Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Koszty uzyskania przychodów - CIT, PIT, VAT

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Koszty uzyskania przychodów – CIT, PIT, VAT

Koszty uzyskania przychodu na gruncie podatków CIT, PIT i VAT. Szkolenie prezentujące najnowsze zmiany przepisów PIT, CIT i VAT. Przegląd projektowanych zmiany na 2019 rok. Kompleksowa analiza aktualnych problemów. Zajęcia prowadzi Tomasz Wojewoda.

 

Koszty uzyskania przychodu. Szkolenie - najnowsze zmiany przepisów, przegląd projektowanych zmian. Tomasz Wojewoda. Polbi – Warszawa.

 

✔ Rabaty, opusty cenowe, zwroty. Zasady rozliczania u sprzedawcy i nabywcy, dokonywanie korekt kosztów i przychodów. Wystawianie (otrzymywanie)  faktur korygujących.

✔ Kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne. Warunki zaliczania kar umownych, odszkodowań, wydatków na naprawy gwarancyjne i rękojmię za wady do kosztów prowadzenia działalności.

✔ Reprezentacja, reklama, udział w targach. Rozliczanie na gruncie podatkowym wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych czy prowadzenie sprzedaży premiowej.

✔ Świadczenia na rzecz pracowników. Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych, zwolnienia z podatków oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

✔ Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Rozliczanie kosztów w czasie, moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie oraz zapłacone i poniesione.

✔ Różnice kursowe. Koszty różnic kursowych, zasady rozliczeń i zaliczania do kosztów ponoszonych w celu osiągnięcia przychodu, stosowane kursy walut.

✔ Samochód w firmie. Koszty uzyskania przychodów dotyczące wydatków związanych z samochodami zastępczymi, najmem samochodów w podróży służbowej, używaniem prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych oraz wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników.

✔ Środki trwałe. Odpisy amortyzacyjne zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w przypadku otrzymania środków trwałych w drodze spadku lub darowizny. Rozliczanie strat. Inwestycje w obcych środkach trwałych.

 

Idea szkolenia poświęconego kosztom uzyskania przychodów


Nie wszystkie wydatki można zakwalifikować jako koszt prowadzonej działalności. Co zatem zaliczamy do kosztów podatkowych a co nie jest kosztem? Jak należy prawidłowo dokumentować ponoszenie wydatków w celu osiągnięcia przychodów? Na te pytania odpowiadamy na szkoleniu poświęconemu kosztom uzyskania przychodów w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2018 roku i projektowanych zmian od 1 stycznia 2019 roku.

 

Cel szkolenia


Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom zajęć wiedzy z zakresu kosztów uzyskania przychodów jak również zaprezentowanie aktualnie obowiązujących przepisów oraz planowanych zmian na gruncie podatków dochodowych (CIT i PIT)i podatku VAT. Celem szkolenia jest również rozwinięcie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennej pracy związanej z ewidencja i rozliczaniem kosztów uzyskania przychodu.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie poświęcone problematyce kosztów uzyskania przychodów na gruncie podatków PIT, CIT i VAT adresowane jest do:

 • księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych,
 • osób odpowiedzialnych za dokonywanie rozliczeń kosztów i świadczeń na rzecz pracowników,
 • właścicieli i pracowników biur rachunkowych,
 • właścicieli firm, dyrektorów finansowych i doradców podatkowych,
 • wszystkich osób zainteresowanych  tematyką podatków PIT, CIT i VAT w aspekcie prawidłowego klasyfikowania, ewidencjonowania i rozliczania wydatków, które mogą stanowić koszty uzyskania przychodu.

 

Tomasz Wojewoda – Wykładowca, ekspert i praktyk


Szkolenie dotyczące kompleksowej analizy zagadnień prawnych związanych z kosztami uzyskania przychodów (CIT, PIT, VAT) prowadzi Tomasz Wojewoda.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik zajęć dotyczących zagadnień prawidłowego zaliczania ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów na gruncie podatków CIT, PIT i VAT otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

Koszty uzyskania przychodów – CIT, PIT, VAT. Szkolenie w Warszawie prowadzi Tomasz Wojewoda.

 

