Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Karta DiLO. Koordynator leczenia onkologicznego. Szkolenie on-line.

Szybka ścieżka onkologiczna. Pakiet onkologiczny. Rola koordynatora. Terapia onkologiczna. Karta DiLO ujęcie praktyczne.

Szkolenie on-line. Karta DiLO – Karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Koordynator leczenia onkologicznego – rola i zadania. Webinarium prowadzi Elżbieta Morawska.

 

🖥️ SZKOLENIE ON-LINE


Temat: Karta DiLO. Koordynator leczenia onkologicznego.

Prowadząca szkolenie: Elżbieta Morawska.


🌐 Webinarium: Interaktywne szkolenie on-line na żywo.

🕘 Zajęcia: 1 dzień w godzinach 9:30-13:30.

 

Szkolenie: Koordynator leczenia onkologicznego. Karta DiLO. Szybka ścieżka onkologiczna. Polbi – Warszawa.

 

Przepisy dotyczące szybkiej ścieżki onkologicznej

Szczegółowe omówienie aktualnych przepisów, w tym rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

 

Omówienie roli i zadań koordynatora

Obowiązki koordynatorów leczenia onkologicznego w praktyce oraz zasady prowadzenia dokumentacji we wszystkich typach placówek.

 

Praktyczne wskazówki dotyczące pracy koordynatora

Jak w praktyce ułatwić pacjentowi przechodzenie przez poszczególne etapy leczenia?  Sprawna realizacja zaplanowanych przez konsylium procesów terapeutyczny pod nadzorem koordynatora.

 

Wpływ pracy koordynatora na rozliczenia świadczeń

Prezentacja oceny wpływu pracy koordynatora leczenia onkologicznego na rozliczenia świadczeń z Pakietu Onkologicznego.

 

Warsztatowa forma szkolenia z zakresu DiLO

Druga część internetowego spotkania w całości przeznaczona jest na dyskusję, wymianę doświadczeń i odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Szkolenie online: Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO). Polbi, Elżbieta Morawska.

 

Zakres szkolenia on-line


Szkolenie on-line obejmuje swoim zakresem zagadnienia związane z wykonywaniem obowiązków i prowadzeniem dokumentacji przez koordynatorów leczenia onkologicznego we wszystkich typach placówek zajmujących się leczeniem pacjentów onkologicznych.

 

Adresaci szkolenia


Internetowe szkolenie on-line przeznaczone dla osób pełniących funkcję koordynatora leczenia onkologicznego na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Warsztaty – koordynacja planu leczenia pacjenta.

Webinarium jest adresowane do:

👥👤 pracowników działów świadczeń medycznych,

👤👥 pracowników działów organizacji,

👥👤 oraz pracowników działów statystyki medycznej

w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Cel szkolenia


Uczestnicy szkolenia on-line będą mieli okazję zapoznać się z przepisami prawnymi w obszarze realizacji świadczeń po podstawie kart DiLO w ramach tzw. pakietów onkologicznych i sposobami ich wdrożenia w codziennej pracy.

Warsztatowy charakter webinarium dotyczącego problematyki karty DiLO pozwoli na wymianę doświadczeń między uczestnikami oraz przedyskutowanie własnych, specyficznych problemów z bardzo doświadczonym wykładowcą.

Wcześniejsze edycje szkolenia zaowocowała wymianą kontaktów między wszystkimi uczestnikami zajęć aby na bieżąco mogli konsultować swoje wątpliwości – pokazało to ogromną potrzebę wsparcia w codziennych działaniach koordynatorów DiLO.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA – KARTA DiLO


🖥️ Szkolenie on-line | | Webinarium | Zajęcia na żywo

KOORDYNATOR LECZENIA ONKOLOGICZNEGO. KARTA DILO.

 1. Przepisy dotyczące szybkiej ścieżki onkologicznej.
 2. Omówienie zadań koordynatora.
 3. Praktyczne wskazówki pracy koordynatora.
 4. Wpływ pracy koordynatora na rozliczenia świadczeń z Pakietu Onkologicznego.
 5. Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiedzi na pytania.

 

Karta DiLO – omawiana tematyka


Pacjent onkologiczny. Szybka terapia onkologiczna. Szkolenie – Zadania koordynatora. Dostosowanie leczenia onkologicznego do indywidualnych potrzeb pacjenta. Koordynacja i nadzoru nad planem i procesem leczenia pacjenta ustalony przez konsylium. Udzielanie informacji pacjentowi, wsparcie organizacyjne i administracyjne udzielane przez koordynatora. Pomoc w kontaktach i komunikacji z lekarzami. Kurs – Karta DiLO – zapewnienie kompletności dokumentacji diagnostyki i leczenia pacjenta onkologicznego (potwierdzenie wykonania zleconych świadczeń i zakończenia kolejnego etapu leczenia oraz zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii). Funkcja koordynatora ma ułatwić pacjentowi przechodzenie przez poszczególne etapy leczenia. Dzięki nadzorowi koordynatora zaplanowany przez konsylium proces terapeutyczny może być sprawnie realizowany.

 

Karta DiLO – Karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Szkolenie on-line.

 

Opinie uczestników


Prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Sprawdź, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia: „Koordynator leczenia onkologicznego. Karta DiLO.” | Raporty Oceny Szkolenia.

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (e-learning). Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. | Webinaria, szkolenia on-line.

 

Organizacja szkolenia on-line


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 9:30. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 13:30 zaplanowane jest zakończenie webinarium.

 

Materiały dydaktyczne, zaświadczenie (certyfikat)


Każdy uczestnik szkolenia „Koordynator leczenia onkologicznego. Karta DiLO.” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach. | Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Kontakt z organizatorem


Koordynator leczenia onkologicznego. Karta DiLO - Elżbieta Morawska). Kontakt z sprawie szkolenia on-line.Koordynator webinarium

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

joanna@polbi.com.pl

Program

Szkolenie on-line


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa – najnowsze wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Jak zapisać się na szkolenie on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • udostępnimy materiały szkoleniowe,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

Elżbieta Morawska

 

Praktyk, ekspert, specjalista, prowadząca szkolenia.


Kierownik działu statystyki medycznej wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ.

Elżbieta Morawska prowadzi szkolenia m.in. z zakresu obsługi i dokumentacji pacjenta, roli koordynatora leczenia onkologicznego i karty diagnostyki i leczenia onkologicznego DiLO, obiegu dokumentacji w podmiocie leczniczym, prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, organizacji archiwum.

Elżbieta Morawska to wykładowca doskonale oceniany przez uczestników naszych szkoleń.

Płatności za zdalne szkolenie internetowe należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

POLBI – NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia (on-line) – Karta DiLO


Organizacja szkolenia online: Karta DiLO.

9:30 – Rozpoczęcie szkolenia.

13:30 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. | ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu –  Szczegółowe informacje.

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Wymagania sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

 

Szkolenia on-line, webinaria

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Wewnętrzne / zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

Szkolenie on-line

Termin: 2021-05-07

Webinarium. Zajęcia w godz. 9:30-13:30.

Cena dla osoby: 390 zł 320 zł *

Cena dla wielu osób: 350 zł / os. 320 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2021-04-23 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Skip to content