Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Kurs kadrowy online

Szkolenie od podstaw do specjalisty w dziale kadr i płac. Certyfikat zawodowy - kod zawodu 242307

 

Zostań specjalistą ds. kadr i spraw personalnych


Postaraj się o lepszą pracę lub awans, po kursie możesz:

✔️ podjąć pracę w dziale kadrowo-płacowym

✔️ objąć stanowisko specjalisty ds. kadr i spraw personalnych

✔️ awansować, jeśli już pracujesz w kadrach


Kurs kadrowy online - Certyfikat, Polbi.


Cena 1190 zł /osoba

Cena dla wielu osób 1100 zł / osoba

Koszt egzaminu (150 zł) zawarty w cenie kursu

Możesz zapłacić w dwóch wygodnych ratach – pytaj jacek@polbi.com.pl

 

Jak wygląda kurs specjalisty kadr i spraw personalnych?


✔️ Zajęcia i warsztaty online na żywo

✔️ Bezpośredni kontakt z wykładowcą

✔️ Nieograniczona możliwość zadawania pytań

✔️ Praktyczne zadania i przykłady

 

Kurs kadrowy – uczymy tego, na czym się znamy


Certyfikowany kurs kadrowy od podstaw do specjalisty.


Zrób najważniejszy krok – zapisz się na kurs!

PROGRAM KURSU KADROWEGO (PDF)

 

15.05.2021 – 27.06.2021 | 4 weekendy | 9:00 – 14:30


Zapraszamy na zajęcia w co drugą sobotę i niedzielę w godz. 9:00 – 14:30.

Spotykamy się: 15 i 16 maja | 29 i 30 maja | 12 i 13 czerwca | 26 i 27 czerwca 2021 roku.

 

Certyfikat zawodowy – Specjalisty ds. kadr (kod zawodu: 242307)


Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu otrzymasz:

✔️ Bezterminowy certyfikat zawodowy poświadczający kompetencje – Specjalista ds. kadr

✔️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu spełniające wymagania formalne Ministra Edukacji Narodowej

 

Uczymy tego, na czym się znamy – Kurs kadrowy online


✔️ 26 lat w branży

✔️ Cenieni wykładowcy

✔️ Tysiące przeszkolonych osób

✔️ Opinie naszych absolwentów (zobacz)

 

Kontakt w sprawie kursu kadrowego


Kurs kadrowy online. Kontakt w sprawie webinarium z zakresu spraw personalnych.

Koordynator kursu kadrowego online

Beata Baran

telefon: 22 629 13 88

beata@polbi.com.pl

Program

 

I. Podstawowe definicje i zasady prawa pracy

 1. Źródła prawa pracy.
 2. Definicja pracownika i pracodawcy.
 3. Podstawowe zasady prawa pracy: prawo do pracy, prawo do godziwego wynagrodzenia, prawo do wypoczynku, zasada korzystności, zasada równego traktowania w zatrudnieniu.
 4. Zakaz dyskryminacji, zapobieganie mobbingowi.

 

II. Stosunek pracy

 1. Elementy stosunku pracy.
 2. Nawiązanie stosunku pracy: kwestionariusz kandydata, kwestionariusz pracownika, RODO, umowa o pracę.
 3. Rodzaje umów o pracę, forma i treść umowy o pracę.
 4. Obowiązki pracodawcy i pracownika.

 

III. Formy zatrudnienia

 1. Zatrudnienie na podstawie powołania, mianowania, wyboru.
 2. Umowy cywilnoprawne: umowa zlecenia i umowa o dzieło.
 3. Telepraca i praca zdalna.
 4. Samozatrudnienie – umowa B2B.

 

IV. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i odprowadzanie składek

 1. Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ubezpieczonego i członka rodziny.
 2. Formularze zgłoszeniowe ZUS_ZUA, ZUS_ZZA, ZUS_ZIUA, ZUS_ZWA, ZUS_ZCNA.
 3. Deklaracje i raporty miesięczne.
 4. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń.
 5. Korygowanie i zgłaszanie zmian w ubezpieczeniach.

 

V. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę

 1. Sposoby rozwiązania umowy o pracę.
 2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.
 3. Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem umowy.
 4. Forma i okresy wypowiedzenia umowy o pracę.
 5. Wypowiedzenie zmieniające a definitywne.
 6. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę.

 

VI. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

 1. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika.
 3. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 4. Zwolnienia grupowe.

 

VII. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

 1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie minimalne, wynagrodzenie godziwe.
 2. Ochrona wynagrodzenia, zasady dokonywania potrąceń.
 3. Formy wynagradzania: stałe i zmienne składniki wynagrodzenia (premie, nagrody, dodatki).
 4. Regulamin wynagradzania.
 5. Odprawy i odszkodowania.
 6. Odpowiedzialność materialna pracowników.

