Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Podatek VAT – Zmiany 2021, pakiet Slim VAT II

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Podatek VAT – Zmiany 2021, pakiet Slim VAT II

Przegląd nowości podatkowych w podatku VAT 2021. Pakiet Slim VAT II już od 1 października. Planowane zmiany w przepisach o podatku od towarów i usług. Kompleksowa analiza aktualnych problemów w przepisach VAT-owskich. Praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczącego VAT-u.

 

Podatek VAT 2021 - Pakiet SLIM. Szkolenie, Polbi, Tomasz Burchard.

 

UWAGA! – Kolejne zmiany w podatku VAT!


✔ Poznasz, jak wyglądają nowe rozwiązania drugiego pakietu SLIM VAT

✔ Dowiesz się, co konkretnie wchodzi w życie już od 1 października 2021 roku

✔ Sprawdzisz, co zmieni się podatek od towarów i usług w 2022 roku

✔ Skorzystasz ze wskazówek i wyjaśnień dotyczących nowych regulacji VAT

 

Zapraszam na moje szkolenie

Tomasz Burchard

 

Cel szkolenia


Celem szkolenia „Podatek VAT – Zmiany 2021, Pakiet Slim i Slim 2″ jest przedstawienie aktualnych zasad funkcjonowania podatku VAT oraz praktyki podatkowej dotyczące tego podatku. Szkolenie ma za zadanie zaprezentowanie słuchaczom najnowszych zmian, które dotyczą rozliczania podatku VAT oraz zaplanowanych nowych regulacji w obszarze tego podatku. Podczas zajęć powiemy: co się zmieni w VAT i kiedy się zmieni.

 

Zmiany w podatku VAT, Pakiet Slim 2 – Program szkolenia


I. SLIM VAT – Zmiany w podatku VAT wprowadzone w 2021 roku

 1. Zmiany w zakresie faktur korygujących – „proste fakturowanie”
 2. Rezygnacja z konieczności poosiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej w przypadku faktur in minus.
 3. Wprowadzenie do ustawy o podatku VAT przepisów wskazujących sposób rozliczenia faktur korygujących in plus.
 4. Nowy limit dla prezentów o małej wartości.
 5. Ułatwienia dla eksporterów – wydłużenie terminu na wywóz towarów w przypadku eksportu towarów.
 6. Zmiany w zakresie stosowania kursów walutowych dla rozliczenia podatku VAT – możliwość stosowania dla podatku VAT kursów walut właściwych do przeliczania przychodu określonego w walucie obcej wynikających z przepisów o podatku dochodowym.
 7. Najnowsze zmiany w zakresie rozliczenia naliczonego podatku VAT.
 8. Wydłużenie terminu do odliczenia podatku naliczonego.
 9. Rozliczenie otrzymanych faktur korygujących w zakresie podatku naliczonego.
 10. Rozszerzenie możliwości odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług noclegowych.
 11. Nowe zasady wydawania Wiążących Informacji Skarbowych (WIS),
 12. Rozszerzenie możliwości wnioskowania o WIS (Wiążąca Informacja Skarbowa).
 13. Stosowanie WIS dla MPP.
 14. Wyłączenia w zakresie Wiążących Informacji Skarbowych – sytuacje w których nie wydaje się WIS.
 15. Wprowadzenie terminu, po którym WIS nie chroni podatnika.
 16. Zmiany w zakresie białej listy podatników.
 17. Zmiany przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności.
 18. Kasy fiskalne w 2021 roku – omówienie nowych regulacji.
 19. Zmiany w zakresie zwolnień z ewidencji z ewidencji za pomocą kas fiskalnych.
 20. Podmioty zobowiązane do stosowania w 2021 roku kas online.
 21. Możliwość stosowania kas wirtualnych.

II. SLIM VAT II – Najnowsze zmiany zaplanowane od października 2021 roku

Pakiet SLIM VAT2 – Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług wprowadzane od 1 października 2021 roku i kolejne planowane nowelizacje przepisów regulujących VAT

 1. Wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26.
 2. Uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz WNT.
 3. Odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których będzie można dokonać odliczenia przez korektę deklaracji,
 4. Łatwiejszy wybór opcji opodatkowania VAT w obrocie nieruchomościami.
 5. Wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi.
 6. Pełniejsza neutralność w opodatkowaniu VAT importu usług.
 7. Kolejne zmiany dotyczące fakturowania, w tym w zakresie faktur korygujących, zmiany zakresie odliczenia podatku VAT naliczonego.
 8. Zmiany dotyczące faktur zaliczkowych.
 9. Umożliwienie wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty.
 10. Umożliwienie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT, na uregulowanie składki na rzecz KRUS.
 11. Modyfikacji definicji „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej”

III. Pytania i dyskusja na temat zmian w podatku VAT

Szkolenie trwa 3 godziny. Wykład, prezentacje i praktyczne przykłady to około dwóch i pół godzin wspólnych zajęć a na pytania, które można zadawać w trakcie i na zakończenie warsztatów została zarezerwowana pozostała cześć czasu szkolenia.

