logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe. Szkolenie on-line.

Szkolenie on-line. Jak wdrożyć i realizować Pracowniczy Plan Kapitałowy? Pracownik, pracodawca i środki w programie PPK. Webinarium prowadzi Renata Majewska.

PPK – Szkolenie on-line. Webinarium omawiające zasady tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Po co są PPK i jaką rolę mają spełniać Pracownicze Plany Kapitałowe? Współfinansowanie dodatkowego oszczędzania emerytalnego. Nowe obowiązki pracodawców w zakresie przygotowania i wdrożenia Pracowniczego Planu Kapitałowego. Dysponowanie środkami PPK i prowadzenie dokumentacji. Wykładowca – Renata Majewska.

 

🖥️ SZKOLENIE ON-LINE


Tytuł: PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe.

Prowadząca zajęcia: Renata Majewska.


🌐 Webinarium: Interaktywne szkolenie on-line na żywo.

🕘 Czas trwania: 1 dzień, zajęcia w godzinach 10:00-16:00.


Cena: 330 zł netto / 330 zł brutto za osobę (VAT zw.).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe. Szkolenie on-line. Webinarium - Polbi.

 

PPK czy PPE – co wybrać? Różnice pomiędzy PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe a PPE (Pracownicze Plany Emerytalne). Jak odprowadzić pierwszą składkę do PPK? Warsztaty przygotowujące do nowych obowiązków. Webinarium prowadzi Renata Majewska.


 

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Cele i założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, etapy i terminy wdrażania PPK, uczestnicy programu (pracownicy, zleceniobiorcy itd.). PPK w dobie koronowirusa.

 

Webinarium – szkolenie on-line na żywo

Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania. | ➡️ Zobacz: Webinaria, szkolenia on-line.

 

Wdrożenie i funkcjonowanie PPK

Obowiązki pracodawców i procedury związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w przedsiębiorstwach.

 

Umowy i składki na PPK

Umowa o zarządzanie i prowadzenie PPK. Obowiązkowe elementy umów. Rodzaje wpłaty, zasady finansowana. Technika naliczania składek, przysługujące ulgi.

 

Uprawnienia uczestników PPK

Jednoczesny udział w kilku programach. Zmiana pracodawcy. Możliwość rezygnacji z dokonywania wpłat. Wpłata powitalna. Dopłata roczna.

 

Rozporządzanie i podział środków PPK

Świadczenie małżeńskie. Cele mieszkaniowe. Poważna choroba.

 

Szkolenie on-line: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK. Organizator - Polbi, Warszawa.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Cele i założenia PPK poznasz na internetowym szkoleniu. Zapraszamy – Polbi, Warszawa.

 

Cel szkolenia – Pracownicze Plany Kapitałowe


Zdalne szkolenie internetowe ma na celu przygotowanie specjalistów działów kadr i płac do nowych obowiązków związanych z nowymi regulacjami prawnymi wprowadzającymi Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

 

Zakres szkolenia internetowego – PPK


Uczestnicy zajęć zdalnych dowiedzą się m.in. jakie są cele i założenia programu PPK, jak wdrażać pracownicze plany kapitałowe, kto może zostać uczestnikiem PPK, na czym polegają i co obejmują umowy tworzące system PPK, jak dokonywać wpłat składek na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz jak technicznie naliczać składki z wynagrodzenia uczestnika programu, jakie szczególne uprawnienia przysługują uczestnikom Pracowniczych Planów Kapitałowych, w jaki sposób można rozporządzać środkami zgromadzonymi w ramach PPK.

 

Adresaci szkolenia


Adresatami zajęć internetowych są osoby pracujące z działach kadr i płac, pracownicy działów księgowości, osoby zarządzające firmami pragnące poznać problematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz pracownicy zainteresowani udziałem w PPK.

 

W każdą środę DODATKOWY RABAT 40 ZŁ.