 

VIII. Dokumentacja pracownicza

 1. Akta osobowe pracownika – zakres gromadzonej dokumentacji, przypisanie dokumentów do właściwej części akt osobowych.
 2. Pozostała dokumentacja: ewidencja czasu pracy, imienne karty wynagrodzeń, dokumenty związane z urlopem wypoczynkowym.
 3. Świadectwo pracy.
 4. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 5. Szkolenie BHP.
 6. Badania profilaktyczne.

 

IX. Czas pracy

 1. Definicja czasu pracy
 2. Pojęcia związane z czasem pracy: doba pracownicza, tydzień pracowniczy, pracownicy zarządzający zakładem pracy, pora nocna, okresy odpoczynku, praca zmianowa.
 3. Normy i wymiar czasu pracy.
 4. Systemy i rozkłady czasu pracy.
 5. Okresy rozliczeniowe.
 6. Ewidencja czasu pracy.
 7. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

 

 X. Praca w godzinach nadliczbowych

 1. Zasady wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych.
 2. Limity dobowe, tygodniowe i roczne.
 3. Ustalanie godzin nadliczbowych dobowych i średniotygodniowych.
 4. Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych: wynagrodzenie, dodatek, czas wolny.
 5. Dyżur pracowniczy.

 

XI. Urlopy pracownicze

 1. Definicja urlopu.
 2. Nabycie prawa do urlopu, pierwszy urlop, urlop proporcjonalny i uzupełniający.
 3. Wymiar urlopu, ustalanie stażu urlopowego.
 4. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom zatrudnionym w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.
 5. Plan urlopów, wnioski urlopowe.
 6. Przesunięcie terminu urlopu, przerwanie urlopu.
 7. Urlop na żądanie, urlop dodatkowy, urlop zaległy.
 8. Urlop bezpłatny.
 9. Przedawnienie się prawa do urlopu.
 10. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

 

XII. Uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa

 1. Ochrona stosunku pracy.
 2. Prace wzbronione kobietom w ciąży i karmiącym piersią.
 3. Urlop macierzyński.
 4. Urlop rodzicielski.
 5. Urlop ojcowski.
 6. Urlop wychowawczy.

 

XIII. Pracownicze Plany Kapitałowe i Fundusze

 1. Pracownicze Plany Kapitałowe.
 2. Fundusz Pracy.
 3. Fundusz Solidarnościowy.
 4. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 5. Fundusz Emerytur Pomostowych.

 


Polbi - Uczymy tego na czym się znamy - Szkolenia stacjonarne i kursy online


Szkolenie on-line


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa – najnowsze wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Jak zapisać się na szkolenie on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • udostępnimy materiały szkoleniowe,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Ekspert prawa pracy.

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Wykładowca, doświadczony trener i szkoleniowiec. Agnieszka Wałęka-Kaliszczak współpracuje w zakresie szkoleń stacjonarnych oraz online z firmą POLBI od wielu lat.

 

AGNIESZKA WAŁĘKA-KALISZCZAK


Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Wykładowca, ekspert

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

Polbi - Warszawa. Logo firmowe.Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

 

Wykładowca, trener i ekspert. Specjalista z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ZUS oraz podatków.

 

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (ZUS) oraz podatków dochodowych (PIT i CIT), podatku od towarów i usług (VAT) oraz ordynacji podatkowej i szeroko rozumianego prawa podatkowego. Jako wykładowca prowadzący kursy, specjalistyczne warsztaty i szkolenia online wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy.

 

Polbi – Numer Rachunku Bankowego


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego – Konto Polbi, Warszawa.

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Sektor finansów publicznych – odroczony termin płatności


Jednostki sektora finansów publicznych, po wcześniejszym uzgodnieniu, mogą dokonać płatności w trakcie trwania kursu lub po jego zakończeniu.

 

Formy płatności za kurs on-line


Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w sekretariacie firmy.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie on-line?


Cena szkolenia internetowego zawiera:

 1. udział w zajęciach on-line,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. zaświadczenie o ukończenia kursu,
 4. certyfikat zawodowy (po zdanym egzaminie wewnętrznym).

 

Faktury za kurs księgowości


Faktury wystawiamy po otrzymaniu pełnej opłaty za kurs. Jednostki sektora finansów publicznych mogą otrzymać fakturę w innym, indywidualnie ustalonym terminie.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT. Kurs księgowości online - usługa szkoleniowa zwolniona z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. | Więcej informacji …

Zależy Ci na czasie?


Proponujemy intensywny tryb nauki.  Zajęcia w 4 weekendy. Potwierdzenie kompetencji zawodowych otrzymasz po miesiącu.

