Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Dokumentacja pracownicza i RODO w kadrach. Szkolenie on-line.

Szkolenie online. Prowadzenie akt osobowych. Świadectwo pracy (nowy wzór i zasady wydawania), przechowywanie dokumentacji pracowniczej (kadrowej). RODO - ochrona danych osobowych w dziale kadr.

Webinarium (szkolenie on-line). Dokumentacja pracownicza (kadrowa). Akta osobowe – Nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy, nowe świadectwo pracy i zasady wydawania. Najnowsze zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej i dokumentacji zatrudnieniowej. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na nowych zasadach z uwzględnieniem przepisów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów ich elektronizacji, zakaz kserowania dokumentów. Dokumentacja związana z czasem pracy. RODO – Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (w dziale kadr). Internetowe szkolenie w formie zdalnej prowadzi Renata Majewska.

 

 

🖥️ SZKOLENIE ON-LINE


Tytuł: Dokumentacja pracownicza i RODO w kadrach.

Prowadząca: Renata Majewska.


Forma: Interaktywne szkolenie on-line na żywo.

Webinarium: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena szkolenia: 330 zł netto / 330 zł brutto za osobę (VAT zw.).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Szkolenie on-line: Dokumentacja pracownicza (dokumentacja kadrowa) i RODO w kadrach.

 

 

Dokumentacja pracownicza po zmianie przepisów

Teczka osobowa pracownika po wprowadzeniu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracownicze oraz omówienie najnowszych zmian przepisów i ich wpływu na sprawy kadrowe. Prezentacja praktycznych wniosków wynikających ze stosowania znowelizowanego kodeksu pracy oraz pierwsze interpretacje.

 

RODO w kadrach

Najnowsze regulacje o ochronie danych osobowych (RODO) w obszarze kadr i płac z uwzględnieniem najnowszej nowelizacji zmieniającej zakres danych pozyskiwanych od kandydata do pracy i pracownika oraz danych socjalnych. Nowe zasady ochrony danych osobowych w stosunkach pracy.

 

Akta osobowe i świadectwo pracy na nowych zasadach

Akta osobowe pracownika – prawidłowa dokumentacja pracownicza od nawiązania stosunku pracy aż do ustania zatrudnienia. Nowy układ akt osobowych. Nowe świadectwo pracy. Postać papierowa albo elektroniczna akt osobowych. Omówienie przygotowanych dokumentów oraz sporządzanie razem z uczestnikami szkolenia wzorów nowych druków.

 

Analiza trudniejszych przypadków

Case study, konkretne przykłady. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia dotyczące zgłaszanych wątpliwości wynikających z codziennej praktyki prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Problemy powstające na tle nowych regulacji dotyczących spraw pracowniczych i sposoby ich rozwiązywania. Najczęstsze nieprawidłowości – jak ich unikać?

 

Dokumentacja kadrowa, szkolenie online, Polbi - Warszawa. Prowadzi Renata Majewska.

 

Wprowadzenie


Rekrutujesz pracowników i nie wiesz, co zrobić z nadmiarem pozyskanych dokumentów? Gubisz się w zawartości teczek osobowych pracowników i masz wątpliwości, ile czasu i jak je przechowywać? Na te i inne pytania odpowiemy na szkoleniu dotyczącym prowadzenia dokumentacji pracowniczej na zmienionych zasadach, ze szczególnym uwzględnieniem RODO.

 

Adresaci szkolenia on-line / grupa docelowa


Jeśli pracujesz w kadrach lub płacach, jesteś właścicielem małej firmy, aplikujesz na stanowisko specjalisty personalnego, nie martw się, że nie dasz rady nowym przepisom prawa pracy dotyczących dokumentacji pracowniczej.

Szkolenie on-line z zakresu prawidłowego prowadzenia akt osobowych (teczki pracownika) skierowane jest do pracowników wydziałów kadr i działów płac, a także właścicieli firm prowadzących samodzielnie politykę kadrową firmy. Zapraszamy do udziału w szkoleniu internetowym także osoby zainteresowane tematyką prowadzenia dokumentacji kadrowej i prawidłowego wydawania świadectw pracy.

