logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Sporządzanie listy płac.

Lista płac za członków załogi. Nowe informacje i deklaracje podatkowe, kwoty wolne, wpłaty na PPK i potrącenia z wynagrodzeń.

Szkolenie – Nowości na liście płac pracowników i zleceniobiorców. Zasady sporządzania list płac z uwzględnieniem aktualnych stawek podatkowych, kosztów uzyskania przychodów, ulg i wysokości kwot wolnych, dokonywanych wpłat na PPK i potrąceń z wynagrodzeń. „Zerowy PIT” dla młodych pracowników. Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych (PIT). Szkolenie w formie warsztatów prowadzi Renata Majewska.

 

Tytuł: Sporządzanie listy płac.

Wykładowca: Renata Majewska.


Lokalizacja: Warszawa – centrum miasta.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto /390 zł brutto za osobę (VAT zw.).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Szkolenie: Sporządzanie listy płac. Nowości 2020. Polbi, Warszawa, Renta Majewska.

 

Opinie uczestników zajęć    | ➡️ Ankiety poszkoleniowe


W środy zniżka 40 złotych  | ➡️ Tanie godziny

 

SPORZĄDZANIE LISTY PŁAC

Wykładowca szczegółowo omówi zasady sporządzania listy płac za członków załogi (pracowników i zleceniobiorców) uwzględniając bieżące zmiany przepisów.

 

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ NA GRUNCIE PODATKÓW

Podczas zajęć prowadzonych w formie warsztatowej prowadząca wyjaśni, od kiedy i jakie stosować wskaźniki potrzebne do rozliczania wynagrodzeń: stawkę podatkową 17%, koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy 250 zł i 300 zł oraz ulgę miesięczną 43,76 zł miesięcznie.

 

PIT – SKALA PODATKOWA I KWOTY ZMNIEJSZEŃ

Wykładowca opisze skale podatkowe i progresywne kwoty zmniejszające podatek, obowiązujące wysokości kwot wolnych oraz omówi informację podatkową PIT-11.

 

ZEROWY PIT DLA MŁODYCH

Uczestnicy poznają reguły korzystania ze zwolnienia podatkowego „zerowy PIT”. Dowiedzą się, jak płatnicy je stosują, jak rozliczają młodych pracowników i zleceniobiorców na liście płac oraz, jaka dokumentacja się z tym wiąże.

 

WPŁATY NA PPK NA LIŚCIE PŁAC

Dokonywanie rozliczań na liście płac za pracowników uczestniczących w Pracowniczych Planach Kapitałowych – PPK.

 

ORZECZNICTWO SĄDOWE I INTERPRETACJE PRZEPISÓW

Prezentacja i analiza najciekawszych i najnowszych orzeczeń sądowych oraz interpretacji urzędowych na temat naliczania płac.

 

CASE STUDY – WARSZTATOWA FORMA SZKOLENIA

Studium przypadków – analiza i szczegółowe omówienie zasad rozliczania na liście płac wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców. Uczestników prosimy o przyniesienie kalkulatorów.

 

Szkolenie - Sporządzenie listy płac 2020.

 

PROGRAM SZKOLENIA – LISTA PŁAC


 

I. Lista płac po 1 stycznia 2020 roku

Sporządzanie listy płac za członków załogi (pracowników i zleceniobiorców) od 1 stycznia 2020 roku.

 1. Obniżenie najniższej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych do 17%.
 2. Podwyższenie zryczałtowanych kosztów ze stosunku pracy.
 3. Skala podatkowa oraz kwoty wolne do końca 2019 i od 2020 roku.
 4. Naliczanie zaliczek PIT za pracowników i zleceniobiorców od nowego roku.

STUDIUM PRZYPADKU:

Rozliczenie na liście płac wynagrodzeń pracownika i zleceniobiorcy od 2020 roku.

 

II. Zerowy PIT

Zerowy PIT dla młodych pracowników i zleceniobiorców od 1 stycznia 2020 roku.

 1. Ustalanie limitu zwolnienia podatkowego (granica wiekowa i kwotowa, charakter przychodów z ulgą, przychody uwzględnianie i nieuwzględniane w limicie).
 2. Utrata prawa do 50% kosztów uzyskania przychodów.
 3. Automatyczne objęcie młodych ulgą od 2020 r. (oświadczenie o niestosowaniu zwolnienia).
 4. Naliczanie i odprowadzanie składek od przychodów zwolnionych, obniżanie składki zdrowotnej do „hipotetycznej zaliczki”.
 5. Pilnowanie przekroczenia limitu przy jednym i kilku tytułach zarobkowych.
 6. Zerowy PIT a informacja PIT-11 i roczne zeznania podatkowe.

