Polbi

Ochrona danych osobowych sygnalistów na gruncie RODO

Procedury ochrony sygnalistów (RODO)

Sygnalista – Jak chronić dane osób zgłaszających naruszenia prawa? Procedury ochrone danych osobowych sygnalistów.

 

Sygnaliści - Ochrona danych, whistleblower RODO – Szkolenie

 

Wprowadzenie – Idea szkolenia o sygnalistach i ich ochronie


Wraz z wejściem w życie Dyrektywy UE związanej z koniecznością wyznaczenia kanałów informujących o nieprawidłowościach w organizacjach, każda z nich będzie obowiązana do ochrony danych osobowych osób zgłaszających nieprawidłowości (sygnalista/whistleblower).

RODO w procesach ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa odgrywać będzie znaczącą rolę, albowiem każda z organizacji lub instytucji winna wypracować metody ochrony danych osobowych sygnalistów, a także na mocy Rozporządzenia RODO:

 • przygotować obowiązki informacyjne,
 • nadać polecenia i upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 • oszacować ryzyko w procesie ochrony danych osobowych sygnalistów,
 • poddać aktualizacji rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
 • w przypadku korzystania z zewnętrznych dostawców narzędzi kanałów informacyjnych o nieprawidłowościach podpisać stosowane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • dokonać oceny skutków przetwarzania danych osobowych.

  

Cel szkolenia


Celem szkolenia dotyczącego ochrony danych osobowych sygnalistów jest omówienie zasad przetwarzania danych osobowych sygnalistów oraz wskazanie obowiązków ciążących na administratorach tych danych wynikających z przepisów RODO.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTÓW – PROGRAM SZKOLENIA


1. Dane osobowe sygnalistów – podstawy prawne

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych sygnalistów.

2. Proces przetwarzania danych osobowych sygnalistów.

Obowiązki określone w przepisach o ochronie danych osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych sygnalistów:

 • domyślna ochrona danych osobowych sygnalistów,
 • rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
 • obowiązki informacyjne,
 • polecenia i upoważnienia do przetwarzania danych osobowych sygnalistów,
 • szacowanie ryzyka ochrony danych osobowych w procesie przetwarzania danych sygnalistów.

3. Retencja danych osobowych sygnalistów – na co zwrócić uwagę?

4. Wybór dostawców oprogramowania zgłoszeń – zadania po stronie pracodawcy.

5. Procedura ochrony danych osobowych sygnalistów.

6. Przeprowadzenie oceny skutków przetwarzania danych osobowych sygnalistów.

 

Gotowa dokumentacja


Słuchacze spotkania dotyczącego ochrona danych osobowych sygnalistów otrzymają drafty dokumentacji gotowej do implementacji w swoim miejscu pracy.

 

Prowadzący szkolenie – Damian Dziuba


Damian Dziuba, trener i wykładowca, ekspert RODO - Szkolenia Polbi - RODO / Sygnalista

Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN/ISO 27001. Wykładowca ochrony danych osobowych Collegium Humanum w Warszawie, wyższa szkoła Menedżerska. Damian Dziuba jest związany z tematyką zasobów ludzkich od 2007 roku (Dyrektor Operacyjny APT, biura rachunkowego), tytuł Starszego Inspektora ds. BHP (uprawnienia państwowe), specjalista ds. kadr i płac.

 

Adresaci warsztatów ochrony danych sygnalistów


Na warsztaty zapraszamy wszystkie jednostki sektora publicznego (w tym jednostki samorządu terytorialnego), podmioty zatrudniające powyżej 250 pracowników (sektor prywatny), osoby odpowiedzialne za ochronę danych w tych organizacjach – Inspektorów Ochrony Danych (IOD) i  specjalistów  ochrony danych oraz pracowników administracyjnych.

 

Kogo w szczególności zapraszamy na szkolenie?


Udział w warsztatach prezentujących tematykę ochrony danych osobowych sygnalistów rekomendujemy Inspektorom Ochrony Danych (IOD) i  pracownikom ADM.

 

Warsztaty – Ochrona danych osobowych sygnalistów


Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.