Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Ustawa o pomocy społecznej w praktyce

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Ustawa o pomocy społecznej w praktyce

Szkolenie on-line dla pracowników pomocy społecznej - nowe regulacje po zmianach przepisów.

Szkolenie on-line dla pracowników pomocy społecznej omawiające najnowsze regulacje prawne po zmianach przepisów. Pomoc społeczna w praktyce – zasady i formy udzielania pomocy. Świadczenia, dla których nie wymaga się decyzji administracyjnej, procedury pomocowe, obliczanie terminów, wydawanie decyzji, przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Centrum usług społecznych – zmiany organizacyjne. Webinarium prowadzi Kamil Miśtal.

 

🖥️ SZKOLENIE ON-LINE


Tytuł: Ustawa o pomocy społecznej dla praktyków.


Wykładowca: Kamil Miśtal.


1 dzień, 6 godzin lekcyjnych, zajęcia – 10:00-15:30.

 

Szkolenie on-line: Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Polbi.

 

Opis szkolenia


Podczas szkolenia realizowanego w formie zdalnej przedstawione zostaną zagadnienia związane z nowelizacją ustawy – Prawo pomocy społecznej ze wskazaniem opisu zmian. W praktyczny sposób zostanie przedłożona procedura pomocowa z uwzględnieniem obliczania terminu, wydawania decyzji czy też przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

 

Adresaci szkolenia on-line


Szkolenie on-line poświęcone najnowszym zmianom przepisów z zakresu pomocy społecznej kierujemy do pracowników:

➡️ Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
➡️ Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej,
➡️ Ośrodków Pomocy Rodzinie,
➡️ Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

Zachęcamy do udziału w zajęciach nie tylko personel placówek pomocy społecznej ale również dyrektorów i kierowników tych jednostek.

 

Cel szkolenia


Podczas szkolenia zostaną wyjaśnione założenia nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczną wiedzę dotyczącą stosowania nowych przepisów w pomocy społecznej.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


 1. Wprowadzenie – omówienie zmian wprowadzanych w przepisach o pomocy społecznej.
 2.  Omówienie regulacji zawartych w przepisach o pomocy społecznej.
 3. Informatyzacja jako narzędzie w pomocy społecznej.
 4. Kwestia wydania decyzji administracyjnej o odpłatności za DPS – najnowsze zmiany.
 5. Przymus państwowy względem osób zobowiązanych do odpłatności za DPS.
 6. Nowe akty wykonawcze do ustawy o pomocy społecznej.
 7. Egzekucja opłat ponoszonych zastępczo przez gminę z tytułu finansowania świadczeń z pomocy społecznej.
 8. Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej.
 9. Proponowane zmiany w pomocy społecznej.
 10. Wpływ zmian organizacyjnych na świadczenie pomocy społecznej w związku z utworzeniem centrum usług społecznych.

 

Wykładowca, prowadzący szkolenie


Kamil Miśtal – wykładowca akademicki i trener oraz prawnik w kancelarii prawnej. Ekspert w dziedzinie postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego i prawa ochrony danych osobowych. Kamil Miśtal specjalizuje się także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

 

Kamil Miśtal – wykładowca, ekspert

 

Omawiana tematyka, zakres szkolenia


Podczas zajęć na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące zasad udzielania pomocy społecznej – prezentowana tematyka obejmie m.in.:

☑️ Ustalanie prawa do zasiłku stałego w kontekście zawieszenia postępowania w związku z oczekiwaniem na uzyskanie orzeczenia.

☑️ Centrum usług społecznych.

☑️ Rodzinne domy pomocy społecznej.

☑️ Kontrakt socjalny.

☑️ Udzielenie pomocy w formie posiłku.

☑️ Udzielanie pomocy w formie schronienia.

☑️ Zasady zwalniania z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

☑️ Katalog świadczeń, w przypadku których nie wymaga się wydania decyzji administracyjnej.

☑️ Wywiad środowiskowy w sprawach dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia wychowawczego, zasiłku dla opiekuna.

 

Opinie uczestników szkoleń

Ocena szkolenia: Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Polbi - Warszawa. Wykładowca - Kamil Miśtal.Prowadzimy stałą ocenę jakości oferowanych usług.

Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń, w tym prowadzone przez Pana Kamila Miśtala.

Zobacz: ➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Metoda prowadzenia zajęć


Prowadzący szkolenie wykładowca (Kamil Miśtal) w postaci wykładu  przybliży skutki nowych regulacji dotyczących pomocy społecznej oraz postara się przekazać uczestnikom zajęć zasady i umiejętność konstruowania orzeczeń i pisania do nich stosownych uzasadnień. Uczestnicy zajęć on-line za pośrednictwem czatu mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości będą rozwiązywane na przykładach.

 

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej - szkolenie on-line, Polbi, Warszawa.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego omówieniu zmian przepisów z zakresu pomocy społecznej otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu„ potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursuSzczegółowe informacje.

 

Organizacja szkolenia on-line


Szkolenie zatytułowane „Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej” rozpoczyna się o godzinie 10:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:30 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt z koordynatorem szkolenia: Ustawa o pomocy społecznej.Pomoc społeczna

Koordynator szkolenia – Małgorzata Steczek

Polbi Contact Center – telefon: 607 083 246

e-mail: malgorzata@polbi.com.pl

 


Polbi, Warszawa. Kontakt w sprawie szkolenia - Ustawa o pomocy społecznej.   Polbi  |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

 

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal to wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Jest dyrektorem zarządzającym ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 


Kalmil Miśtal

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych.

Kamil Miśtal zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 

Kamil Miśtal | ➡️ Więcej o wykładowcy …


Kamil Miśtal jest autorem licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. | ➡️ Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – Ustawa o pomocy społecznej


Organizacja szkolenia on-line: Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Harmonogram zajęć. Polbi - Warszawa.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:30 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Wymagania sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

🎤 Mikrofon (opcjonalnie) – w przypadku możliwości zadawania pytań wykładowcy.

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Webinar - Interaktywne zdalne szkolenia on-line na żywo. Polbi - Warszawa.

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content