logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Inwentaryzacja ciągła. Szkolenie stacjonarne.

Inwentaryzacja ciągła czy inwentaryzacja tradycyjna? Jak stosować przepisy o rachunkowości by uprościć procesy inwentaryzacji? Jak prawidłowo i sprawnie przeprowadzić czynności spisowe?

Inwentaryzacja ciągła w praktyce – Szkolenie stacjonarne. Kurs prezentujący zasady oraz wady i zalety inwentaryzacji prowadzonej metodą ciągłą. Prowadzenie spisów z natury dokumentowanych na bieżąco w ciągu roku, 2 lub 4 lat. Odpowiadamy m.in. na pytania: Kto i kiedy może prowadzić inwentaryzację w sposób ciągły? Szkolenie w formie tradycyjnej prowadzi Andrzej Kępa.

 

👥👤👥 | SZKOLENIE  STACJONARNE / TRADYCYJNE

Małe grupy – maksymalnie 10 osób. Zapewniamy środki do dezynfekcji. Jeden uczestnik – jedna ławka oraz wymagane odległości.


Tytuł: Inwentaryzacja ciągła.

Wykładowca: Andrzej Kępa.


Lokalizacja: Warszawa – ścisłe centrum.

Szkolenie: 1 dzień zajęć, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto za osobę (VAT zw.).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Inwentaryzacja ciągła. Szkolenie w Warszawie. Kurs - Polbi.

Może lepiej wybrać inwentaryzację ciągłą? Poznaj plusy i minusy tej metody inwentaryzacji.


Oferta dostępna również jako | 🖥️ SZKOLENIE ON-LINE

 

Inwentaryzacja – idea szkolenia


Inwentaryzacji to w zasadzie weryfikacja wiarygodność prowadzonej ewidencji. Porównanie faktycznego stanu aktywów z ewidencją księgową daje odpowiedź na pytanie, czy obydwie te ewidencje prowadzone są rzetelnie. Właściwa organizacja inwentaryzacji oraz prawidłowy i sprawny przebiegu czynności spisowych to zmniejszenie czasu przeprowadzania inwentaryzacji oraz uniknięcie zakłóceń w działalności jednostki podczas spisu. Podczas zajęć prezentujemy problemy merytoryczne i organizacyjne powstające przy przeprowadzaniu inwentaryzacji oraz sposoby, jak ich uniknąć.

 

Wstęp – Inwentaryzacja ciągła


Szkolenie stacjonarne jest okazją do poznania możliwych odstępstw od inwentaryzacji dokonywanej metodą spisu z natury według stanu na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Podczas zajęć dowiesz się, kto i kiedy może wybrać inwentaryzację ciągłą jako szczególną formę inwentaryzacji majątku?

 

Na szkoleniu odpowiemy na pytania:


Czym różni się inwentaryzacja ciągła od inwentaryzacji rocznej?

Co podlega inwentaryzacji ciągłej?

Kto może prowadzić inwentaryzację w sposób ciągły?

Kiedy można prowadzić inwentaryzację ciągłą?

Jakie przepisy regulują dopuszczalność przeprowadzania inwentaryzacji tzw. ciągłej, tj. w dowolnym terminie w trakcie roku lub w ciągu 2 lat a nawet w ciągu 4 lat?

Czym różni się  inwentaryzacja ciągła od inwentaryzacji rocznej, inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, inwentaryzacja kontrolnej, doraźnej i uproszczonej?

Jakie jest stanowisko wobec inwentaryzacji ciągłej prezentowane przez Ministerstwo Finansów?

 

Czy inwentaryzacja zawsze musi być uciążliwa?


Większość podmiotów ma już za sobą realizację obowiązków związanych z inwentaryzacją. Doświadczyliście zatem Państwo trudów związanych z przeprowadzaniem rokrocznej inwentaryzacji majątku firmy. Czy tak musi być? A może lepiej przeprowadzać inwentaryzacją raz w ciągu 1 roku, raz w ciągu 2 lat czy nawet raz w ciągu 4 lat?

 

Inwentaryzacja ciągła czy inwentaryzacja tradycyjna?


