Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Płatnik – Praktyczna obsługa programu. Szkolenie on-line od podstaw.

Płatnik – Poznaj program niezbędny do rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Płatnik – Internetowy kurs komputerowy. Praktyczna nauka obsługi najnowszej wersji programu. Zgłoszenia, dokumenty rozliczeniowe i korekty w Płatniku.

 

Szkolenie on-line


Program Płatnik od podstaw


Warsztaty prowadzi Maciej Derwisz

 

Płatnik - Kurs obsługi programu. Szkolenie online.


Webinarium, interaktywne szkolenie on-line na żywo

Zajęcia w godzinach 10:00-16:00

Cena: 390 zł za osobę (VAT zw.)

 

Obsługa programu Płatnik


Podczas kursu zdobędziesz praktyczną i kompleksową wiedzę o zasadach dokonywania zgłoszeń i prowadzenia rozliczeń w programie Płatnik. Poznasz zasady: obsługi rejestru ubezpieczonych w Płatniku, wysyłki dokumentacji do ZUS i ewentualnie korekt przesłanych informacji.

 

Co potrzeba – nasze wymagania


 1. Osoby uczestniczące w formie szkolenie on-line muszą mieć zainstalowany program „Płatnik” na swoich komputerach i umieć przełączać się między platformą szkoleniową a Płatnikiem (podział okna nie wchodzi w grę).
 2. Osoby uczestniczące w obu formach szkolenia muszą mieć wiedzę merytoryczną z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych odnośnie rozliczania osób ubezpieczonych.

 

Adresaci szkolenia – Płatnik od podstaw


Szkolenie on-line z obsługi programu Płatnik jest adresowane do osób pracujących w działach kadr i płac, pracowników odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń oraz wszystkich pragnących poznać zasady obsługi programu Płatnik oraz dokonywania zgłoszeń i rozliczeń ubezpieczonych z ZUS.

 

PŁATNIK – PROGRAM KURSU


Szkolenie on-line | Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo

 

Program kursu dotyczącego praktycznej obsługi Płatnika od podstaw tworzą następujące bloki zajęć:

 1. Krótkie wprowadzenie do zajęć z Płatnika
 2. Pierwsze uruchomienie programu Płatnik
 3. Obsługa Rejestru Płatników
 4. Wprowadzanie danych, zgłoszenie i wyrejestrowanie ubezpieczonych
 5. Zgłoszenie i wyrejestrowania członków rodzin (ubezpieczenia zdrowotne)
 6. Obsługa dokumentów rozliczeniowych w Płatniku
 7. Dokumenty specjalne ZUS IWA i ZUS ZSWA
 8. Wysyłanie dokumentów za pośrednictwem programu Płatnik
 9. Tworzenie informacji okresowych i rocznych dla ubezpieczonych
 10. Korekty zgłoszeń i rozliczeń w Płatniku – wybrane zagadnienia

 

Do pobrania:  Szczegółowy program kursu – Płatnik od podstaw (PDF)

 

Doświadczony trener, wykładowca i praktyk


Maciej Derwisz - Program Płatnik - Warsztaty komputerowe.Polbi - Warszawa.Maciej Derwisz

 

Od kilkunastu lat zajęcia z Płatnika prowadzi nieprzerwanie ten sam wykładowca, którego doświadczenie, rzetelność i umiejętność przekazywania wiedzy jest podstawą sukcesu rynkowego tego kursu.

 

Organizacja szkolenia on-line


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Kontakt  z organizatorem


Kontakt w sprawie szkolenia: Program Płatnik od podstaw.Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.com.pl

Program

Omówienie obecnie obowiązującego sposobu komunikacji płatnika (firmy) z ZUS.

 1. Dwustronna wymiana informacji z ZUS
 2. Potwierdzenia danych płatników i ubezpieczonych – konieczność systemowa.
 3. Weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w programie Płatnik.

 

 1. Obsługa interfejsu użytkownika – podstawowe zasady pracy w programie Płatnik – opis ekranów i okienek oraz zasady obsługi menu głównego i nawigacji w programie.
 2. Obsługa myszką a klawiaturą.
 3. Przyciski skrótów w programie Płatnik.
 4. Przygotowanie programu do pracy z dokumentami – wprowadzanie niezbędnych parametrów wyliczeniowych.
 5. Baza danych programu Płatnik.
 6. Import danych do programu Płatnik z systemów kadrowo-płacowych.
 7. Konfiguracja programu Płatnik – wybrane zagadnienia.

