Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

OPS – Aktualne problemy w praktyce funkcjonowania.

Szkolenie on-line (warsztaty) dla kadry kierowniczej i pracowników systemu pomocy społecznej (OPS).

Szkolenie on-line poruszające aktualne problemy w praktyce funkcjonowania pomocy społecznej. Warsztatowa, internetowa  forma zajęć. Zasady udzielania świadczeń. Katalog świadczeń. Pomoc osobom bezdomnym. Kierowanie do DPS i ustalanie zasad odpłatności. Rodzinny wywiad środowiskowy. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Niebieska Karta. Webinarium prowadzi Kamil Miśtal.

 

OPS – Aktualne problemy w praktyce funkcjonowania


Warsztaty prowadzi Kamil Miśtal


Forma: Interaktywne szkolenie on-line na żywo.

Webinarium: 1 dzień zajęć, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.

 

Szkolenie online dla OPS - Aktualne problemy w praktyce funkcjonowania. Webinarium - Polbi.

 

Wprowadzenie – idea szkolenia dla OPS


Podczas internetowych zajęć, których częścią będzie prowadzona w formie warsztatowej:

omówiony aktualne problemy występujące w codziennej pracy kadry kierowniczej i pracowników systemu pomocy społecznej,

przedyskutujemy najczęściej występujące problemy i postaramy się rozwiać wątpliwości z nimi związane,

przećwiczymy trudne sytuacje m.in. takie jak prowadzenie procedury Niebieskiej Karty.

Uczestnicy interaktywnego, zdalnego spotkania prowadzonego w formie webinarium będą również uczyli się eliminować własne błędy w prowadzonej dokumentacji.

 

Cela szkolenia – Warsztaty dla OPS-ów


Szkolenie on-line kierowane do kadry kierowniczej i pracowników systemu pomocy społecznej ma na celu omówienie i praktyczne przećwiczenie sytuacji, które uczestnicy spotykają w bieżącej pracy. Pomoże to wyeliminować nieprawidłowości i uchybienia, które mogą powodować przedłużanie wydawania decyzji. Uczestnicy webinarium będą mieli okazję wypracować prawidłowe metody działania w obszarze pomocy społecznej.

 

Warsztatowa forma szkolenia on-line


Internetowe zajęcia na internetowym szkoleniu będą przeprowadzone metodą warsztatową tzn. uczestnicy nauczą się samodzielnie obliczać terminy i wskazywać istotne błędy w protokole wywiadu środowiskowego. Ich uwaga skupi się również na metodyce ustalania zasad odpłatności za pobyt w DPS. Uczestnicy zajęć on-line będą zobowiązani do przeprowadzenia „krok po kroku” symulacji przeprowadzenie procedury „Niebieskiej Karty” oraz prawnej procedury odebrania dziecka. Metodą warsztatową objęte zostanie także studium przypadku nad weryfikacją prawa do świadczeń (procedura orzekania, procedura zwrotu).

 

Adresaci szkolenia on-line


Zajęcia internetowe kierowane są do kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej (OPS) oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR).

 

Korzyści dla uczestników zajęć


Szkolenie on-line przedstawia wartość praktyczną. Omówione na niej konkretne przypadku zaowocują z pewnością wypracowaniem określonych metod działania i postępowania w pracy w obszarze pomocy społecznej. Ponadto warsztat obejmie również analizę orzeczeń sądów administracyjnych w omawianej tematyce.

 

Szkolenie online: OPS - Aktualne problemy w praktyce funkcjonowania systemu pomocy społecznej.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA


🖥️ Szkolenie on-line | E-learning | Webinarium

 

OPS – Aktualne problemy w praktyce funkcjonowania

1. Świadczenia udzielane w ramach pomocy społecznej

Zasady udzielania świadczeń pomocy społecznej.

2. Świadczenia przyznawane przez OPS

Katalog świadczeń przyznawanych w drodze uznania administracyjnego.

3. Ustalanie właściwości organów

Ustalanie właściwości organów, w tym: dla osób pozostających pod opieką prawną (całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych) oraz spory kompetencyjne pomiędzy OPS.

4. Ustalanie sytuacji dochodowej

Ustalanie sytuacji dochodowej osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej.

5. Wybrane świadczenia pieniężne

Przyznawanie i realizacja wybranych świadczeń pieniężnych.

6. Pomoc dla osób bezdomnych

Pomoc w formie schronienia dla osób bezdomnych; definicja osoby bezdomnej, miejsce przeprowadzania wywiadu z osobą bezdomną, wymóg zawarcia kontraktu socjalnego.

7. DPS – Kierowanie i ustalanie odpłatności

Kierowanie i ustalanie odpłatności za DPS (forma, konstruowanie umów, ustalanie odpłatności, zasady zwalniania z odpłatności).

8. Rodzinny wywiad środowiskowy

Zagadnienia praktyczne przeprowadzania i dokumentowania rodzinnego wywiadu środowiskowego (odmowa przeprowadzenia wywiadu, aktualizacja wywiadów u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz osób korzystających ze stałych form pomocy, odmowa przeprowadzenia wywiadu a weryfikacja prawa do świadczenia).

9. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Niebieska karta

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie: procedura Niebieskie karty, elementy procedury odebrania dziecka).

10. Nienależnie pobieranie świadczeń

Procedura orzekania w sprawach nienależnie pobranych świadczeń (uznanie świadczenia za nienależne, wydanie stosownej decyzji administracyjnej, zobowiązanie do zwrotu, skierowanie do egzekucji).

11. Weryfikacja prawa do przyznanych świadczeń

Prawne aspekty weryfikacji prawa do przyznanych świadczeń (uchylenie lub zmiana decyzji, wznowienie postępowania administracyjnego).

 

Prowadzący warsztaty dla pracowników OPS

Kamil Miśtal – wykładowca, ekspert

 

Metodyka szkolenia


Niniejsze szkolenie on-line przeprowadzone zostanie metodą warsztatową z omówieniem konkretnych przypadków. Uczestnicy zostaną nauczeni konkretnej procedury metodą „krok po kroku”. Podejmowane kwestie zostaną podjęte metodą case study, z możliwością swobodnych wypowiedzi.

Dzięki temu grupa podejmie się wspólnego wypracowania jednolitych rozwiązań w ramach podejmowanych problemów. Każdy z uczestników będzie mógł wyrazić swoje uwagi do praktyk, jakie funkcjonują w ośrodkach pomocy społecznej oraz wypracować gotowe rozwiązanie podejmowanych problemów.

 

Webinarium, szkolenie on-line dla OPS.

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej (e-learning) i mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. | ➡️ Zobacz: Webinaria, szkolenia on-line.

 

Udział w szkoleniu – logowanie


Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium udostępniamy uczestnikom szkolenia e-mailem dostęp do internetowej platformy szkoleniowej. Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego. Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

 

Organizacja szkolenia


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia dotyczącego aktualnych problemy w praktyce funkcjonowania OPS-ów. Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia on-line poświęconego praktycznemu omówieniu aktualnych problemów występujących w codziennej pracy kadry kierowniczej i pracowników systemu pomocy społecznej otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w webinarium.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Szkolenie online dla OPS - Aktualne problemy w praktyce funkcjonowania. Kontakt z koordynatorem webinarium.Koordynator webinarium

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88

szkolenia@polbi.com.pl

Program


Szkolenie poruszające aktualne problemy w praktyce funkcjonowania pomocy społecznej. Warsztatowa forma zajęć. Zasady udzielania świadczeń. Katalog świadczeń. Pomoc osobom bezdomnym. Kierowanie do DPS i ustalanie zasad odpłatności. Rodzinny wywiad środowiskowy. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Niebieska Karta. Szkolenie prowadzi Kamil Miśtal.

 

Zasady udzielania świadczeń pomocy społecznej.

 

Katalog świadczeń przyznawanych w drodze uznania administracyjnego.

 

Ustalanie właściwości organów, w tym: dla osób pozostających pod opieką prawną (całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych) oraz spory kompetencyjne pomiędzy OPS.

 

Ustalanie sytuacji dochodowej osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej.

 

Przyznawanie i realizacja wybranych świadczeń pieniężnych.

 

Pomoc w formie schronienia dla osób bezdomnych; definicja osoby bezdomnej, miejsce przeprowadzania wywiadu z osobą bezdomną, wymóg zawarcia kontraktu socjalnego.

 

Kierowanie i ustalanie odpłatności za DPS (forma, konstruowanie umów, ustalanie odpłatności, zasady zwalniania z odpłatności).

 

Zagadnienia praktyczne przeprowadzania i dokumentowania rodzinnego wywiadu środowiskowego (odmowa przeprowadzenia wywiadu, aktualizacja wywiadów u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz osób korzystających ze stałych form pomocy, odmowa przeprowadzenia wywiadu a weryfikacja prawa do świadczenia).

 

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie: procedura Niebieskie karty, elementy procedury odebrania dziecka).

 

Procedura orzekania w sprawach nienależnie pobranych świadczeń (uznanie świadczenia za nienależne, wydanie stosownej decyzji administracyjnej, zobowiązanie do zwrotu, skierowanie do egzekucji).

 

Prawne aspekty weryfikacji prawa do przyznanych świadczeń (uchylenie lub zmiana decyzji, wznowienie postępowania administracyjnego).

 


OPS – Aktualne problemy w praktyce funkcjonowania.

Szkolenie 1-dniowe.Organizator: Polbi, Warszawa

Program opracował Kamil Miśtal.

Szkolenie on-line


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa – najnowsze wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Jak zapisać się na szkolenie on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • udostępnimy materiały szkoleniowe,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal to wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Jest dyrektorem zarządzającym ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 


Kalmil Miśtal

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych.

Kamil Miśtal zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 

Kamil Miśtal | ➡️ Więcej o wykładowcy …


Kamil Miśtal jest autorem licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

POLBI – NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie online?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja webinarium: OPS – aktualne problemy


Organizacja szkolenia on-line: OPS – Bieżące problemy w praktyce funkcjonowania.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Wymagania sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Webinar - Interaktywne zdalne szkolenia on-line na żywo. Polbi - Warszawa.

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content