Program szkolenia


 1. Definicja używanych środków trwałych w przypadku stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych, przepisy przejściowe itp.
 2. Ograniczenia w odliczaniu strat podatkowych od dochodu, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 3. Nowe regulacje w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury na rachunek kontrahenta inny, niż podany w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista), po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.
 4. Wprowadzenie obowiązku zwiększania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość wierzytelności, które nie zostały uregulowane w ustawowo określonym terminie („złe długi”).
 5. Możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności, które nie zostały uregulowane lub zbyte w ustawowo określonym terminie („złe długi”).
 6. Zasady rozliczania strat podatkowych.
 7. Wprowadzenie w podatku dochodowym od osób prawnych możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
 8. Zmiany w zakresie amortyzacji, najmu i leasingu samochodów osobowych oraz w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z ubezpieczeniem, eksploatacją i używaniem samochodów osobowych.
 9. Warunki zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów np.: kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady, koszty egzekucji i postępowania sądowego – zasady rozliczeń podatkowych.
 10. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych, sprzedaż premiową itp. – rozliczanie na gruncie podatków dochodowych i VAT.
 11. Obowiązek składania PIT – 11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji.
 12. Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT- em.
 13. Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie różnice w rozliczeniach podatkowych, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, prenumeraty, ubezpieczenia, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).
 14. Straty w środkach trwałych i obrotowych – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, dokumentowanie, rozliczanie na gruncie VAT itp.
 15. Wydatki na nabycie programów komputerowych – przypadki, gdy stanowią bezpośrednio koszty uzyskania przychodów, programy komputerowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie na gruncie VAT.
 16. Świadczenia na rzecz pracowników, menedżerów, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych i zleceniobiorców – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozliczanie na gruncie VAT.
 17. Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników i osób nie będących pracownikami – warunki zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zasady opodatkowania przychodów u pracowników i innych osób, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozliczanie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.
 18. Rabaty, skonta, opusty cenowe, zwroty towarów, premie pieniężne – zasady rozliczania u sprzedawcy i nabywcy, zasady dokonywania korekt na bieżąco, przypadki, w których należy dokonać wstecznej korekty przychodów i kosztów, kursy walut stosowane w przypadku korekt itp., zasady rozliczania korekt przychodów i kosztów uzyskania przychodów w przypadku wystawienia (otrzymania) faktur korygujących zwiększających.
 19. Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.

 

Zapraszam na moje szkolenie

Tomasz Wojewoda

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Szkolenia zamknięte to szkolenia na zamówienie „szyte na miarę” i zrealizowane zgodnie z tematyką zleconą przez Zamawiającego. Szkolenie zamknięte jest oferowane w dogodnym terminie, przeprowadzone we wskazanym przez zamawiającego miejscu oraz dostosowane do planowanej liczby uczestników.

Tomasz Wojewoda

Tomasz Wojewoda – Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom obronił z wyróżnieniem). Ceniony ekspert i konsultant podatkowy z obszaru podatków (CIT, PIT i VAT).

 

Tomasz Wojewoda – Ekspert podatkowy, wykładowca, trener


Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Polbi - Warszawa.

Tomasz Wojewoda – Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, konsultant podatkowy w renomowanych firmach.

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Tomasz Wojewoda posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej jako wykładowca przeprowadził kilka tysięcy szkoleń z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE).

 

Tomasz Wojewoda – wysokie oceny uczestników szkoleń


Jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 

 

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty, które  prowadzi Tomasza Wojewoda!


Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Ekspert podatkowy. Współpracownik Polbi.


Tomasz Wojewoda – Więcej o wykładowcy…

PŁATNOŚCI, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO I FAKTURY

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Do kiedy należy dokonać płatności?


Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje wnoszą opłaty do 7 dni po szkoleniu. W przypadku podmiotów z sektora finansów publicznych termin płatności może być ustalony indywidualnie. Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Co obejmuje opłata?


Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena netto jest równa cenie brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

 

Możesz zapłacić po szkoleniu!


Polbi - Szkolenia. Koszty uzyskania przychodu.   Polbi  |  ✔ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek  ✔ Oferujemy odroczony termin płatności

Szkolenie z zakresu kosztów uzyskania przychodu w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz podatku od towarów i usług obejmujące najnowsze przepisy oraz projekty planowanych zmian.

 

Organizacja szkolenia – Koszty uzyskania przychodów


Organizacja szkolenia: Koszty uzyskania przychodów- CIT, PIT, VAT. Polbi - Warszawa.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

 

 

Cel szkolenia


Na szkoleniu z zakresu kosztów uzyskania przychodów na gruncie CIT, PIT, VAT dokonamy analizy aktualnych problemów i przeglądu projektowanych zmian przepisów podatkowych.

 

Metoda prowadzenia zajęć


Wykłady i ćwiczenia dotyczące kosztó uzyskania przychodów na gruncie podatków CIT, PIT i VAT prowadzone są w oparciu o autorskie programy i prezentację praktycznych przykładów.

 

Rezultaty, efekty szkolenia


Uczestnicy zajęć z zakresu wydatków uznawanych za koszty uzyskania przychodów:

zapoznają się z przepisami regulującymi zakres wydatków i kosztów zawartymi w przepisach podatkowych (PIT, CIT i VAT),

nabędą i uporządkują wiedzę dotyczącą prawidłowego ewidencjonowania, rozliczania i klasyfikowania wydatków pod kątem uznawania ich za koszty w świetle przepisów podatkowych,

zdobędą praktyczną umiejętność przewidywania skutków podatkowych wynikających z wadliwego stosowania katalogu wydatków, które za koszty uzyskania przychodów nie mogą być uznane,

przekonają się o poziomie swojej wiedzy i umiejętności w obszarze dokonywania rozliczeń kosztów firmowych i pracowniczych w aspekcie podatkowym.

Wiedza uzyskana podczas szkolenia pozwoli również na unikniecie ryzyka powstania zaległości podatkowych i związanych z nimi kosztami odsetek od zaległości podatkowych oraz zminimalizuje ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej za ewentualne błędy dotyczące rozliczeń podatkowych kosztów ponoszonych w celu osiągnięcia przychodu.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 

 

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content