Zapłać za WEBINARIUM TYLKO 290 ZŁ !


Rabaty na szkolenia on-line. Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.

| ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WEBINARIUM – PPK 2020


🖥️ Szkolenie on-line | E-learning | Webinarium

 

Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK 2020. Gromadzenie środków, zawieranie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, finansowanie, dokonywanie wypłat oraz zwrotów z PPK.

 

I. Cel realizacji i ogólne założenia działania PPK

Cel realizacji i ogólne założenia działania Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK.

 1. Dodatkowa emerytura.
 2. Zasady tworzenia PPK.
 3. Współfinansowanie składek na PPK przez strony stosunku pracy.
 4. „Opieka” i nadzór państwa nad funkcjonowaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 5. Porównanie PPK z PPE i innymi programami z III filara.

II. Etapy i terminarz wdrażania PPK przez podmiot zatrudniający

Wdrażanie Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) krok po kroku. Etapy i terminarz działań dla poszczególnych podmiotów zatrudniających.

 1. Objęcie działaniem ustawy o PPK i jego skutki.
 2. Wybór instytucji finansowej.
 3. Zawarcie umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK).
 4. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
 5. Naliczenie i odprowadzenie pierwszych i kolejnych wpłat do PPK.
 6. Terminy wdrażania PPK przez poszczególne podmioty zatrudniające.

III. PPK w dobie koronawirusa

 1. Skutki przesunięcia terminów na wdrażanie PPK dla podmiotów 50+.
 2. Propozycje tzw. tarczy antykryzysowej dotyczące PPK.
 3. Kogo obejmą zmiany w zakresie PPK wynikające z sytuacji epidemicznej?
 4. Skutki dla pracodawców, którzy utworzyli już pracowniczy program kapitałowy.

IV. PPK – Wybór instytucji finansowej

 1. Wybór w porozumieniu z zakładową organizacją związkową (ZOZ) lub z reprezentantem osób zatrudnionych.
 2. PPK – kryteria wyboru instytucji finansowej.
 3. Podstawy polityki inwestycyjnej w ramach PPK (część udziałowa i część dłużna, inwestycje w waluty zagraniczne).
 4. Ostateczny termin na zawarcie porozumienia o wyborze instytucji.

STUDIUM PRZYPADKU – Omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

  • porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową / reprezentacją osób zatrudnionych,
  • ewentualnego regulaminu (instrukcji) wyboru reprezentacji osób zatrudnionych.

V. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

 1. Sposób zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym (generalnie elektroniczny).
 2. Moment zawarcia elektronicznej umowy o zarządzanie PPK.
 3. Czy trzeba zawrzeć umowę, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji?
 4. Obowiązkowe elementy umowy o zarządzanie PPK.
 5. Ostateczny termin zawarcia o zarządzanie PPK.
 6. Skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK przez pracodawcę.

VI. Nawiązanie umowy o prowadzenie PPK

 1. Postać zawarcia umowy o prowadzenie PPK i możliwość jej zmiany.
 2. Czy trzeba zawrzeć umowy o prowadzenie PPK jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji.
 3. Obowiązkowe elementy umowy (załącznik – lista uczestników).
 4. Ostateczny termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK i wymóg zachowania przerwy 10 dni roboczych.
 5. Skutki niezawarcia umowy o prowadzenie PPK przez podmiot zatrudniający.

VII. Uczestnictwo w PPK

 1. Charakterystyka systemu dobrowolno-automatycznego przystępowania do PPK (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).
 2. Weryfikacja statusu osoby zatrudnionej – kandydata na uczestnika PPK (kryteria ubezpieczeniowy i wiekowy).
 3. Uczestnictwo w Pracowniczym Planie Kapitałowym „z automatu” i w trybie wnioskowym.
 4. Możliwość rezygnacji z programu w każdej chwili (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).
 5. Terminarz zapisywania do PPK „z automatu” osób zatrudnionych do chwili zawarcia umowy o prowadzenie PPK i po jej zawarciu.
 6. Terminarz zapisywania do PPK „starszych” uczestników – w trybie wnioskowym.
 7. Przynależność do kilku programów PPK.
 8. Zmiana podmiotu zatrudniającego przez uczestnika PPK.
 9. Obowiązki informacyjne wobec osób wstępujących do PPK.
 10. Ustawowe wznawianie wpłat do PPK przez sąd co 4 lata.
 11. Wznawianie wpłat na wniosek.

