logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

AOS. Nowe przepisy, harmonogramy przyjęć – kolejki oczekujących. Dokumentacja, rozliczenia. Szkolenie stacjonarne.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS). Dokumentacja, rozliczenia i weryfikacja Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS) – Szkolenie stacjonarne. Obsługa pacjenta, rejestracja, obsługa kolejek oczekujących, nowe obowiązki sprawozdawcze. Porady lekarskie. Skierowania, zlecenia i recepty. PSZ – System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Prowadzące szkolenie: Beata Walewska i Elżbieta Morawska.

 

👥👤👥 | SZKOLENIE STACJONARNE / TRADYCYJNE

Małe grupy. Jeden uczestnik – jedna ławka oraz wymagane odległości. Zapewniamy środki do dezynfekcji.


Tytuł: AOS – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, harmonogram przyjęć, dokumentacja, rozliczenia.


Prowadzące warsztaty: Beata Walewska i Elżbieta Morawska.

Lokalizacja: Warszawa.


Szkolenie: 1 dzień, 5 godzin, zajęcia: 9.45:00-14:00.

 

AOS - Ampulatoryjna Opieka Specjalistyczna. Szkolenie stacjonarne. Rejestracia i obsługa pacjenta.


Oferta dostępna również jako | 🖥️ SZKOLENIE ON-LINE

 

✅ AOS – Szkolenie dla pracowników wielu działów

Na szkolenie stacjonarne zapraszamy osoby z działów statystyki, odpowiedzialne za rejestracje medyczne, rozliczenie wszelkich świadczeń z NFZ oraz za sprawozdanie i rozliczanie kolejek oczekujących.

 

Najnowsze zmiany w prawie m.in. z obszaru e-zdrowia

Podczas zajęć zostaną zaprezentowane nowe rozwiązania prawne wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1590). Podczas warsztatów zostaną omówione również obowiązki wynikające z ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r. poz. 932) oraz ich nowelizacje, w tym ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2429).

 

✅ Informacje o terminach świadczeń opieki zdrowotnej

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nowe, obowiązujące od lipca 2019 roku, wymogi dla świadczeniodawców zobowiązanych do przekazania każdego dnia roboczego do godziny dziesiątej informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia według stanu na dzień poprzedzający.

 

✅ Harmonogramy przyjęć, listy oczekujących na świadczenia

Od 1 lipca 2019 roku  świadczeniodawcy prowadzący listy oczekujących na udzielanie świadczenia w czasie rzeczywistym w aplikacji udostępnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia są zobowiązani do prowadzenia harmonogramów przyjęć.

 

✅ Kategorie pacjentów na liście osób oczekujących

Oprócz pacjentów oczekujących (pierwszorazowych) lista osób oczekujących powinna obejmować również pacjentów przyjętych na bieżąco, posiadających prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, przyjętych w stanie nagłym oraz kontynuujących leczenie.

 

Szkolenie: AOS - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna. Zajęcia stacjonarne, Polbi - Warszawa.

 

Program szkolenia – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna


👥👤👥 | SZKOLENIE STACJONARNE

 1. Omówienie zmian ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – harmonogram przyjęć.
 2. Zapisy na listę oczekujących. Całość obsługi kolejek oczekujących.
 3. Obowiązki sprawozdawcze dotyczące kolejek oczekujących.
 4. E-skierowania – omówienie ogólnych zasad.
 5. Zbieranie oświadczeń dotyczących uprawnień do leczenia, zgody na leczenie i zabiegi diagnostyczne w AOS i szpitalu.
 6. Archiwizacja dokumentacji medycznej i organizacja archiwum.
 7. Udostępnianie i kopiowanie dokumentacji medycznej.
 8. Weryfikacja świadczeń dokonywana przez NFZ.
 9. Rozliczanie świadczeń zgodnie z zarządzeniami Prezesa NFZ – dyskusja i praktyczne wskazówki.

 

Adresaci – Obsługa pacjenta (AOS)


Szkolenie prowadzone w tradycyjnej formie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za zarządzanie poradniami, pracowników rejestracji pacjentów, osób zatrudnionych w działach rozliczeń oraz pracowników zajmujących się archiwizacją dokumentacji w poradniach, placówkach medycznych obsługujących pacjentów w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

 

Uczestnicy szkolenia stacjonarnego dowiedzą się:


☑️ Jak rejestrować pacjenta na listach oczekujących zgodnie z nowymi przepisami?

☑️ Jak sprawdzać poprawność prowadzenia list oczekujących we własnym zakresie przed sprawozdaniem do NFZ?

☑️ Jaką i jak prowadzić dokumentację medyczną?

 

Opinie uczestników szkolenia

Zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością Polbi (Certyfikatu ISO 9001:2015) prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług.

Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń z obszaru ochrony zdrowia.

➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Materiały dydaktyczne


Każdy uczestnik szkolenia stacjonarnego dotyczącego obsługi i dokumentacja pacjenta (AOS) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych. Osoba szkoląca się ma do dyspozycji autorski skrypt z miejscem na notatki oraz długopis.

 

Organizacja zajęć


Szkolenie stacjonarne pt. „AOS (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna) – harmonogram przyjęć, dokumentacja, rozliczenia, praktyka.” poprzedza rejestracja uczestników zajęć, która zaczyna się od godziny 9:30.  Rozpoczęcie szkolenia następuje o godzinie 9.45. Na godzinę 14:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Certyfikat ze szkolenia (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia stacjonarnego otrzymuje wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu„ potwierdzające uczestnictwo w zajęciach omawiających całokształt zagadnień dotyczących ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Wcześniejsze zgłoszenie na szkolenie - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS) - Zajęcia stacjonarne.

 

 • Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 • Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.
 • Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.
 • Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.
 • Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

| ➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Szkolenie stacjonarne: Obsługa pacjenta AOS (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna). Kontakt z koordynatorem szkolenia. Polbi – Warszawa.

Koordynator – Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88

joanna@polbi.com.pl

Program

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Elżbieta Morawska

 

Praktyk, ekspert, specjalista, prowadząca szkolenia.


Kierownik działu statystyki medycznej wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ.

Elżbieta Morawska prowadzi szkolenia m.in. z zakresu obsługi i dokumentacji pacjenta, roli koordynatora leczenia onkologicznego i karty diagnostyki i leczenia onkologicznego DiLO, obiegu dokumentacji w podmiocie leczniczym, prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, organizacji archiwum.

Elżbieta Morawska to wykładowca doskonale oceniany przez uczestników naszych szkoleń.

Beata Walewska

Praktyk, ekspert, specjalista, prowadząca szkolenia.

Pracownik działu organizacji wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Faktura za szkolenie: AOS - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, dokumentacja, rozliczenia. Polbi - Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi.

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia stacjonarnego – AOS


AOS – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, dokumentacja, rozliczenia.

Organizacja szkolenia stacjonarnego: AOS - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, dokumentacja, rozliczenia. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rejestracja uczestników szkolenia.

9:45 – Rozpoczęcie szkolenia.

14:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

 

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.com.pl

 

Warszawa - Centrum miasta

Termin: 2020-11-13

Szkolenie: 1 dzień, 5 godzin, 9:45-14:00

Cena dla osoby: 410 zł

Cena dla wielu osób: 370 zł

Skip to content