 

Cel edukacyjny szkolenia internetowego


Szkolenie on-line pozwoli uczestnikom zapoznać się ze zmienionymi zasadami prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników oraz dokumentacji kadrowej obowiązującymi od 2019 roku i ochroną danych osobowych ze stosunku pracy po wejściu w życie przepisów RODO z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji kodeksu pracy oraz nowego rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej.

Szkolenie internetowe „na żywo” ma na celu usystematyzowanie i pogłębienie wiadomości z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji towarzyszącej zatrudnianiu pracowników, w szczególności akt osobowych. Szkolenie prowadzone w formie zdalnej uwzględnienia najnowsze zmiany w przepisach dotyczących spraw pracowniczych.

 

W każdą środę DODATKOWY RABAT 40 ZŁ !

Zapłać za SZKOLENIE TYLKO 290 ZŁ.


Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.

| ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA


 1. Czwórpodział dokumentacji kadrowej wynikający z rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 2. Dokumentacja zbiorowa ze stosunku pracy.
 3. Inne rodzaje dokumentacji kadrowej.
 4. Zasady prowadzenia akt osobowych (chronologia, numerowanie, dekretacja dokumentów, potwierdzanie za zgodność z przedstawionym dokumentem itd.)
 5. Postać papierowa albo elektroniczna akt osobowych.
 6. Postać prowadzenia: papierowa – elektroniczna (interpretacja resortu pracy).
 7. Czas przechowywania dokumentacji kadrowej.

 

Rekrutacja kandydata do pracy w świetle zmienionych przepisów o ochronie danych osobowych – RODO.

 1. Jakich danych można żądać od przyszłego pracownika?
 2. O co nie wolno pytać (zamknięty charakter części „A” akt osobowych)?
 3. Jak wygląda kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy?
 4. Co zawiera klauzula informacyjna adresowana osoby ubiegającej się o pracę?
 5. Gdzie można zastosować dodatkowe klauzule rekrutacyjne?
 6. Kiedy zakładamy akta osobowe dla osoby przyjmowanej do pracy?
 7. Jakie informacje należy zamieszczać w części „A” akt osobowych?
 8. Czy w części „A” akt osobowych można wpiąć dyplom ukończenia studiów, prawo jazdy i świadectwa pracy?
 9. Które dokumenty gromadzimy w części „A” akt osobowych, a które pozyskujemy tylko do wglądu?
 10. Jakie orzeczenia lekarskie zamieszczamy w części „A” akt osobowych?
 11. Ile czasu przechowujemy dane osobowe odrzuconych kandydatów, a ile przyjętych do pracy?

 

 1. Jakich danych można żądać od pracownika (otwarty charakter części „B” akt osobowych).
 2. Czy wolno się domagać się od pracownika jego zdjęcia?
 3. Co zamieszczamy w kwestionariuszu osobowym dla pracownika?
 4. Jak wygląda klauzula informacyjna dla pracownika?
 5. Kiedy pracodawca potrzebuje zgody pracownika na dobrowolnie przetwarzanie zwykłych i wrażliwych danych osobowych?
 6. Które dokumenty przedstawiane przez pracownika są umieszczane w części „B” akt osobowych, a których żądamy tylko do wglądu?
 7. Czy w części „B” akt osobowych wpinamy orzeczenia dotyczące wstępnych badań lekarskich?
 8. Co się zmieniło we wstępnych szkoleniach BHP?
 9. Dane osobowe, jakich będzie można żądać od pracownika?
 10. Jak wygląda podstawowa i rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia?
 11. Na jakich zasadach sporządzamy i gromadzimy dokumenty związane z uprawnieniami rodzicielskimi pracowników?

 

Rozstanie stron – jak udokumentować i rozliczyć?

 1. Jak na nowych zasadach wydawać i korygować świadectwo pracy?
 2. Kiedy zwolniony pracownik uzyskuje zastępcze świadectwo pracy?
 3. Jak sporządzać świadectwo pracy w sytuacjach szczególnych (ponowne zatrudnienie, przywrócenie do pracy, transfer zakładu pracy na innego pracodawcę)?
 4. Co zamieszczamy w części „C” akt osobowych?

 

 1. Jak sporządzić upoważnienia do przetwarzania danych osobowych członków załogi oraz gdzie i jak należy je przechowywać?
 2. Którzy pracodawcy muszą posiadać inspektora ochrony danych osobowych?
 3. Kiedy trzeba sporządzić umowę podpowiedzenia danych osobowych?
 4. Co to jest rejestr czynności przetwarzania i ocena skutków dla ochrony danych osobowych?

