logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Karta DiLO. Koordynator leczenia onkologicznego. Szkolenie stacjonarne.

Szkolenie - Szybka ścieżka onkologiczna. Pakiet onkologiczny. Rola koordynatora. Szybka terapia onkologiczna. Karta DiLO ujęcie praktyczne.

Szkolenie stacjonarne: Karta DiLO – Karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Koordynator leczenia onkologicznego – rola i zadania. Warsztaty prowadzi Elżbieta Morawska.

 

👥👤👥 | SZKOLENIE STACJONARNE / TRADYCYJNE


Temat: Karta DiLO. Koordynator leczenia onkologicznego.

Prowadząca szkolenie: Elżbieta Morawska.


Lokalizacja: Warszawa – ścisłe centrum miasta.

Szkolenie: 1 dzień, zajęcia: 10:00-14:30.

 

Szkolenie stacjonarne: Koordynator leczenia onkologicznego. Karta DiLO. Szybka ścieżka onkologiczna.


Zapraszamy również na | 🖥️ SZKOLENIE ON-LINE

 

Przepisy dotyczące szybkiej ścieżki onkologicznej

Szczegółowe omówienie aktualnych przepisów, w tym rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

 

Omówienie roli i zadań koordynatora

Obowiązki koordynatorów leczenia onkologicznego w praktyce oraz zasady prowadzenia dokumentacji we wszystkich typach placówek.

 

Praktyczne wskazówki dotyczące pracy koordynatora

Jak w praktyce ułatwić pacjentowi przechodzenie przez poszczególne etapy leczenia?  Sprawna realizacja zaplanowanych przez konsylium procesów terapeutyczny pod nadzorem koordynatora.

 

Wpływ pracy koordynatora na rozliczenia świadczeń

Prezentacja oceny wpływu pracy koordynatora leczenia onkologicznego na rozliczenia świadczeń z Pakietu Onkologicznego.

 

Warsztatowa firma szkolenia z zakresu DiLO

Druga część spotkania w całości przeznaczona jest na dyskusję, wymianę doświadczeń i odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Szkolenie: Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO). Polbi, Warszawa, Elżbieta Morawska.

 

Zakres szkolenia


Szkolenie stacjonarne prowadzone w tradycyjnej formie obejmuje swoim zakresem zagadnienia związane z wykonywaniem obowiązków i prowadzeniem dokumentacji przez koordynatorów leczenia onkologicznego we wszystkich typach placówek zajmujących się leczeniem pacjentów onkologicznych.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie stacjonarne przeznaczone dla osób pełniących funkcję koordynatora leczenia onkologicznego na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Warsztaty – koordynacja planu leczenia pacjenta. Szkolenie jest adresowane do:

👥👤pracowników działów świadczeń medycznych,

👤👥 pracowników działów organizacji,

👥👤 oraz pracowników działów statystyki medyczne

w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA – KARTA DiLO


👥👤👥 | Szkolenie stacjonarne / tradycyjne

 

KOORDYNATOR LECZENIA ONKOLOGICZNEGO. KARTA DILO.

 1. Przepisy dotyczące szybkiej ścieżki onkologicznej.
 2. Omówienie zadań koordynatora.
 3. Praktyczne wskazówki pracy koordynatora.
 4. Wpływ pracy koordynatora na rozliczenia świadczeń z Pakietu Onkologicznego.
 5. Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiedzi na pytania.

 

Cel szkolenia stacjonarnego


Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się z przepisami prawnymi w obszarze realizacji świadczeń po podstawie kart DiLO w ramach tzw. pakietów onkologicznych i sposobami ich wdrożenia w codziennej pracy.

Warsztatowy charakter zajęć pozwoli na wymianę doświadczeń między uczestnikami oraz przedyskutowanie własnych, specyficznych problemów z bardzo doświadczonym wykładowcą.

Wcześniejsze edycje szkolenia zaowocowała wymianą kontaktów między wszystkimi uczestnikami zajęć aby na bieżąco mogli konsultować swoje wątpliwości – pokazało to ogromną potrzebę wsparcia w codziennych działaniach koordynatorów DiLO.

 

Karta DiLO – omawiana tematyka


Pacjent onkologiczny. Szybka terapia onkologiczna. Szkolenie – Zadania koordynatora. Dostosowanie leczenia onkologicznego do indywidualnych potrzeb pacjenta. Koordynacja i nadzoru nad planem i procesem leczenia pacjenta ustalony przez konsylium. Udzielanie informacji pacjentowi, wsparcie organizacyjne i administracyjne udzielane przez koordynatora. Pomoc w kontaktach i komunikacji z lekarzami. Kurs – Karta DiLO – zapewnienie kompletności dokumentacji diagnostyki i leczenia pacjenta onkologicznego (potwierdzenie wykonania zleconych świadczeń i zakończenia kolejnego etapu leczenia oraz zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii). Funkcja koordynatora ma ułatwić pacjentowi przechodzenie przez poszczególne etapy leczenia. Dzięki nadzorowi koordynatora zaplanowany przez konsylium proces terapeutyczny może być sprawnie realizowany.

 

Opinie uczestników

Ocena szkolenia: Karta DiLO i rola koordynatora leczenia onkologicznego. Polbi – Warszawa, Elżbieta Morawska.Zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością Polbi (Certyfikatu ISO 9001:2015) prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług.

Sprawdź, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia: „Koordynator leczenia onkologicznego. Karta DiLO.”.

Zobacz: ➡️ Raporty Oceny Szkolenia.

 

Organizacja zajęć


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników. Rozpoczęcie szkolenia następuje o godzinie 10-tej. Na godzinę 14:30 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, zaświadczenie (certyfikat)


Każdy uczestnik szkolenia stacjonarnego „Karta DiLO. Koordynator leczenia onkologicznego.” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Koordynator leczenia onkologicznego. Karta DiLO. (Warszawa - Elżbieta Morawska). Kontakt w sprawie szkolenia stacjonarnego.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

joanna@polbi.com.pl

Program

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Elżbieta Morawska

 

Praktyk, ekspert, specjalista, prowadząca szkolenia.


Kierownik działu statystyki medycznej wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ.

Elżbieta Morawska prowadzi szkolenia m.in. z zakresu obsługi i dokumentacji pacjenta, roli koordynatora leczenia onkologicznego i karty diagnostyki i leczenia onkologicznego DiLO, obiegu dokumentacji w podmiocie leczniczym, prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, organizacji archiwum.

Elżbieta Morawska to wykładowca doskonale oceniany przez uczestników naszych szkoleń.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura za szkolenie: Koordynator leczenia onkologicznego i Karta DiLO.- 7 dni na płatność. Polbi – Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO POLBI

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. | ➡️ Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – Karta DiLO


Organizacja szkolenia: Koordynator leczenia onkologicznego. Karta DiLO. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

14:30 – Planowane zakończenie zajęć.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu –  Szczegółowe informacje.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.com.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content