STUDIUM PRZYPADKU – omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

  • deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
  • informacji pracodawcy dla „starszych” osób zatrudnionych (powyżej 55 lat) o możliwości przystąpienia do PPK,
  • wniosku osoby zatrudnionej w wieku powyżej 55 lat do pracodawcy o przystąpieniu do PPK,
  • oświadczenia uczestnika PPK o posiadanych rachunkach PPK,
  • wniosku o dokonywanie wpłat do PPK.

VIII. Wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych

 1. Wpłaty podstawowe (obowiązkowe) i dodatkowe (dobrowolne) – ich wysokość oraz finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika.
 2. Możliwość obniżenia wpłaty podstawowej przez „najuboższych” uczestników PPK – deklaracja w tej sprawie i jej skutki.
 3. Zasady różnicowania wpłat dodatkowych prze sąd i uczestników PPK – deklaracja uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej i jej skutki.
 4. Technika ich naliczania z wynagrodzenia uczestnika PPK i odprowadzania na konto w PPK (podstawa wymiaru).
 5. Terminy dokonywania wpłat do PPK.
 6. Ulgi przysługujące z tego tytułu (rozliczenie na liście płac wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą).
 7. Moment powstania przychodu uczestnika z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez sąd (interpretacja MF).
 8. Wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach ZUS.

STUDIUM PRZYPADKU

Omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

  • informacji dla osób zatrudnionych o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej i zadeklarowania wpłaty dodatkowej
  • deklaracji uczestnika PPK o obniżeniu wpłaty podstawowej
  • deklaracji uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej.

Sporządzenie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowej listy płac z rozliczeniem wpłat do PPK od wynagrodzenia:

  • pracownika,
  • zleceniobiorcy,
  • członka RN,
  • osoby korzystającej ze zwolnienia „zerowy PIT”.

IX. Preferencje z budżetu państwa

 1. PPK – Wpłata powitalna.
 2. Dopłata roczna dla uczestników PPK.

X. Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków uczestników PPK

 1. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
 2. Ustalanie podstawy dokonywania potrąceń uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 3. Obliczanie kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 4. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK.

STUDIUM PRZYPADKU

Przykładowe obliczenie wspólnie z Uczestnikami szkolenia potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą.

XI. Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK

 1. Podział środków PPK – małżonek mający rachunek PPK.
 2. Podział środków PPK – Małżonek niemający rachunku PPK.
 3. Osoby uprawnione w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK.

XII. Wypłata transferowa i zwrot środków PPK

 1. Przypadki zastosowania wypłaty transferowej – przeniesienie zgromadzonych środków z jednego rachunku PPK na inny rejestr PPK.
 2. Skutki rozwiązań.
 3. Terminy i dokumentacja.

XIII. Rozporządzanie środkami PPK przez uczestnika

Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych przez uczestnika PPK.

 1. Rozporządzanie środkami PPK przed osiągnięciem 60 lat – na cele mieszkaniowe i w razie poważnego zachorowania.
 2. Rozporządzanie środkami PPK po osiągnięciu 60 lat – indywidualna lub w formie świadczenia małżeńskiego.
 3. Rozporządzanie środkami PPK – obsługa obu rozwiązań, terminy i dokumentacja.