 

 1. Zakładanie kartotek dla płatników składek w Rejestrze Płatników.
 2. Operacje na danych płatnika w Rejestrze Płatników.
 3. Potwierdzenie danych płatnika w ZUS – pobranie danych z ZUS.
 4. Nowe pola automatycznie wypełniane w trakcie komunikacji z ZUS.
 5. Dokumenty ZPA, ZIPA, ZWPA, ZAA, ZBA w programie Płatnik.

 

Wprowadzanie danych ubezpieczonych do bazy programu Płatnik i obsługa dokumentów związanych ze zgłoszeniem i wyrejestrowaniem ubezpieczonych.

 1. Praca w Rejestrze Ubezpieczonych w programie Płatnik.
 2. Wprowadzanie danych ubezpieczonych do Rejestru Ubezpieczonych.
 3. Operacje na danych ubezpieczonych (zmiana nazwiska, PESEL, adresów, itp.).
 4. Aktualizacja danych w Rejestrze Ubezpieczonych w programie Płatnik.
 5. Potwierdzenie danych w ZUS w trakcie dwustronnej wymiany informacji za pomocą programu Płatnik.
 6. Pola związane i automatycznie wypełniane w trakcie przesyłania informacji do ZUS – potwierdzenie ich przez ZUS (członkowie rodzin, dane zgłoszeń ubezpieczonych do ZUS, pola adresowe, daty zgonów, itp.).
 7. Korekty danych ubezpieczonych – dokumenty ZIUA i ZUA z opcją korekta/zmiana (zestawy korygujące dotyczące ubezpieczonych, kolejność składania zestawów – opcja programowa, korekty błędnego kodu, korekty błędnych dat, korekty niezrealizowanych umów, korekty składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, itp.).
 8. Wyrejestrowanie ubezpieczonych z ZUS.
 9. Kolejność składania dokumentów w trakcie rejestracji – wyrejestrowania (automatyka numeracji dokumentów).
 10. Dokumenty ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA.

 

Zgłoszenie i wyrejestrowania członków rodzin ubezpieczonych do i z ubezpieczeń zdrowotnych.

 1. Obsługa formularza ZCNA.
 2. Dane członków rodzin widoczne w rejestrze ubezpieczonych.
 3. Wyrejestrowanie pracownika dokumentem ZWUA z automatycznym wyrejestrowaniem członków rodzin z ubezpieczeń zdrowotnych na dokumencie ZCNA (kreator wyrejestrowania członków rodzin – pełna automatyka).
 4. Likwidacja płatnika dokumentem ZWPA a automatyczne wyrejestrowanie ubezpieczonych wraz z członkami rodzin na dokumencie ZCNA.
 5. Dokumenty: ZCNA.

 

 1. Tworzenie osobowej dokumentacji rozliczeniowej RCA (składki ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych), RSA (nieobecności, zasiłki, wyrównania), RZA (ubezpieczenia zdrowotne), RPA (informacje od stycznia 2019 roku związane z wypłatą wynagrodzeń z innego roku i nieoskładkowaną częścią wynagrodzeń).
 2. Dane rejestru ubezpieczonych a tworzenie deklaracji osobowych RSA, RCA, RZA i RPA.
 3. Tworzenie deklaracji miesięcznej DRA w oparciu o deklaracje osobowe RSA, RCA, RZA i RPA.
 4. Automatyczne tworzenie rozliczeń poprzez wykorzystanie kreatora (opcja tworzenia dokumentów rozliczeniowych – automatyczne tworzenie korekt dokumentów rozliczeniowych).
 5. Korygowanie dokumentów rozliczeniowych (korekty składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, korekty zasiłków i nieobecności spowodowanych chorobą, korekty wartości funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych).
 6. Automatyczne tworzenie dokumentacji korygującej z wykorzystaniem kreatora.
 7. Dokumenty: RCA, RZA, RSA, RPA i DRA.

 

Dokumenty specjalne ZUS IWA i ZUS ZSWA oraz okresowa i roczna informacja dla osoby ubezpieczonej.

