Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Inwentaryzacja – Procedury, metody i organizacja

Inwentaryzacja i spis z natury. Szkolenie – Inwentaryzacja na dzień bilansowy, inwentaryzacja doraźna, inwentaryzacja kontrolna i zdawczo-odbiorcza. Procedury, metody i organizacja. Zajęcia prowadzi Andrzej Kępa.

 

Inwentaryzacja nie musi być wyłącznie przykrym obowiązkiem – wystarczy się tylko do niej właściwie przygotować!


✔️ Dowiesz się, jaka jest kolejność czynności towarzyszących inwentaryzacji?

✔️ Poznasz różnice pomiędzy inwentaryzacją na dzień bilansowy a doraźną.

✔️ Nauczysz się prawidłowo przeprowadzać spis z natury.

✔️ Nabędziesz umiejętność ustalania i księgowania różnic inwentaryzacyjnych.

Zapraszam na moje autorskie szkolenie – Andrzej Kępa


Szkolenie - Inwentaryzacja. Spis z natury. Procedury i metody inwentaryzacji.


Inwentaryzacja – Procedury, metody i organizacja. Program szkolenia (PDF)

 

 

Inwentaryzacja – Idea szkolenia


Zgodnie z regulacją zawartą w ustawie o rachunkowości rokrocznie należy przeprowadzić inwentaryzację w formie spisu z natury istotnej grupy pozycji prezentowanych w bilansie w celu ustalania lub sprawdzania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. W zakresie procedur z tym związanych często popełniane są błędy, co powoduje, że proces inwentaryzacji (spis z natury) przebiega wolno i powoduje opóźnienia w pracy działów finansowo-księgowych.

 

Inwentaryzacja nie musi być tylko prawnym obowiązkiem


Warto dowiedzieć się, jak prawidłowo, sprawnie i szybko przeprowadzić inwentaryzację, która nie musi być tylko spełnieniem obowiązków nakładanych przez przepisy, ale także może dostarczyć niezbędne informacje do zarządzania przedsiębiorstwem, zakładem, firmą czy instytucją.

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące inwentaryzacji?


✔️ Zajęcia i praktyczne warsztaty online na żywo

✔️ Bezpośredni kontakt z wykładowcą i pytania na czacie

✔️ Prezentacje, przykłady i wspólne rozwiązywanie zadań

 

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener Polbi.


Andrzej Kępa – Wykładowca, specjalista. ekspert i praktyk

 

Inwentaryzacja od A do Z – Cel szkolenia


Szkolenia z zakresu inwentaryzacji ma na celu prezentację kompleksowej wiedzy dotyczącej procedur, metod i organizacji inwentaryzacji. Szkolenie ma za zadanie zaprezentować praktyczny zasób informacji o poszczególnych etapach prac w zakresie całokształtu procedur inwentaryzacyjnych.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia?


Szkolenie kierujemy do wszystkich, którzy zobowiązani są do przeprowadzania inwentaryzacji. W kursie z zakresu inwentaryzacji powinni wziąć udział:

 1. pracownicy odpowiedzialni za realizację inwentaryzacji,
 2. osoby dokonujący spisu z natury,
 3. osoby prowadzące gospodarkę materiałową oraz środkami trwałymi i wyposażeniem,
 4. pracownicy działów organizacyjno-administracyjnych,
 5. pracownicy odpowiedzialni za koordynację lub nadzór nad prawidłowym przebiegiem spisu z natury i inwentaryzacji,
 6. księgowi i główni księgowi oraz przedsiębiorcy i właściciele firm,

Nasze szkolenie polecamy także osobom, które będą wykonywały lub nadzorowały prowadzenie inwentaryzacji.