XIV. Nadzór na funkcjonowaniem PPK

 1. Zasady inwestowania środków gromadzonych w ramach PPK.
 2. Rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych zarządzających PPK.
 3. Ewidencje PPK i portal PPK.
 4. Sankcje karne i podmioty kontrolne.

XV. Podsumowanie obowiązków w procesie wdrażania PPK

Podsumowanie obowiązków podmiotu zatrudniającego w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

 1. Obowiązki informacyjne i organizacyjne względem osób zatrudnionych, uczestników PPK oraz instytucji finansowej.
 2. Obowiązek tworzenia i gromadzenia dokumentacji w związku z działaniem PPK.

XVI. Panel dyskusyjny, pytania uczestników szkolenia (PPK)

Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu wprowadzania i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w zakładzie pracy oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 

Metoda prowadzenia zajęć


Internetowe szkolenie omawiające problematykę PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) z punktu widzenia pracownika oraz  pracodawcy prowadzone jest w formie warsztatów. Uczestnicy za pośrednictwem czatu mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości będą rozwiązywane na przykładach. Omawiane na szkoleniu on-line zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń.

 

Wykładowca – ekspert i praktyk

Webinarium dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) prowadzi Renata Majewska.

 

 

Efekty szkolenia. Korzyści z udziału w zajęciach.


Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie i uporządkuje wiedzę w zakresie PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik pozna cele, etapy i procedury tworzenia PPK oraz terminy wdrażania Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK).

Podczas zajęć uczestnicy nabędą umiejętności analizowania uprawnień uczestnika PPK, dokonywania wpłat na PPK, poznają terminy przekazywania wpłat i technikę naliczania składek z wynagrodzenia uczestnika.

Szkolenie zapozna uczestników z zasadami rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz możliwościami podziału tych środków.

Uczestnik warsztatów otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

Osoba biorąca udział w szkoleniu ma sposobność dokonania samooceny własnej wiedzy i kompetencji oraz zrozumienia potrzeby ciągłego dokształcania zawodowego w celu zdobywania nowych umiejętności i poszerzania i aktualizuj swoją wiedzy zawodowej.

 

Opinie uczestników

Ocena szkolenia: PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe. Polbi - Warszawa. Wykładowca - Renata Majewska.Prowadzimy stałą ocenę jakości oferowanych usług.

Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia: PPK – Pracownicze Programy Kapitałowe.

Zobacz: ➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik internetowego szkolenia poświęconego pracowniczym planom kapitałowym (PPK) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN | ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (e-learning). Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. | ➡️ Zobacz: Webinaria, szkolenia on-line.

 

Szkolenie on-line (webinarium). PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe.

 

Udział w szkoleniu – logowanie


Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium udostępniamy uczestnikom szkolenia e-mailem dostęp do internetowej platformy szkoleniowej. Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego. Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

 

Webinarium - Szkolenie online. PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe.

 

 

Organizacja szkolenia on-line


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z sprawie szkolenia online - Pracownicze Plany Kapitałowe PPK.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.com.pl

Program

Pracownicze Plany Kapitałowe – jak wdrożyć i realizować krok po kroku? Szkolenie przygotowujące pracowników działów kadrowych, płacowych i finansowych do wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe. Szkolenie, Polbi-Warszawa.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa. Program szkolenia opracowany przez Renatę Majewską.

 

Cel realizacji i ogólne założenia działania Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK.

 1. Dodatkowa emerytura.
 2. Zasady tworzenia PPK.
 3. Współfinansowanie składek na PPK przez strony stosunku pracy.
 4. „Opieka” i nadzór państwa nad funkcjonowaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 5. Porównanie PPK z PPE i innymi programami z III filara.

 

Wdrażanie Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) krok po kroku. Etapy i terminarz działań dla poszczególnych podmiotów zatrudniających.

 1. Objęcie działaniem ustawy o PPK i jego skutki.
 2. Wybór instytucji finansowej.
 3. Zawarcie umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK).
 4. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
 5. Naliczenie i odprowadzenie pierwszych i kolejnych wpłat do PPK.
 6. Terminy wdrażania PPK przez poszczególne podmioty zatrudniające.