 

Szkolenie prowadzi Tomasz Burchard


Tomasz Burchard - Wykładowca Polbi

Tomasz Burchard

Tomasz Burchard. Polbi - Warszawa.   TOMASZ BURCHARD

Ekonomista, doradca podatkowy oraz Certyfikowany Główny Księgowy. Biegły sądowy w zakresie rachunkowości i podatków. Pracownik Izby Skarbowej w latach 1998-2015.

Prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego, w ramach której pomaga w rozliczeniach podatkowych, wspiera doradztwem i audytami podatkowymi oraz reprezentuje Klientów w sporach z organami podatkowymi i sądami.

Ekspert i praktyk z bogatym doświadczeniem zdobywanym przez lata w ramach pracy oraz współpracy z Kancelariami Podatkowymi i Prawnymi oraz Biurami Rachunkowymi.


 

Materiały szkoleniowe – Uczestnik szkolenia poświęconego praktycznemu przeglądowi wprowadzanych i projektowanych zmian oraz kompleksowej analizie aktualnych problemów związanych z  podatkiem VAT (podatek od towarów i usług) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Konto bankowe – mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

 

Płatność – Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje do 7 dni po szkoleniu.  Osoby fizyczne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Faktury i zwolnienie VAT – Faktury przesyłamy elektronicznie. Organizowane przez nas szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

Warsztaty: 1 dzień, 3 godziny lekcyjne – Proponujemy udział w zajęciach odbywających się w godzinach 10:00-13:00.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt z organizatorem. Podatek VAT - zmiany 2021, Slim.Najnowsze zmiany w podatku VAT, pakiet SLIM 2

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 


Polbi - Szkolenia - VAT, zmiany 2021, SLIM   Polbi   |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

 

I. SLIM VAT – Zmiany w podatku VAT wprowadzone w 2021 roku

 1. Zmiany w zakresie faktur korygujących – „proste fakturowanie”
 2. Rezygnacja z konieczności poosiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej w przypadku faktur in minus.
 3. Wprowadzenie do ustawy o podatku VAT przepisów wskazujących sposób rozliczenia faktur korygujących in plus.
 4. Nowy limit dla prezentów o małej wartości.
 5. Ułatwienia dla eksporterów – wydłużenie terminu na wywóz towarów w przypadku eksportu towarów.
 6. Zmiany w zakresie stosowania kursów walutowych dla rozliczenia podatku VAT – możliwość stosowania dla podatku VAT kursów walut właściwych do przeliczania przychodu określonego w walucie obcej wynikających z przepisów o podatku dochodowym.
 7. Najnowsze zmiany w zakresie rozliczenia naliczonego podatku VAT.
 8. Wydłużenie terminu do odliczenia podatku naliczonego.
 9. Rozliczenie otrzymanych faktur korygujących w zakresie podatku naliczonego.
 10. Rozszerzenie możliwości odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług noclegowych.
 11. Nowe zasady wydawania Wiążących Informacji Skarbowych (WIS),
 12. Rozszerzenie możliwości wnioskowania o WIS (Wiążąca Informacja Skarbowa).
 13. Stosowanie WIS dla MPP.
 14. Wyłączenia w zakresie Wiążących Informacji Skarbowych – sytuacje w których nie wydaje się WIS.
 15. Wprowadzenie terminu, po którym WIS nie chroni podatnika.
 16. Zmiany w zakresie białej listy podatników.
 17. Zmiany przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności.
 18. Kasy fiskalne w 2021 roku – omówienie nowych regulacji.
 19. Zmiany w zakresie zwolnień z ewidencji z ewidencji za pomocą kas fiskalnych.
 20. Podmioty zobowiązane do stosowania w 2021 roku kas online.
 21. Możliwość stosowania kas wirtualnych.

 

II. SLIM VAT II – Najnowsze zmiany zaplanowane od października 2021 roku

Pakiet SLIM VAT2 – Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług wprowadzane od 1października 2021 roku i kolejne planowane nowelizacje przepisów regulujących VAT.

 1. Wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26.
 2. Uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz WNT.
 3. Odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których będzie można dokonać odliczenia przez korektę deklaracji,
 4. Łatwiejszy wybór opcji opodatkowania VAT w obrocie nieruchomościami.
 5. Wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi.
 6. Pełniejsza neutralność w opodatkowaniu VAT importu usług.
 7. Kolejne zmiany dotyczące fakturowania, w tym w zakresie faktur korygujących, zmiany zakresie odliczenia podatku VAT naliczonego.
 8. Zmiany dotyczące faktur zaliczkowych.
 9. Umożliwienie wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty.
 10. Umożliwienie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT, na uregulowanie składki na rzecz KRUS.
 11. Modyfikacji definicji „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej”

 

III. Pytania i dyskusja na temat zmian w podatku VAT

Szkolenie trwa 3 godziny. Wykład, prezentacje i praktyczne przykłady to około dwóch i pół godzin wspólnych zajęć a na pytania, które można zadawać w trakcie i na zakończenie warsztatów została zarezerwowana pozostała cześć czasu szkolenia.

