Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Inwentaryzacja - Procedury, metody i organizacja

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Inwentaryzacja – Procedury, metody i organizacja

Spis z natury i inne metody inwentaryzacji. Inwentaryzacja na dzień bilansowy, doraźna, inwentaryzacja kontrolna i zdawczo-odbiorcza.

Inwentaryzacja –  Spis z natury i inne metody. Inwentaryzacja na dzień bilansowy (roczna), inwentaryzacja doraźna, inwentaryzacja kontrolna i zdawczo-odbiorcza. Procedury, metody i organizacja. Nauczysz się, jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić inwentaryzację.

 

Inwentaryzacja nie musi być wyłącznie przykrym obowiązkiem


✔️ Nauczysz się prawidłowo przeprowadzać spis z natury

✔️ Właściwie przygotujesz się do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

✔️ Dowiesz się, jaka jest kolejność czynności towarzyszących inwentaryzacji

✔️ Poznasz różnice pomiędzy inwentaryzacją na dzień bilansowy a doraźną

✔️ Nabędziesz umiejętność ustalania i księgowania różnic inwentaryzacyjnych

 

Zapraszam na moje szkolenie

Andrzej Kępa

 


Szkolenie - Inwentaryzacja. Spis z natury. Procedury i metody inwentaryzacji.


Najbliższe szkolenie już 10 czerwca 2022 roku – piątek, w godz. 10-16

 

Inwentaryzacja – Idea szkolenia. Zgodnie z regulacją zawartą w ustawie o rachunkowości rokrocznie należy przeprowadzić inwentaryzację w formie spisu z natury istotnej grupy pozycji prezentowanych w bilansie w celu ustalania lub sprawdzania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. W zakresie procedur z tym związanych często popełniane są błędy, co powoduje, że proces inwentaryzacji (spis z natury) przebiega wolno i powoduje opóźnienia w pracy działów finansowo-księgowych.

 

Inwentaryzacja nie musi być tylko prawnym obowiązkiem. Warto dowiedzieć się, jak prawidłowo, sprawnie i szybko przeprowadzić inwentaryzację, która nie musi być tylko spełnieniem obowiązków nakładanych przez przepisy, ale także może dostarczyć niezbędne informacje do zarządzania przedsiębiorstwem, zakładem, firmą czy instytucją.

 

Program szkolenia

INWENTARYZACJA – PROCEDURY, METODY I ORGANIZACJA

 

Pojęcie i cele inwentaryzacji. Funkcje jakie powinna realizować prawidłowo przeprowadzona procedura inwentaryzacyjna.

 

Omówienie przepisów dotyczących inwentaryzacji wynikających z ustawy o rachunkowości oraz stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Regulacje wewnętrzne dotyczące inwentaryzacji oraz zarządzenie kierownika jednostki w tym zakresie.

 

Kolejność i terminy czynności przedinwentaryzacyjnych. Przygotowanie arkuszy spisowych. Korzystanie z rozwiązań informatycznych.

 

Powołanie koordynatora inwentaryzacji. Powołanie zespołów spisowych. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za przeprowadzenie inwentaryzacji.

 

 1. Pełna inwentaryzacja okresowa.
 2. Pełna inwentaryzacja ciągła.
 3. Wyrywkowe inwentaryzacje okresowe lub ciągłe.
 4. Inwentaryzacje doraźne.

 

 1. Zadania komórki inwentaryzacyjnej lub komisji inwentaryzacyjnej.
 2. Zadania zespołów spisowych.
 3. Zadania kontrolerów spisowych.

 

 1. Czynności poprzedzające przeprowadzenie spisu z natury.
 2. Identyfikacja składników własnych i obcych.
 3. Przebieg i dokumentacja czynności spisowych.
 4. Forma arkuszy spisowych.
 5. Spis składników trudnych do pomiaru.
 6. Postępowanie przy nieskuteczności metody.
 7. Czynności po zakończeniu spisu.

Pozycje bilansowe inwentaryzowane tą metodą i wyjątki w ramach tej metody. Postępowanie przy nieskuteczności  metody.

Protokolarne ujęcie weryfikacji. Współpraca z reprezentantami komórek eksploatacyjnych.

 1. Wycena, ustalenie i księgowanie  różnic inwentaryzacyjnych.
 2. Warunki i sposób dokonywania kompensat.
 3. Rozliczanie ubytków naturalnych.
 4. Uwarunkowania  występowania z roszczeniami.

Sprawozdanie z inwentaryzacji. Archiwizowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej.

 

 

Andrzej Kępa – Wykładowca, specjalista, ekspert i praktyk


Andrzej Kępa – Wykładowca, trener Polbi.

