Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja. Szkolenie on-line.

Inwentaryzacja na dzień bilansowy, inwentaryzacja doraźna, kontrolna i zdawczo–odbiorcza.

Inwentaryzacja i spis z natury – Szkolenie on-line. Inwentaryzacja na dzień bilansowy, inwentaryzacja doraźna, inwentaryzacja kontrolna i zdawczo-odbiorcza. Procedury, metody i organizacja. Webinarium prowadzi Andrzej Kępa.

 

🖥️ SZKOLENIE ON-LINE


Tytuł: Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja.

Prowadzący szkolenie: Andrzej Kępa.


🌐 Webinarium: Interaktywne szkolenie on-line na żywo.

🕘 Zajęcia: 1 dzień w godzinach 10:00-16:00.


Cena: 290 zł za osobę (VAT zw.).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Szkolenie on-line - Inwentaryzacja roczna. Spis z natury w praktyce. Procedury i metody inwentaryzacji oraz organizacja prac.

Inwentaryzacja nie musi być przykrym obowiązkiem – wystarczy się tylko do niej właściwie przygotować.

 

✅ Inwentaryzacja – Szkolenie od A do Z

Kompleksowy kurs przybliżający procedury, metody i formy prawidłowej inwentaryzacji. Spis z natury, sprawdzenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.

 

Webinarium – szkolenie on-line na żywo

Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Inwentaryzacja – Wstęp do bilansu

Czynności inwentaryzacyjne przygotowujące do sporządzenia bilansu. Organizacja czynności inwentaryzacyjnych, harmonogramy, dokumentowanie. Różnice inwentaryzacyjne – rozliczanie. Czynności poinwentaryzacyjne.

 

Poznaj metody prowadzenia inwentaryzacji

Inwentaryzacja prowadzona metodą spisu z natury, uzyskania pisemnych potwierdzeń i weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją źródłową.

 

Proces inwentaryzacji – Zasady przeprowadzenia

Inwentaryzacja na dzień bilansowy, inwentaryzacja doraźna i kontrolna oraz zdawczo-odbiorcza (procedury, metody i organizacja). Poznaj zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych w trakcie spisu z natury podczas rozwiązywania przykładowych zadań z zakresu inwentaryzacji.

 

 Inwentaryzacji drogą spisu z natury

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o najnowsze regulacje prawne wynikające ze „Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów – Uchwała Nr 5/2016”.

 

Inwentaryzacja roczna - Szkolenie. Spis z natury. Kurs - Polbi, Warszawa.

 

Inwentaryzacja – Wstęp


Zgodnie z regulacją zawartą w ustawie o rachunkowości rokrocznie należy przeprowadzić inwentaryzację w formie spisu z natury istotnej grupy pozycji prezentowanych w bilansie w celu ustalania lub sprawdzania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. W zakresie procedur z tym związanych często popełniane są błędy, co powoduje, że proces inwentaryzacji (spis z natury) przebiega wolno i powoduje opóźnienia w pracy działów finansowo-księgowych.

 

Inwentaryzacja to nie tylko prawny obowiązek


Warto dowiedzieć się, jak prawidłowo, sprawnie i szybko przeprowadzić inwentaryzację, która nie musi być tylko spełnieniem obowiązków nakładanych przez przepisy, ale także może dostarczyć niezbędne informacje do zarządzania przedsiębiorstwem, zakładem, firmą czy instytucją.

 

Inwentaryzacja od A do Z – Cel szkolenia


Szkolenia z zakresu inwentaryzacji ma na celu prezentację kompleksowej wiedzy dotyczącej procedur, metod i organizacji inwentaryzacji. Szkolenie ma za zadanie zaprezentować praktyczny zasób informacji o poszczególnych etapach prac w zakresie całokształtu procedur inwentaryzacyjnych.

 

W każdą środę DODATKOWY RABAT 40 ZŁ.

Zapłać za SZKOLENIE TYLKO 290 ZŁ!


Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.   

| ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Szczegółowy program szkolenia


🖥️ Szkolenie on-line | Webinarium | Zajęcia na żywo

 

I. Funkcje i cele inwentaryzacji.

Pojęcie i cele inwentaryzacji. Funkcje jakie powinna realizować prawidłowo przeprowadzona procedura inwentaryzacyjna.

 

II. Podstawy prawne inwentaryzacji.

Omówienie przepisów dotyczących inwentaryzacji wynikających z ustawy o rachunkowości oraz stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Regulacje wewnętrzne dotyczące inwentaryzacji oraz zarządzenie kierownika jednostki w tym zakresie.

 

III. Harmonogram i dokumentacja procedur inwentaryzacyjnych.

Kolejność i terminy czynności przedinwentaryzacyjnych. Przygotowanie arkuszy spisowych. Korzystanie z rozwiązań informatycznych.