 

 1. Skutki przesunięcia terminów na wdrażanie PPK dla podmiotów 50+.
 2. Propozycje tzw. tarczy antykryzysowej dotyczące PPK.
 3. Kogo obejmą zmiany w zakresie PPK wynikające z sytuacji epidemicznej?
 4. Skutki dla pracodawców, którzy utworzyli już pracowniczy program kapitałowy.

 

 1. Wybór w porozumieniu z zakładową organizacją związkową (ZOZ) lub z reprezentantem osób zatrudnionych.
 2. PPK – kryteria wyboru instytucji finansowej.
 3. Podstawy polityki inwestycyjnej w ramach PPK (część udziałowa i część dłużna, inwestycje w waluty zagraniczne).
 4. Ostateczny termin na zawarcie porozumienia o wyborze instytucji.

Studium przypadku – Omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów: 

  • porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową / reprezentacją osób zatrudnionych,
  • ewentualnego regulaminu (instrukcji) wyboru reprezentacji osób zatrudnionych.

 

 1. Sposób zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym (generalnie elektroniczny).
 2. Moment zawarcia elektronicznej umowy o zarządzanie PPK.
 3. Czy trzeba zawrzeć umowę, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji?
 4. Obowiązkowe elementy umowy o zarządzanie PPK.
 5. Ostateczny termin zawarcia o zarządzanie PPK.
 6. Skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK przez pracodawcę.

 

 1. Postać zawarcia umowy o prowadzenie PPK i możliwość jej zmiany.
 2. Czy trzeba zawrzeć umowy o prowadzenie PPK jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji.
 3. Obowiązkowe elementy umowy (załącznik – lista uczestników).
 4. Ostateczny termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK i wymóg zachowania przerwy 10 dni roboczych.
 5. Skutki niezawarcia umowy o prowadzenie PPK przez podmiot zatrudniający.

 

 1. Charakterystyka systemu dobrowolno-automatycznego przystępowania do PPK (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).
 2. Weryfikacja statusu osoby zatrudnionej – kandydata na uczestnika PPK (kryteria ubezpieczeniowy i wiekowy).
 3. Uczestnictwo w Pracowniczym Planie Kapitałowym „z automatu” i w trybie wnioskowym.
 4. Możliwość rezygnacji z programu w każdej chwili (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).
 5. Terminarz zapisywania do PPK „z automatu” osób zatrudnionych do chwili zawarcia umowy o prowadzenie PPK i po jej zawarciu.
 6. Terminarz zapisywania do PPK „starszych” uczestników – w trybie wnioskowym.
 7. Przynależność do kilku programów PPK.
 8. Zmiana podmiotu zatrudniającego przez uczestnika PPK.
 9. Obowiązki informacyjne wobec osób wstępujących do PPK.
 10. Ustawowe wznawianie wpłat do PPK przez sąd co 4 lata.
 11. Wznawianie wpłat na wniosek.

Studium przypadku – omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

  • deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
  • informacji pracodawcy dla „starszych” osób zatrudnionych (powyżej 55 lat) o możliwości przystąpienia do PPK,
  • wniosku osoby zatrudnionej w wieku powyżej 55 lat do pracodawcy o przystąpieniu do PPK,
  • oświadczenia uczestnika PPK o posiadanych rachunkach PPK,
  • wniosku o dokonywanie wpłat do PPK.

