Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Lista płac dla zaawansowanych (2 dni). Szkolenie on-line.

Lista płac w szczegółach. Internetowe szkolenie z naliczania list płac dla doświadczonych w pracy płacowca. Webinarium - 2 dni.

Szkolenie on-line z naliczania list płac i rozliczania dokumentacji korygującej prezentujące zagadnienia płacowe przez pryzmat wyliczeń ciekawych przypadków na konkretnych przykładach pod okiem praktyka. Dwudniowe webinarium  dla zaawansowanych prowadzi Elżbieta Młynarska- Wełpa.

 

Lista płac dla zaawansowanych | 🕘 12 godzin, 2 dni


🖥️ Szkolenie on-line | 🌐 Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne – omówienie  rodzajów składek i zasad ich naliczania.

 1. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 2. Podstawa naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 3. Przychody zwolnione ze składek.
 4. Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 5. Obliczanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

II. PIT – Zaliczka na podatek dochodowy

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 1. PIT – Skala podatkowa.
 2. Świadczenia na rzecz pracowników a zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 3. Wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy (z uwzględnieniem obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek).
 4. Zerowy podatek dochodowy od młodych.
 5. Przychody pracowników zwolnione z opodatkowania.

 

III. Listy płac a COVID-19

Listy płac dla pracowników i osób nie będących pracownikami po nowelizacji przepisów podatkowych. w związku z epidemią COVID-19.

 

IV. Naliczanie płac dla różnych źródeł dochodu

Podobieństwa i różnice przy naliczaniu list płac dla różnych źródeł dochodu:

 • stosunek pracy,
 • umowy cywilno-prawne (umowy o dzieło i umowy zlecenia),
 • kontakt menedżerski,
 • przychody osiągane przez członków zarządu i członków rad nadzorczych.

 

V. Zryczałtowany PIT od umów cywilno-prawnych

Zryczałtowany od podatek dochodowy w przypadku umów cywilno-prawnych w praktyce.

 

VI. Zwolnienia z opłacania składek i zwolnienia podatkowe

Przychody pracowników i osób współpracujących w ramach umów cywilno-prawnych a zwolnione od podatku dochodowego oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne – zestawienie porównawcze.

 

VII. ZFŚS i PPK a lista płac

Środki naliczane w ramach funduszy socjalnych (ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) oraz składki gromadzone w programach emerytalnych (PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe) na liście płac oraz ich wpływ na naliczenia płacowe i wysokość wynagrodzenia do wypłaty.

 

VIII. Obligatoryjne składniki ujmowane na listach płac

Naliczanie składników obligatoryjnych na listach płac. Ujęcie teoretyczne i praktyczne z uwzględnieniem najczęściej występujących przypadków.

 

IX. Warsztaty naliczania płac

Wieloskładnikowe listy płac – ćwiczenia w naliczaniu.

 1. Wynagrodzenia urlopowe w nietypowych przypadkach.
 2. Ekwiwalent pieniężny dla niepełnoetatowca oraz ćwiczenia dopełniania składników płacowych w podstawie ekwiwalentowej.
 3. Wynagrodzenia i dodatki za godziny nadliczbowe dla pracownika, który otrzymuje stałe miesięczne dodatki do wynagrodzenia.
 4. Pomniejszenia stawki miesięcznej za nieprzepracowane dni zgodnie z najnowszym stanowiskiem resortu pracy.
 5. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego z różnymi podstawami wymiaru, w tym przy łączeniu urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy w danym zakładzie pracy, gdy pracownik zachoruje.

 

X. Potrącenia na listach płac

 1. Kwoty wolne od potrąceń z uwzględnieniem PPK i przepisów Tarczy Antykryzysowej.
 2. potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w przypadku zbiegu egzekucji.
 3. Zasiłki obok wynagrodzenia chorobowego na liście płac a potrącenia na podstawie tytułów wykonawczych sądowych lub administracyjnych.

 

XI. Dokonywanie korekt na liście płac

Korekty na listach płac – najczęściej występujące przypadki i ich praktyczne rozliczenia.

 1. Nadpłata składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
 2. Niedopłata składek na ubezpieczenia.
 3. Zwrot nienależnie pobranego świadczenia.

 

XII. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Czas na dyskusję i wymianę doświadczeń oraz końcowa sesja pytań i odpowiedzi uczestników szkolenia on-line – Lista płac dla zaawansowanych.

 

Kontakt z organizatorem


Lista płac dla zaawansowanych. Kontakt z sprawie szkolenia in-line.Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.com.pl

Program

🖥️ Szkolenie on-line | 🌐 Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo

 

Kurs ma charakter warsztatowy i  jest przeznaczony jest dla osób z doświadczeniem w pracy płacowca.

Prosimy o przyniesienie kalkulatorów.


 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne – omówienie  rodzajów składek i zasad ich naliczania.

 1. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 2. Podstawa naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 3. Przychody zwolnione ze składek.
 4. Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 5. Obliczanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 1. PIT – Skala podatkowa.
 2. Świadczenia na rzecz pracowników a zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 3. Wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy (z uwzględnieniem obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek).
 4. Zerowy podatek dochodowy od młodych.
 5. Przychody pracowników zwolnione z opodatkowania.

