Polbi

Inspekcja GIF w hurtowni farmaceutycznej okiem inspektora

Jak dobrze przygotować się do inspekcji GIF i właściwie komunikować się z inspektorem?

Szkolenie mające pomóc w przygotowaniu się do inspekcji prowadzonych przez GIF. Warsztaty pozwalają usystematyzować uprawnienia i obowiązki hurtowników farmaceutycznych podczas inspekcji prowadzonej przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

 

Wszystko o kontrolach GIF okiem inspektora


Celem szkolenia dotyczącego prowadzenia przez GIF inspekcji w hurtowni farmaceutycznej widzianej okiem inspektora jest udzielenie praktycznych odpowiedzi na trzy główne pytania:

 • przed inspekcją w hurtowni farmaceutycznej – jak się przygotować do inspekcji?
 • w trakcie inspekcji prowadzonej przez GIF – jak się komunikować z inspektorem i reagować?
 • po inspekcji – jak wdrażać działania naprawcze i prowadzić ewentualne postępowania przed GIF?

 

Szkolenie: Inspekcja hurtowni farmaceutycznej (kontrola GIF). Polbi - Warszawa.

 

Inspekcja GIF w hurtowni farmaceutycznej – Idea szkolenia


Warsztaty kierowane do przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczymi i kierowników hurtowni farmaceutycznych oraz osób odpowiedzialnych to spojrzenie okiem praktyka i prawnika na zagadnienie inspekcji prowadzonych w hurtowniach farmaceutycznych.

 

Jak twoją firmę postrzega inspektor GIF?


Szkolenie jest prowadzone z perspektywy inspektora GIF. W rolę „inspektora” wcieli się mgr farm. Katarzyna Kęsik Olędzka, która przez ostatnie lata związana była z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym.

 

Praktyka w teorii czy teoria w praktyce?


Zachęcamy uczestników do aktywnego udziału w szkoleniu – ma ono formę warsztatową, a nie wykładu. Zadaniem warsztatów omawiających inspekcje prowadzone w hurtowni farmaceutycznej nie jest forsowanie którejkolwiek z perspektyw, ale przedstawienie argumentów oraz dostarczenie praktycznych narzędzi do dyskusji w trakcie inspekcji prowadzonej przez GIF. Drugim ważnym aspektem szkolenia jest omówienie niezgodności, które w praktyce mogą pojawić się w raporcie z inspekcji.

 

Główne punkty agendy szkolenia o inspekcji GIF w HF


(Szczegółowy wykaz omawianych podczas kursu zagadnień znajduje się zakładce – Program)

Inspekcja GIF w hurtowni farmaceutycznej

 • Zarządzanie przygotowaniami do inspekcji w hurtowni farmaceutycznej. Kiedy zacząć, jak prowadzić przygotowania do inspekcji, kogo zaangażować?
 • Przebieg inspekcji – jak w praktyce przebiega inspekcja GIF w hurtowni farmaceutycznej od spotkania otwierającego do zamykającego?
 • Na co inspektor GIF może zwrócić uwagę podczas kontroli w hurtowni farmaceutycznej?
 • Obszary systemu jakości w hurtowni farmaceutycznej na które zazwyczaj zwracają szczególną uwagę inspektorzy.
 • Przykłady „z życia wzięte” na co może zwrócić uwagę inspektor w hurtowni farmaceutycznej?
 • Metodologia podziału niezgodności na krytyczne, ważne i „inne”.
 • Właściwa komunikacja z inspektorem w trakcie kontroli w hurtowni farmaceutycznej. Jak odpowiadać na pytania w trakcie postępowania prowadzonego przez GIF?

 

Wykładowca – Ekspert branży farmaceutycznej, audytor


Katarzyna Kęsik-Olędzka - Farmaceutka, wykładowca i ekspert Polbi

Polbi, Warszawa. Wykładowca - Katarzyna Kęsik-Olędzka

 

KATARZYNA KĘSIK-OLĘDZKA

Ekspert kancelarii MOYERS, farmaceutka przez wiele lat związana z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym.

W GIF pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru, sprawowała obowiązki inspektora ds. wytwarzania, przeprowadziła  około 100 inspekcji i była również naczelnikiem Wydziału Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi i Wydziału ds. Sfałszowanych Produktów Leczniczych.

 

Zapraszamy Kierowników Hurtowni i Osoby Odpowiedzialne (OO)


Zajęcia dotyczącego inspekcji w hurtowni farmaceutycznej rekomendujemy przedsiębiorcom prowadzącym obrót hurtowy produktami leczniczymi oraz Kierownikom Hurtowni farmaceutycznych jak również Osobom Odpowiedzialnym i pracownikom Działów Jakości oraz osobom zarządzającym i biorącym udział w inspekcjach. Poznasz swoje prawa i obowiązki na gruncie przepisów prawa farmaceutycznego i w aspekcie regulacji prawnych wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Szkolenie – Kontrola GIF w hurtowni farmaceutycznej


 • Inspekcja w hurtowni farmaceutycznej – Okiem inspektora, okiem prawnika.
 • Kurs przygotowujący do inspekcji prowadzonych przez GIF
 • Warsztaty prowadzi Katarzyna Kęsik-Olędzka
 • Czas trwania – 4 godziny, zajęcia na żywo online
 • Poziom prezentowanej wiedzy – Szkolenie przydatne dla praktyków
 • Cena katalogowa: 1180 PLN (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie – Certyfikaty
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.