logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja. Szkolenie stacjonarne.

Inwentaryzacja na dzień bilansowy, inwentaryzacja doraźna, kontrolna i zdawczo–odbiorcza.

Inwentaryzacja i spis z natury – Szkolenie stacjonarne. Inwentaryzacja na dzień bilansowy, inwentaryzacja doraźna, inwentaryzacja kontrolna i zdawczo–odbiorcza. Procedury, metody i organizacja. Zajęcia w tradycyjnej formie prowadzi Andrzej Kępa.

 

👥👤👥 | SZKOLENIE  STACJONARNE / TRADYCYJNE

Małe grupy – maksymalnie 10 osób. Zapewniamy środki do dezynfekcji. Jeden uczestnik – jedna ławka oraz wymagane odległości.


Tytuł: Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja.

Prowadzący szkolenie: Andrzej Kępa.


Lokalizacja: Warszawa – ścisłe centrum miasta.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia – 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto za osobę (VAT zw.).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Szkolenie - Inwentaryzacja roczna. Spis z natury w praktyce. Procedury i metody inwentaryzacji oraz organizacja prac. Kurs w Warszawie.

Inwentaryzacja nie musi być przykrym obowiązkiem – wystarczy się tylko do niej właściwie przygotować.


Możesz również wybrać | 🖥️ SZKOLENIE ON-LINE

 

✅ Inwentaryzacja – Szkolenie od A do Z

Kompleksowy kurs przybliżający procedury, metody i formy prawidłowej inwentaryzacji. Spis z natury, sprawdzenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.

 

Inwentaryzacja – Wstęp do bilansu

Czynności inwentaryzacyjne przygotowujące do sporządzenia bilansu. Organizacja czynności inwentaryzacyjnych, harmonogramy, dokumentowanie. Różnice inwentaryzacyjne – rozliczanie. Czynności poinwentaryzacyjne.

 

Poznaj metody prowadzenia inwentaryzacji

Inwentaryzacja prowadzona metodą spisu z natury, uzyskania pisemnych potwierdzeń i weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją źródłową.

 

Proces inwentaryzacji – Zasady przeprowadzenia

Inwentaryzacja na dzień bilansowy, inwentaryzacja doraźna i kontrolna oraz zdawczo-odbiorcza (procedury, metody i organizacja). Poznaj zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych w trakcie spisu z natury podczas rozwiązywania przykładowych zadań z zakresu inwentaryzacji.

 

 Inwentaryzacji drogą spisu z natury

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o najnowsze regulacje prawne wynikające ze „Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów – Uchwała Nr 5/2016”.

 

Inwentaryzacja roczna - Szkolenie. Spis z natury. Kurs - Polbi, Warszawa.

 

Inwentaryzacja – Wstęp


Zgodnie z regulacją zawartą w ustawie o rachunkowości rokrocznie należy przeprowadzić inwentaryzację w formie spisu z natury istotnej grupy pozycji prezentowanych w bilansie w celu ustalania lub sprawdzania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. W zakresie procedur z tym związanych często popełniane są błędy, co powoduje, że proces inwentaryzacji (spis z natury) przebiega wolno i powoduje opóźnienia w pracy działów finansowo-księgowych.

 

Inwentaryzacja to nie tylko prawny obowiązek


Warto dowiedzieć się, jak prawidłowo, sprawnie i szybko przeprowadzić inwentaryzację, która nie musi być tylko spełnieniem obowiązków nakładanych przez przepisy, ale także może dostarczyć niezbędne informacje do zarządzania przedsiębiorstwem, zakładem, firmą czy instytucją.

 

Inwentaryzacja od A do Z – Cel szkolenia


Szkolenia z zakresu inwentaryzacji ma na celu prezentację kompleksowej wiedzy dotyczącej procedur, metod i organizacji inwentaryzacji. Szkolenie ma za zadanie zaprezentować praktyczny zasób informacji o poszczególnych etapach prac w zakresie całokształtu procedur inwentaryzacyjnych.

 

W każdą środę DODATKOWY RABAT 40 ZŁ.

Zapłać za SZKOLENIE TYLKO 350 ZŁ!


Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.   

| ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Szczegółowy program szkolenia


 

I. Funkcje i cele inwentaryzacji.

Pojęcie i cele inwentaryzacji. Funkcje jakie powinna realizować prawidłowo przeprowadzona procedura inwentaryzacyjna.

 

II. Podstawy prawne inwentaryzacji.

Omówienie przepisów dotyczących inwentaryzacji wynikających z ustawy o rachunkowości oraz stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Regulacje wewnętrzne dotyczące inwentaryzacji oraz zarządzenie kierownika jednostki w tym zakresie.

