Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Dopuszczalne modele dystrybucji - Łańcuch dostaw od wytwórni do pacjenta na gruncie prawa farmaceutycznego

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Dopuszczalne modele dystrybucji – Łańcuch dostaw od wytwórni do pacjenta na gruncie prawa farmaceutycznego

Dystrybucja z perspektywy producenta farmaceutycznego, proces wyboru modelu dystrybucji, narzędzia zapewnienia dostępności produktów leczniczych, dostawy do aptek, ZSMOPL.

Dlaczego i jak firmy branży farmaceutycznej tworzą łańcuchy dostaw? Jak przepisy wpływają na kształtowanie się modele dystrybucji produktów leczniczych? Z jakimi wyzwaniami należy się liczyć przy wdrożeniu danego modelu dystrybucji?

 

Modeli dystrybucji jest kilka. Jak wybrać najkorzystniejszy?


✔️ Omówimy regulacje prawne odnoszące się do obrotu produktami leczniczymi

✔️ Przeanalizujemy wyzwania związane z wdrożeniem danego modelu dystrybucji

✔️ Poznasz podejście GIF do funkcjonujących na rynku modeli dystrybucyjnych

✔️ Wskażemy aktualne tendencje dotyczących modeli dystrybucji

✔️ Pokażemy podejście do modeli dystrybucji w innych krajach regionu CEE

 

Zapraszam na warsztaty

Aleksandra Bieniek

 


Szkolenie - Farmacja. Łańcuchy dostaw i modele dystrybucji.

 

Idea szkolenia. Szkolenie ma za zadanie umożliwić wszechstronne i praktyczne spojrzenie na modele dystrybucji stosowane w łańcuch dostaw produktów leczniczych. Oprócz regulacji wynikających z prawa farmaceutycznego omówimy również podejście organów nadzoru do wykorzystywanych modeli dystrybucji. Zajęcia pozwolą również zrozumieć, jakie czynniki decydują lub przeważają o wyborze danego modelu dystrybucji.

 

Dla kogo przeznaczone są zajęcia dotyczące łańcucha dostaw? Nasze warsztaty kierujemy do przedsiębiorców prowadzący obrót produktami leczniczymi, farmaceutów oraz pracowników Działów Jakości i Działów Sprzedaży w firmach farmaceutycznych.

 

Program szkolenia


ŁAŃCUCH DOSTAW PRODUKTÓW LECZNICZYCH – MODELE DYSTRYBUCJI

 

 1. Co przepisy prawa farmaceutycznego mówią o łańcuchu dostaw?
 2. Struktura dystrybucji z perspektywy producenta farmaceutycznego.
 3. Jak wygląda proces wyboru odpowiedniego modelu dystrybucji?
 4. Kanały interwencyjne, bezpośrednie dostawy do aptek.
 5. Pozostałe narzędzia zapewnienia dostępności produktów leczniczych.
 6. Modele dystrybucji farmaceutycznej a ZSMOPL – uwagi praktyczne.
 7. Wpływ COVID-19 na dystrybucję.
 8. Podejście GIF do modeli dystrybucji funkcjonujących na rynku.

 

Wykładowca – Ekspert kancelarii prawnej MOYERS


Aleksandra Bieniek - Aplikantka radcowska, kancelaria MOYERS

Aleksandra Bieniek - Polbi, Warszawa.   ALEKSANDRA BIENIEK

 

Aplikantka radcowska, która szuka rozwiązań skrojonych na miarę, nie zapominając o specyfice rynku i podejściu organów nadzoru. Związana z rynkiem farmaceutycznym.

Wspierała Klientów w licznych inspekcjach – zarówno prowadzonych przez Departament Nadzoru, jak i Departament Inspekcji ds. Wytwarzania.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z wpływem modeli dystrybucji na weryfikacją autentyczności leków i kompleksowo patrzy na łańcuch dostaw.

 


Kancelaria MOYERS - Szkolenia, Partner Polbi - Warszawa.


Eksperci kancelarii prawnej MOYERS to trenerzy doradzający na co dzień hurtowniom farmaceutycznym, aptekom, producentom i branży „healthcare”. Mają szczególne doświadczenie w kontaktach z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym. Wspierają Klientów w inspekcjach, komunikacji dotyczącej problemów jakościowych i wypełniania obowiązków prawnych.


 

Na co szczególnie zwrócimy uwagę w trakcie zajęć? Podczas szkolenia dotyczącego farmaceutycznego łańcucha dostaw szczegółowo omówimy rolę poszczególnych podmiotów w obrocie produktami leczniczymi. Przedstawimy dopuszczalne i funkcjonujące na rynku modele dystrybucji farmaceutyków. Powiemy, jakich pytań można się spodziewać ze strony GIF w odniesieniu do poszczególnych typów modeli dystrybucji.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy

 

 

Kontakt z organizatorem kursu. Szkolenie: Modele dystrybucji - Łańcuch dostaw.Modele dystrybucji – Łańcuch dostaw

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 

Program

 1. Co przepisy prawa farmaceutycznego mówią o łańcuchu dostaw?
 2. Struktura dystrybucji z perspektywy producenta farmaceutycznego.
 3. Jak wygląda proces wyboru odpowiedniego modelu dystrybucji?
 4. Kanały interwencyjne, bezpośrednie dostawy do aptek.
 5. Pozostałe narzędzia zapewnienia dostępności produktów leczniczych.
 6. Modele dystrybucji farmaceutycznej a ZSMOPL – uwagi praktyczne.
 7. Wpływ COVID-19 na dystrybucję.
 8. Podejście GIF do modeli dystrybucji funkcjonujących na rynku.

