Polbi

Etykiety produktów kosmetycznych – wymagania i wytyczne tworzenia etykiet kosmetyków

Co to znaczy prawidłowa etykieta w przypadku kosmetyku?


Tworzenie etykiet produktów kosmetyczny. Etykieta i kontretykieta kosmetyku oraz parametry techniczne etykiety kosmetyku. Deklaracje marketingowe, niezbędne informacje i dozwolone hasła reklamowe. Terminy trwałości kosmetyku. INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Alergeny, barwniki i konserwanty na etykiecie produktu kosmetycznego.

 

Kosmetyki - Tworzenie etykiety produktu kosmetycznego, wymogi dla etykiet kosmetyków. Szkolenie.

 

Poznaj zasady prawidłowego tworzenia etykiet produktów kosmetycznych


Dzięki szkoleniu zdobędziesz umiejętność opracowania prawidłowej etykiety kosmetyku. Będziesz wiedział:

  • jakie przepisy regulują tworzenie etykiet produktów kosmetycznych,
  • jak określać wykaz składników zawartych w kosmetyku (INCI),
  • jak oznaczać termin trwałości produktu kosmetycznego na etykiecie,
  • jak opisywać środki ostrożności na etykiecie wyrobu kosmetycznego,
  • czego nie umieszczać a co należy wykazać w deklaracji marketingowej.

 

Etykiety produktów kosmetycznych – Idea szkolenia


Etykieta produktu kosmetycznego to zagadnienie dla technologów, kontrolerów jakości i marketingowców. Poznaj szczegółowo regulacje prawne i zdobądź praktyczną wiedzę jak powinna wyglądać i co musi zawierać etykieta produktu kosmetycznego.

 

Program szkolenia – Etykieta produktu kosmetycznego


Etykiety produktów kosmetycznych – wymagania prawne i techniczne oraz wytyczne dla prawidłowego tworzenia etykiet kosmetyków

 

1. Etykiety produktów kosmetycznych – regulacje prawne

Regulacje prawne dotyczące wymagań w zakresie wykonywania etykiet dla produktów kosmetycznych przewidziane w Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych.

2. Prawidłowa etykieta kosmetyku

Jak powinna wyglądać prawidłowa etykieta na podstawie Rozporządzenia (WE) Nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych?

3. Termin trwałości kosmetyku

Jak oznaczać termin trwałości produktu kosmetycznego na etykiecie. Praktyczne aspekty prawidłowego oznaczania termin trwałości kosmetyku na etykiecie. Jak robić to w sposób bezpieczny zarówno dla konsumenta jak i producenta.

4. Deklaracje marketingowe (badania aplikacyjne)

Jak pisać deklaracje marketingowe w oparciu o badania aplikacyjne.  Praktyczne umiejętności jak zlecać badania aplikacyjne kosmetyku, aby na ich podstawie napisać poprawną i potwierdzoną deklarację marketingową. Jak analizować otrzymane wyniki badań aplikacyjnych, pod kątem odpowiedniej deklaracji marketingowej.

5. Deklaracja marketingowa – czego nie robić?

Czego nie pisać w deklaracji marketingowej kosmetyku. Jakich deklaracji i jakich haseł nie używać w deklaracjach marketingowych produktu kosmetycznego. Które hasła są prawnie zakazane.

6. Zalecenia co do sposobu użycia kosmetyku

Jakie informacje zawrzeć w sposobie użycia kosmetyku. Jak prawidłowo opisać sposób użycia wyrobu kosmetycznego aby produkt był bezpieczny dla konsumenta. Czy producent bierze odpowiedzialność za używanie kosmetyków przez konsumentów?

7. Środki ostrożności – na co zwracać uwagę?

Jakie informacje zawrzeć w środkach ostrożności dotyczących wyrobów kosmetycznych. Jak opisywać środki ostrożności na etykiecie produktu kosmetycznego? W jaki sposób powinny być napisane informacje o środkach ostrożności, aby konsument nie bał się używać produktu kosmetycznego. Czy środki ostrożności na pewno są potrzebne na etykiecie kosmetyku?

8. Skład INCI na etykiecie wyrobu kosmetycznego

Jak opisać skład INCI na etykiecie kosmetyków. Prawidłowe nazewnictwo i zasady tworzenia i zapisu składu INCI na etykiecie produktu kosmetycznego. Wymagania prawne.

9. Oznaczenie osoby odpowiedzialnej

Jak powinno się oznaczać osobę odpowiedzialną na etykiecie produktu kosmetycznego? Kim jest osoba odpowiedzialna za produkt kosmetyczny? Dlaczego i w jaki sposób osoba odpowiedzialne musi zostać umieszczona na etykiecie kosmetyku. Jakie są obowiązki i zadania osoby odpowiedzialnej.

10. Parametry techniczne etykiety

Parametry techniczne etykiety kosmetyku. Jak powinna wyglądać prawidłowa etykieta wyrobu kosmetycznego , jaka wielkość i czcionka powinna zostać wzięta pod uwagę. Z jakich materiałów najlepiej tworzyć etykiety. Jak etykiety powinny zostać naniesione na opakowanie kosmetyku.

11. Ćwiczenia, podsumowanie i panel dyskusyjny

Sesja Q&A etykiet rynkowych wyrobów kosmetycznych. Analiza wybranych etykiet rynkowych – ćwiczenia praktyczne.

 

Wykładowca – Kosmetolog i technolog produkcji kosmetyków


Marta Majszyk-Świątek. Wykładowca, kosmetolog, technolog produkcji kosmetyków.

Wykładowca: Marta Majszyk-Świątek, Polbi - Warszawa 

 

MARTA MAJSZYK-ŚWIĄTEK

Kosmetolog i technolog produkcji kosmetyków. Specjalizuję się w spersonalizowanych terapiach zabiegowych.

Safety Assessor do spraw produktów kosmetycznych. Aktywny członek Krajowej Izby Kosmetologii. Prowadzi audyty u klientów z branży produkcji kosmetyków wizytując fabryki weryfikując stosowane standardy. Wykonuje Raporty Oceny Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia o etykietowaniu kosmetyków?


Na warsztaty prezentujące zasady tworzenia etykiety produktów kosmetycznych zapraszamy: technologów produkcji kosmetyków, osoby zajmujące się kontrolą jakości produktów kosmetycznych, dystrybutorów kosmetyków, safety assessorów, osoby pracujące w działach marketingu firm kosmetycznych.

 

Szkolenie: Kosmetyki – Tworzenie etykiet


Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.