 

 1. Kogo obowiązuje 50-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 2. Kiedy stosujemy skrócony okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (10 lat) obowiązkowo, a kiedy dobrowolnie?
 3. Jak sporządzamy i komu wręczamy informację o długości okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej?

 

Zmiana postaci prowadzenia i przechowywania akt osobowych – przejście z postaci papierowej na elektroniczną.

 1. Jak wyznaczyć osoby odpowiedzialne za elektronizację akt osobowych?
 2. Na jakich zasadach określić zakres podmiotowy i przedmiotowy elektronizacji dokumentacji kadrowej?
 3. Jak zrobić odwzorowania cyfrowe dokumentów i opatrzyć je bezpiecznym podpisem?
 4. Jakie wymagania musi spełniać system informatyczny do obsługi pracowniczej e-dokumentacji?
 5. Jak dołącyć dokument papierowy doniesiony przez kandydata do pracy lub pracownika do e-akt?
 6. Jak sporządzić informację o zmianie sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej?

 

 1. Dokumentacja socjalna na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
 2. Jakie dane musi podać osoba ubiegająca się o pomoc z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚŚ)?
 3. Jak wygląda oświadczenie (wniosek) o świadczenie z funduszu socjalnego?
 4. Czy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń socjalnych musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych?
 5. Co zawiera klauzula informacyjna dla osoby uprawnionej do ubiegania się o świadczenie socjalne?
 6. Czy musimy dostarczyć klauzulę informację dla członka rodziny osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS?
 7. Ile czasu przechowujemy dane socjalne?
 8. Jak wygląda upoważnienie dla członka komisji socjalnej do przetwarzania danych socjalnych osób uprawnionych i członków ich rodzin?

 

 1. Gdzie przechowujemy zajęcie wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych wierzytelności?
 2. Jakie dokumenty musimy przekazać organowi egzekucyjnemu (m.in. zestawienie składników wynagrodzeń, informacja o zbiegu egzekucji)?
 3. Jak postępujemy w razie ustania zatrudnienia pracownika – dłużnika?

 

Dokumentacja prowadzona dla Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

 1. czym podmiot zatrudniający musi poinformować osoby zatrudnione?
 2. Jakie dane musi przekazywać instytucji finansowej?
 3. Gdzie przechowujemy dokumentację dotyczącą PPK?

 

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu prowadzenia akt pracowniczych i ochrony danych osobowych w zakładzie pracy oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie poświęconemu tematyce dokumentacji kadrowej.

 

Metoda prowadzenia zajęć internetowych


  Szkolenie „Dokumentacja pracownicza i RODO w kadrach” jest poprowadzone w sposób praktyczny i koncentruje się na najnowszych zmianach w prawie pracy, zasiłkach i składkach oraz ich konsekwencjach w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowej, dokumentacji płacowej i ewidencji czasu pracy.

  Trudniejsze zagadnienia zostaną przedstawione na przykładach. Omawiana tematyka zostanie zilustrowana najciekawszymi wyrokami sądowymi i interpretacjami urzędów.

  Na szkoleniu on-line zaakcentowane zostaną nowości w sposobie wydawania świadectwa pracy i w samym wzorze świadectwa pracy, które wynikają z wchodzących zmian przepisów prawa.

  Wykładowca przeanalizuje ze słuchaczami sposób redagowania i formułowania treści dokumentów związanych z zatrudnieniem, zwracając uwagę na trudniejsze elementy.

  Udział w zajęciach internetowych to okazja do podzielenia się i wymiany z innymi uczestnikami szkolenia pierwszymi doświadczeniami ze stosowania nowych przepisów.

 

 

Wykładowca, prowadząca webinarium – Renata Majewska

Renata Majewska – Specjalista, ekspert, wykładowca Polbi

 

Rezultaty, efekty szkolenia on-line


Na szkoleniu on-line dotyczącym dokumentacji kadrowej zostaną przedstawione szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej (akta osobowe, świadectwa pracy i pozostała dokumentacja kadrowa)  prowadzący zajęcia wyjaśni, jak prawidłowo dostosować dokumentację pracowniczą do nowych wymogów przepisów prawa pracy. Dzięki poznaniu nowych przepisów uczestnicy szkolenia będą przygotowani do wdrożenia w życie nowych przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz będą mogli przystosować się do nowych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych w stosunkach pracy (RODO w kadrach).

