowanie Excela w księgowości.

 • Excel w kadrach i płacach. Warsztaty komputerowe.

 • Optymalizacja pracy w Excelu.

 • Excel – Tabele przestawne.

 • Excel – Poznaj go jeszcze lepiej! Praktyka – kurs dla zaawansowanych.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia, kursy i praktyczne warsztaty prowadzone przez Macieja Derwisza!

Maciej Derwisz - wykładowca i trener.


Maciej Derwisz | ➡️ Więcej o wykładowcy …

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Excel w pracy biurowej. Kurs od podstaw. Polbi – Warszawa.

Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Za fakturę można zapłacić po zajęciach!

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik kursu poświęconego zasadom obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie podstawowym i sposobom wykorzystania pragramu w pracy biurowej otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: Excel w pracy biurowej. Kurs od podstaw. Polbi - Warszawa.

Zajęcia popołudniowe w piątki.

17:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

20:15 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 24 godziny lekcyjne (6 spotkań), gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym warsztaty komuterowe.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019…

 

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

Oferta szkolenia - Excel w pracy biurowej. Kurs od podstaw - w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Excel w pracy biurowej. Kurs od podstaw.” w Bazie Usług Rozwojowych – BUR prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!

 • Warszawa, 15 marca 2019 roku – Szczegóły oferty w BUR

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Excel w pracy biurowej. Kurs od podstaw.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content