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące inwentaryzacji?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online prowadzonym na żywo

✔ Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Andrzeja Kępy

✔ Poruszamy praktyczne aspekty przeprowadzania prawidłowej inwentaryzacji

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

Inwentaryzacja od A do Z – Cel szkolenia. Szkolenia z zakresu inwentaryzacji ma na celu prezentację kompleksowej wiedzy dotyczącej procedur, metod i organizacji inwentaryzacji. Szkolenie ma za zadanie zaprezentować praktyczny zasób informacji o poszczególnych etapach prac w zakresie całokształtu procedur inwentaryzacyjnych.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia? Szkolenie kierujemy do wszystkich, którzy zobowiązani są do przeprowadzania inwentaryzacji. W kursie z zakresu inwentaryzacji powinni wziąć udział:

 1. pracownicy odpowiedzialni za realizację inwentaryzacji,
 2. osoby dokonujący spisu z natury,
 3. osoby prowadzące gospodarkę materiałową oraz środkami trwałymi i wyposażeniem,
 4. pracownicy działów organizacyjno-administracyjnych,
 5. pracownicy odpowiedzialni za koordynację lub nadzór nad prawidłowym przebiegiem spisu z natury i inwentaryzacji,
 6. księgowi i główni księgowi oraz przedsiębiorcy i właściciele firm,

Nasze szkolenie polecamy także osobom, które będą wykonywały lub nadzorowały prowadzenie inwentaryzacji.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy

 

 

Kontakt z organizatorem. Inwentaryzacja - Procedury, metody i organizacja. PCC - Polbi.Inwentaryzacja – Jak przygotować i przeprowadzić?

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 

Program

Stosowanie odpowiednich zasad i technik to skuteczne przeprowadzenie inwentaryzacji minimalizujące ryzyko popełnienia błędów.

 

Pojęcie i cele inwentaryzacji. Funkcje jakie powinna realizować prawidłowo przeprowadzona procedura inwentaryzacyjna.

 

Omówienie przepisów dotyczących inwentaryzacji wynikających z ustawy o rachunkowości oraz stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Regulacje wewnętrzne dotyczące inwentaryzacji oraz zarządzenie kierownika jednostki w tym zakresie.

 

Kolejność i terminy czynności przedinwentaryzacyjnych. Przygotowanie arkuszy spisowych. Korzystanie z rozwiązań informatycznych.

 

Powołanie koordynatora inwentaryzacji. Powołanie zespołów spisowych. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za przeprowadzenie inwentaryzacji.

 

 1. Pełna inwentaryzacja okresowa.
 2. Pełna inwentaryzacja ciągła.
 3. Wyrywkowe inwentaryzacje okresowe lub ciągłe.
 4. Inwentaryzacje doraźne.

 

 1. Zadania komórki inwentaryzacyjnej lub komisji inwentaryzacyjnej.
 2. Zadania zespołów spisowych.
 3. Zadania kontrolerów spisowych.

 

 1. Czynności poprzedzające przeprowadzenie spisu z natury.
 2. Identyfikacja składników własnych i obcych.
 3. Przebieg i dokumentacja czynności spisowych.
 4. Forma arkuszy spisowych.
 5. Spis składników trudnych do pomiaru.
 6. Postępowanie przy nieskuteczności metody.
 7. Czynności po zakończeniu spisu.

 

Pozycje bilansowe inwentaryzowane tą metodą i wyjątki w ramach tej metody. Postępowanie przy nieskuteczności  metody.

 

Protokolarne ujęcie weryfikacji. Współpraca z reprezentantami komórek eksploatacyjnych.

 

 1. Wycena, ustalenie i księgowanie  różnic inwentaryzacyjnych.
 2. Warunki i sposób dokonywania kompensat.
 3. Rozliczanie ubytków naturalnych.
 4. Uwarunkowania  występowania z roszczeniami.

 

Sprawozdanie z inwentaryzacji. Archiwizowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej.

 

Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu procedur i metod  prowadzenia inwentaryzacji oraz jej właściwej organizacji.  Szkolenie to także okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 


Polbi - Uczymy tego na czym się znamy - Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja.


Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program opracował Andrzej Kępa.

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Andrzej Kępa

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener, doświadczony dydaktyk, szkoleniowiec, księgowy – praktyk, konsultant  i ekspert w dziedzinie rachunkowości i środków trwałych.

 

Andrzej Kępa – Wykładowca, ekspert, praktyk


Andrzej Kępa - wykładowca, prelegent. Szkolenia POLBI.

Andrzej Kępa.