 

Materiały dydaktyczne


Każdy uczestnik szkolenia pt. Inwentaryzacja (procedury, metody i organizacja) otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat ze szkolenia, zaświadczenie


Osobom biorącym udział w szkoleniu wydajemy zgodne z przepisami MEN imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach. | Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Konto bankowe i faktury


Konto: mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336. Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie. Organizowane przez nas szkolenia są zwolnione z podatku VAT. | Płatności

 

Zapraszamy na warsztaty w godz. 10-16


Rozpoczęcie zajęć następuje o 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenia szkolenia.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt z organizatorem. Inwentaryzacja - Procedury, metody i organizacja. PCC - Polbi.Koordynator szkolenia – Inwentaryzacja

Krzysztofa Wesołowska

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: krzysztofa@polbi.com.pl

 


Polbi - Szkolenia: Inwentaryzacja - Procedury, metody i organizacja.   Polbi    |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

Stosowanie odpowiednich zasad i technik to skuteczne przeprowadzenie inwentaryzacji minimalizujące ryzyko popełnienia błędów.

 

Pojęcie i cele inwentaryzacji. Funkcje jakie powinna realizować prawidłowo przeprowadzona procedura inwentaryzacyjna.

 

Omówienie przepisów dotyczących inwentaryzacji wynikających z ustawy o rachunkowości oraz stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Regulacje wewnętrzne dotyczące inwentaryzacji oraz zarządzenie kierownika jednostki w tym zakresie.

 

Kolejność i terminy czynności przedinwentaryzacyjnych. Przygotowanie arkuszy spisowych. Korzystanie z rozwiązań informatycznych.

 

Powołanie koordynatora inwentaryzacji. Powołanie zespołów spisowych. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za przeprowadzenie inwentaryzacji.

 

 1. Pełna inwentaryzacja okresowa.
 2. Pełna inwentaryzacja ciągła.
 3. Wyrywkowe inwentaryzacje okresowe lub ciągłe.
 4. Inwentaryzacje doraźne.

 

 1. Zadania komórki inwentaryzacyjnej lub komisji inwentaryzacyjnej.
 2. Zadania zespołów spisowych.
 3. Zadania kontrolerów spisowych.

 

 1. Czynności poprzedzające przeprowadzenie spisu z natury.
 2. Identyfikacja składników własnych i obcych.
 3. Przebieg i dokumentacja czynności spisowych.
 4. Forma arkuszy spisowych.
 5. Spis składników trudnych do pomiaru.
 6. Postępowanie przy nieskuteczności metody.
 7. Czynności po zakończeniu spisu.

 

Pozycje bilansowe inwentaryzowane tą metodą i wyjątki w ramach tej metody. Postępowanie przy nieskuteczności  metody.

 

Protokolarne ujęcie weryfikacji. Współpraca z reprezentantami komórek eksploatacyjnych.

 

 1. Wycena, ustalenie i księgowanie  różnic inwentaryzacyjnych.
 2. Warunki i sposób dokonywania kompensat.
 3. Rozliczanie ubytków naturalnych.
 4. Uwarunkowania  występowania z roszczeniami.

 

Sprawozdanie z inwentaryzacji. Archiwizowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej.

 

Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu procedur i metod  prowadzenia inwentaryzacji oraz jej właściwej organizacji.  Szkolenie to także okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 


Polbi - Uczymy tego na czym się znamy - Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja.


Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program opracował Andrzej Kępa.

Szkolenie online na żywo


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

 

Zgłoszenie na szkolenie online i co dalej?


Zapisz się na szkolenie on-line korzystając z internetowego formularza zgłoszeniowego a my zajmiemy się już całą resztą. Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • udostępnimy niezdędne materiały szkoleniowe,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • wystawimy i prześlemy fakturę za szkolenie,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.

Andrzej Kępa

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener, doświadczony dydaktyk, szkoleniowiec, księgowy – praktyk, konsultant  i ekspert w dziedzinie rachunkowości i środków trwałych.

 

Andrzej Kępa – Wykładowca, ekspert, praktyk


Andrzej Kępa - wykładowca, prelegent. Szkolenia POLBI.

Andrzej Kępa.