 

Szkolenie online na żywo


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

🔊 Głośniki lub słuchawki

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

⚙️ Darmowy test szybkości łącza internetowego dostępny na –  https://www.speedtest.pl/

 

 


Zgłoszenie na szkolenie online i co dalej? Zapisz się na szkolenie on-line korzystając z internetowego formularza zgłoszeniowego a my zajmiemy się już całą resztą. Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • udostępnimy niezdędne materiały szkoleniowe,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • wystawimy i prześlemy fakturę za szkolenie,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


TOMASZ BURCHARD - DORADCA PODATKOWY, BIEGŁY SĄDOWY

Tomasz Burchard – Wykładowca, doradca podatkowy, biegły sądowy, współpracownik kancelarii prawnych w Wielkopolsce na Dolnym Śląsku i  w Warszawie.

 

Wykładowca, doradca podatkowy, biegły sądowy


Tomasz Burchard - Wykładowca Polbi

Tomasz Burchard

 

Tomasz Burchard. Polbi - Warszawa. TOMASZ BURCHARD

 

Doradca podatkowy (nr wpisu: 12888) i  biegły sądowy w zakresie rachunkowości i podatków.

Certyfikowany Główny Księgowy, ekspert i praktyk.

Prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego.

 

Doradztwo podatkowe


Tomasz Burchard jest doradcą podatkowym (nr wpisu: 12888). Prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego, w ramach której pomaga w rozliczeniach podatkowych, wspiera doradztwem i audytami podatkowymi oraz reprezentuje Klientów w sporach z organami podatkowymi i sądami.

 

Ekspert i praktyk i bogatym doświadczeniem


Ekspert i praktyk z bogatym doświadczeniem zdobywanym przez lata w ramach pracy oraz współpracy z Kancelariami Podatkowymi i Prawnymi oraz Biurami Rachunkowymi.

 

Prowadzenie szkoleń i publikacje


Tomasz Burchard prowadzi liczne szkolenia z zakresu podatków jak i rachunkowości. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny prawa podatkowego dla czołowych portali podatkowych i wydawnictw w kraju.

ZASADY I TERMINY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, FAKTURY ZA SZKOLENIA.

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktura za szkolenie online


Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Do kiedy należy zapłacić za szkolenie?


Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje wnoszą opłaty do 7 dni po szkoleniu. W przypadku podmiotów z sektora finansów publicznych termin płatności może być ustalony indywidualnie. Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

 

Możesz zapłacić po szkoleniu!


Polbi - Szkolenia. VAT - Pakiet Slim 2.   Polbi  |  ✔ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek  ✔ Oferujemy odroczony termin płatności

VAT  2021 – Podatek od towarów i usług. Najnowsze zmiany, nowy Pakiet SLIM VAT II.

 

Organizacja szkolenia – Podatek VAT 2021 (Pakiet Slim2)


Organizacja szkolenia - Podatek VAT 2021 Slim.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

13:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Kogo zapraszamy na szkolenie?


Szkolenie z zakresu podatku od towarów i usług skierowane jest do:

 • księgowych i głównych księgowych,
 • pracowników działów księgowych firm,
 • dyrektorów działów finansowych i doradców podatkowych,
 • pracowników komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych,
 • właścicieli i pracowników biur rachunkowych,
 • przedsiębiorców i właścicieli firm,
 • przedstawicieli wolnych zawodów (np. radców prawnych, adwokatów),
 • a także wszystkich mających styczność z zagadnieniami finansowo-księgowymi i zajmującymi się rozliczaniem podatku VAT.

 

Praktyczny charakter warsztatów


Zajęcia mają na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie mechanizmów działania podatku VAT oraz prawidłowego ewidencjonowania, rozliczeń i składania deklaracji podatku VAT. Szkolenie ma także na celu udzielenie licznych wskazówek praktycznych oraz wyjaśnienie wątpliwości związanych z nowymi regulacjami dotyczącymi podatku VAT.

 

Wewnętrzne/zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas |  zapytania ofertowego.

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


Kluczowe informacje: Tematyka – Podatek VAT – Zmiany 2021, pakiet Slim VAT II | Wykładowca – Maciej Derwisz | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: 1 dzień, 3 godziny | Cena katalogowa: 298 PLN (VAT zw.).

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content