 

IV. Podmioty odpowiedzialne za inwentaryzację w strukturze organizacyjnej.

Powołanie koordynatora inwentaryzacji. Powołanie zespołów spisowych. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za przeprowadzenie inwentaryzacji.

 

V. Metody i formy przeprowadzania inwentaryzacji.

 1. Pełna inwentaryzacja okresowa.
 2. Pełna inwentaryzacja ciągła.
 3. Wyrywkowe inwentaryzacje okresowe lub ciągłe.
 4. Inwentaryzacje doraźne.

 

VI. Organizacja inwentaryzacji.

 1. Zadania komórki inwentaryzacyjnej lub komisji inwentaryzacyjnej.
 2. Zadania zespołów spisowych.
 3. Zadania kontrolerów spisowych.

 

VII. Spis z natury jako podstawowa technika inwentaryzacyjna.

 1. Czynności poprzedzające przeprowadzenie spisu z natury.
 2. Identyfikacja składników własnych i obcych.
 3. Przebieg i dokumentacja czynności spisowych.
 4. Forma arkuszy spisowych.
 5. Spis składników trudnych do pomiaru.
 6. Postępowanie przy nieskuteczności metody.
 7. Czynności po zakończeniu spisu.

 

VIII. Metoda pisemnego potwierdzania stanów.

Pozycje bilansowe inwentaryzowane tą metodą i wyjątki w ramach tej metody. Postępowanie przy nieskuteczności  metody.

 

IX. Metoda weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją źródłową.

Protokolarne ujęcie weryfikacji. Współpraca z reprezentantami komórek eksploatacyjnych.

 

X. Rozliczanie inwentaryzacji.

 1. Wycena, ustalenie i księgowanie  różnic inwentaryzacyjnych.
 2. Warunki i sposób dokonywania kompensat.
 3. Rozliczanie ubytków naturalnych.
 4. Uwarunkowania  występowania z roszczeniami.

 

XI. Procedury poinwentaryzacyjne.

Sprawozdanie z inwentaryzacji. Archiwizowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej.

 

Andrzej Kępa – Prowadzący szkolenie


Andrzej Kępa - Polbi, Warszawa.

Andrzej Kępa – od kilkunastu lat prowadzi kursy z zakresu prawa bilansowego, prawa podatkowego i gospodarczego. Ma za sobą doświadczenia głównego księgowego w podmiotach gospodarczych, eksperta ds. środków trwałych i inwestycji w dużej spółce prawa handlowego, konsultanta w firmie likwidującej szkody z ubezpieczeń gospodarczych, kwestora wyższej uczelni a także praktykę w zarządzaniu jako dyrektor i prezes w podmiotach gospodarczych. Wykładowca organizował inwentaryzację i był Przewodniczącym Zakładowych Komisji Inwentaryzacyjnych.

 

Adresaci szkolenia, grupa docelowa


Szkolenie skierowane jest dla wszystkich, którzy zobowiązani są do przeprowadzania inwentaryzacji.

W kursie z zakresu inwentaryzacji powinni wziąć udział:

 1. pracownicy odpowiedzialni za realizację inwentaryzacji,
 2. osoby dokonujący spisu z natury,
 3. osoby prowadzące gospodarkę materiałową oraz środkami trwałymi i wyposażeniem,
 4. pracownicy działów organizacyjno-administracyjnych,
 5. pracownicy odpowiedzialni za koordynację lub nadzór nad prawidłowym przebiegiem spisu z natury i inwentaryzacji,
 6. księgowi i główni księgowi oraz przedsiębiorcy i właściciele firm.

Nasze szkolenie polecamy także osobom, które będą wykonywały lub nadzorowały prowadzenie inwentaryzacji.

 

Metoda prowadzenia zajęć


Zajęcia na szkoleniu poświęconemu inwentaryzacji to wykłady, ćwiczenia, praktyczne przykłady i prezentacje  prowadzone w oparciu o autorskie programy. Praktyczne ćwiczenia umożliwią zdobycie odpowiedniego doświadczenia przez uczestników szkolenia.

 

Masz wątpliwości lub pytania – Zapytaj wykładowcę


Wykładowca poprowadzi szkolenie dotyczące inwentaryzacji w sposób praktyczny, ilustrując omawiane zagadnienia konkretnymi przykładami z życia. Podczas zajęć omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy związane z procedurami, metodami i właściwą organizacją inwentaryzacji. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości. Mamy nadzieję, że otrzymają Państwo wyczerpujące i konkretne odpowiedzi ze strony prowadzącego szkolenie. Spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście inwentaryzacji.

 

Rezultaty szkolenia z zakresu inwentaryzacji


Szkolenie - Inwentaryzacja. Polbi - Warszawa,Osoba biorąca udział w szkoleniu pozna cele inwentaryzacji, podstawowe pojęcia i funkcje jakie powinna realizować procedura inwentaryzacyjna.