Andrzej Kępa: Wykładowca, Polbi - Warszawa. ANDRZEJ KĘPA

 

Ekspert do spraw rachunkowości i środków trwałych. Główny księgowy, konsultant, wykładowca, doświadczony dydaktyk. Wiedzę praktyczną zdobywał na stanowiskach księgowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego.

Więcej o wykładowcy …

 

Specjalizacja – zakres prowadzonych szkoleń


Podczas zajęc prowadzonych w tradycyjnej formie (szkolenia stacjonarne) jak również podczas szkoleń online (webinarium) Andrzej Kępa dzieli się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem omawiają m.in. tematy:

 1. rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów),
 2. sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat – sporządzanie  i wycena),
 3. krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości,
 4. środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja),
 5. prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

 

Andrzej Kępa - Ekspert, specjalista i szkoleniowiec. Polbi - Warszawa.

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Andrzej Kępa – Ekspert do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, główny księgowy w dużych przedsiębiorstwach, funkcje kierownicze i dyrektorskie.

 

Andrzej Kępa – Wysokie oceny uczestników szkoleń


Andrzej Kępa posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej trenera przeprowadził już kilka tysięcy godzin wykładów, szkoleń i kursów z zakresu księgowości, bilansów, rachunku zysków i strat, wyceny, ewidencji i  inwentaryzacji środków trwałych oraz zagadnień kadrowo-płacowych, jak również tematyki związanej z podróżami służbowymi i delegacjami.

INWENTARYZACJA. PROCEDURY, METODY I ORGANIZACJA


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT. Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Cena netto jest równa cenie brutto | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Szkolenie przygotowujące do  przeprowadzenia inwentaryzacji. Spis z natury i inne metody.

 

Organizacja szkolenia – Inwentaryzacja


10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

Przygotowanie inwentaryzacji, terminy i częstotliwość inwentaryzacji, instrukcje inwentaryzacyjne, inwentaryzacja drogą spisu z natury, protokół o rozliczeniu różnic inwentaryzacyjnych, kompensowanie niedoborów i nadwyżek.

 

Metoda prowadzenia zajęć. Zajęcia na szkoleniu poświęconemu inwentaryzacji to wykłady, ćwiczenia, praktyczne przykłady i prezentacje  prowadzone w oparciu o autorskie programy. Praktyczne ćwiczenia umożliwią zdobycie odpowiedniego doświadczenia przez uczestników szkolenia.

 

Materiały szkoleniowe. Uczestnik szkolenia szkolenia pt. Inwentaryzacja (procedury, metody i organizacja) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Program szkolenia do pobraniaInwentaryzacja – Procedury, metody i organizacja (PDF)

 

Szkolenie on-line (webinarium). Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja.

Obejrzyj materiał wideo zarejestrowany podczas dotychczasowych webinariów przedstawiający przebieg realnych zajęć. Zobacz fragment wykładu i „ćwiczeń przy tablicy”.


Pliki w formacie mp4 | Przykład Nr 1 | Przykład Nr 2 | Przykład Nr 3 | Przykład Nr 4

 

 

Inwentaryzacja od A do Z. Kompleksowy kurs przybliżający procedury, metody i formy prawidłowej inwentaryzacji. Spis z natury, sprawdzenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o najnowsze regulacje prawne wynikające ze „Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów – Uchwała Nr 5/2016”.

 

Inwentaryzacja – Wstęp do bilansu. Czynności inwentaryzacyjne przygotowujące do sporządzenia bilansu. Organizacja czynności inwentaryzacyjnych, harmonogramy, dokumentowanie. Różnice inwentaryzacyjne – rozliczanie. Czynności poinwentaryzacyjne.

 

Poznaj zasady i metody prowadzenia inwentaryzacji. Inwentaryzacja może być prowadzona metodą spisu z natury, uzyskania pisemnych potwierdzeń i weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją źródłową. Poznasz różnice w przypadku prowadzenia inwentaryzacji na dzień bilansowy, inwentaryzacji doraźnej i kontrolna oraz zdawczo-odbiorczej (procedury, metody i organizacja). Podczas wspólnego rozwiązywania przykładowych zadań z zakresu inwentaryzacji nauczysz  się rozliczać różnice inwentaryzacyjne stwierdzane w trakcie spisu z natury. Będziesz umiał weryfikować poprawność inwentaryzacji, dowiesz się o najczęściej popełnianych błędach inwentaryzacyjnych oraz sposobach zapobiegania takim błędom.

 

Warsztatowy charakter zajęć – Inwentaryzacja w praktyce. Wykładowca poprowadzi szkolenie dotyczące inwentaryzacji w sposób praktyczny, ilustrując omawiane zagadnienia konkretnymi przykładami z życia. Podczas zajęć omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy związane z procedurami, metodami i właściwą organizacją inwentaryzacji.