 

Korzyści dla uczestników szkolenia


Po ukończeniu szkolenia on-line z zakresu dokumentacji pracowniczej i przepisów RODO w kadrach uczestnik zajęć:

 1. ma uporządkowaną i zaktualizowaną wiedzę z zakresu prawa pracy w szczególności dotycząca prawidłowego prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od zatrudnienia pracownika aż po ustanie stosunku pracy,
 2. umie samodzielnie prowadzić akta osobowe i dokumentację pracowniczą, zna zasady prowadzenia jej w formie papierowej i elektronicznej oraz posiada umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z pracą działów kadrowych,
 3. jest zapoznany i przygotowany do zmian wynikające z nowelizacji przepisów wchodzących w życie w 2019 roku, w tym nowego rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej,
 4. dowie się o pierwszych doświadczeniach z praktycznego wdrażania nowych przepisów o dokumentacji pracowniczej i pozna najnowsze interpretacje i stanowiska resortu pracy z zakresu prowadzenia dokumentacji zatrudnieniowej,
 5. ma umiejętność samokształcenia się oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać problemy pojawiające się podczas wykonywania obowiązków pracowniczych związanych z prowadzeniem dokumentacji kadrowej.

 

Dokumentacja kadrowa – regulacje prawne


Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej określało dotychczas rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Nowe przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 13 września 2018 roku wprowadzają zmiany w szczegółowych regulacjach prawnych dotyczących zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Szkolenie „Dokumentacja pracownicza i RODO w kadrach” omawia zasady prowadzenia teczek akt osobowych z uwzględnieniem nowych obowiązujących rozwiązań prawnych.

 

Dokumentacja kadrowa i akta osobowe w aspekcie RODO. Szkolenie online - Polbi.

Jak postępować z dokumentami w działach kadrowych po zmianach przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)?

 

RODO – Ochrona Danych Osobowych w Kadrach


Na szkoleniu on-line poświęconemu zasadom prowadzenia akt osobowych pracownika i dokumentacji kadrowej zostaną omówione nowe zasady przetwarzania danych osobowych (pozyskiwanie i  przechowywanie danych, udostępnianie danych, obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników, klauzule i niezbędna dokumentacja).

 

Gotowe dokumenty, wzory nowych druków


Podczas internetowych zajęć prelegent omówi już przygotowane lub sporządzi razem z uczestnikami wzory nowych druków, m.in.:

 1. zawiadomienie o zmianie postaci dokumentacji i możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji,
 2. zawiadomienie lub pouczenie o długości okresu przechowywania dokumentacji i możliwości jej odbioru po upływie tego okresu,
 3. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych członków załogi,
 4. zgoda na dobrowolne przetwarzanie danych osobowych,
 5. umowa podpowierzenia,
 6. informacja dla członka załogi o prawach w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Szkolenie: Dokumentacja pracownicza – poruszane zagadnienia.


Instrukcja prowadzenia dokumentacji pracowniczej w firmie. Dokumentacja kadrowa. Teczka osobowa zatrudnionego. Kwestionariusz i dane osobowe. Dokumentacja płacowa. Ewidencja czasu pracy, lista obecności. Umowa o pracę. Przebieg zatrudnienia. Informacja o warunkach zatrudnienia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę lub rozwiązaniu stosunku pracy. Świadectwo pracy. Zasady wydawania świadectwa pracy. Zmiana treści świadectwa pracy. Jak unikać błędów prowadząc akta osobowe? Prawidłowa teczka personalna. Obowiązki pracodawcy związane z dokumentacją pracowniczą. Gdy dochodzi do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. RODO – ochrona danych osobowych w praktyce. Zmiany Kodeksu pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych dotyczące zatrudnienia. Upoważnianie pracownika do przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania dane pracowników. Zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych.

 

Oceny i opinie uczestników szkolenia


Prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia: Dokumentacja pracownicza (akta osobowe) i RODO w kadrach. Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (e-learning). Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. | ➡️ Zobacz: Webinaria, szkolenia on-line.

