Polbi

Audyt zdalny w hurtowni farmaceutycznej – DPD dla zaawansowanych

SZKOLENIE O AUDYTACH ZDALNYCH W HF


Jak przeprowadzić audyt zdalny (Remote audit)?

 

DPD - audyt zdalny w hurtowni farmaceutycznej - Szkolenie online

 

Audytowanie na odległość nie musi być trudne


Zapraszamy na szkolenie dotyczące przeprowadzania audytów wykonywanych przez hurtownię farmaceutyczną (HF) zgodnie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną (DPD, Remote audit).

  • Poznasz aspekty prawne kontroli wewnętrznych i działań zlecanych
  • Dowiedz się, jak w praktyce przeprowadzić audyt zdalny i raportować wyniki
  • Ocenisz, jakie zagrożenia i zalety w pojawiają się w procesie audytowania
  •  Sprawdzisz, jakie kompetencje posiada  audytor w procesie audytu zdalnego

Szczegółowo omówimy planowanie, organizację i prowadzenie audytu zdalnego, który hurtownia farmaceutyczna przeprowadza u swoich podwykonawców.

 

Audyt zdalny – Idea warsztatów dla hurtowni farmaceutycznych


Zajęcia obejmują swoim zakresem zasady planowania audytów oraz omawiają wymagania  i stosowane rozwiązania dotyczące przeprowadzania audytów, z uwzględnieniem audytów zdalnych wykonywanych przez hurtownię farmaceutyczną.

 

Praktyczne warsztaty DPD


Omawiamy metodologię, stosowane narzędzia i zasady komunikacji przed i w trakcie audytu zdalnego pozostające w zgodzie z zapisami rozporządzenia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) oraz jednocześnie prezentujemy praktyczne zasady realizacji audytu zdalnego w hurtowni farmaceutycznej.

 

Program warsztatów DPD


AUDYT ZDALNY W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ

Wymagania dla kontroli wewnętrznych i działania zlecane. Wymagania i działania zlecane w hurtowniach farmaceutycznych w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD).

Audyt zdalny – metodologia, narzędzia, zasady komunikacji.  Zasady przeprowadzania audytu, czynności przed i w trakcie audytu, dobór stron uczestniczących, zagrożenia i zalety w procesie audytu zdalnego w hurtowi farmaceutycznej.

Planowanie audytu zdalnego, kryteria, zakres. Audyt zdalny dostawcy usługi, ustalanie kryteriów i zakresu oraz dokumentacja podlegającej weryfikacji. Najczęściej stosowane metody w procesie audytu.

Zadania i kompetencje audytora. Identyfikacja i klasyfikacja niezgodności, formułowanie powodów zaklasyfikowania niezgodności w procesach zlecanych podwykonawcom.

Raportowania wyników audytu zdalnego. Raportowanie wyników audytów zdalnych – dobre praktyki dokumentowania oraz postępowanie pouadytowe w zależności od wyniku audytu dostawcy usług i zasady nadzoru.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program

 

Audyt zdalny – Szkolenie dla zaawansowanych


Liczymy, że w zajęciach wezmą udział praktycy. Warsztaty powstały z myślą o osobach mających już do czynienia z przeprowadzaniem audytów (zaawansowany poziom warsztatów).

 

Adresaci warsztatów – Kogo zapraszamy na zajęcia?


Szkolenie dotyczące przeprowadzania audytów (w tym audytów zdalnych) wykonywanych przez hurtownię farmaceutyczną zgodnie z wymogami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) kierowane jest do:

  • Kierowników Hurtowni farmaceutycznych / Osób Odpowiedzialnych,
  • Kierowników Działu Jakości / Zapewnienia jakości,
  • Specjalistów ds. Jakości / ds. Farmacji,
  • Audytorów wewnętrznych Hurtowni farmaceutycznych,
  • Audytorów wewnętrznych dostawców usług logistycznych dla hurtowni farmaceutycznych.

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


➤ Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie – Certyfikaty

➤ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury

➤ Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy w rejestrach

➤ Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

 

Szkolenie – Audyt zdalny w hurtowni farmaceutycznej dla zaawansowanych


➤ Audyt zdalny w hurtowni farmaceutycznej. DPD dla zaawansowanych

➤ Czas trwania – 3 godziny (z przerwami), zajęcia na żywo online

➤ Warsztaty prowadzi ekspert DPD – Anna Lignar

➤ Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.