Szkolenie dotyczące zasad inwentaryzacji. Polbi - Warszawa.Po szkoleniu uczestnik zajęć będzie znał podstawy prawne inwentaryzacji, wykładowca omówi przepisy dotyczących inwentaryzacji wynikających z ustawy o rachunkowości oraz stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.

Szkolenie - Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja. Polbi, Warszawa, Andrzej Kępa.Szkolenie pozwoli na znaczące zwiększenie efektywności i skuteczności prowadzonej inwentaryzacji.

 

Szkolenie: Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja. Polbi – Warszawa.

 

Korzyści uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym inwentaryzacji


 Na szkoleniu uczestnicy poznają metody i formy przeprowadzania inwentaryzacji oraz kolejność i terminy czynności towarzyszących inwentaryzacji oraz będą wiedzieli,  kto jest odpowiedzialny za inwentaryzację, jak powinna wyglądać organizacja inwentaryzacji i wymagana dokumentacja.

 Szkolenie przygotuje również do przeprowadzenia spis z natury jako podstawowej techniki inwentaryzacyjnej oraz wzbogaci wiedzę na temat metod pisemnego potwierdzania stanów, metod weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją źródłową.

 Uczestnicy szkolenia zastaną zapoznani z zasadami rozliczania inwentaryzacji jak również z procedurami poinwentaryzacyjnymi oraz poznają wzory dokumentów inwentaryzacyjnych.

 

Zagadnienia poruszane na szkoleniu


Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja.

Inwentaryzacja drogą spisu z natury. Nowe przepisy, Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.

Przygotowanie, organizacja, przeprowadzenie i dokumentacja rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji.

Osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg inwentaryzacji. Skład Komisji inwentaryzacyjnych. Członek zespołu spisowego.

Spis z natury. Weryfikacja rzeczywistego stanu aktywów. Potwierdzenie salda należności. Rok obrotowy a rok kalendarzowy.

Aspekt podatkowy i bilansowy i zasady rozliczania niedoborów i nadwyżek stwierdzonych podczas inwentaryzacji. Zasady księgowania różnic inwentaryzacyjnych. Kompensowanie niedoborów i nadwyżek. Właściwa dokumentacja rezultatów inwentaryzacji.

Zgodnie z przepisami ustawy rachunkowość jednostki obejmuje m.in. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.

Szkolenie dotyczy dobrych praktyk inwentaryzacji i zawiera wskazówki sprzyjające prawidłowej i sprawnej inwentaryzacji zapasów i środków trwałych drogą spisu z natury.

 

Opinie i oceny uczestników szkolenia


Prowadzimy stałą ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje kursu: Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja. | Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Materiały dydaktyczne, zaświadczenie (certyfikat)


Każdy uczestnik szkolenia pt. „Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja” otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (e-learning). Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. | Webinaria, szkolenia on-line.

 

Szkolenie on-line (webinarium). Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja.

 

Udział w szkoleniu – logowanie


Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium przekazujemy odostęp do internetowej platformy szkoleniowej. Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego. Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

 

Problematyka zajęć: Inwentaryzacja. Szkolenie on-line.

 

Jak wyglądają zajęcia prowadzone zdalnie?


Obejrzyj materiał wideo zarejestrowany podczas dotychczasowych webinariów przedstawiający przebieg realnych zajęć. Zobacz fragment wykładu i „ćwiczeń przy tablicy”.

Webinaria - Polbi. Zdalne szkolenia on-line na odległość.

📽 🎞 🎥 | Przykład Nr 1 (plik mp4)

🎥 🎞 📽 | Przykład Nr 2 (plik mp4)

🎥 🎞 📽 | Przykład Nr 3 (plik mp4)

📽 🎞 🎥| Przykład Nr 4 (plik mp4)

 

Organizacja szkolenia on-line


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Kontakt  z organizatorem


Kontakt w sprawie szkolenia: Inwentaryzacja - Procedury, metody i organizacja. Kurs w Warszawie.Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.com.pl

Program

Stosowanie odpowiednich zasad i technik to skuteczne przeprowadzenie inwentaryzacji minimalizujące ryzyko popełnienia błędów.

Szkolenie – inwentaryzacja od A do Z. Kompleksowy kurs – Polbi, Warszawa.

Inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Szkolenia – Polbi, Warszawa.

 

Pojęcie i cele inwentaryzacji. Funkcje jakie powinna realizować prawidłowo przeprowadzona procedura inwentaryzacyjna.

 

Omówienie przepisów dotyczących inwentaryzacji wynikających z ustawy o rachunkowości oraz stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Regulacje wewnętrzne dotyczące inwentaryzacji oraz zarządzenie kierownika jednostki w tym zakresie.