 

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

ALEKSANDRA BIENIEK

Aleksandra Bieniek. Aplikantka radcowska. Związana z rynkiem farmaceutycznym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z wpływem modeli dystrybucji na weryfikacją autentyczności leków.

 

Aplikantka radcowska, partnerka w kancelarii MOYERS


Aleksandra Bieniek - Aplikantka radcowska, kancelaria MOYERS

Aleksandra Bieniek - Polbi, Warszawa.   ALEKSANDRA BIENIEK

Aplikantka radcowska, która szuka rozwiązań skrojonych na miarę, nie zapominając o specyfice rynku i podejściu organów nadzoru. Związana z rynkiem farmaceutycznym. Wspierała Klientów w licznych inspekcjach – zarówno prowadzonych przez Departament Nadzoru, jak i Departament Inspekcji ds. Wytwarzania. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z wpływem modeli dystrybucji na weryfikacją autentyczności leków i kompleksowo patrzy na łańcuch dostaw.

 

Kancelaria MOYERS - Szkolenia


Eksperci kancelarii prawnej MOYERS to trenerzy doradzający na co dzień hurtowniom farmaceutycznym, aptekom, producentom i branży „healthcare”. Mają szczególne doświadczenie w kontaktach z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym. Wspierają Klientów w inspekcjach, komunikacji dotyczącej problemów jakościowych i wypełniania obowiązków prawnych.

 

DOPUSZCZALNE MODELE DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH

ŁAŃCUCH DOSTAW NA GRUNCIE PRAWA FARMACEUTYCZNEGO


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT. Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Cena netto jest równa cenie brutto | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Łańcuch dystrybucji farmaceutycznej. Modele obrotu produktami leczniczymi

 

Organizacja warsztatów – Łańcuch dostaw, modele dystrybucji


10:00 – Rozpoczęcie spotkania.

13:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

Łańcuch dostaw od wytwórni do pacjenta na gruncie prawa farmaceutycznego. Poznaj dopuszczalne modele dystrybucji produktów leczniczych

 

Poziom prezentowanej wiedzy. Prezentowana tematyka łańcucha dostaw od wytwórcy do pacjenta na gruncie prawa farmaceutycznego omawiana jest od podstaw.

 

Jakie umiejętności wyniesiesz ze szkolenia? Uczestnik będzie w stanie lepiej ocenić dopuszczalność podstawowych modeli dystrybucji farmaceutycznej. Nauczy się zwracać uwagę na istotne aspekty dotyczące funkcjonowania modeli dystrybucji stosowane w łańcuchu dostaw produktów leczniczych z perspektywy praktycznej. Będzie wiedział, kiedy i dlaczego powinna zapalić się „czerwona lampka”.

 

Łańcuch dostaw. Modele dystrybucji – Omawiane regulacje prawne. Podczas zajęć przywołamy, omówimy i przeanalizujemy regulacje prawne odnoszące się do obrotu produktami leczniczymi:

 • Ustawa – Prawo farmaceutyczne,
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniające dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi,
 • Wytyczne dotyczące ZSMOPL.

 

Certyfikat, zaświadczenie. Osobom biorącym udział w szkoleniu poświęconemu tematyce tworzenia dopuszczalnych modeli dystrybucji produktów leczniczych i kształtowania łańcuchów dostaw od wytwórni do pacjenta na gruncie prawa farmaceutycznego wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Materiały szkoleniowe – Uczestnik zajęć poświęconych omówieniu modeli dystrybucji stosowanych w łańcuch dostaw produktów leczniczych otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Warsztaty: 3 godziny – Zapraszamy do udziału w zajęciach omawiających zasady kształtowania modele dystrybucji produktów leczniczych, które odbywają się w godzinach: 10:00-13:00.

 

Kontakt z organizatorem. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM,  Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

 

Polbi - Warszawa. Kontakt w sprawie kursu: Łańcuchy dostaw.   Polbi  |  Płatności i faktury  |  Regulamin szkoleńCertyfikaty i zaświadczenia  | Zwolnienie z VAT

 

 

Dopuszczalne modele dystrybucji – Łańcuch dostaw od wytwórni do pacjenta na gruncie prawa farmaceutycznego | Warsztaty prowadzi aplikantka radcowska Aleksandra Bieniek | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Warszawa – szkolenie stacjonarne (tradycyjne) | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 3 godzin | Cena katalogowa: 698 PLN (VAT zw.)

 

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
598 zł 498 zł *

* - promocja obowiązuje do 23-09-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Cena dla jednej osoby:
598 zł 498 zł *

* - promocja obowiązuje do 18-11-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Wybierz edycję:

Termin: 27-09-2022

Wtorek, zajęcia w godz. 10:00-13:00

Szkolenie online, Aleksandra Bieniek

27.09.2022 | Warsztaty online

Termin: 22-11-2022

Wtorek, zajęcia w godz. 10:00-13:00

Szkolenie online, Aleksandra Bieniek

22.11.2022 | Warsztaty online

Skip to content