 

Listy płac dla pracowników i osób nie będących pracownikami po nowelizacji przepisów podatkowych. w związku z epidemią COVID-19.

 

Podobieństwa i różnice przy naliczaniu list płac dla różnych źródeł dochodu:

 • stosunek pracy,
 • umowy cywilno-prawne (umowy o dzieło i umowy zlecenia),
 • kontakt menedżerski,
 • przychody osiągane przez członków zarządu i członków rad nadzorczych.

 

Zryczałtowany od podatek dochodowy w przypadku umów cywilno-prawnych w praktyce.

 

Przychody pracowników i osób współpracujących w ramach umów cywilno-prawnych a zwolnione od podatku dochodowego oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne – zestawienie porównawcze.

 

Środki naliczane w ramach funduszy socjalnych (ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) oraz składki gromadzone w programach emerytalnych (PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe) na liście płac oraz ich wpływ na naliczenia płacowe i wysokość wynagrodzenia do wypłaty.

 

Naliczanie składników obligatoryjnych na listach płac. Ujęcie teoretyczne i praktyczne z uwzględnieniem najczęściej występujących przypadków.

 

Wieloskładnikowe listy płac – ćwiczenia w naliczaniu.

 1. Wynagrodzenia urlopowe w nietypowych przypadkach.
 2. Ekwiwalent pieniężny dla niepełnoetatowca oraz ćwiczenia dopełniania składników płacowych w podstawie ekwiwalentowej.
 3. Wynagrodzenia i dodatki za godziny nadliczbowe dla pracownika, który otrzymuje stałe miesięczne dodatki do wynagrodzenia.
 4. Pomniejszenia stawki miesięcznej za nieprzepracowane dni zgodnie z najnowszym stanowiskiem resortu pracy.
 5. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego z różnymi podstawami wymiaru, w tym przy łączeniu urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy w danym zakładzie pracy, gdy pracownik zachoruje.

 

 1. Kwoty wolne od potrąceń z uwzględnieniem PPK i przepisów Tarczy Antykryzysowej.
 2. potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w przypadku zbiegu egzekucji.
 3. Zasiłki obok wynagrodzenia chorobowego na liście płac a potrącenia na podstawie tytułów wykonawczych sądowych lub administracyjnych.

 

Korekty na listach płac – najczęściej występujące przypadki i ich praktyczne rozliczenia.

 1. Nadpłata składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
 2. Niedopłata składek na ubezpieczenia.
 3. Zwrot nienależnie pobranego świadczenia.

 

Czas na dyskusję i wymianę doświadczeń oraz końcowa sesja pytań i odpowiedzi uczestników szkolenia on-line – Lista płac dla zaawansowanych.

 

 

 


Lista płac dla zaawansowanych 2021 w praktyce.

Szkolenie online 2-dniowe (12 godzin).

Organizator webinarium: Polbi – Warszawa.

Program opracowała Elżbieta Młynarska-Wełpa.

Szkolenie on-line


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa – najnowsze wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Jak zapisać się na szkolenie on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • udostępnimy materiały szkoleniowe,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

Elżbieta Młynarska-Wełpa

Menedżer, wykładowca, konsultant i trener biznesu.

Elżbieta Młynarska-Wełpa. Doświadczony szkoleniowiec i dydaktyk, ekspert prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.

Elżbieta Młynarska-Wełpa

Elżbieta Młynarska-Wełpa to doświadczony manager, ekspert prawa pracy i naliczania wynagrodzeń. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Wieloletni wykładowca-praktyk. Wykładowca znany i liczący się na rynku szkoleń. Autorka licznych publikacji. Stały współpracownik firmy Polbi.

Więcej o wykładowcy…

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Elżbieta Młynarska-Wełpa jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA dla HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Szkoli z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń i list płac oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego, egzekucji sądowej i administracyjnej jak również potrąceń i zajęć komorniczych a także z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Panią Elżbietę Młynarską-Wełpę!

Elżbieta Młynarska-Wełpa. Polbi - Warszawa. Kursy i szkolenia.

Szkolenia prowadzone przez Elżbietę Młynarską-Wełpę można znaleźć w ofercie szkoleń z zakresu prawa pracy i składek ZUS.


 

Elżbieta Młynarska-Wełpa. Więcej o wykładowcy …

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium.

 

POLBI – NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Dodatkowy rabat na kurs zdalny (on-line)


W każdy wtorek i środę dodatkowy rabat 40 zł. Zapłać za webinarium tylko 550 zł! Szkolenie on-line objęte ofertą – TANIE GODZINY. Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12. | ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia – Lista płac 2021


Organizacja szkolenia online: Lista płac dla zaawansowanych.

Dzień pierwszy i drugi:

9:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie.

Ilość godzin wykładowych


Internetowe szkolenie dla zaawansowanych dotyczące dokonywania naliczeń na liście płac obejmuje 12 godzin lekcyjnych (2 dni), gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje na czacie z prowadzącym webinarium.

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Certyfikat, dyplom zaświadczenie …

 

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.com.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content