Zgodnie z generalną zasadą inwentaryzację znaczącej części składników majątku dokonuje się metodą spisu z natury według stanu na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Jakie są odstępstwa od tej reguły? Przy spełnieniu jakich warunków można przeprowadzać inwentaryzację metodą ciągłą (możliwość przeprowadzenia jednorazowego spisu z natury na dowolny dzień)?

Wybrane składniki aktywów majątku można objąć tzw. inwentaryzacją ciągłą. W takim przypadku wystarczy w  wyznaczonym okresie, np. tylko raz w ciągu dwóch lub czterech lat, dokonać zinwentaryzowania ich w drodze spisu z natury, co pozwala rozłożyć w czasie czynności spisowe.

 

W każdą środę DODATKOWY RABAT 40 ZŁ.

Zapłać za SZKOLENIE TYLKO 350 ZŁ!


Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.   

| ➡️  Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

PROGRAM SZKOLENIA – INWENTARYZACJA CIĄGŁA


👥👤👥 | Szkolenie stacjonarne | Tradycyjna forma zajęć

 

 1. Zasady odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji.
 2. Inwentaryzacja ciągła jako szczególna forma inwentaryzacji.
 3. Plusy i minusy przy inwentaryzacji metodą ciągłą.
 4. Zakres składników majątku, który może podlegać inwentaryzacji ciągłej.
 5. Uwarunkowania organizacyjne inwentaryzacji ciągłej.
 6. Szczególne obowiązki pionu księgowego związane z inwentaryzacją ciągłą.
 7. Opracowanie harmonogramów w zakresie inwentaryzacji ciągłej.
 8. Koordynacja działań w trakcie realizacji inwentaryzacji metodą ciągłą.
 9. Dokumentacja spisowa towarzysząca inwentaryzacji ciągłej.
 10. Dokumentacja rozliczeniowa i poinwentaryzacyjna w przypadku inwentaryzacji ciągłej.

 

Cel szkolenia – Inwentaryzacja ciągła


Szkolenie stacjonarne (tradycyjne) dotyczące inwentaryzacji ciągłej ma na celu zapoznanie uczestników zajęć z tą szczególną formą inwentaryzacji majątku w firmie, przedsiębiorstwie, instytucji czy urzędzie. Zostań specjalistą do spraw inwentaryzacji. Zajęcia polecamy osobom, które będą wdrażały lub nadzorowały prowadzenie inwentaryzacji w formie ciągłej.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie stacjonarne poświęcone inwentaryzacji ciągłej kierowane jest do osób zainteresowanych przeprowadzeniem inwentaryzacji w takiej formie. W szczególności na zajęcia zapraszamy:

👥👤 | osoby pracujące na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem obrotowym i trwałym,

👤👥 | osoby pragnące poszerzyć i usystematyzować posiadaną wiedzę związaną z zasadami prawidłowej inwentaryzacji,

👥👤 | księgowych, w tym samodzielnych i głównych księgowych.

 

Wykładowca – Andrzej Kępa

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.

 

Metoda prowadzenia zajęć na szkoleniu – Inwentaryzacja ciągła


Szkolenie stacjonarne prowadzone jest w formie praktycznych warsztatów. Podczas zajęć wykładowca zaprezentuje pełen zakres wiedzy dotyczącej inwentaryzacji ciągłej. Praktyczne ćwiczenia umożliwią zdobycie odpowiedniego doświadczenia niezbędnego do prowadzenia inwentaryzacji ciągłej.

 

Zakres szkolenia – Inwentaryzacja ciągła


Inwentaryzacja ciągła zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półfabrykatów oraz środków trwałych. Warunki stosowania inwentaryzacji ciągłej zapasów i środków trwałych drogą spisu z natury. Regulacje wewnętrzne normujące przebieg inwentaryzacji.

 

Konsultacje po szkoleniu. Zadaj bezpłatnie pytanie wykładowcy.

Bezpłatne konsultacje po szkoleniu. Zapytaj trenera!