STUDIUM PRZYPADKU

 • Wniosek o zaprzestanie stosowania zwolnienia „zerowy PIT”.
 • Projekt zmienionej informacji podatkowej o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11.
 • Rozliczenia na liście płac przychodów pracownika i zleceniobiorcy objętych zwolnieniem „zerowy” PIT.

 

III. Nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych

Analiza i szczegółowe omówienie projektów innych zmienionych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych mających obowiązywać w 2020 roku, dotyczących członków załogi.

 1. Deklaracja PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 2. Deklaracja PIT 3 – Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 3. Deklaracja PIT-4R – Roczna deklaracja płatników o zaliczkach na podatek dochodowy.
 4. Deklaracja PIT-8AR – Roczna deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 5. Deklaracja IFT-1/IFT-1R – informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania.

 

IV. Dodatek stażowy a minimalne wynagrodzenie za pracę

Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia za pracę po 1 stycznia 2020 roku.

 1. Wyłączenie dodatku u pracodawców budżetowych i sektora prywatnego.
 2. Definicja dodatku za staż.
 3. Wyrównywanie wynagrodzenia do minimalnej płacy po wyłączeniu dodatku stażowego.
 4. Negocjacje w okresie przejściowym podwyżki zapłaty dla wykonawcy wskutek wskazanej zmiany (w zamówieniach publicznych i poza nimi).

 STUDIUM PRZYPADKU

 Przykłady wyrównania wynagrodzenia do minimalnej pensji w związku z wyłączeniem z niej dodatku za staż.

 

V. PPK a rozliczenia na liście płac

Rozliczanie listy płac za członków załogi uczestniczących w Pracowniczych Planach Kapitałowych – PPK.

 1. Wpłaty podstawowe i dodatkowe do PPK oraz terminy ich dokonywania.
 2. Moment powstania przychodu uczestnika PPK z tytułu wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający.
 3. Rozliczenie na liście płac pracownika, zleceniobiorcy i członka Rady Nadzorczej należących do PPK.
 4. Rozliczenie na liście płac pracownika i zleceniobiorcy, należących do PPK i korzystających z nowego zwolnienia podatkowego „zerowy PIT”.

 

VI. Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia

Ustalanie w 2020 roku kwot wolnych od dokonywania potrąceń z wynagrodzenia.

 1. Kwoty wolne pracowników-dłużników, podlegających opodatkowaniu PIT.
 2. Kwoty wolne pracowników-dłużników objętych zwolnieniem „zerowy PIT”.
 3. Kwoty wolne pracowników-dłużników należących do PPK.
 4. Kwoty wolne zleceniobiorców-dłużników: opodatkowanych, korzystających ze zwolnienia „zerowy PIT” i będących członkami PPK.

 

VII. Orzecznictwo sądowe i najnowsze interpretacje

Najciekawsze i najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe i ZUS na temat świadczeń ze stosunku pracy i rozliczania wynagrodzeń.

 1. Pokrywanie za zleceniobiorców kosztów badań lekarskich.
 2. Zmienione zasady wydawania posiłków profilaktycznych.
 3. Świadczenie w naturze przekazane po sporządzeniu listy płac.
 4. Obniżanie składki zdrowotnej przy wypłacie przychodów oskładkowanych i nieoskładkowanych (pokłosie uchwały Sądu Najwyższego sygn. akt III UZP 18/15).
 5. Wypłacana zwyczajowo premia uznaniowa wliczana do płacy urlopowej.

 

VIII. Panel dyskusyjny – Lista płac

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu zasad sporządzania list płac oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 

Wykładowca – ekspert i praktyk

Renata Majewska – Specjalista, ekspert, wykładowca Polbi

Szkolenie dotyczące zmian na listach płac i zasad ich sporządzania, wyższym kosztom, niższej stawce podatku dochodowego, zerowego PIT-u i i zagadnień PPK prowadzi Renata Majewska.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie dotyczące zasad sporządzania list płac i dokonywania rozliczeń wynagrodzeń przeznaczone jest dla służb płacowych i finansowych pracodawców oraz płatników – zarówno sfery budżetowej, jak i sektora prywatnego.

 

Warsztatowa forma prowadzenia szkolenia


Zajęcia na szkoleniu prowadzone są w formie warsztatów. Wspólnie z wykładowcą uczestnicy dokonają rozliczenia wynagrodzenia na liście płac w oparciu o przygotowane przykłady. Prosimy o przyniesienie kalkulatorów.

 

W KAŻDĄ ŚRODĘ DODATKOWY RABAT 40 ZŁ !

ZAPŁAĆ ZA SZKOLENIE TYLKO 350 ZŁ !


Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.

| ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Zakres szkolenia


Wykładowca szczegółowo omówi zasady sporządzania list płac z uwzględnieniem aktualnych stawek podatkowych, kosztów uzyskania przychodów, ulg i wysokości kwot wolnych, dokonywanych wpłat na PPK i potrąceń z wynagrodzeń oraz „zerowego PIT” dla młodych pracowników.