 

Masz wątpliwości lub pytania – Zapytaj wykładowcę. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości. Mamy nadzieję, że otrzymają Państwo wyczerpujące i konkretne odpowiedzi ze strony prowadzącego szkolenie. Spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście inwentaryzacji.

 

Zagadnienia poruszane na szkoleniu – Inwentaryzacja,  procedury, metody i organizacja


 1. Inwentaryzacja drogą spisu z natury. Nowe przepisy, Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.
 2. Przygotowanie, organizacja, przeprowadzenie i dokumentacja rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji.
 3. Osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg inwentaryzacji. Skład Komisji inwentaryzacyjnych. Członek zespołu spisowego.
 4. Spis z natury. Weryfikacja rzeczywistego stanu aktywów. Potwierdzenie salda należności. Rok obrotowy a rok kalendarzowy.
 5. Aspekt podatkowy i bilansowy i zasady rozliczania niedoborów i nadwyżek stwierdzonych podczas inwentaryzacji. Zasady księgowania różnic inwentaryzacyjnych. Kompensowanie niedoborów i nadwyżek. Właściwa dokumentacja rezultatów inwentaryzacji.
 6. Zgodnie z przepisami ustawy rachunkowość jednostki obejmuje m.in. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
 7. Szkolenie dotyczy dobrych praktyk inwentaryzacji i zawiera wskazówki sprzyjające prawidłowej i sprawnej inwentaryzacji zapasów i środków trwałych drogą spisu z natury.

 

Rezultaty szkolenia z zakresu inwentaryzacji


 1. Osoba biorąca udział w szkoleniu pozna cele inwentaryzacji, podstawowe pojęcia i funkcje jakie powinna realizować procedura inwentaryzacyjna.
 2. Po szkoleniu uczestnik zajęć będzie znał podstawy prawne inwentaryzacji, wykładowca omówi przepisy dotyczących inwentaryzacji wynikających z ustawy o rachunkowości oraz stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.
 3. Szkolenie pozwoli na znaczące zwiększenie efektywności i skuteczności prowadzonej inwentaryzacji.

 

Korzyści uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym inwentaryzacji


 1. Na szkoleniu uczestnicy poznają metody i formy przeprowadzania inwentaryzacji oraz kolejność i terminy czynności towarzyszących inwentaryzacji oraz będą wiedzieli,  kto jest odpowiedzialny za inwentaryzację, jak powinna wyglądać organizacja inwentaryzacji i wymagana dokumentacja.
 2. Szkolenie przygotuje również do przeprowadzenia spis z natury jako podstawowej techniki inwentaryzacyjnej oraz wzbogaci wiedzę na temat metod pisemnego potwierdzania stanów, metod weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją źródłową.
 3. Uczestnicy szkolenia zastaną zapoznani z zasadami rozliczania inwentaryzacji jak również z procedurami poinwentaryzacyjnymi oraz poznają wzory dokumentów inwentaryzacyjnych.

 

Warsztaty w godz. 10:00-16:00 – Zajęcia o przygotowywaniu i przeprowadzaniu inwentaryzacji rozpoczynamy o 10-tej. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Kontakt z organizatorem. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

 

Polbi - Warszawa. Inwentaryzacja, spis z natury   Polbi  |  Płatności i faktury  |  Regulamin szkoleńCertyfikaty i zaświadczenia  | Zwolnienie z VAT

 

 

Tematyka: Inwentaryzacja (procedury, metody i organizacja) | Inwentaryzacja roczna, doraźna, inwentaryzacja kontrolna i zdawczo-odbiorcza | Renomowany i doświadczony wykładowca – Andrzej Kępa | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Szkolenie stacjonarne – Warszawa | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas: około 6 godzin | Cena katalogowa: 398 PLN (VAT zw.)

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
398 zł 348 zł *

* - promocja obowiązuje do 06-06-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Cena dla jednej osoby:
398 zł 348 zł *

* - promocja obowiązuje do 30-09-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Cena dla jednej osoby:
398 zł 348 zł *

* - promocja obowiązuje do 02-12-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Wybierz edycję:

Termin: 10-06-2022

Piątek, zajęcia w godz. 10:00-16:00

Szkolenie online, Andrzej Kępa

10.06.2022 | Warsztaty online

Termin: 04-10-2022

Wtorek, zajęcia w godz. 10:00-16:00

Szkolenie online, Andrzej Kępa

04.10.2022 | Warsztaty online

Termin: 06-12-2022

Wtorek, zajęcia w godz. 10:00-16:00

Szkolenie online, Andrzej Kępa

06.12.2022 | Warsztaty online

Skip to content