Andrzej Kępa: Wykładowca, Polbi - Warszawa. ANDRZEJ KĘPA

 

Ekspert do spraw rachunkowości i środków trwałych. Główny księgowy, konsultant, wykładowca, doświadczony dydaktyk. Wiedzę praktyczną zdobywał na stanowiskach księgowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego.

Więcej o wykładowcy …

 

Specjalizacja – zakres prowadzonych szkoleń


Podczas zajęc prowadzonych w tradycyjnej formie (szkolenia stacjonarne) jak również podczas szkoleń online (webinarium) Andrzej Kępa dzieli się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem omawiają m.in. tematy:

 1. rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów),
 2. sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat – sporządzanie  i wycena),
 3. krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości,
 4. środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja),
 5. prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

 

Andrzej Kępa - Ekspert, specjalista i szkoleniowiec. Polbi - Warszawa.

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Andrzej Kępa – Ekspert do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, główny księgowy w dużych przedsiębiorstwach, funkcje kierownicze i dyrektorskie.

 

Andrzej Kępa – Wysokie oceny uczestników szkoleń


Andrzej Kępa posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej trenera przeprowadził już kilka tysięcy godzin wykładów, szkoleń i kursów z zakresu księgowości, bilansów, rachunku zysków i strat, wyceny, ewidencji i  inwentaryzacji środków trwałych oraz zagadnień kadrowo-płacowych, jak również tematyki związanej z podróżami służbowymi i delegacjami.

Zasady i formy dokonywania płatności, numer rachunku bankowego oraz faktury za szkolenia.

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Do kiedy należy zapłacić za szkolenie?


Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Faktura za szkolenie online


Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi


Polbi - Szkolenia - Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja.   Polbi   |   ✔ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek   ✔ Oferujemy odroczone terminy płatności

Inwentaryzacja na dzień bilansowy, inwentaryzacja doraźna, kontrolna i zdawczo–odbiorcza.

 

Organizacja szkolenia (on-line) – Inwentaryzacja


Organizacja szkolenia online: Inwentaryzacja.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Metoda prowadzenia zajęć


Zajęcia na szkoleniu poświęconemu inwentaryzacji to wykłady, ćwiczenia, praktyczne przykłady i prezentacje  prowadzone w oparciu o autorskie programy. Praktyczne ćwiczenia umożliwią zdobycie odpowiedniego doświadczenia przez uczestników szkolenia.

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (e-learning). Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. | Webinaria, szkolenia on-line.

 

Szkolenie on-line (webinarium). Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja.

Obejrzyj materiał wideo zarejestrowany podczas dotychczasowych webinariów przedstawiający przebieg realnych zajęć. Zobacz fragment wykładu i „ćwiczeń przy tablicy”.


Pliki w formacie mp4 | Przykład Nr 1 | Przykład Nr 2 | Przykład Nr 3 | Przykład Nr 4

 

Zagadnienia poruszane na szkoleniu


Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja.

 1. Inwentaryzacja drogą spisu z natury. Nowe przepisy, Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.
 2. Przygotowanie, organizacja, przeprowadzenie i dokumentacja rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji.
 3. Osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg inwentaryzacji. Skład Komisji inwentaryzacyjnych. Członek zespołu spisowego.
 4. Spis z natury. Weryfikacja rzeczywistego stanu aktywów. Potwierdzenie salda należności. Rok obrotowy a rok kalendarzowy.
 5. Aspekt podatkowy i bilansowy i zasady rozliczania niedoborów i nadwyżek stwierdzonych podczas inwentaryzacji. Zasady księgowania różnic inwentaryzacyjnych. Kompensowanie niedoborów i nadwyżek. Właściwa dokumentacja rezultatów inwentaryzacji.
 6. Zgodnie z przepisami ustawy rachunkowość jednostki obejmuje m.in. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
 7. Szkolenie dotyczy dobrych praktyk inwentaryzacji i zawiera wskazówki sprzyjające prawidłowej i sprawnej inwentaryzacji zapasów i środków trwałych drogą spisu z natury.