Uczestnicy zapoznają się z planowanymi zmianami przepisów mających wpływ na sporządzanie listy płac, min. obniżenie stawki podatku dochodowego do 17% i podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

Wykładowca zreasumuje też korekty przepisów dotyczące wynagrodzeń, jakie weszły w tym roku oraz przedstawi najciekawszy i najnowszy dorobek orzecznictwa oraz interpretacji urzędowych na temat naliczania płac.

 

Organizacja szkolenia


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia. Rozpoczęcie szkolenia następuje o godzinie 10-tej. O godzinie 13:00 zapraszamy na lunch. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego najnowszym zmianom na listach płac otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

|➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Szybsze zgłoszenie na szkolenie – Lepsza cena!

 • Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 • Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.
 • Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.
 • Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.
 • Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

|➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z sprawie szkolenia - Sporządzanie listy płac. Nowości 2020. Kurs w Warszawie.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.com.pl

Program

Zasady sporządzania list płac z uwzględnieniem aktualnych stawek podatkowych, kosztów uzyskania przychodów, ulg i wysokości kwot wolnych, dokonywanych wpłat na PPK i potrąceń z wynagrodzeń.

 

Szkolenie - Lista płac 2020.

 

Sporządzanie listy płac za członków załogi (pracowników i zleceniobiorców) od 1 stycznia 2020 roku.

 1. Obniżenie najniższej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych do 17%.
 2. Podwyższenie zryczałtowanych kosztów ze stosunku pracy.
 3. Skala podatkowa oraz kwoty wolne do końca 2019 i od 2020 roku.
 4. Naliczanie zaliczek PIT za pracowników i zleceniobiorców od nowego roku.

STUDIUM PRZYPADKU:

Rozliczenie na liście płac wynagrodzeń pracownika i zleceniobiorcy od 2020 roku.

 

Zerowy PIT dla młodych pracowników i zleceniobiorców od 1 stycznia 2020 roku.

 1. Ustalanie limitu zwolnienia podatkowego (granica wiekowa i kwotowa, charakter przychodów z ulgą, przychody uwzględnianie i nieuwzględniane w limicie).
 2. Utrata prawa do 50% kosztów uzyskania przychodów.
 3. Automatyczne objęcie młodych ulgą od 2020 r. (oświadczenie o niestosowaniu zwolnienia).
 4. Naliczanie i odprowadzanie składek od przychodów zwolnionych, obniżanie składki zdrowotnej do „hipotetycznej zaliczki”.
 5. Pilnowanie przekroczenia limitu przy jednym i kilku tytułach zarobkowych.
 6. Zerowy PIT a informacja PIT-11 i roczne zeznania podatkowe.

STUDIUM PRZYPADKU

 • Wniosek o zaprzestanie stosowania zwolnienia „zerowy PIT”.
 • Projekt zmienionej informacji podatkowej o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11.
 • Rozliczenia na liście płac przychodów pracownika i zleceniobiorcy objętych zwolnieniem „zerowy” PIT.

 

Analiza i szczegółowe omówienie projektów innych zmienionych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych mających obowiązywać w 2020 roku, dotyczących członków załogi.

 1. Deklaracja PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 2. Deklaracja PIT 3 – Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 3. Deklaracja PIT-4R – Roczna deklaracja płatników o zaliczkach na podatek dochodowy.
 4. Deklaracja PIT-8AR – Roczna deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 5. Deklaracja IFT-1/IFT-1R – informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania.

 

Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia za pracę po 1 stycznia 2020 roku.

 1. Wyłączenie dodatku u pracodawców budżetowych i sektora prywatnego.
 2. Definicja dodatku za staż.
 3. Wyrównywanie wynagrodzenia do minimalnej płacy po wyłączeniu dodatku stażowego.
 4. Negocjacje w okresie przejściowym podwyżki zapłaty dla wykonawcy wskutek wskazanej zmiany (w zamówieniach publicznych i poza nimi).

 STUDIUM PRZYPADKU

 Przykłady wyrównania wynagrodzenia do minimalnej pensji w związku z wyłączeniem z niej dodatku za staż.

 

Rozliczanie listy płac za członków załogi uczestniczących w Pracowniczych Planach Kapitałowych – PPK.

 1. Wpłaty podstawowe i dodatkowe do PPK oraz terminy ich dokonywania.
 2. Moment powstania przychodu uczestnika PPK z tytułu wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający.
 3. Rozliczenie na liście płac pracownika, zleceniobiorcy i członka Rady Nadzorczej należących do PPK.
 4. Rozliczenie na liście płac pracownika i zleceniobiorcy, należących do PPK i korzystających z nowego zwolnienia podatkowego „zerowy PIT”.