 

III. Harmonogram i dokumentacja procedur inwentaryzacyjnych.

Kolejność i terminy czynności przedinwentaryzacyjnych. Przygotowanie arkuszy spisowych. Korzystanie z rozwiązań informatycznych.

 

IV. Podmioty odpowiedzialne za inwentaryzację w strukturze organizacyjnej.

Powołanie koordynatora inwentaryzacji. Powołanie zespołów spisowych. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za przeprowadzenie inwentaryzacji.

 

V. Metody i formy przeprowadzania inwentaryzacji.

 1. Pełna inwentaryzacja okresowa.
 2. Pełna inwentaryzacja ciągła.
 3. Wyrywkowe inwentaryzacje okresowe lub ciągłe.
 4. Inwentaryzacje doraźne.

 

VI. Organizacja inwentaryzacji.

 1. Zadania komórki inwentaryzacyjnej lub komisji inwentaryzacyjnej.
 2. Zadania zespołów spisowych.
 3. Zadania kontrolerów spisowych.

 

VII. Spis z natury jako podstawowa technika inwentaryzacyjna.

 1. Czynności poprzedzające przeprowadzenie spisu z natury.
 2. Identyfikacja składników własnych i obcych.
 3. Przebieg i dokumentacja czynności spisowych.
 4. Forma arkuszy spisowych.
 5. Spis składników trudnych do pomiaru.
 6. Postępowanie przy nieskuteczności metody.
 7. Czynności po zakończeniu spisu.

 

VIII. Metoda pisemnego potwierdzania stanów.

Pozycje bilansowe inwentaryzowane tą metodą i wyjątki w ramach tej metody. Postępowanie przy nieskuteczności  metody.

 

IX. Metoda weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją źródłową.

Protokolarne ujęcie weryfikacji. Współpraca z reprezentantami komórek eksploatacyjnych.

 

X. Rozliczanie inwentaryzacji.

 1. Wycena, ustalenie i księgowanie  różnic inwentaryzacyjnych.
 2. Warunki i sposób dokonywania kompensat.
 3. Rozliczanie ubytków naturalnych.
 4. Uwarunkowania  występowania z roszczeniami.

 

XI. Procedury poinwentaryzacyjne.

Sprawozdanie z inwentaryzacji. Archiwizowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej.

 

Andrzej Kępa – Prowadzący szkolenie


Andrzej Kępa – od kilkunastu lat prowadzi kursy z zakresu prawa bilansowego, prawa podatkowego i gospodarczego. Ma za sobą doświadczenia głównego księgowego w podmiotach gospodarczych, eksperta ds. środków trwałych i inwestycji w dużej spółce prawa handlowego, konsultanta w firmie likwidującej szkody z ubezpieczeń gospodarczych, kwestora wyższej uczelni a także praktykę w zarządzaniu jako dyrektor i prezes w podmiotach gospodarczych. Wykładowca organizował inwentaryzację i był Przewodniczącym Zakładowych Komisji Inwentaryzacyjnych.

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.

 

Adresaci szkolenia, grupa docelowa


Szkolenie skierowane jest dla wszystkich, którzy zobowiązani są do przeprowadzania inwentaryzacji.

W kursie z zakresu inwentaryzacji powinni wziąć udział:

👤 pracownicy odpowiedzialni za realizację inwentaryzacji,

👥 osoby dokonujący spisu z natury,

👤 osoby prowadzące gospodarkę materiałową oraz środkami trwałymi i wyposażeniem,

👥 pracownicy działów organizacyjno-administracyjnych,

👤 pracownicy odpowiedzialni za koordynację lub nadzór nad prawidłowym przebiegiem spisu z natury i inwentaryzacji,

👥 księgowi i główni księgowi oraz przedsiębiorcy i właściciele firm.

Nasze szkolenie polecamy także osobom, które będą wykonywały lub nadzorowały prowadzenie inwentaryzacji.

 

Metoda prowadzenia zajęć


Zajęcia na szkoleniu poświęconemu inwentaryzacji to wykłady, ćwiczenia, praktyczne przykłady i prezentacje  prowadzone w oparciu o autorskie programy. Praktyczne ćwiczenia umożliwią zdobycie odpowiedniego doświadczenia przez uczestników szkolenia.

 

Masz wątpliwości lub pytania – Zapytaj wykładowcę


Wykładowca poprowadzi szkolenie dotyczące inwentaryzacji w sposób praktyczny, ilustrując omawiane zagadnienia konkretnymi przykładami z życia. Podczas zajęć omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy związane z procedurami, metodami i właściwą organizacją inwentaryzacji. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości. Mamy nadzieję, że otrzymają Państwo wyczerpujące i konkretne odpowiedzi ze strony prowadzącego szkolenie. Spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście inwentaryzacji.

