Polbi

Leasing w aspekcie podatkowym i bilansowym dla księgowych

SZKOLENIE O LEASINGU – WARSZTATY KSIĘGOWE


Zapraszamy do udziału w szkoleniu poświęconemu zagadnieniom leasingu operacyjnego i finansowego, umowom leasingowym w aspekcie bilansowym i podatkowym wraz z ewidencją księgową.

 

Szkolenie - Leasing w aspekcie podatkowym i bilansowym

 

Czego się nauczysz?


Podczas naszego szkolenia dla księgowych a dotyczącego aspektów podatkowych i bilansowych umów leasingowych nauczysz się:

 • jak rozróżniać umowy leasingu dla celów podatkowych i księgowych
 • jak rozliczać koszty podatkowe dla umów leasingowych
 • jak ewidencjonować umowy leasingowe
 • jak wykazywać umowy leasingowe w sprawozdaniu finansowym
 • jak sporządzać informację dodatkową uwzględniającą leasing

 

Cel szkolenia o leasingu księgowo i podatkowo


Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych wynikających z zawarcia leasingu operacyjnego bądź finansowego z uwzględnieniem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym.

 

Co znajdziesz w agendzie szkolenia o umowach leasingowych?


 1. Uregulowania prawne z zakresu leasingu, podstawowe pojęcia związane z leasingiem, stosowanie przepisów ustawy o rachunkowości i KSR nr 5, klasyfikacja umów leasingowych.
 2. Leasing operacyjny i finansowy, rozróżnienie rodzajów leasingu, okresy trwania umowy i użytkowania przedmiotu leasingu, wartości hipoteczne i rzeczywiste, opłaty i raty leasingowe.
 3. Umowy leasingu finansowego lub operacyjnego, klasyfikacja umów leasingu według prawa bilansowego i podatkowego, ewidencja i rozliczenie wartości początkowej przedmiotu leasingu.
 4. Amortyzacja bilansowa przedmiotu leasingu, ewidencja rat leasingowych w części kapitałowej i odsetkowej, rozliczanie opłaty wstępnej.
 5. Odroczony podatek dochodowy przy umowie leasingu
 6. Leasing samochodów osobowych, ewidencja księgowa, raty z tytułu leasingu samochodów, limit 75 % kosztów uzyskania przychodów, ubezpieczenie samochodu a limit kosztów, zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.
 7. Wpływ leasingu na sprawozdanie finansowe, ujmowanie przedmiotu leasingu w bilansie oraz kosztów w rachunku zysków i strat w zależności od rodzaju leasingu, prezentacja rozliczeń w dodatkowych objaśnieniach do sprawozdania finansowego.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program

 

Do kogo skierowane jest szkolenie?


Udział w zajęciach rekomendujemy osobom pragnącym poznać podstawowe elementy umowy leasingu oraz zasady ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym kosztów i przychodów wynikających z tych umów. Zapraszamy w szczególności:

 • pracowników działów księgowości
 • samodzielnych i głównych księgowych
 • pracowników biur rachunkowych

 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu, co zyskujesz?


Biorąc udział w naszym szkoleniu:

 • nauczysz się rozróżniać umowy leasingu finansowego i operacyjnego
 • zrozumiesz różnicę pomiędzy umowami leasingu według prawa bilansowego a podatkowego
 • nabędziesz umiejętności ewidencjonowania umowy i rat leasingowych
 • będziesz potrafić prawidłowo wykazywać umowy leasingu w sprawozdaniu finansowym (wraz z informacją dodatkową)

 

Jak wyglądają zajęcia o ewidencjonowaniu leasingu?


Warto wiedzieć, że nasze szkolenie dla księgowych o leasingu w aspekcie podatkowym i bilansowym to:

 • ciekawe zajęcia online na żywo w czasie rzeczywistym
 • konkretna i rzetelna wiedza o funkcjonowaniu umów leasingowych
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca.

 

Potrzebujesz więcej informacji?


498 zł598 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 1/24/2024r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
26 stycznia 2024
Piątek, w godz. 9:00-14:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Maciej Derwisz – Księgowość
Uczymy tego, na czym się znamy.