 

Organizacja szkolenia on-line


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, zaświadczenie (certyfikat)


Każdy uczestnik szkolenia „Dokumentacja pracownicza i RODO w kadrach” otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz imienne oraz imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. | Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z koordynatorem szkolenia online: Dokumentacja pracownicza, akta osobowe, RODO w kadrach.Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.com.pl

Program

Dokumentacja pracownicza. Akta osobowe (podział, układ i zawartość oraz postać), świadectwo pracy (nowy wzór). Przepisy o ochronie danych osobowych (RODO w kadrach). Dokumentacja pracownicza od zatrudnienia po świadectwo pracy. Warsztaty prowadzi Renata Majewska.

 

Dokumentacja pracownicza, akta osobowe i RODO w kadrach 2019. Szkolenie, Polbi, Warszawa.

Dokumentacja pracownicza 2019. RODO w kadrach. Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa. Program szkolenia opracowała Renata Majewska.

 

 1. Czwórpodział dokumentacji kadrowej wynikający z rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 2. Dokumentacja zbiorowa ze stosunku pracy.
 3. Inne rodzaje dokumentacji kadrowej.
 4. Zasady prowadzenia akt osobowych (chronologia, numerowanie, dekretacja dokumentów, potwierdzanie za zgodność z przedstawionym dokumentem itd.)
 5. Postać papierowa albo elektroniczna akt osobowych.
 6. Postać prowadzenia: papierowa – elektroniczna (interpretacja resortu pracy).
 7. Czas przechowywania dokumentacji kadrowej.

 

Rekrutacja kandydata do pracy w świetle zmienionych przepisów o ochronie danych osobowych – RODO.

 1. Jakich danych można żądać od przyszłego pracownika?
 2. co nie wolno pytać (zamknięty charakter części „A” akt osobowych)?
 3. Jak wygląda kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy?
 4. Co zawiera klauzula informacyjna adresowana osoby ubiegającej się o pracę?
 5. Gdzie można zastosować dodatkowe klauzule rekrutacyjne?
 6. Kiedy zakładamy akta osobowe dla osoby przyjmowanej do pracy?
 7. Jakie informacje należy zamieszczać w części „A” akt osobowych?
 8. Czy w części „A” akt osobowych można wpiąć dyplom ukończenia studiów, prawo jazdy i świadectwa pracy?
 9. Które dokumenty gromadzimy w części „A” akt osobowych, a które pozyskujemy tylko do wglądu?
 10. Jakie orzeczenia lekarskie zamieszczamy w części „A” akt osobowych?
 11. Ile czasu przechowujemy dane osobowe odrzuconych kandydatów, a ile przyjętych do pracy?

 

 1. Jakich danych można żądać od pracownika (otwarty charakter części „B” akt osobowych).
 2. Czy wolno się domagać się od pracownika jego zdjęcia?
 3. Co zamieszczamy w kwestionariuszu osobowym dla pracownika?
 4. Jak wygląda klauzula informacyjna dla pracownika?
 5. Kiedy pracodawca potrzebuje zgody pracownika na dobrowolnie przetwarzanie zwykłych i wrażliwych danych osobowych?
 6. Które dokumenty przedstawiane przez pracownika są umieszczane w części „B” akt osobowych, a których żądamy tylko do wglądu?
 7. Czy w części „B” akt osobowych wpinamy orzeczenia dotyczące wstępnych badań lekarskich?
 8. Co się zmieniło we wstępnych szkoleniach BHP?
 9. Dane osobowe, jakich będzie można żądać od pracownika?
 10. Jak wygląda podstawowa i rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia?
 11. Na jakich zasadach sporządzamy i gromadzimy dokumenty związane z uprawnieniami rodzicielskimi pracowników?

 

Rozstanie stron – jak udokumentować i rozliczyć?

 1. Jak na nowych zasadach wydawać i korygować świadectwo pracy?
 2. Kiedy zwolniony pracownik uzyskuje zastępcze świadectwo pracy?
 3. Jak sporządzać świadectwo pracy w sytuacjach szczególnych (ponowne zatrudnienie, przywrócenie do pracy, transfer zakładu pracy na innego pracodawcę)?
 4. Co zamieszczamy w części „C” akt osobowych?