 

 1. Wpłaty podstawowe (obowiązkowe) i dodatkowe (dobrowolne) – ich wysokość oraz finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika.
 2. Możliwość obniżenia wpłaty podstawowej przez „najuboższych” uczestników PPK – deklaracja w tej sprawie i jej skutki.
 3. Zasady różnicowania wpłat dodatkowych prze sąd i uczestników PPK – deklaracja uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej i jej skutki.
 4. Technika ich naliczania z wynagrodzenia uczestnika PPK i odprowadzania na konto w PPK (podstawa wymiaru).
 5. Terminy dokonywania wpłat do PPK.
 6. Ulgi przysługujące z tego tytułu (rozliczenie na liście płac wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą).
 7. Moment powstania przychodu uczestnika z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez sąd (interpretacja MF).
 8. Wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach ZUS.

Studium przypadku

 Omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów: 

  • informacji dla osób zatrudnionych o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej i zadeklarowania wpłaty dodatkowej
  • deklaracji uczestnika PPK o obniżeniu wpłaty podstawowej
  • deklaracji uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej.

 Sporządzenie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowej listy płac z rozliczeniem wpłat do PPK od wynagrodzenia: 

  • pracownika,
  • zleceniobiorcy,
  • członka RN,
  • osoby korzystającej ze zwolnienia „zerowy PIT”.

 

 1. PPK – Wpłata powitalna.
 2. Dopłata roczna dla uczestników PPK.

 

 1. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
 2. Ustalanie podstawy dokonywania potrąceń uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 3. Obliczanie kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 4. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK.

Studium przypadku

Przykładowe obliczenie wspólnie z Uczestnikami szkolenia potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą.

 

 1. Podział środków PPK – małżonek mający rachunek PPK.
 2. Podział środków PPK – Małżonek niemający rachunku PPK.
 3. Osoby uprawnione w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK.

 

 1. Przypadki zastosowania wypłaty transferowej – przeniesienie zgromadzonych środków z jednego rachunku PPK na inny rejestr PPK.
 2. Skutki rozwiązań.
 3. Terminy i dokumentacja.

 

Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych przez uczestnika PPK.

 1. Rozporządzanie środkami PPK przed osiągnięciem 60 lat – na cele mieszkaniowe i w razie poważnego zachorowania.
 2. Rozporządzanie środkami PPK po osiągnięciu 60 lat – indywidualna lub w formie świadczenia małżeńskiego.
 3. Rozporządzanie środkami PPK – obsługa obu rozwiązań, terminy i dokumentacja.

 

 1. Zasady inwestowania środków gromadzonych w ramach PPK.
 2. Rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych zarządzających PPK.
 3. Ewidencje PPK i portal PPK.
 4. Sankcje karne i podmioty kontrolne.

 

Podsumowanie obowiązków podmiotu zatrudniającego w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

 1. Obowiązki informacyjne i organizacyjne względem osób zatrudnionych, uczestników PPK oraz instytucji finansowej.
 2. Obowiązek tworzenia i gromadzenia dokumentacji w związku z działaniem PPK.

 

Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu wprowadzania i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w zakładzie pracy oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 


Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK 2020).

Szkolenie 1-dniowe.Organizator: Polbi, Warszawa

Program opracowała Renata Majewska.

SZKOLENIE ON-LINE

Szkolenia on-line. E-learning. Polbi - Warszawa.Webinaria (szkolenia online) to internetowy format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Nowoczesna, zdalna forma prowadzenia zajęć umożliwia przesyłanie uczestnikom szkolenia relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewnia dostęp do przygotowanych prezentacji. Interaktywny kontakt z prowadzącym webinarium możliwy jest za pośrednictwem czatu.

 

Zaproszenie na szkolenie internetowe


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Udział w zajęciach on-line


Klikając na link przesłany mailem uczestnik dostaję się bezpośrednio na stronę szkolenia on-line.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🔊 Głośniki lub słuchawki.

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – najnowsze oficjalne wersje:

 • Google Chrome,
 • Mozilla Firefox,
 • Safari,
 • Edge,
 • Opera.

 

Szkolenia on-line, webinaria

 

Co trzeba zrobić – krok po kroku


Dokonaj zgłoszenia na szkolenie on-line.