 

Rezultaty szkolenia


Uczestnicy zajęć z zakresu inwentaryzacji ciągłej:

Inwentaryzacja ciągła, praktyczna wiedza – Szkolenie, Polbi-Warszawa.

nabędą wiedzę dotyczącą prawidłowej organizacji i zasad prowadzenia inwentaryzacji ciągłej,

Inwentaryzacja ciągła, umiejętności – Szkolenie, Polbi-Warszawa.zdobędą praktyczną umiejętność wdrożenia i prowadzenia inwentaryzacji ciągłej,

Inwentaryzacja ciągła, przepisy – Szkolenie, Polbi-Warszawa.

zapoznają się z przepisami regulującymi zakres inwentaryzacji ciągłej zawartymi w ustawie o rachunkowości i regulacjach prawnych wydanych przez Komitet Standardów Rachunkowości.

 

Opinie uczestników szkolenia

Inwentaryzacja ciągła - Oceny uczestników szkolenia. Polbi, Warszawa.Stale czuwamy nad jakości oferowanych usług.

Zobacz, jak oceniane są przez uczestników zajęć poszczególne edycje szkoleń związanych z tematyką środków trwałych i inwentaryzacją.

➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Organizacja szkolenia


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia. Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, zaświadczenie (certyfikat)


Każdy uczestnik szkolenia stacjonarnego pt. „Inwentaryzacja ciągła” otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych wraz z notatnikiem oraz długopis a także imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Lepsza cena szkolenia - Inwentaryzacja ciągła. Już teraz zapisz się na warszty.

 • Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.
 • Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 • Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.
 • Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.
 • Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

| ➡️ Płatności Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Szkolenie - Inwentaryzacja ciągła. Kurs w Warszawie. Kontakt z organizatorem szkolenia. Polbi – Warszawa.Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.com.pl 

Program

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Andrzej Kępa

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener, doświadczony dydaktyk, szkoleniowiec, księgowy – praktyk, konsultant  i ekspert w dziedzinie w dziedzinie rachunkowości i środków trwałych.

 

Andrzej Kępa - wykładowca, prelegent, wykładowca POLBI. Działamy na rynku szkoleń. Prowadzimy szkolenia, kursy, warsztaty komputerowe, seminaria i ćwiczenia z zakresu środków trwałych.Andrzej Kępa – ekspert do spraw rachunkowości i środków trwałych. Główny księgowy, konsultant, wykładowca, doświadczony dydaktyk. Wiedzę praktyczną zdobywał na stanowiskach księgowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego. Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Ekspert do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, główny księgowy w dużych przedsiębiorstwach, funkcje kierownicze i dyrektorskie.

 

Andrzej Kępa – Wysokie oceny uczestników szkoleń


Andrzej Kępa posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej trenera przeprowadził już kilka tysięcy godzin wykładów, szkoleń i kursów z zakresu księgowości, bilansów, rachunku zysków i strat, wyceny, ewidencji i  inwentaryzacji środków trwałych oraz zagadnień kadrowo-płacowych, jak również tematyki związanej z podróżami służbowymi i delegacjami.

 


Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenia, warsztaty i kursy prowadzone przez Andrzeja Kępę!

Andrzej Kępa - Wykładowca, trener, dydaktyk, ekspert. Szkolenia - Polbi, Warszawa.

 

Specjalizacja – zakres prowadzonych szkoleń


Rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów), sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat – sporządzanie  i wycena), krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja), prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

 


Andrzej Kępa – Więcej o wykładowcy…

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Odroczony termin płatności za szkolenie stacjonarne: Inwentaryzacja ciągła. Polbi - Warszawa.

Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

Numer rachunku bankowego


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego – Konto Polbi, Warszawa.

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia – Inwentaryzacja ciągła


Organizacja szkolenia: Inwentaryzacja ciągła. Polbi – Warszawa.

9:30 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie stacjonarne omawiające teoretyczne i praktyczne aspekty prowadzenia inwentaryzacji ciągłej obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego, podczas którego udzielimy wyjaśnień, kto i kiedy może wybrać inwentaryzację ciągłą jako szczególną formę inwentaryzacji majątku, prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.

Polbi Sp. z o.o. – Warszawa.

Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content