 1. Zasady tworzenia i terminy przesyłania dokumentów specjalnych za pośrednictwem programu Płatnik.
 2. Prace w warunkach specjalnych i w pracach o szczególnym charakterze.
 3. Wpis prac szczególnych w rejestrze ubezpieczonego.
 4. Współpraca z działem BHP a zakres informacji w dokumencie ZUS IWA,
 5. Tworzenie dokumentu ZUS IWA.
 6. Automatyczne tworzenie dokumentu ZUS ZSWA z wykorzystaniem kreatora.
 7. Dokumenty: IWA i ZSWA oraz informacje okresowe i roczne dla osoby ubezpieczeniowej.

 

 1. Rodzaje wysyłki dokumentów do ZUS.
 2. Tworzenie zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz tworzenie korekt zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
 3. Kreator tworzenia dokumentów rozliczeniowych jako narzędzie pomocne przy tworzeniu nowych zestawów dokumentów lub ich korekt.
 4. Zestawy logiczne pobierane automatycznie z ZUS jako podstawy tworzenia korekt dokumentów rozliczeniowych.
 5. Repliki danych i ich znaczenie przy tworzeniu korekt zestawów rozliczeniowych.
 6. Obsługa dokumentów w zestawach i ich weryfikacja.
 7. Zasady obowiązujące przy tworzeniu zestawów dokumentów oraz lista najczęstszych błędów generowanych przez program w trakcie dołączania i weryfikacji dokumentów w zestawie.
 8. Wysyłka zestawów do ZUS.

 

Okresowa i roczna informacja dla osoby ubezpieczonej.

 

 1. Korekty dokumentów zgłoszeniowych w wypadku zauważonych błędów czy zmian dotyczących danych identyfikacyjnych i ewidencyjnych osoby ubezpieczonej.
 2. Dane w dokumentach zgłoszeniowych w wypadku zmian objętych kodem wyrejestrowania 600.
 3. Korekty dokumentów rozliczeniowych w zakresie danych dotyczących wartości podstaw ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (wraz z omówieniem błędnie ograniczonej wartości ubezpieczenia zdrowotnego zgonie z przepisami PDOF).
 4. Korekty dokumentów w zakresie zgłoszeń objętych dokumentem RSA.
 5. Korekty dotyczące zmian jedynie w zakresie dokumentu DRA.

 

Szkolenie on-line


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa – najnowsze wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Jak zapisać się na szkolenie on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • udostępnimy materiały szkoleniowe,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

Maciej Derwisz - Program Płatnik

Maciej Derwisz to ekspert z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów, rozliczania płac i obsługi programów finansowo-księgowych.

 

Doświadczony wykładowca, trener i ekspert


Maciej Derwisz - Program Płatnik, szkolenia i kursy - Polbi

Maciej Derwisz

Maciej Derwisz - Polbi, Warszawa.Maciej Derwisz

 

Wykładowca, trener, szkoleniowiec. Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów komputerowych dotyczących praktycznej obsługi programu Płatnik oraz wykorzystywania tego niezbędnego narzędzia do rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Płatnik – Uczymy tego na czym się znamy!


Maciej Derwisz zdobył bardzo duże doświadczenie prowadząc nieprzerwanie od kilkunastu lat zajęcia z obsługi programu Płatnik.  Jego rzetelność i umiejętność przekazywania wiedzy jest podstawą sukcesu rynkowego kursu obsługi. Wyłącznie praktyka – bez zbędnej teorii.

Numer rachunku bankowego


Polbi – mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Numer konta - rachunek bankowy, Polbi - Warszawa.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie on-line?


Cena zawiera: udział w zajęciach (webinarium), materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi.

Organizacja szkolenia on-line – Płatnik


Organizacja szkolenia Płatnik online.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Materiały dydaktyczne


Każdy uczestnik szkolenia on-line „Program Płatnik. Szkolenie od podstaw.” otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.

Zaświadczenie – Wzór.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Więcej: Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

 

Wewnętrzne/zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt. | Zapytanie ofertowe

 

Kontakt z organizatorem


Szkolenie on-line - Inwentaryzacja ciągła. Polbi - Kurs internetowy. Kontakt z organizatorem webinarium.Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.com.pl

Szkolenie on-line

Termin: 2021-05-18

Webinarium. Zajęcia w godz. 10:00-16:00.

Cena dla osoby: 390 zł

Cena dla wielu osób: 360 zł / os.

Skip to content