Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

AOS – Nowe przepisy, harmonogramy przyjęć – kolejki oczekujących. Dokumentacja, rozliczenia. Szkolenie on-line.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS) – praktyka. Dokumentacja, rozliczenia i weryfikacja Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń.

Szkolenie on-line. AOS – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna. Obsługa pacjenta, rejestracja, obsługa kolejek oczekujących, nowe obowiązki sprawozdawcze. Porady lekarskie. Skierowania, zlecenia i recepty. Pakiet onkologiczny. Obsługa karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO). PSZ – System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Webinarium prowadzi Elżbieta Morawska.

 

SZKOLENIE ON-LINE


AOS – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna. Nowe przepisy, harmonogramy przyjęć, dokumentacja, rozliczenia.


Warsztaty prowadzi Elżbieta Morawska.

 

Szkolenie online: AOS - Ampulatoryjna Opieka Specjalistyczna. Webinarium - Polbi

Zajęcia w godzinach 9:45-14:00

Webinarium: Interaktywne szkolenie on-line na żywo

 

✅ AOS – Szkolenie dla pracowników wielu działów

Zapraszamy na szkolenie osoby z działów statystyki, odpowiedzialne za rejestracje medyczne, rozliczenie wszelkich świadczeń z NFZ oraz za sprawozdanie i rozliczanie kolejek oczekujących.

 

Najnowsze zmiany w prawie m.in. z obszaru e-zdrowia

Na szkoleniu zostaną zaprezentowane nowe rozwiązania prawne wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1590). Podczas zajęć zostaną omówione również obowiązki wynikające z ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r. poz. 932) oraz ich najnowsze nowelizacje, w tym ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2429).

 

✅ Informacje o terminach świadczeń opieki zdrowotnej

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nowe wymogi dla świadczeniodawców zobowiązanych do przekazania każdego dnia roboczego do godziny dziesiątej informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia według stanu na dzień poprzedzający.

 

✅ Harmonogramy przyjęć, listy oczekujących na świadczenia

Świadczeniodawcy prowadzący listy oczekujących na udzielanie świadczenia w czasie rzeczywistym w aplikacji udostępnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia są zobowiązani do prowadzenia harmonogramów przyjęć.

 

✅ Kategorie pacjentów na liście osób oczekujących

Oprócz pacjentów oczekujących (pierwszorazowych) lista osób oczekujących powinna obejmować również pacjentów przyjętych na bieżąco, posiadających prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, przyjętych w stanie nagłym oraz kontynuujących leczenie.

 

Szkolenie online: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - AOS. Polbi - Warszawa.

 

AOS – Program szkolenia


🖥️ Szkolenie on-line | Webinarium | Zajęcia na żywo

 

 1. Omówienie zmian ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – harmonogram przyjęć.
 2. Zapisy na listę oczekujących. Całość obsługi kolejek oczekujących.
 3. Obowiązki sprawozdawcze dotyczące kolejek oczekujących.
 4. E-skierowania – omówienie ogólnych zasad.
 5. Zbieranie oświadczeń dotyczących uprawnień do leczenia, zgody na leczenie i zabiegi diagnostyczne w AOS i szpitalu.
 6. Archiwizacja dokumentacji medycznej i organizacja archiwum.
 7. Udostępnianie i kopiowanie dokumentacji medycznej.
 8. Weryfikacja świadczeń dokonywana przez NFZ.
 9. Rozliczanie świadczeń zgodnie z zarządzeniami Prezesa NFZ – dyskusja i praktyczne wskazówki.
 10. Ogólne zasady rozliczania COVID.

 

Adresaci szkolenia – Obsługa pacjenta (AOS)


Szkolenie on-line adresowane jest do osób odpowiedzialnych za zarządzanie poradniami, pracowników rejestracji pacjentów, osób zatrudnionych w działach rozliczeń oraz pracowników zajmujących się archiwizacją dokumentacji w poradniach, placówkach medycznych obsługujących pacjentów w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

 

Uczestnicy szkolenia internetowego dowiedzą się:


 1. Jak rejestrować pacjenta na listach oczekujących zgodnie z nowymi przepisami?
 2. Jak sprawdzać poprawność prowadzenia list oczekujących we własnym zakresie przed sprawozdaniem do NFZ?
 3. Jaką i jak prowadzić dokumentację medyczną?
 4. O zmianach w pakiecie onkologicznym i wypełnianiu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.
 5. O roli koordynatora karty DiLO.

 

Opinie uczestników szkolenia


Prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń z obszaru ochrony zdrowia. | Raporty – Oceny Szkolenia

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (e-learning). Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. | ➡️ Zobacz: Webinaria, szkolenia on-line.

 

Szkolenie on-line (webinarium). AOS - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.

 

Udział w szkoleniu – logowanie


Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium udostępniamy uczestnikom szkolenia e-mailem dostęp do internetowej platformy szkoleniowej. Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego. Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome.

 

AOS - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna. Szkolenie on-line (webinarium).

 

Organizacja szkolenia on-line


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 9:45. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 14:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Certyfikat ze szkolenia (zaświadczenie), materiały dydaktyczne


Każdy uczestnik szkolenia pt. „AOS (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna) – harmonogram przyjęć, dokumentacja, rozliczenia, praktyka.” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu„ potwierdzające uczestnictwo w webinarium omawiającym całokształt zagadnień dotyczących ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). | Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Kontakt z organizatorem, koordynator webinarium


Szkolenie online: Obsługa pacjenta AOS (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna). Kontakt z koordynatorem webinarium. Polbi – Warszawa.

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88

joanna@polbi.com.pl

Program

Szkolenie on-line


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa – najnowsze wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Jak zapisać się na szkolenie on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • udostępnimy materiały szkoleniowe,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

Elżbieta Morawska

 

Praktyk, ekspert, specjalista, prowadząca szkolenia.


Kierownik działu statystyki medycznej wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ.

Elżbieta Morawska prowadzi szkolenia m.in. z zakresu obsługi i dokumentacji pacjenta, roli koordynatora leczenia onkologicznego i karty diagnostyki i leczenia onkologicznego DiLO, obiegu dokumentacji w podmiocie leczniczym, prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, organizacji archiwum.

Elżbieta Morawska to wykładowca doskonale oceniany przez uczestników naszych szkoleń.

Beata Walewska

Praktyk, ekspert, specjalista, prowadząca szkolenia.

Pracownik działu organizacji wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

POLBI – NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia (on-line) – AOS


Organizacja szkolenia online: AOS – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, dokumentacja, rozliczenia.

9:45 – Rozpoczęcie szkolenia.

14:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu –  Szczegółowe informacje.

 

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Szkolenia on-line, webinaria

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Wewnętrzne/zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

Szkolenie on-line

Termin: 2021-05-28

Webinarium. Zajęcia w godz. 9:45-14:00.

Cena dla osoby: 410 zł 300 zł *

Cena dla wielu osób: 370 zł / os. 300 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2021-04-23 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Skip to content