Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Fakturowanie z uwzględnieniem najnowszych zmian

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Fakturowanie z uwzględnieniem najnowszych zmian

Obecnie polecamy szkolenie – 3 czerwca 2022 roku – piątek, w godz. 9-14


Sprawdź ofertę – Fakturowanie oraz faktura elektroniczna i KS e-Faktur

 

Faktura VAT 2021. Szkolenie online - fakturowanie.


Fakturowanie z uwzględnieniem najnowszych zmian


Zajęcia dla księgowych w godz. 10:00 – 16:00

Szkolenie prowadzi Grzegorz Tomala

 

 

Szczegółowy program szkolenia


 

I. Faktura jako dokument przewidziany przepisami ustawy o VAT

1. Definicja faktury
2. Faktury papierowe a faktury elektroniczne
3. Sytuacje, w których podatnik jest obowiązany wystawić fakturę
4. Faktury „na żądanie nabywców”
5. Termin wystawienia faktury, a obowiązek podatkowy
6. Treść faktury
7. Faktury „zaliczkowe”
8. Zaliczka i dostawa w tym samym miesiącu – czy należy wystawić odrębne faktury
9. Faktury dla czynności zwolnionych z VAT
10. Bilety jednorazowe, dowody płatności za autostrady, kiedy mogą być uznane za faktury
11. Terminy wystawania faktur
12. Zasady fakturowania w przypadku wliczania do ceny towarów kosztów dodatkowych np. kosztów transportu
13. Faktury pro forma
14. Konsekwencje wystawienia „pustej faktury”
15. Zasady dochowania należytej staranności w obrocie fakturami
16. Faktury wystawione do paragonów fiskalnych
17. Paragony fiskalne jako faktury uproszczone
18. Dokumenty wewnętrzne – przypadki i zasady wystawiania
19. Oznaczenia stosowane na fakturach
20. Przewidziane przepisami zasady prowadzenia archiwum dla faktur papierowych i elektronicznych

 

II. Faktury korygujące

1. Treść faktury korygującej
2. Sytuacje, w których podatnik jest obowiązany wystawić fakturę korygującą
3. Zbiorcze faktury korygujące
4. Noty korygujące
5. Anulowanie faktury

 

III. Rozliczanie faktur korygujących po najnowszych zmianach

1. Dokumentacja rabatów i upustów będąca podstawą do rozliczenia faktur korygujących
2. Rozliczanie faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania
3. Rozliczanie faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania przy WNT, WDT i eksporcie towarów

 

Cel szkolenia


Celem szkolenia będzie zaprezentowanie zasad wystawiania faktur. Temat zostanie potraktowany kompleksowo. Szkolenie obejmuje fakturowanie różnych czynności, zarówno dla których faktury wystawiane są w standardowych, jak i szczególnych terminach. Kolejny temat szkolenia, to zasady wystawiania i rozliczania faktur korygujących. Od 2021 r. nastąpiła zmiana w zakresie rozliczania faktur korygujących dokumentujących rabaty, upusty i zwroty towarów. Podstawą do rozliczenia tych faktur już nie są potwierdzenia odbioru. Podatnicy muszą w inny sposób dokumentować rabaty, upusty i zwroty towarów. Na szkoleniu zostaną omówione sposoby dokumentowania.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie kierujemy do osób pracujących w działach księgowości lub finansowych, działach sprzedaży bądź zakupów, działach handlowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, przedsiębiorców oraz właścicieli firm jak również do osób pragnących uzupełnić wiedzę w zakresie fakturowania.

 

Organizacja webinarium


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne szkolenia oddzielone są przerwami. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie webinarium.

 

Kontakt z organizatorem warsztatów


Faktura i fakturowanie 2021. Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.

Koordynator szkolenia on-line

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 

Program

Szkolenie on-line | Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo

 