 

Inwentaryzacja – Szkolenie od A do Z


Kompleksowy kurs przybliżający procedury, metody i formy prawidłowej inwentaryzacji. Spis z natury, sprawdzenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o najnowsze regulacje prawne wynikające ze „Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów – Uchwała Nr 5/2016”.

 

Inwentaryzacja – Wstęp do bilansu


Czynności inwentaryzacyjne przygotowujące do sporządzenia bilansu. Organizacja czynności inwentaryzacyjnych, harmonogramy, dokumentowanie. Różnice inwentaryzacyjne – rozliczanie. Czynności poinwentaryzacyjne.

 

Poznaj zasady i metody prowadzenia inwentaryzacji


Inwentaryzacja prowadzona metodą spisu z natury, uzyskania pisemnych potwierdzeń i weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją źródłową. Inwentaryzacja na dzień bilansowy, inwentaryzacja doraźna i kontrolna oraz zdawczo-odbiorcza (procedury, metody i organizacja). Poznaj zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych w trakcie spisu z natury podczas rozwiązywania przykładowych zadań z zakresu inwentaryzacji.

 

Masz wątpliwości lub pytania – Zapytaj wykładowcę


Wykładowca poprowadzi szkolenie dotyczące inwentaryzacji w sposób praktyczny, ilustrując omawiane zagadnienia konkretnymi przykładami z życia. Podczas zajęć omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy związane z procedurami, metodami i właściwą organizacją inwentaryzacji. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości. Mamy nadzieję, że otrzymają Państwo wyczerpujące i konkretne odpowiedzi ze strony prowadzącego szkolenie. Spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście inwentaryzacji.

 

Rezultaty szkolenia z zakresu inwentaryzacji


 1. Osoba biorąca udział w szkoleniu pozna cele inwentaryzacji, podstawowe pojęcia i funkcje jakie powinna realizować procedura inwentaryzacyjna.
 2. Po szkoleniu uczestnik zajęć będzie znał podstawy prawne inwentaryzacji, wykładowca omówi przepisy dotyczących inwentaryzacji wynikających z ustawy o rachunkowości oraz stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.
 3. Szkolenie pozwoli na znaczące zwiększenie efektywności i skuteczności prowadzonej inwentaryzacji.

 

Korzyści uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym inwentaryzacji


 1. Na szkoleniu uczestnicy poznają metody i formy przeprowadzania inwentaryzacji oraz kolejność i terminy czynności towarzyszących inwentaryzacji oraz będą wiedzieli,  kto jest odpowiedzialny za inwentaryzację, jak powinna wyglądać organizacja inwentaryzacji i wymagana dokumentacja.
 2. Szkolenie przygotuje również do przeprowadzenia spis z natury jako podstawowej techniki inwentaryzacyjnej oraz wzbogaci wiedzę na temat metod pisemnego potwierdzania stanów, metod weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją źródłową.
 3. Uczestnicy szkolenia zastaną zapoznani z zasadami rozliczania inwentaryzacji jak również z procedurami poinwentaryzacyjnymi oraz poznają wzory dokumentów inwentaryzacyjnych.

 

Opinie i oceny uczestników szkolenia


Prowadzimy stałą ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje kursu: Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja. | Raporty – Oceny Szkolenia

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


Kluczowe informacje: Tematyka – Inwentaryzacja (procedury, metody i organizacja) | Renomowany i doświadczony wykładowca – Andrzej Kępa | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Szkolenie stacjonarne – Warszawa | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: 1 dzień, w godz. 10:00 – 16:00 | Cena katalogowa: 380 PLN (VAT zw.).

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
380 zł

Cena dla jednej osoby:
380 zł

Wybierz edycję:

Termin: 10-08-2021

Wtorek, zajęcia w godz. 10.00-16:00

Szkolenie online na żywo

Online - Sierpień 2021

Termin: 14-09-2021

Wtorek, zajęcia w godz. 10.00-16:00

Szkolenie online na żywo

Online - Wrzesień 2021

Skip to content