 

 1. Jak sporządzić upoważnienia do przetwarzania danych osobowych członków załogi oraz gdzie i jak należy je przechowywać?
 2. Którzy pracodawcy muszą posiadać inspektora ochrony danych osobowych?
 3. Kiedy trzeba sporządzić umowę podpowiedzenia danych osobowych?
 4. Co to jest rejestr czynności przetwarzania i ocena skutków dla ochrony danych osobowych?

 

 1. Kogo obowiązuje 50-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 2. Kiedy stosujemy skrócony okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (10 lat) obowiązkowo, a kiedy dobrowolnie?
 3. Jak sporządzamy i komu wręczamy informację o długości okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej?

 

Zmiana postaci prowadzenia i przechowywania akt osobowych – przejście z postaci papierowej na elektroniczną.

 1. Jak wyznaczyć osoby odpowiedzialne za elektronizację akt osobowych?
 2. Na jakich zasadach określić zakres podmiotowy i przedmiotowy elektronizacji dokumentacji kadrowej?
 3. Jak zrobić odwzorowania cyfrowe dokumentów i opatrzyć je bezpiecznym podpisem?
 4. Jakie wymagania musi spełniać system informatyczny do obsługi pracowniczej e-dokumentacji?
 5. Jak dołącyć dokument papierowy doniesiony przez kandydata do pracy lub pracownika do e-akt?
 6. Jak sporządzić informację o zmianie sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej?

 

 1. Dokumentacja socjalna na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
 2. Jakie dane musi podać osoba ubiegająca się o pomoc z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚŚ)?
 3. Jak wygląda oświadczenie (wniosek) o świadczenie z funduszu socjalnego?
 4. Czy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń socjalnych musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych?
 5. Co zawiera klauzula informacyjna dla osoby uprawnionej do ubiegania się o świadczenie socjalne?
 6. Czy musimy dostarczyć klauzulę informację dla członka rodziny osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS?
 7. Ile czasu przechowujemy dane socjalne?
 8. Jak wygląda upoważnienie dla członka komisji socjalnej do przetwarzania danych socjalnych osób uprawnionych i członków ich rodzin?

 

 1. Gdzie przechowujemy zajęcie wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych wierzytelności?
 2. Jakie dokumenty musimy przekazać organowi egzekucyjnemu (m.in. zestawienie składników wynagrodzeń, informacja o zbiegu egzekucji)?
 3. Jak postępujemy w razie ustania zatrudnienia pracownika – dłużnika?

 

Dokumentacja prowadzona dla Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

 1. czym podmiot zatrudniający musi poinformować osoby zatrudnione?
 2. Jakie dane musi przekazywać instytucji finansowej?
 3. Gdzie przechowujemy dokumentację dotyczącą PPK?

 

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu prowadzenia akt pracowniczych i ochrony danych osobowych w zakładzie pracy oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie poświęconemu tematyce dokumentacji kadrowej.

 

Szkolenie on-line


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa – najnowsze wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Jak zapisać się na szkolenie on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • udostępnimy materiały szkoleniowe,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

Renata Majewska

Renata Majewska to wykładowca z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. W swojej karierze zawodowej przeprowadziła setki szkoleń z zakresu prawa pracy, potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków wynikających z egzekucji sądowej i administracyjnej, szeroko pojętego prawo pracy (w tym dotyczące akt osobowych pracowników, zatrudniania i zwalniania pracowników w praktyce). Bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace.

 

Renata Majewska – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.


Renata Majewska - Wykładowca, ekspert i ekspert Polbi, specjalista prawa pracy.

Renata Majewska

RENATA MAJEWSKA

Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu wynagrodzeń, kalkulacji i list płac oraz potrąceń, akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, zatrudniania i zwalniania pracowników oraz świadectw pracy, spraw socjalnych, egzekucji sądowej i administracyjnej z wynagrodzeń.

 

Renata Majewska - Polbi, Warszawa.

WIĘCEJ O WYKŁADOWCY…

Specjalizacja, zakres prowadzonych szkoleń


Renata Majewska przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków, działalności socjalnej, prowadzenia dokumentacji pracowniczej przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich oraz prezentując zagadnienia związane z czasem pracy.

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

Polbi – Numer Rachunku Bankowego


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie online?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia (on-line) – Dokumentacja pracownicza


Organizacja szkolenia online: Webinarium: Dokumentacja pracownicza i akta osobowe.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

 

Wewnętrzne/zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content