Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Import docelowy i interwencyjny leków. Szanse biznesowe i ograniczenia.

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Import docelowy i interwencyjny leków. Szanse biznesowe i ograniczenia.

Szkolenie omawiające zagadnienia prawne i organizacyjne dotyczące importu docelowego i interwencyjnego leków. Wprowadzania do obrotu importowanych produktów leczniczych.

Szkolenie, które omawia zagadnienia prawne i organizacyjne dotyczące importu docelowego i interwencyjnego leków oraz określa obowiązki hurtowników podejmujących się takiej działalności. Praktyczne wskazówki, w oparciu o przykłady i przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne.

 

Import docelowy i interwencyjny leków - Szkolenie.

 

Uprawnienia i obowiązki  dotyczące prowadzenia importu docelowego i interwencyjnego leków


 • Poznaj przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu produktów leczniczych.
 • Sprawdź dopuszczalność stosowania modeli dystrybucji produktów z importu.
 • Wszystko o produktach leczniczych z importu a serializacja leków.

 

Zapraszamy na spotkanie dla praktyków


Szkolenie prezentujące podstawowe zadania i obowiązki hurtowników zajmujących się importem docelowym i interwencyjnym leków. Wspólne zajęcia to czas okazja na pytania do prowadzącego warsztaty oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w szkoleniu.

 

Cel szkolenia


Szkolenie prowadzone ma na celu omówienie warunków prawnych i praktycznych aspektów prowadzenia przez hurtownię farmaceutyczną importu docelowego i interwencyjnego leków. W trakcie zajęć uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat uprawnień i obowiązków hurtowników, która umożliwi przedsiębiorcy i osobie odpowiedzialnej prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia importu docelowego i interwencyjnego.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie dotyczące leków (import docelowy i interwencyjny jest adresowane do:

 1. przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczymi,
 2. kierowników hurtowni farmaceutycznych,
 3. Osób Odpowiedzialnych w hurtowniach farmaceutycznych.

 

PROGRAM SZKOLENIA


Import docelowy i interwencyjny leków

1. Przepisy prawa dotyczące wprowadzania do obrotu na terenie RP produktów leczniczych w ramach importu docelowego i interwencyjnego.

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.   o systemie informacji w ochronie zdrowia,
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Dopuszczalne modele dystrybucji produktów z importu docelowego i interwencyjnego.

3. Produkty lecznicze z importu docelowego i interwencyjnego a serializacja.

4. Panel dyskusyjny, podsumowanie i wnioski praktyczne.

 

Wykładowca – Zbigniew Niewójt, ekspert i praktyk


Warsztaty prowadzi Zbigniew Niewójt, który wielokrotnie uczestniczył w procesie tworzenia przepisów prawa oraz jego egzekwowania, jest więc osobą dającą gwarancję wyjaśnienia wszystkich wątpliwości towarzyszących praktycznego stosowania zmienianych przepisów prawa farmaceutycznego wpływających na działalność podmiotów branży hurtowego obrotu produktami leczniczymi (lekami).

 

Praktyczny charakter szkolenia


Szkolenie z zakresu importu docelowego i doraźnego leków obejmuje swoim zakresem omówienie:

 1. obowiązków hurtowni farmaceutycznych prowadzących obrót w ramach importu docelowego i interwencyjnego,
 2. sposobu dokumentowania wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych nie posiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie RP,
 3. praktyczne omówienie modeli biznesowych w zakresie omawianego segmentu farmaceutycznego obrotu lekami.

 

Konto bankowe i faktury


Konto: mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336. Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie. | Płatności

 

Zajęcia w godz. 10:00 – 13:00


Rozpoczęcie zajęć o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 13:00 zaplanowane jest zakończenie szkolenia.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt z organizatorem kursu. Szkolenie: Import docelowy i interwencyjny leków.Import docelowy i interwencyjny leków

 

Polbi Contact Center: 22 629 13 88

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


Polbi - Warszawa. Kontakt w sprawie kursu: Import docelowy i interwencyjny leków.   Polbi  |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

 1. Przepisy prawa dotyczące wprowadzania do obrotu na terenie RP produktów leczniczych w ramach importu docelowego i interwencyjnego.
 2. Dopuszczalne modele dystrybucji produktów z importu docelowego i interwencyjnego.
 3. Produkty lecznicze z importu docelowego i interwencyjnego a serializacja.
 4. Panel dyskusyjny, podsumowanie i wnioski praktyczne.

 

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Zbigniew Niewójt

Zbigniew Niewójt to ceniony i doświadczony wykładowca, ekspert do spraw produktów leczniczych i praktyk. Pełnił obowiązki Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

 

Wykładowca, ekspert i praktyk


Zbigniew Niewójt – Ekspert do spraw produktów leczniczych. Były doradca do spraw produktów leczniczych z ogromnym doświadczeniem praktycznym.

 

Renoma i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń


Zbigniew Niewójt to praktyk, ceniony ekspert i doświadczony wykładowca – współpracuje z Polbi od wielu lat. Wielokrotnie uczestniczył w procesie tworzenia przepisów prawa oraz jego egzekwowania, jest więc osobą dającą gwarancję wyjaśnienia wszystkich wątpliwości towarzyszących praktycznego stosowania zmienianych przepisów prawa farmaceutycznego wpływających na działalność podmiotów branży hurtowego obrotu produktami leczniczymi (lekami).

 

Wykształcenie


Zbigniew Niewójt  to magister farmacji. Jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Lublinie oraz Master of Business Administration (MBA) – na Wydziale Zarządzania Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Praca i doświadczenie zawodowe


Zbigniew Niewójt pracował w inspekcji farmaceutycznej m.in.  jako inspektor ds. nadzoru farmaceutycznego w Urzędzie Wojewódzkim w Białej Podlaskiej jak również pełnił funkcję Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Białej Podlaskiej.

Zbigniew Niewójt o pełnił obowiązki dyrektora Departamentu Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF). Wygrał konkurs na stanowisko dyrektora w/w departamentu GIF.

Był powołany przez Prezesa Kancelarii Rady Ministrów na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Sprawował funkcję doradcy prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do spraw ds. produktów leczniczych.

W marcu 2007 roku został zastępcą Głównego Inspektora Farmaceutycznego, a od 2015 roku dodatkowo pełnił obowiązki Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Do kiedy należy zapłacić za szkolenie?


Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Faktura za szkolenie online


Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

Organizacja szkolenia – Import leków


Organizacja szkolenia online: Marihuana lecznicza - Obrót hurtowy środkami kontrolowanymi.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

13:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Metoda prowadzenia szkolenia on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej. Podczas internetowych zajęć prowadzący szczegółowo omówi z uczestnikami szkolenia zasady prawidłowego wykonywanie zadań w zakresie importu docelowego i interwencyjnego leków. Będzie też czas na pytania słuchaczy i wymianę doświadczeń uczestników na czacie.

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w webinarium. | Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Opinie uczestników szkolenia


Na bieżąco prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia dla farmacji, w tym prowadzone przez Zbigniewa Niewójta – Raporty Oceny Szkolenia.

Kontakt z organizatorem – dział szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content