 

Rezultaty szkolenia z zakresu inwentaryzacji


Szkolenie - Inwentaryzacja. Polbi - Warszawa,Osoba biorąca udział w szkoleniu pozna cele inwentaryzacji, podstawowe pojęcia i funkcje jakie powinna realizować procedura inwentaryzacyjna.

Szkolenie dotyczące zasad inwentaryzacji. Polbi - Warszawa.Po szkoleniu uczestnik zajęć będzie znał podstawy prawne inwentaryzacji, wykładowca omówi przepisy dotyczących inwentaryzacji wynikających z ustawy o rachunkowości oraz stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.

Szkolenie - Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja. Polbi, Warszawa, Andrzej Kępa.Szkolenie pozwoli na znaczące zwiększenie efektywności i skuteczności prowadzonej inwentaryzacji.

 

Szkolenie: Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja. Polbi – Warszawa.

 

Korzyści uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym inwentaryzacji


 Na szkoleniu uczestnicy poznają metody i formy przeprowadzania inwentaryzacji oraz kolejność i terminy czynności towarzyszących inwentaryzacji oraz będą wiedzieli,  kto jest odpowiedzialny za inwentaryzację, jak powinna wyglądać organizacja inwentaryzacji i wymagana dokumentacja.

 Szkolenie przygotuje również do przeprowadzenia spis z natury jako podstawowej techniki inwentaryzacyjnej oraz wzbogaci wiedzę na temat metod pisemnego potwierdzania stanów, metod weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją źródłową.

 Uczestnicy szkolenia zastaną zapoznani z zasadami rozliczania inwentaryzacji jak również z procedurami poinwentaryzacyjnymi oraz poznają wzory dokumentów inwentaryzacyjnych.

 

Zagadnienia poruszane na szkoleniu


Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja.

Inwentaryzacja drogą spisu z natury. Nowe przepisy, Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.

Przygotowanie, organizacja, przeprowadzenie i dokumentacja rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji.

Osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg inwentaryzacji. Skład Komisji inwentaryzacyjnych. Członek zespołu spisowego.

Spis z natury. Weryfikacja rzeczywistego stanu aktywów. Potwierdzenie salda należności. Rok obrotowy a rok kalendarzowy.

Aspekt podatkowy i bilansowy i zasady rozliczania niedoborów i nadwyżek stwierdzonych podczas inwentaryzacji. Zasady księgowania różnic inwentaryzacyjnych. Kompensowanie niedoborów i nadwyżek. Właściwa dokumentacja rezultatów inwentaryzacji.

Zgodnie z przepisami ustawy rachunkowość jednostki obejmuje m.in. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.

Szkolenie dotyczy dobrych praktyk inwentaryzacji i zawiera wskazówki sprzyjające prawidłowej i sprawnej inwentaryzacji zapasów i środków trwałych drogą spisu z natury.

 

Opinie i oceny uczestników szkolenia

Szkolenie - Inwentaryzacja (oceny i opinie). Organizator: Polbi, Warszawa.Posiadamy Certyfikatu ISO 9001:2015. Prowadzimy stałą ocenę jakości oferowanych usług.

Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje kursu: Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja.

➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Organizacja szkolenia


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia. Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, zaświadczenie (certyfikat)


Każdy uczestnik szkolenia pt. „Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja” otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursupotwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Wcześniejsze zgłoszenie na szkolenie pt. Inwentaryzacja – Lepsza cena!

 

 • Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 • Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.
 • Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.
 • Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.
 • Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

| ➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt  z organizatorem


Kontakt w sprawie szkolenia: Inwentaryzacja - Procedury, metody i organizacja. Kurs w Warszawie.Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.com.pl

Program

Stosowanie odpowiednich zasad i technik to skuteczne przeprowadzenie inwentaryzacji minimalizujące ryzyko popełnienia błędów.

Szkolenie – inwentaryzacja od A do Z. Kompleksowy kurs – Polbi, Warszawa.

Inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Szkolenia – Polbi, Warszawa.

 

Pojęcie i cele inwentaryzacji. Funkcje jakie powinna realizować prawidłowo przeprowadzona procedura inwentaryzacyjna.

 

Omówienie przepisów dotyczących inwentaryzacji wynikających z ustawy o rachunkowości oraz stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Regulacje wewnętrzne dotyczące inwentaryzacji oraz zarządzenie kierownika jednostki w tym zakresie.

 

Kolejność i terminy czynności przedinwentaryzacyjnych. Przygotowanie arkuszy spisowych. Korzystanie z rozwiązań informatycznych.

 

Powołanie koordynatora inwentaryzacji. Powołanie zespołów spisowych. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za przeprowadzenie inwentaryzacji.