I. Faktura jako dokument przewidziany przepisami ustawy o VAT

1. Definicja faktury
2. Faktury papierowe a faktury elektroniczne
3. Sytuacje, w których podatnik jest obowiązany wystawić fakturę,
4. Faktury „na żądanie nabywców”
5. Termin wystawienia faktury, a obowiązek podatkowy
6. Treść faktury
7. Faktury „zaliczkowe”
8. Zaliczka i dostawa w tym samym miesiącu – czy należy wystawić odrębne faktury
9. Faktury dla czynności zwolnionych z VAT
10. Bilety jednorazowe, dowody płatności za autostrady, kiedy mogą być uznane za faktury
11. Terminy wystawania faktur
12. Zasady fakturowania w przypadku wliczania do ceny towarów kosztów dodatkowych np. kosztów transportu
13. Faktury pro forma
14. Konsekwencje wystawienia „pustej faktury”
15. Zasady dochowania należytej staranności w obrocie fakturami
16. Faktury wystawione do paragonów fiskalnych
17. Paragony fiskalne jako faktury uproszczone
18. Dokumenty wewnętrzne – przypadki i zasady wystawiania
19. Oznaczenia stosowane na fakturach
20. Przewidziane przepisami zasady prowadzenia archiwum dla faktur papierowych i elektronicznych

 

II. Faktury korygujące

1. Treść faktury korygującej
2. Sytuacje, w których podatnik jest obowiązany wystawić fakturę korygującą
3. Zbiorcze faktury korygujące
4. Noty korygujące
5. Anulowanie faktury

 

III. Rozliczanie faktur korygujących po zmianach od 1 stycznia 2021 r. – zmiany w ramach Slim VAT

1. Dokumentacja rabatów i upustów będąca podstawą do rozliczenia faktur korygujących
2. Rozliczanie faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania
3. Rozliczanie faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania przy WNT, WDT i eksporcie towarów

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Grzegorz Tomala

Grzegorz Tomala – Doradca i ekspert podatkowy, prawnik, wykładowca, trener, szkoleniowiec. Osoba znana i ceniona na rynku szkoleń w Polsce. Współpracuje z firmą POLBI od wielu lat.

 

Prawnik, doradca podatkowy, ekspert, wykładowca, trener.


Grzegoez Tomala - wykładowca, szkoleniowiec, prelegent, ekspert, konsultant i doradca podatkowy. Szkolenie i kursy z zakresu podatków.

Grzegorz Tomala – współpracownik firmy szkoleniowej – Polbi.

Wykładowca i prelegent. Specjalista z zakresu podatku VAT.

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Łódzkim.

 

Doradca podatkowy, specjalista, ekspert i wykładowca


Doradca podatkowy, specjalista z zakresu podatków, konsultant. Wykładowca, szkoleniowiec, trener z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Współpracuje z najlepszymi firmami szkoleniowymi w Polsce.

 

Doradca podatkowy, partner kancelarii doradztwa podatkowego


Doradca podatkowy. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uzyskał na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego złożonego w 2002 roku. Grzegorz Tomala działalność doradcy podatkowego wykonuje od 2003 roku. Jest partnerem w kancelarii doradztwa podatkowego.

 

Problematyka prawa podatkowego, specjalizacja


Od początku swojej kariery zawodowej zajmuję się prawem podatkowym. Specjalizujący się w szczególności w problematyce podatku od towarów i usług – VAT.

 

Zapraszamy na szkolenia prowadzone przez Pana Grzegorza Tomalę!

Grzegorz Tomala - wykłady, szkolenia, seminaria kursy. Polbi - Warszawa.

Poznaj mechanizmy działania podatku VAT oraz zasady prawidłowych rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

 

Grzegorz Tomala – autor i współautor licznych publikacji


Autor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT wydanych przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr (ODDK) oraz licznych artykułów z na łamach prasy fachowej (m.in. Rzeczpospolitej) i portali internetowych (np. Portal F-K).

 


 

Grzegorz Tomala – Zobacz pełne dossier wykładowcy.

 

Numer rachunku bankowego


Polbi – mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Numer konta - rachunek bankowy, Polbi - Warszawa.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

  1. udział w zajęciach,
  2. materiały dydaktyczne,
  3. konsultacje w trakcie szkolenia,
  4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

  1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
  2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
  3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Szkolenie: Faktura VAT. Zasady wystawiania i rozliczania faktur.

 

Organizacja szkolenia – Faktura i fakturowanie


Organizacja szkolenia online - Faktura 2021 i fakturowanie

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

Metoda prowadzenia szkolenia online


Szkolenie on-line omawiające zasady wystawiania i korygowania faktur VAT jest w formie zdalnej. Zajęcia na żywo to bezpośredni kontakt z wykładowcą. Uczestnicy za pośrednictwem czatu mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie.

 

Materiały dydaktyczne (szkoleniowe)


Każdy uczestnik szkolenie otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat (zaświadczenie)


Uczestnikom zajęć wydajemy zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” potwierdzające uczestnictwo w webinarium.

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content