 

Ustalanie w 2020 roku kwot wolnych od dokonywania potrąceń z wynagrodzenia.

 1. Kwoty wolne pracowników-dłużników, podlegających opodatkowaniu PIT.
 2. Kwoty wolne pracowników-dłużników objętych zwolnieniem „zerowy PIT”.
 3. Kwoty wolne pracowników-dłużników należących do PPK.
 4. Kwoty wolne zleceniobiorców-dłużników: opodatkowanych, korzystających ze zwolnienia „zerowy PIT” i będących członkami PPK.

 

Najciekawsze i najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe i ZUS na temat świadczeń ze stosunku pracy i rozliczania wynagrodzeń.

 1. Pokrywanie za zleceniobiorców kosztów badań lekarskich.
 2. Zmienione zasady wydawania posiłków profilaktycznych.
 3. Świadczenie w naturze przekazane po sporządzeniu listy płac.
 4. Obniżanie składki zdrowotnej przy wypłacie przychodów oskładkowanych i nieoskładkowanych (pokłosie uchwały Sądu Najwyższego sygn. akt III UZP 18/15).
 5. Wypłacana zwyczajowo premia uznaniowa wliczana do płacy urlopowej.

 

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu zasad sporządzania list płac oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 


Sporządzanie listy płac. Nowości 2020.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program opracowała Renata Majewska.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Renata Majewska

 

Renata Majewska – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.


Renata Majewska - Wykładowca, ekspert, specjalista prawa pracy.

Renata Majewska.

Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu:

☑️ wynagrodzeń, kalkulacji i list płac oraz potrąceń,

☑️ akt osobowych, zatrudniania i zwalniania pracowników,

☑️ egzekucji sądowej i administracyjnej z wynagrodzeń.

➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Renata Majewska to wykładowca z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. W swojej karierze zawodowej przeprowadziła setki szkoleń z zakresu prawa pracy, potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków wynikających z egzekucji sądowej i administracyjnej, szeroko pojętego prawo pracy (w tym dotyczące akt osobowych pracowników, zatrudniania i zwalniania pracowników w praktyce). Bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace.

 

Renata Majewska – Szkolenia, Polbi: prawo pracy, wynagrodzenia, lista płac, potrącenia i egzekucja.

Od wielu lat współpracujemy z Panią Renatą Majewską w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy – Polbi, Warszawa.

 

Specjalizacja, zakres prowadzonych szkoleń


Przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków, działalności socjalnej, prowadzenia dokumentacji pracowniczej przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich oraz prezentując zagadnienia związane z czasem pracy.

 

Renata Majewska – opinie uczestników szkoleń

 

Renata Majewska jest wysoko oceniana przez uczestników warsztatów i szkoleń za:

☑️ interesujący sposób prowadzenia zajęć,

☑️ umiejętne wiązanie teorii z praktyką,

☑️ jasne i przystępne przekazywanie wiedzy,

☑️ wysoki poziom przygotowania merytorycznego.

 

Oceny uczestników szkoleń potwierdzają wyniki anonimowych ankiet.

➡️ Zobacz, jak oceny otrzymuje Renata Majewska.

 

Metody prowadzenia zajęć

Większość szkoleń Renata Majewska prowadzi w formie warsztatów skupiając się na praktycznych aspektach wdrożenia zmian przepisów, a prezentowane wyliczenia przedstawia na przykładach. Uczestnicy szkoleń mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości.

 


 

Renata Majewska – Więcej o wykładowcy…

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Sporządzanie listy płac. Nowości 2020. Polbi – Warszawa.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenie bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

|➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. |➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia – Lista płac


Organizacja szkolenia: Sporządzanie listy płac. Nowości 2020. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

13:00 – Przerwa obiadowa

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Rezultaty szkolenia


Uczestnicy szkolenia dotyczącego najnowszych zmian w listach płacach dzięki uczestnictwu w zajęciach:

 • nabędą niezbędna wiedzę z obszaru podatków i spraw płacowych niezbędną w pracy służb płacowych i finansowych pracodawców oraz płatników – zarówno sfery budżetowej, jak i sektora prywatnego,
 • poznają zasady rozliczeń podatku PIT dotyczącego osób do 26 roku życia zgodnie z już uchwalonymi przepisami oraz planowanych zmianami regulacji prawnych,
 • zapoznają się z najnowszymi regulacjami mającymi wpływ na sporządzanie listy płac, min. obniżenie stawki podatku dochodowego do 17% czy podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
 • wykorzystując informacje, sugestie i porady wykładowcy będą mogli zidentyfikować niezbędne do podjęcia kroki i zaplanować niezbędne działania dostosowujące firmę, przedsiębiorstwo lub instytucję do zmian następujących w przepisach podatkowych i regulacjach prawa pracy.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

|➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas |➡️ zapytania ofertowego.

 

Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.com.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content