 

 1. Pełna inwentaryzacja okresowa.
 2. Pełna inwentaryzacja ciągła.
 3. Wyrywkowe inwentaryzacje okresowe lub ciągłe.
 4. Inwentaryzacje doraźne.

 

 1. Zadania komórki inwentaryzacyjnej lub komisji inwentaryzacyjnej.
 2. Zadania zespołów spisowych.
 3. Zadania kontrolerów spisowych.

 

 1. Czynności poprzedzające przeprowadzenie spisu z natury.
 2. Identyfikacja składników własnych i obcych.
 3. Przebieg i dokumentacja czynności spisowych.
 4. Forma arkuszy spisowych.
 5. Spis składników trudnych do pomiaru.
 6. Postępowanie przy nieskuteczności metody.
 7. Czynności po zakończeniu spisu.

 

Pozycje bilansowe inwentaryzowane tą metodą i wyjątki w ramach tej metody. Postępowanie przy nieskuteczności  metody.

 

Protokolarne ujęcie weryfikacji. Współpraca z reprezentantami komórek eksploatacyjnych.

 

 1. Wycena, ustalenie i księgowanie  różnic inwentaryzacyjnych.
 2. Warunki i sposób dokonywania kompensat.
 3. Rozliczanie ubytków naturalnych.
 4. Uwarunkowania  występowania z roszczeniami.

 

Sprawozdanie z inwentaryzacji. Archiwizowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej.

 

Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu procedur i metod  prowadzenia inwentaryzacji oraz jej właściwej organizacji.  Szkolenie to także okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja. Szkolenie 1-dniowe. Program opracował Andrzej Kępa.

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Andrzej Kępa

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener, doświadczony dydaktyk, szkoleniowiec, księgowy – praktyk, konsultant  i ekspert w dziedzinie w dziedzinie rachunkowości i środków trwałych.

 

Andrzej Kępa - wykładowca, prelegent, wykładowca POLBI. Działamy na rynku szkoleń. Prowadzimy szkolenia, kursy, warsztaty komputerowe, seminaria i ćwiczenia z zakresu środków trwałych.Andrzej Kępa – ekspert do spraw rachunkowości i środków trwałych. Główny księgowy, konsultant, wykładowca, doświadczony dydaktyk. Wiedzę praktyczną zdobywał na stanowiskach księgowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego. Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Ekspert do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, główny księgowy w dużych przedsiębiorstwach, funkcje kierownicze i dyrektorskie.

 

Andrzej Kępa – Wysokie oceny uczestników szkoleń


Andrzej Kępa posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej trenera przeprowadził już kilka tysięcy godzin wykładów, szkoleń i kursów z zakresu księgowości, bilansów, rachunku zysków i strat, wyceny, ewidencji i  inwentaryzacji środków trwałych oraz zagadnień kadrowo-płacowych, jak również tematyki związanej z podróżami służbowymi i delegacjami.

 


Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenia, warsztaty i kursy prowadzone przez Andrzeja Kępę!

Andrzej Kępa - Wykładowca, trener, dydaktyk, ekspert. Szkolenia - Polbi, Warszawa.

 

Specjalizacja – zakres prowadzonych szkoleń


Rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów), sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat – sporządzanie  i wycena), krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja), prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

 


Andrzej Kępa – Więcej o wykładowcy…

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Odroczony termin płatności za szkolenie: Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja. Polbi – Warszawa. 7 dni na płatność za fakturę.

Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego – Konto Polbi, Warszawa.

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Dodatkowy rabat


W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł. Zapłać za szkolenie tylko 350 zł! Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY. Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12. | ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Najlepsza cena szkolenia – Inwentaryzacja


Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę szkolenia z zakresu prowadzenia inwentaryzacji mając na względzie:

bogaty, autorski program warsztatów i ich praktyczny charakter,

wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dotyczących środków trwałych ich inwentaryzacji oraz sporządzania bilansów,

renomę i doświadczenie wykładowcy (szkolenie prowadzi Andrzej Kępa, który przeprowadził już kilkadziesiąt edycji tego szkolenia),

wysoki poziom szkolenia i zadowolenie uczestników zajęć z udziału w kursie mierzone zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością – (Certyfikat Jakości ISO 9001:2001),

dogodne miejsce szkolenia (w Warszawie zajęcia prowadzone są vis a vis Dworca Centralnego a w pozostałych lokalizacjach w samych centrach miast),

gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia dotyczącego przeprowadzania inwentaryzacji,

możliwość korzystania z przygotowanych dodatkowych promocji i ofert specjalnych (np. Tanie godziny).

zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch.

 


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe (KFS, BUR)

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. | ➡️ Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja.

HARMONOGRAM SZKOLENIA – INWENTARYZACJA


Organizacja szkolenia: Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rejestracja uczestników zajęć.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content