Polbi

Kosmetyki – Produkty z pogranicza (Borderline Products)

Czym mój kosmetyk jest produktem z pogranicza? Jak prawidłowo zakwalifikować produkt kosmetyczny?

Kosmetyki – Produkty z pogranicza czyli Borderline Products w ujęciu praktycznym. Poznaj aspekty prawne dotyczące produktów kosmetycznych i produktów nie będące kosmetykami. Jak należy pojmować marki parasolowe w przypadku produktów kosmetycznych, jak wygląda reklama kosmetyków?

 

Zajęcia dotyczące kosmetyków jako produktów z pogranicza to:


 • Kompleksowe omówienie zagadnień związanych z produktami z pogranicza
 • Prezentacja prawidłowych zasad klasyfikacji produktów kosmetycznych
 • Analiza strategii marketingowych wykorzystywanych w branży kosmetycznej
 • Kwestie nadzoru nad produktem kosmetycznym znajdującym się w obrocie

 

Kosmetyki - Produkty z pogranicza. Szkolenie - Borderline Products

 

Do kogo skierowane są warsztaty – Kosmetyki czyli produkty z pogranicza


Zajęcia dedykowane są firmom kosmetycznym. Zapraszamy przedstawicieli i pracowników firm branży produkcji kosmetyków. Postaramy się wyjaśnić, co zrobić, gdy produkt spełnia jednocześnie kilka kryteriów klasyfikacji i nie jest do końca ani kosmetykiem, produktem leczniczym, wyrobem medycznym lub środkiem spożywczym?

 

Program szkolenia – Kosmetyki  (Borderline Products)


Aspekty prawne kosmetyków z pogranicza – jak prawidłowo zakwalifikować produkt?

 1. Czym są produkty z pogranicza? Czy istnieje definicja legalna?
 2. Przykłady produktów z pogranicza z uwzględnieniem produktów kosmetycznych.
 3. Czy mój produkt jest kosmetykiem – przesłanki definicyjne.
 4. Jak ocenić, która z kategorii jest prawidłowa dla produktu?
 5. Stanowisko organów nadzoru w odniesieniu do produktów z pogranicza.
 6. Komisja ds. Produktów z Pogranicza: charakterystyka, zadania Komisji, przykłady z praktyki.
 7. Wspólna reklama produktów z pogranicza a elementy reklamy produktów kosmetycznych.
 8. Sankcje prawne związane ze złą kwalifikacją produktów.

 

Wykładowca – Marta Łanoch


Marta Łanoch – Prawnik, wykładowca, ekspert PolbiMarta Łanoch. Polbi - Warszawa. Szkolenia i warsztaty

 

MARTA ŁANOCH

Prawniczka, doświadczona trenerka, wykładowca. Prowadzi liczne szkolenia i uczestniczy jako prelegentka na konferencjach dla firm z branży farmaceutycznej, kosmetycznej i żywnościowej.

Założycielka wyspecjalizowanej praktyki prawnej FoodMedLaw, która doradza w zakresie aspektów prawnych produktów kosmetycznych, suplementów diety, a także wyrobów medycznych.

 

Czego nauczysz się podczas zajęć


Uczestnik zdobędzie wiedzę odnośnie najważniejszych aspektów związanych z obrotem i nadzorem nad produktami z pogranicza oraz produktami kosmetycznymi, w tym znajomość podstaw prawnych i aspektów dotyczących prawidłowej kwalifikacji takich produktów, reklamy oraz zapozna się ze stanowiskami organów nadzoru. Osoba biorąca udział w zajęciach będzie potrafiła określić prawidłowo kategorię produktów oraz dozwolone i niedozwolone komunikaty stosowane w przekazach marketingowych.

 

Szkolenie: Kosmetyki – Produkty z pogranicza


Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.