 

Kiedy możesz rozpocząć naukę?


Zapraszamy w co drugi weekend | 9:00-14:30 | Zajęcia: 15 i 16 maja | 29 i 30 maja | 12 i 13 czerwca | 26 i 27 czerwca 2021 roku.

 

Cel kursu – Kadry od podstaw


Kurs kadrowy online przygotowuje kompleksowo do objęcia stanowiska: Specjalista do spraw kadr (kod zawodu: 242307). Samodzielnie poprowadzisz akta osobowe zgodnie z przepisami prawa pracy. Będziesz umiał przygotować umowę o pracę, prowadzić teczki osobowe pracowników, tworzyć regulaminy zatrudnienia i wynagradzania, ewidencjonować czasu wykonywanych obowiązków przez pracowników, kontrolować absencję oraz obowiązkowe badania zatrudnionych osób.

 

Czego uczymy na kursie dla kadrowych


Zawodowy kurs kadrowy przygotowuje do zawodu specjalisty do spraw kadr (specjalista do spraw personalnych). Kurs kierowany jest do osób planujących podjęcie zatrudnienia w działach kadrowo-personalnych.

Uczestnicy kursu poznają aktualne przepisy i praktyczne przykłady dotyczące w szczególności:

 1. Istoty stosunku pracy
 2. Ochrony danych osobowych – RODO
 3. Zawarcia umowy o pracę
 4. Zgłaszania do ubezpieczenia społecznego
 5. Dokumentacji pracowniczej
 6. Wynagrodzeń za pracę i za czas niewykonywania pracy
 7. Rozliczania czasu pracy i godzin nadliczbowych
 8. Urlopów wypoczynkowych
 9. Uprawnień związanych z rodzicielstwem
 10. Rozwiązania i wygaśnięcia umowy o pracę.

 

Warsztatowa forma zajęć


Kurs kadrowy ma formę warsztatów. Nie tylko wysłuchasz serii wartościowych wykładów, ale też weźmiesz udział w realizacji wielu praktycznych zadań. Wspólnie przećwiczymy liczne przykłady i przeanalizujemy problemy, które mogą pojawić się w codziennej pracy specjalisty ds. kadr i spraw personalnych. Zajęcia na żywo w formie zdalnej to bezpośredni kontakt z wykładowcą – uczestnicy mogą zadawać pytania i na bieżąco zgłaszać uwagi i sugestie.

 

Specjalista do spraw kadr


Specjalista ds. kadr to osoba odpowiada za strategię (obsługę) personalną w firmie, zakładzie, przedsiębiorstwie czy instytucji . Osobę zatrudnioną na tym stanowisku powinna cechować bardzo dobra znajomość aktualnych przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ochrony danych osobowych. Specjalista do spraw personalnych jest zawodem poszukiwanym i już na początku kariery może liczyć na godziwe zarobki.

 

Czym zajmuje się specjalista ds. kadr i spraw personalnych?


Specjalista do spraw kadr prowadzi dokumentację pracowniczą związaną z nawiązaniem stosunku pracy, przebiegiem zatrudnienia, przygotowuje dokumenty dotyczące zmiany warunków zatrudnienia  i wynagradzania oraz związane z rozwiązaniem stosunku pracy. Odpowiada też za prowadzenie ewidencji czasu pracy, ustalanie uprawnień dotyczących urlopów, planowanie urlopów wypoczynkowych, urlopów związanych z rodzicielstwem. Dba o aktualność badań pracowników z zakresu medycyny pracy i aktualność szkoleń z zakresu BHP.

 

Informacja o zawodzie „Specjalista do spraw kadr” – Publikacja MPRiPS


Informacja o zawodzie „Specjalista do spraw kadr (242307)” zawiera bezpłatna publikacja opracowana w ramach projektu (PROJEKT NR: POWR.02.04.00-00-0060/16-00) – Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+. Wydawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2018, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, ISBN 978-83-7789-495-8 [133]). Do pobrania – Broszura w formacie PDF

 

Poszerzaj i aktualizuj swoją wiedzę zawodową


Bardzo częste zmiany przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wymagają od osoby zajmującej się sprawami personalnymi w zakładzie pracy stałego aktualizowania i rozwijania kompetencji zawodowych poprzez samodoskonalenie oraz udział w kursach i szkoleniach zawodowych.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu kadrowego


Zaświadczenie o ukończeniu kursu to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.  Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

Kurs kadrowy online

Termin: 2021-05-15 do 2021-06-27

Co druga sobota i niedziela (9:00-14:30)

Cena dla osoby: 1190 zł

Cena dla wielu osób: 1100 zł / os.

Skip to content