 

Kolejność i terminy czynności przedinwentaryzacyjnych. Przygotowanie arkuszy spisowych. Korzystanie z rozwiązań informatycznych.

 

Powołanie koordynatora inwentaryzacji. Powołanie zespołów spisowych. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za przeprowadzenie inwentaryzacji.

 

 1. Pełna inwentaryzacja okresowa.
 2. Pełna inwentaryzacja ciągła.
 3. Wyrywkowe inwentaryzacje okresowe lub ciągłe.
 4. Inwentaryzacje doraźne.

 

 1. Zadania komórki inwentaryzacyjnej lub komisji inwentaryzacyjnej.
 2. Zadania zespołów spisowych.
 3. Zadania kontrolerów spisowych.

 

 1. Czynności poprzedzające przeprowadzenie spisu z natury.
 2. Identyfikacja składników własnych i obcych.
 3. Przebieg i dokumentacja czynności spisowych.
 4. Forma arkuszy spisowych.
 5. Spis składników trudnych do pomiaru.
 6. Postępowanie przy nieskuteczności metody.
 7. Czynności po zakończeniu spisu.

 

Pozycje bilansowe inwentaryzowane tą metodą i wyjątki w ramach tej metody. Postępowanie przy nieskuteczności  metody.

 

Protokolarne ujęcie weryfikacji. Współpraca z reprezentantami komórek eksploatacyjnych.

 

 1. Wycena, ustalenie i księgowanie  różnic inwentaryzacyjnych.
 2. Warunki i sposób dokonywania kompensat.
 3. Rozliczanie ubytków naturalnych.
 4. Uwarunkowania  występowania z roszczeniami.

 

Sprawozdanie z inwentaryzacji. Archiwizowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej.

 

Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu procedur i metod  prowadzenia inwentaryzacji oraz jej właściwej organizacji.  Szkolenie to także okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja. Szkolenie 1-dniowe. Program opracował Andrzej Kępa.

Szkolenie on-line


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa – najnowsze wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Jak zapisać się na szkolenie on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • udostępnimy materiały szkoleniowe,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

Andrzej Kępa

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener, doświadczony dydaktyk, szkoleniowiec, księgowy – praktyk, konsultant  i ekspert w dziedzinie rachunkowości i środków trwałych.

 

Andrzej Kępa – Wykładowca, ekspert, praktyk


Andrzej Kępa - wykładowca, prelegent. Szkolenia POLBI.

Andrzej Kępa.

Andrzej Kępa: Wykładowca, Polbi - Warszawa. ANDRZEJ KĘPA

 

Ekspert do spraw rachunkowości i środków trwałych. Główny księgowy, konsultant, wykładowca, doświadczony dydaktyk. Wiedzę praktyczną zdobywał na stanowiskach księgowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego.

Więcej o wykładowcy …

 

Specjalizacja – zakres prowadzonych szkoleń


Podczas zajęc prowadzonych w tradycyjnej formie (szkolenia stacjonarne) jak również podczas szkoleń online (webinarium) Andrzej Kępa dzieli się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem omawiają m.in. tematy:

 1. rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów),
 2. sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat – sporządzanie  i wycena),
 3. krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości,
 4. środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja),
 5. prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

 

Andrzej Kępa - Ekspert, specjalista i szkoleniowiec. Polbi - Warszawa.

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Andrzej Kępa – Ekspert do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, główny księgowy w dużych przedsiębiorstwach, funkcje kierownicze i dyrektorskie.

 

Andrzej Kępa – Wysokie oceny uczestników szkoleń


Andrzej Kępa posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej trenera przeprowadził już kilka tysięcy godzin wykładów, szkoleń i kursów z zakresu księgowości, bilansów, rachunku zysków i strat, wyceny, ewidencji i  inwentaryzacji środków trwałych oraz zagadnień kadrowo-płacowych, jak również tematyki związanej z podróżami służbowymi i delegacjami.

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

POLBI – NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie online?


Cena zdalnego szkolenia internetowego zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Dodatkowy rabat na webinarium


W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł. Zapłać za szkolenie on-line tylko 290 zł! Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY. Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12. | ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia (on-line) – Inwentaryzacja


Organizacja szkolenia online: Inwentaryzacja.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu –  Szczegółowe informacje.

 

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania. | Webinaria, szkolenia on-line.

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Inwentaryzacja, webinarium. Szkolenie online.

 

Wewnętrzne/zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

Szkolenie on-line

Termin: 2021-04-29

Webinarium: 1 dzień w godz. 10.00-16:00.

Cena dla osoby: 390 zł 290 zł *

Cena dla wielu osób: 340 zł / os. 290 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2021-04-22 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Skip to content