Polbi

Audyt zdalny w hurtowni farmaceutycznej – DPD dla zaawansowanych

Jak przeprowadzić audyt zdalny (Remote audit)?

Zapraszamy na szkolenie dotyczące przeprowadzania audytów wykonywanych przez hurtownię farmaceutyczną (HF) zgodnie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną (DPD, Remote audit). Szczegółowo omówimy planowanie, organizację i prowadzenie audytu zdalnego, który hurtownia farmaceutyczna przeprowadza u swoich podwykonawców.

 

Audytowanie na odległość nie musi być trudne


  • Poznasz aspekty prawne kontroli wewnętrznych i działań zlecanych
  • Dowiedz się, jak w praktyce przeprowadzić audyt zdalny i raportować wyniki
  • Ocenisz, jakie zagrożenia i zalety w pojawiają się w procesie audytowania
  •  Sprawdzisz, jakie kompetencje posiada  audytor w procesie audytu zdalnego

 

DPD - audyt zdalny w hurtowni farmaceutycznej - Szkolenie online

 

 

Audyt zdalny – Idea warsztatów dla hurtowni farmaceutycznych


Zajęcia obejmują swoim zakresem zasady planowania audytów oraz omawiają wymagania  i stosowane rozwiązania dotyczące przeprowadzania audytów, z uwzględnieniem audytów zdalnych wykonywanych przez hurtownię farmaceutyczną.

 

Praktyczne warsztaty DPD


Omawiamy metodologię, stosowane narzędzia i zasady komunikacji przed i w trakcie audytu zdalnego pozostające w zgodzie z zapisami rozporządzenia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) oraz jednocześnie prezentujemy praktyczne zasady realizacji audytu zdalnego w hurtowni farmaceutycznej.

 

Program warsztatów DPD


AUDYT ZDALNY W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ

 

1. Kontrole wewnętrzne i działania zlecane – wymagania

Omówienie wymagań dotyczących kontroli wewnętrznych i działań zlecanych w hurtowniach farmaceutycznych w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD).

2. Audyt zdalny – metodologia, narzędzia, zasady komunikacji

Zasady przeprowadzania audytu zdalnego – metodologia, stosowane narzędzia, zasady komunikacji przed i w trakcie audytu, dobór stron uczestniczących, zagrożenia i zalety w procesie audytu zdalnego w hurtowi farmaceutycznej.

3. Planowanie audytu zdalnego, kryteria, zakres

Zasady planowania audytu zdalnego dostawcy usługi, ustalania kryteriów i zakresu audytu oraz dokumentacji podlegającej weryfikacji. Najczęściej stosowane metody w procesie audytu. Praktyczne omówienie przykładowego planu audytu zdalnego dostawcy usługi transportowej.

4. Zadania i kompetencje audytora

Kompetencje i zadania audytora: identyfikacja i klasyfikacja niezgodności, formułowanie powodów zaklasyfikowania niezgodności w procesach zlecanych podwykonawcom. Omówienie przykładowych klasyfikacji niezgodności w obszarze dostawców usług.

5. Raportowania wyników audytu zdalnego

Zasady raportowania wyników audytów zdalnych – dobre praktyki dokumentowania.

6. Postępowanie pouadytowe

Postępowanie pouadytowe w zależności od wyniku audytu dostawcy usług i zasady nadzoru.

7. Podsumowanie i wnioski, panel dyskusyjny

Panel dyskusyjny. Podsumowanie i wnioski praktyczne.

 

Osoba prowadząca warsztaty DPD – Anna Lignar


Wykładowca - Anna Lignar. Ekspert DPD, Polbi - Warszawa.Polbi – Warszawa. Anna Lignar, wykładowca

 

ANNA LIGNAR

Wykładowca i doświadczony trener, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Ekspert DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna). Farmaceutka. Doświadczenie zdobyła pracując w firmach farmaceutycznych. Audytor Wiodący IRCA, ISO 9001:2015. Nasz ekspert i wieloletni współpracownik firmy Polbi.

 

Audyt zdalny – Szkolenie dla zaawansowanych


Liczymy, że w zajęciach wezmą udział praktycy. Warsztaty powstały z myślą o osobach mających już do czynienia z przeprowadzaniem audytów (zaawansowany poziom warsztatów).

 

Adresaci warsztatów – Kogo zapraszamy na zajęcia?


Szkolenie dotyczące przeprowadzania audytów (w tym audytów zdalnych) wykonywanych przez hurtownię farmaceutyczną zgodnie z wymogami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) kierowane jest do:

  • Kierowników Hurtowni farmaceutycznych / Osób Odpowiedzialnych,
  • Kierowników Działu Jakości / Zapewnienia jakości,
  • Specjalistów ds. Jakości / ds. Farmacji,
  • Audytorów wewnętrznych Hurtowni farmaceutycznych,
  • Audytorów wewnętrznych dostawców usług logistycznych dla hurtowni farmaceutycznych.

 

Szkolenie – Audyt zdalny w hurtowni farmaceutycznej dla zaawansowanych


 

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.