Otrzymujesz potwierdzenie dokonania zapisu na szkolenie.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium e-mailem udostępnimy link do szkolenia.

W dniu szkolenia przy użyciu linka wchodzisz na webinarium i uczestniczysz w zajęciach.

 

Logowanie na webinarium

 

Wirtualna poczekalnia

 

Webinarium – szkolenie on-line

 

Kontakt z prowadzącym – zadawanie pytań

 

 

Webinarowa platforma szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem Webinary GetResponse.

 

Webinarium – to takie łatwe


Korzystając z platformy webinarowej GetResponse nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania, zakładania konta w czy posiadania hasła do logowania.

 

Prostota obsługi komunikatora


Ciesz się łatwym kontaktem z prowadzącym zajęcia, możliwością korzystania z przygotowanych prezentacji, funkcjonalnością i intuicyjnością obsługi komunikatora.

 

WEBINARIUM – POLBI

Interaktywne, internetowe szkolenie na żywo


 • Webinarium to szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo.
 • Zajęcia realizowane są podobnie jak stacjonarne szkolenia otwarte.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

Renata Majewska

 

Renata Majewska – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.


Renata Majewska - Wykładowca, ekspert, specjalista prawa pracy.

Renata Majewska.

Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu:

☑️ wynagrodzeń, kalkulacji i list płac oraz potrąceń,

☑️ akt osobowych, zatrudniania i zwalniania pracowników,

☑️ egzekucji sądowej i administracyjnej z wynagrodzeń.

➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Renata Majewska to wykładowca z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. W swojej karierze zawodowej przeprowadziła setki szkoleń z zakresu prawa pracy, potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków wynikających z egzekucji sądowej i administracyjnej, szeroko pojętego prawo pracy (w tym dotyczące akt osobowych pracowników, zatrudniania i zwalniania pracowników w praktyce). Bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace.

 

Renata Majewska – Szkolenia, Polbi: prawo pracy, wynagrodzenia, lista płac, potrącenia i egzekucja.

Od wielu lat współpracujemy z Panią Renatą Majewską w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy – Polbi, Warszawa.

 

Specjalizacja, zakres prowadzonych szkoleń


Przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków, działalności socjalnej, prowadzenia dokumentacji pracowniczej przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich oraz prezentując zagadnienia związane z czasem pracy.

 

Renata Majewska – opinie uczestników szkoleń

 

Renata Majewska jest wysoko oceniana przez uczestników warsztatów i szkoleń za:

☑️ interesujący sposób prowadzenia zajęć,

☑️ umiejętne wiązanie teorii z praktyką,

☑️ jasne i przystępne przekazywanie wiedzy,

☑️ wysoki poziom przygotowania merytorycznego.

 

Oceny uczestników szkoleń potwierdzają wyniki anonimowych ankiet.

➡️ Zobacz, jak oceny otrzymuje Renata Majewska.

 

Metody prowadzenia zajęć

Większość szkoleń Renata Majewska prowadzi w formie warsztatów skupiając się na praktycznych aspektach wdrożenia zmian przepisów, a prezentowane wyliczenia przedstawia na przykładach. Uczestnicy szkoleń mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości.

 


 

Renata Majewska – Więcej o wykładowcy…

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

POLBI – NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi.

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie online?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Dodatkowy rabat na kurs zdalny (on-line)


W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł. Zapłać za webinarium tylko 290 zł! Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY. Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12. | ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia organizowane przez Polbi są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja webinarium – PPK


Organizacja szkolenia on-line: PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Wymagania sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Szkolenia on-line, webinaria

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Wewnętrzne / zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

SZKOLENIE ON-LINE

Termin: 2020-11-16

Webinarium. Zajęcia w godz. 10:00-16:00.

Cena dla osoby: 440 zł 330 zł *

Cena dla wielu osób: 390 zł 330 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2020-11-09 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Skip to content